Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Viešieji pirkimai2022 m. gegužės 12 d. įvyko agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius organizuotas nuotolinis seminaras tema „Viešųjų pirkimų aktualijos ir naujovės bendruomeninėms organizacijoms“, skirtas kaimo bendruomeninėms organizacijoms, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Trijų valandų trukmės seminare dalyvavo Loreta Balsienė (Gerdžiūnai), Loreta Adomaitienė (Kudirkos Naumiestis), Grina Šnirpūnienė (Šakių BCA).
Seminaro lektorė, ilgametė viešųjų pirkimų ekspertė, Zita Lukšienė pristatė ir išsamiai dalyviams išdėstė aktualiausias viešųjų pirkimų temas: viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo nuo 2022 m. sausio 1 d. pasikeitimai, mažos vertės viešieji pirkimai, pasirengimas viešajam pirkimui, viešojo pirkimo būdo parinkimas, viešojo pirkimo dokumentų parengimas, pasiūlymų vertinimas, žalieji pirkimai ir kt.
Seminaro metu buvo pristatyti ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai bet ir jį palydinčiųjų dokumentų pakeitimai, aptarti praktinio taikymo klausimai, pasidalinta patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei, remiantis patirtimi, patarta, ką ir kaip reikėtų daryti.
Seminaro medžiaga pateikta rajono bendruomenių centrų vadovams.

BCA informacija

Lepšių simboliaiPasigėrėjimo ir džiaugsmo jausmai apima kiekvieną kartą, kai pamąstai apie savo kraštiečius ‒ Lepšių bendruomenės žmones. Jie žingeidūs, jie šilti, jie itin mylintys savąjį kraštą. Nesvarbu, kur jie bebūtų, kur begyventų, šis kraštas visada globiamas jų širdyse. Tai todėl mums visiems visiems norisi nors periodiškai susitikti, susieiti ir pasikaimynauti. Toks susitikimas ‒ ataskaitinis Lepšių bendruomenės susirinkimas ‒ vyko balandžio mėnesio 30 d. bendruomenės patalpose. Tačiau šis susirinkimas buvo liūdesiu paženklintas, nes tose patalpose yra apgyvendinos dvi nelaimingos ukrainiečių pabėgėlių šeimos (dvi mamos ir šeši jų vaikučiai). Bet susirinkimui vietos užteko visiems.
Malonu, kad susirinkime dalyvavo Lietuvos seimo narė gerbiama Irena Haase, Lukšių seniūnijos seniūnas Vytautas Andziulevičius. Jį mes išrinkome bendruomenės ir bendruomenės tarybos nariu. Be to į bendruomenę priėmėme ir daugiau naujų narių. Taip pat ir bendruomenės tarybą papildėme naujais iniciatyviais nariais.
Aptarėme 2021 m. veiklas ir finansinius klausimus bei apsvarstėme 2022 m. planus ir uždavinius. Svarbiausi šio naujojo sezono darbai numatomi tokie:

  • Organizuosime tradicinę šventę ,,Mažasis atlaidas“;
  • Atkursime tradicinį bendravimą ,, Trečiasis trečiadienis“.

Tai bus kiekvieno mėnesio trečiasis trečiadienis, kur kas mėnesį tuo pačiu laiku rinksimės į trečiadieninį susirinkimą (į kaimynadienį). Jame dalyvių skaičius nereglamentuojamas, ateina visi norintieji ir galintieji, tarkim 5, 10, 20... asmenų. Šių susitikimų tikslas ‒ pabendrauti prie kavos puoduko, pasižvalgyti po lepšiečių dabartį, sugrįžti į laikus, iš kurių belikęs širdies šauksmas ,,Ar prisimeni?..“
Tikimės, kad naujai papildyta bendruomenės taryba dar labiau suaktyvins mūsų veiklą. O už susirinkimui padovanotą gerą laiką ir mūsų visų nuotaikos pakėlimą dėkojame mūsų kaimynams Paluobių artistams, suvaidinusiems mums komediją ,,Mataušo karčiama“.

Ona Baltrušaitienė, Lepšių bendruomenės pirmininkė

Nauja taryba 2022 mjpgBendruomenė – tai atitinkamos teritorijos kūrinys, tai tarsi šviesos kibirkštėlė, kuri aplink save nori skleisti gėrį, grožį ir žmonių tarpusavio artumą per bendrystę. Aktyvios nevyriausybinės organizacijos (NVO) mūsų miesteliuose bei kaimuose yra labai svarbios. Bendruomeniečiai puikiai žino savo gyvenamųjų vietovių problemas ir savo veiklomis jie gali prisidėti prie tos ar kitos bendruomenės gyvenimo kaitos. Susitelkę, susiklausymu besivadovaujantys gyventojų kolektyvai daro žmonių gyvenimą kultūringesnį, jautresnį ir emociškai turiningesnį bei turtingesnį, o tai reiškia - ir įdomesnį.
Balandžio 26d. Girėnuose įvyko Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos (BCA) visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Buvo apžvelgtos praeitų metų veiklos. Nors jas įtakojo pandeminis laikotarpis, bet judesio rajono bendruomenėms ir BCA netrūko ‒ tai nuotoliniai seminarai, susitikimai su šalies NVO lyderiais, rajono bendruomenių šventė Kudirkos Naumiestyje, kelionė į šiaurės Lenkiją, aktyvus dalyvavimas Saugaus eismo bendruomenėse konkurse, seniūnijų kaimyniškų bendruomenių susitikimai, tradicinis nuotraukų konkursas ir t.t.
Graži tradicija - rinkti ir tų metų aktyviausius pažymėti vardinėmis nominacijomis, kurių iš viso buvo penkios.
Nominacija ,, Metų iniciatyva“ – Griškabūdžio BC projektas „DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis“ (pirmininkė Agnė Paškauskienė);
Nominacija ,,Metų bendruomenė“ – Girėnų BC (pirmininkė Irena Sakalauskienė);
Nominacija ,,Metų sėkmės istorija“ – Žvirgždaičių miestelio bendruomenės spurtas (pirmininkė Danguolė Pranckevičienė);
Nominacija ,,Bendruomenės lyderis –Audra Atažanovienė“, Gotlybiškių BC;
Nominacija ,,Bendruomenės renginys“ – „Gerdžiūnų kaimo 400 metų jubiliejus“, (pirmininkė Jolanta Puidokienė).

