Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Balandžio 27 d. Slavikų seniūnijos salėje įvyko Slavikų seniūnijos bendruomenės centro ataskaitinis susirinkimas, kuriame svečiavosi VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardos darbuotojas Andrius Bataitis bei Šakių PK bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė.
Susirinkimo metu bendruomenė išklausė centro ataskaitas, kurios buvo patvirtintos. Taip pat pristatyti numatomi vykdyti projektai 2018 metais. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras praeitais metais kartu su Zanavykų muziejumi sėkmingai dalyvavo konkurse "Eismo saugumas bendruomenėse'2017" ir pelnė prizinę vietą. Šiais metais taip pat numatyta dalyvauti minėtame konkurse, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Tad, pradėdami saugaus eismo bei saugaus elgesio keliuose ir gatvėse skatinimo darbus, susirinkimo metu kalbėjome apie visų rūpestį bei požiūrį dėl pačių ir artimųjų saugumo, laimingo kelio, šviesą atspindinčių priemonių naudojimą. Susirinkimo dalyviai noriai priėmė dovanojamas priemones... Jau tradicija tapo - susirinkimo dalyviams padovanoti naują bendruomenės informacinio leidinuko "Slavikietis" numerį. Džiugu, kad bendruomeniečiai noriai skaito mūsų leidinuką, naudojasi jame skelbiama informacija.
Po susirinkimo bendruomenei koncertavo Šakių kultūros centro romantinės instrumentinės muzikos grupė "RepriZa" (vad. Zigmas Balnius).

Renata Baltrušaitienė, Slavikų seniūnijos BC pirmininkė

02Girėnuose atidaryta parodėlė „Iš praeities ir ateities“, skirta Motinos dienai. Į atidarymą atvyko Rimutė Vasaitienė su mokinukėmis, kurios lanko etno kultūros būrelį ir paporino jos mums trumpus pasakojimus iš praeities, tarmiškai.
Parodoje labai daug darbelių, jau skaičiuojančių ne vieną dešimtmetį. Girėniškės labai noriai sunešė visus mamų, močiučių ir savo darbus. Kristina Mockaitienė pristatė daug austų lovatiesių, Dalija Murauskienė atnešė savo ir savo mamos siuvinėtų ir nertų staltiesių. Visą eilę megztų paveikslų atnešė Angelė Jonuškienė, kuriuos mezgė Aldona Maciukevičienė. Ir dar visa eilė moterų, pristačiusių rankdarbius parodai. Parodoje puikuojasi ir nertos, ir siuvinėtos servetėlės, siuvinėtos pagalvėlės, austi takai, iš skiautinių pasiūtos lovatiesės, velti ir verti iš karoliukų papuošalai. Į parodos atidarymą susirinko didelis būrys girėniškių. Parodėlė vyks iki gegužės 19 d.

Girėnų BC informacija

01Tokia darbinė pauzė Šakių bendruomenių centrų asociacijos veikloje buvo ataskaitinis jos narių susirinkimas, įvykęs balandžio 20 d. Ir tai nebuvo paprastas stabtelėjimas tarp darbų, o metinis veiklų apibendrinimas ir naujų planavimas. Kaimo bendruomenėms šitokia bendravimo forma yra ir gerai pažįstama, ir paveiki, ir skatinanti: juk visų bendruomenių tikslai panašūs: skatinti kiekvienos vietovės gyventojus aktyviai dalyvauti savojo krašto gyvenimo kaitoje. Dalyvauti savanoriškai ir bendruomeniškai, patiems atrandant, kas tai vietovei yra svarbiausia, ir patiems kuriant bei vykdant veiklas. Ir čia nėra jokio šabloniškumo, nes visa tai paremta laisvu kūrybiškumu. Tą patvirtina skirtingos atskirų bendruomenių veiklų kryptys, o bendri tų veiklų apmąstymai yra tik paskata kūrybiškumui plėstis. Tuo pasižymėjo ir pastarasis susirinkimas.
Nors balandis ‒ pavasario darbų metas, tačiau susiėjusi bendruomenių visuomenė turėjo kuo pasidžiaugti ir apie ką pamąstyti. Konkrečius veiklų rezultatus įvaizdintame ir statistiniais duomenimis paremtame savo pranešime pristatė BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė ir jų suvestinė visai nebloga. Pravesta apie 92 susirinkimai, 180 kultūrinių renginių, 99 talkos arba akcijos. Gautas finansavimas iš savivaldybės programų 40-čiai projektų 18343 eur sumai; Žemės ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų fondų finansuoti projektai atnešė į bendruomenių piniginę -39825 eur sumą.
Apie bendruomenių veiklą išleisti 9 lankstinukai; Organizuoti mokymai, susitikimai gerosios patirties sklaidai – 41 užsiėmimas; Organizuotos išvykos, ekskursijos – 37; Patalpinti spaudoje straipsniai – 64; Internetinės bendruomenių svetainės – 9.

Visuotinis susirinkimas3 2018 03 02Ne visos šiandieninių mūsų kaimų vietovės taip nuosaikiai pasirinko savo gyvenimo kryptis, galinčias saugiai išlaikyti gyvenimo pamatus ir užtikrinti atitinkamą pragyvenimo lygį. Voniškiečiai tokią prerogatyvą turi. Jie nesiblaškydami savo gyvenimą sieja su Tėvynės žeme ‒ mūsų visų maitintoja. Voniškių laukuose vešliai vilnija javai, sočiai gyvena galvijų bandos, moderniais vamzdynais gausiai teka pienelis.
Tačiau ar to užtemka? Matyt, nalabai, kad, gerokai palūkėję, 2012 m. šio krašto žmonės susibūrė į bendruomenės centrą. Ši savanoriška visuomeninė organizacija turi visai kitus tikslus ir ji tuo skiriasi nuo gamybininkų. Čia žmonės buriasi daugiausia pagal dvasinius, kultūrinius poreikius ir kiekvienas atranda galimybę saviraiškai ir savirealizacijai.
2018 m. kovo mėnesį vyko Voniškių bendruomenės centro visuotinis susirinkimas. Jis labiausiai buvo skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, todėl tarsi naujais akordais ir prasme skambėjo darniai giedama ,,Tautiška giesmė“.

Joomla templates by a4joomla