Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Mūsų bendruomenės centras skaičiuoja jau tryliktus metus. Žinoma, per tuos metus nuveikta nemažai darbų, bet patys reikšmingiausi yra tie, kurie turi išliekamąją vertę ir kuriuos visada prisimename su malonumu. Labai džiaugiamės įvairių kartų gražiu ir nuoširdžiu bendravimu, vykstančiais renginiais ir sutelktumu, kartu su Briedžių laisvalaikio salės organizatore Asta Grigaitiene ir vokalinio ansamblio „Gija" organizuojamais renginiais, o tokių renginių pas mus vyksta nemažai. Kasmet renkamės į Kalėdinę popietę, vaikučių susitikimą su Kalėdų seneliu, sporto šventę „Vasarą palydint" ir kt. Tradicija yra tapę gražiausios sodybos rinkimai, įvairios akcijos ir talkos.
Labai džiaugiamės savais bendruomenių namais, kuriuos įkūrėme 2013-2014 m. įgyvendinę projektą „Briedžių bendruomenės centro patalpų remontas" Nr.LEADER-12-ŠAKIAI-03-009
( 48270 Eur.). Projekto metu atlikti bendruomenės centro pastato išorės ir vidaus remonto darbai, pritaikant patalpas bendruomenės poreikių tenkinimui. Vykdant projektą atliktas 135m² pastato išorinių sienų šiltinimas ir apdaila, atliktas 177 m² stogo remontas, šildymas, pakeista stogo danga, suremontuota 352m² patalpų vidaus sienų, jos iškaltos dailylentėmis, pakeistos vidaus durys (9 vnt.), apšiltintos, pakeistos grindys (145m²), renovuotos šildymo, santechnikos mazgų (vandentiekio ir nuotekų), elektros instaliacijos sistemos, įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacijos. Atlikus patalpų remontą, turime jaukius, šiltus ir patogius bendruomenės namus, kur nuolat veikia bendruomeniečių rankdarbių ir medžio darbų ekspozicija, turime kur susirinkti pavakaroti ar švęsti švenčių.

02Slavikų seniūnijos bendruomenės centras gyvuoja nuo 2013 m. pabaigos. Bendruomenės centro veiklos sritys: kultūros, švietimo, socialinė, aplinkosaugos. Jau nuo pat pirmų veiklos metų buvo aktyvinamas jaunimas, skatinamas jo dalyvavimas bendruomeninėje veikloje. Nors jaunų bendruomenės centro narių yra vos keletas, tačiau aktyviai savo iniciatyvą reiškia Neformali Slavikų jaunimo grupė (5-12 jaunuolių), kurios idėjas ir gerus darbus įgyvendinti padeda visos seniūnijos teritorijoje esančios organizacijos (Slavikų pagrindinė mokykla, seniūnija, laisvalaikio centras, VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkarda), aktyvūs gyventojai bei ūkininkai.
2004 m. rugpjūčio 6 – 8 d. Ariogaloje (Raseinių r.). vyko XIV tradicinis sąskrydis „Laisvės ugnis – ateities kartoms". Šiame sąskrydyje dalyvavo Slavikų jaunimo komanda – vienintelė iš Šakių rajono. Dalyvavo 10 dalyvių. Tinklinio varžybose užimta IV vieta.
Rugsėjo 4 d. Gelgaudiškyje vyko kaimo bendruomenių sąskrydis. Dalyvavo 10 slavikiečių. Turistinės estafetės varžybose laimėta garbinga III vieta.

