Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Šakių krašto vietos veiklos grupės visuomenė - 54 jos nariai iš 63 - sausio 31 d. rinkosi į savo ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Tokiam susirinkimui buvo pats laikas, nes jau artėja 2016-2023 m. Vietos plėtros strategijos startas. Į jį turi vesti nauja VVG valdyba, todėl susirinkimui buvo kruopščiai pasiruošta, peržiūrint LEADER iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje reikalavimus, kurie Vietos veiklos grupei, jos valdybai, yra privalomi, taip pat aptariant balsavimui galimas pateikti kandidatūras.Tai svarbu todėl, kad ,,VVG yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių kaimo gyventojų ir organizacijų interesams, t.y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro kaimo bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. - verslo ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai.“ Be to reikia laikytis lyčių lygiateisiškumo principų 40:60 bet kurios lyties naudai, taip pat atsižvelgti į amžiaus ribas – bent vienas asmuo turi būti iki 25 metų. Pageidautina, kad VVG valdyboje vyrautų jauni, bet pakankamai patyrę žmonės (iki 40 metų).

01Praeitų metų Lietuvos Seimo rinkimai pagaliau atnešė giedros properšų į Lietuvos kaimo bendrumenių padangę – į Seimą buvo išrinkta ilgametė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) pirmininkė Guoda Burokienė. Tai moteris, gerai išmananti kaimo gyvenimo specifiką ir gebanti pasiūlyti strateginius sprendimus. Pastarieji jau ne kartą padėjo šiam naujam visuomeniniam kaimo gyvenimo dariniui surasti savo veiklos krypčių kelius, sutelkiančius priimti bendrus sprendimus, keičiančius kaimo vietovių būtį. Dabar, kai Seime yra kaimo problemų žinovė, ir ne tik ji viena, o kartu su būreliu bendraminčių, Lietuvos kaimas jau gali turėti vilčių, kad bus jautriau išgirstas ir giliau suprastas. Per 15 bendruomenių gyvavimo metų jau daug nuveikta, tačiau gyvenimas pateikia naujus iššūkius, ir su tuo bendruomenėms reikia skaitytis.

022016-ieji metai Plokščių bendruomenės centrui (asociacijai) buvo ramūs - didieji projektai užbaigti, naujiems dar generuojame idėjas. Taigi metai buvo skirti ramiam pabuvimui, paprastai bendrystei, susitikimams šventėse.
Plokščių bendruomenės centrą negalėtume įvardinti tik tų narių, kurie moka nario mokestį, asociacija. Tai atvira bendruomenė: čia „sutelpa“ visas miestelis ir jame gyvenantys, dirbantys ar poilsiaujantys žmonės. Veikla ir yra bendra – visi darbai padaromi bendradarbiaujant Plokščių seniūnijai, Carito organizacijos parapijos grupei, Plokščių mokyklai daugiafunkciam centrui. Nuoširdus bendradarbiavimas jungia visas tris seniūnijos bendruomenes. Dažnai prisistatome Plokščių seniūnijos bendruomene, kuri yra lyg Voniškių, Kubilių ir Plokščių bendruomenių centrų jungtinė komanda. Finansiniai ir ūkiniai mūsų rėmėjai visada būna Plokščių, Kubilių ir Voniškių žemės ūkio bendrovės. Visuose darbuose dalyvaujame tie patys žmonės, vieni kitiems padedame, pasidžiaugiame vieni kitų pasiekimais.

01Taip nedrąsiai žengdami pirmuosius bendruomenės veiklos metus, nepajutome, kad jau artėjame prie dešimtmečio. Kartu dirbdami ir kurdami susigyvenom, atradom ir supratom, ko mums labiausiai reikia, stengiamės vykdyti bendruomenės veiklos tikslus – kaimo žmonių kultūrinių poreikių tenkinimas, vietovės kultūrinio paveldo, istorinių ir dvasinių vertybių, krašto tradicijų, unikalios gamtos saugojimas ir puoselėjimas.

012016 Bendruomenių metai buvo tarsi padėkos išraiška ir įvertinimas, kad šios Lietuvoje visuomenės iniciatyva susibūrusios organizacijos, bet jau galėdamos remtis Vakarų Europos patirtimis ir pavyzdžiais, sparčiai siekė gyvenimo kaitos savo mini arealuose – kaimuose pagal seniūnijas ar kitus bendruomeniškus susivienijimus. Šakių krašte šis reiškinys prasidėjo 2002 m. nuo 3 bendruomenių centrų (BC) ir sparčiai vystėsi. Dabartiniu metu rajone turime 41 BC.

Joomla templates by a4joomla