Šakių krašto bendruomeniečiai džiaugėsi visuomenininkės, bendruomeninių veiklų veteranės, Sudargo bendruomenės centro pirmininkės Albertos Natalijos Dragūnaitienės pelnytu darbo įvertinimu – iškiliausių suvalkiečių šimtuke užimta 26 pozicija.
40 bendruomenių centrų turi 1909 asocijuotus narius. Skaitlingiausias Girėnų bendruomenės centras (pirmininkė Irena Sakalauskienė) - 114 narių, Žvirgždaičių – 82 nariai, Janukiškių, „Tėviškės“, Barzdų – daugiau kaip po 70 narių. Mažiausiai turi Šakiečių BC – 15, Valiulių – 21. Kituose BC narių skaičius įvairuoja nuo 30 iki 60.
Mūsų bendruomenių centrams vadovauja 28 moterys ir 12 vyrų. Vytautas Legota, Saulina Kučiauskienė, Alberta Dragūnaitienė, Bernardinas Vainius, Renata Baltrušaitienė, Laimina Auštrienė, Sigitas Bendorius – vadovai, turintieji ilgametę bendruomeniškų veiklų vadybinę patirtį. Vadovauja 8 verslininkai, 28 tarnautojai arba ūkininkai ir 4 nedirbantieji. Šie skaičiai rodo, kad BC vadovai labai užimti, turintys įsipareigojimų.
2021 m. BCA finansinę ataskaitą pateikė finansininkė Nijolė Butkevičienė. Abi ataskaitos vienbalsiai patvirtintos.
BCA pirmininke iš trijų pasiūlytų kandidatų: Mindaugo Kantauto, Loretos Adomaitienės, Grinos Šnirpūnienės - išrinkta G.Šnirpūnienė, kuri ilgokai su kolektyviniu sprendimu nenorėjo sutikti ir pageidavo vairą perduoti jaunimui.
Susirinkimo metu buvo išrinkta ir devynių narių taryba. Kartu su G. Šnirpūniene darbuosis L. Adomaitienė (Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“ pirmininkė), I. Sakalauskienė (Girėnų BC pirmininkė), A. Janavičienė („Tėviškė“ BC pirmininkė), R. Rakauskienė (Ritinių BC pirmininkė), A. Matusevičius ( Lekėčių bendruomenės pirmininkas), R. Baltrušaitienė (Slavikų seniūnijos BC pirmininkė), M. Kantautas („Naumiestiečių sambūris“ pirmininkas), R. Kopicė (Išdagų BC pirmininkė).
Pasibaigus susirinkimui dar neskubėjo visi skirstytis. Juk taip gera pabūti bendraminčių rate prie kavos puodelio ir mėgautis pačių bendruomenių šeimininkių pagamintų saldumynų skoniais bei aptarinėti savo jau nuveiktus darbus ir horozontuose pasižvalgyti po būsimas naujas veiklas.

BCA informacija

AtmintinėPrimename, kad iki balandžio pabaigos bendruomeninės organizacijos privalo pasitvirtinti metines ataskaitas, kurias privaloma rengti, net jei nevykdėte aktyvios veiklos!
Pastebėta, kad dalis NVO Juridinių asmenų registrui teikia teisės aktų reikalavimų neatitinkančius finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, o neretai ir išvis neteikia (https://bit.ly/391m9eB).
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu yra rengiami, tvirtinami (pagal įstatymų nuostatas, t.y. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos visuotinis dalininkų (narių) susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį) ir teikiami Registrui atskaitomybės dokumentai (Registrui pateikiamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento) ir siekiant paskatinti ir padėti NVO tinkamai parengti ir laiku paskelbti savo atskaitomybės dokumentus, kviečiame susipažinti su ATMINTINE.
Kadangi daugumos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais - paskubėkite patvirtinti iki balandžio mėn. pabaigos ir pateikti Registrų centrui laiku, t.y. atskaitomybės iki gegužės mėn. pabaigos.
Atmintinėje pateikiama apibendrinta informacija apie subjektų atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito svarbą, dokumentų patvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminus, atskaitomybės dokumentų skelbimą ir grėsmę neteikti paramos gavėjo statuso, kai subjektas nevykdo jam nustatytų su atskaitomybe susijusių pareigų.
Atmintinėje taip pat nurodoma, kokią ir kaip reikia pateikti informaciją apie subjektų gautą labdarą ir paramą, bei jos panaudojimą atsižvelgiant į tai, kad šios informacijos viešinimas ir skaidrumas yra ypatingai svarbūs dalykai siekiant visuomenės pasitikėjimo subjektais, kuris lemia ir subjekto veiklos finansavimą.
http://www.3sektorius.lt/.../ATMNTIN%C4%96+pelno...

pagal LKBS informaciją

BCA sveikinimas

Joomla templates by a4joomla