01Lapkričio 17d. viešoji įstaiga Sintautų akademija organizavo labai bendruomenėms reikalingą seminarą ,,Socialinis verslas ir verslo pradžia - bendruomenių centrų ir pradedančių verslininkų galimybės 2017-2020". Bendruomenių lyderiai aktyviai dalyvavo seminare. Tai, matyt, todėl, kad šis klausimas tampa vis aktualesnis bendruomenėms, atkakliai ieškančioms savo žmonių užimtumo gerinimo plėtros. Dabar jau yra tas laikas, kai reikia išgryninti idėjas, ruošti verslo planus. Juk ant lėkštutės gatavo produkto niekas neatneš. Šis laikas – verslo vizijos ir jos įgyvendinimo galimybių periodas, ir jį turime mes visi produktyviai išnaudoti.
O kodėl kaskart vis atkakliau kalbama apie socialinį verslą? Tai todėl, kad skurdas, daugsyk nepalankiai sprendžiami socialiniai klausimai, nedarbas – tai problemos, jau kuris laikas keliančios nerimą kaimiškose vietovėse. Tad kas belieka darbingo amžiaus žmogui, kai jam nesuteikiama galimybė užsidirbti pragyvenimui ir šeimai išlaikyti? Neviltis dažnai priverčia geresnio gyvenimo ieškoti didmiestyje ar užsienyje, o kaimai ir toliau nyksta. Vis dėlto viltis yra – socialinio verslo plėtra kaimiškose vietovėse gali padėti joms atsigauti.

02Lapkričio 11 d. Lietuvos kaimo bendruomenių atstovai buvo pakviesti į Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto suorganizuotą mokslinę-praktinę konferenciją. Konferencijos tema - ,,Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis". Jos idėja buvo iškelti šiuo laikotarpiu kaimo vietovių vystymuisi aktualiausias problemas, rasti geriausius Lietuvos kaimo vietovių vystymo bei konkurencingumo stiprinimo sprendimus. Konferencijos rėmėjai – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Konferencijos credo – Ir ilgiausia kelionė prasideda nuo pirmųjų žingsnių.
Konferencijoje dalyvavo Šakių bendruomenių centrų atstovai: Jonas Būtautas (Baltrušiai), Dalija Černeckienė (Briedžiai), Giedrė Ižganaitienė (,,Tėviškė"), Ona Momotiukienė (Slavikai), Daiva Naujokaitienė (Kriūkai), Irena Sakalauskienė (Girėnai), Danutė Jurgutienė (Valiuliai), Alina Baltrušaitienė ( Šakių krašto VVG), Grina Šnirpūnienė (Šakių BCA).
Išklausyti pranešimai: „ES kaimo plėtros gairės po 2010 m." (pranešėja Guoda Burokienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga); ,,Telkiančios lyderystės ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo poreikiai įgyvendinant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 2014-2020 m. laikotarpiu" (pranešėjai Rimantas Čiūtas ir dr. Vilma Atkočiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas); „Pirmieji Lietuvos žingsniai, kuriant švento Jokūbo kelią" ( pranešėjas Valdas Kilpys, Vytauto Didžiojo universitetas).

03Jau seniai nutiestas bendrystės tiltas tarp dviejų Lietuvos pasienio pakraščių – šaurės rytuose prie Latvijos sienos prigludusio Biržų krašto ir pietvakariuose - su Kaliningrado sritimi (buvuiomis Mažosios Lieruvos teritorijomis) besiribojančių zanavykų Šakių žemėmis. Tai tiltas tarp pietvakarių ir rytų aukštaičių. Tą tiltą skatino suręsti labai konkretūs tikslai – bendruomenių noras neapsiriboti vien tik siaura savo aplinka, o pasižvalgyti po plačius šalies horizontus. Ir tai jau tęsiasi ne vienerius metus. Tiesa, kurį laiką šis bendradarbiavimas dėl labai rimtų priežasčių – šviesaus atminimo Biržų krašto Šukionių bendruomenės vadovės Nijolės Šatienės mirties - buvo priblėsęs. Tačiau 2016-ieji Bendruomenių metai vėl įžiebė draugystės žaizdrą tarp abiejų kraštų bendruomenių ir iš jo tikimasi tolimesnės abipusiai naudingos bendrystės.
Virtualus ir telefoninis bendradarbiavimas su Biržų kraštu apalio 25 d. virto konkrečiais veiksmais. Tą dieną Šakių bendruomenių centrų asociacija (pirmininkė Grina Šnirpūnienė) sulaukė malonios keturių kolegų delegacijos iš Biržų Šukionių bendruomenės centro. Delegacijos vadovė – šio benduomenės centro pimininkė Rita Bieliakienė. Pačios pirmosios susitikimo minutės parodė, kad seni draugai pasiilgę vieni kitų ir yra nuoširdžiai nusiteikę naujam bendradarbiavimo etapui.

Joomla templates by a4joomla