Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Slavikų renginio dalyviai 1Gausus būrys slavikiečių, parapijiečių, Slavikų Pranciškaus Petro Būčio skautų draugovės narių dalyvavo Šv. Mišių aukoje už Tėvynę. Be to Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis šiais metais mini įšventinimo į kunigus penkiolikos metų sukaktį. Parapijiečiai savo kleboną nuoširdžiai pasveikino.
21 valandą kartu su visa Lietuva ir lietuviais visuose pasaulio kampeliuose giedojome Tautišką giesmę. Per ją mes pajutome tvarius bendrystės jausmus su visame žemės rutulyje pasklidusiais tautiečiais.
Valstybės dienos proga visus pasveikino Slavikų seniūnas Valdas Dumčius. Po visų ceremonijų ir prie klebonijos pasibuvome, pabendravome, net pašokome, griežiant Slavikų kaimo kapelai.

Slavikų sen. BC pirmininkė Renata Baltrušaitienė

Prie naujo kryžiausŠventė prasidėjo liepos 5 d., sekmadienį, šventomis mišiomis Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Vytautas Juozas Insoda. Buvo meldžiamasi už Liepalotų krašto gyventojus, jų bendruomenę, gyvuosius ir mirusiuosius. Po mišių, šventė persikėlė į Liepalotus, kur buvo šventinamas naujasis kryžius.
Tai pirmas renginys šioje bendruomenėje po koronaviruso. Todėl labai džiaugėmės gausiai susirinkusiųjų kraštiečių būriu. Lukšių klebonas pašventino ir pagerbė kryžių. Bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė dėkojo kryžiaus autoriams: Liepalotų kraštiečiui Mindaugui Lažauninkui už kryžiaus metalinės dalies kompoziciją, Lukšių seniūnui Vidui Cikanai, kuris ne tik padėjo rūpintis kryžiaus pastatymo darbais, vietos parinkimu, bet taip pat savo idėjomis prisidėjo prie bendros kryžiaus kompozicijos. Taip pat padėka buvo įteikta menininkei Kristinai Lasauskienei už angelo kompoziciją greta kryžiaus.
Po kryžiaus šventinimo šventės dalyviai susirinko į bendruomenės salę. Šventinį pranešimą, skirtą valstybės dienos paminėjimui, skaitė Stasė Kepalavičienė. Dar kartą visus susirinkusiuosius pasveikino bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė. Šventę vainikavo Slavikų kaimo kapelos koncertas (vad. Renata Baltrušaitienė). Už nuotraukas BC pirmininkė dėkojo Laurai Kerušauskaitei, o visiems susirinkusiems – už gerą nuotaiką ir aktyvų dalyvavimą.
Į namus visi išsiskirstė praleidę puikią dieną ir džiugiai nusiteikę, nešdamiesi nuoširdaus bendravimo šilumą.

BC informacija

Problemų aptarimasLiepos 2 d. Šakių bendruomenių centrų asociacijos (BCA) tarybos iniciatyva susirinko Šakių seniūnijos bendruomenių centrų vadovai arba jų įgalioti asmenys: Irena Sakalauskienė (Girėnai), Elena Kavaliauskienė (Ritiniai), Dalija Černeckienė (Briedžiai), Audra Atažanovienė (Gotlybiškiai), Zita Jakaitienė (Šakiečiai), Irena Šakėnienė (BCA), Grina Šnirpūnienė (BCA). Jų susitikimo tikslas – bendruomenių problemų aptarimas ir pasidalinimas pamąstymais apie veiklų organizavimą dabartiniu laikotarpiu. Pasitarimo metu taip pat aptarta Bendruomenių dienos, kuri įvyks rugpjūčio 1 d. Zypliuose, organizavimo klausimai.
Šakių seniūnijos bendruomenių aktyvo susiėjimas parodė, kad artimų kaimynų bendradarbiavimas išjudina mintis ir plečia naujų veiklų horizontus. Taigi pasitarimo dalyvės iškėlė ir patvirtino mintį, kad tokius susiėjimus yra naudinga pravesti visose rajono seniūnijose.

BCA informacija

Dėkojame už skanumynusLiepos 2 d. 19 val. Gotlybiškių bendruomenės centras organizavo parodą, kuri skirta mūsų augintiniams „Mylėkime ne tik žmogų“. Tikslų dalyvių skaičių labai sunku pasakyti, nes vien šeimininkų su augintiniais buvo virš 20, o kiek dar žiūrovų. Parodoje dalyvavo ne tik šunys, katės, bet ir žaltys, vėžlys, balandžiai, fazanai, jūros kiaulytės, žiurkėnai, vištos, triušiai, bet ir gražuolis ponis. Mokyklos kieme buvo didelis ir smagus šurmulys.
Pastaruoju metu rajono bendruomeniečiai pastebi Gotlybiškių bendruomenės veiklos suaktyvėjimą. Jų nuomone, tai įtakoja aktyvios seniūnaitės Audros Atažanovienės veikla, jos gebėjimas suburti visus į būrį. Abipusis ryšys tarp abiejų pusių leidžia puikiai suprasti vienas kitą, nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Renginių gausa ypač ženklino birželio mėnesį. Visi jie buvo organizuojami su mikrorajono visuomene, o ypač jos jaunąja karta.
Birželio 1 d., tai pirmoji vasaros diena, kuri buvo paminėta truputį kitaip... Keturiolika Gotlybiškių vaikų Griškabūdžio kuttūros centre žiūrėjo nemokamą šeimos filmą „Naki iš monstrų šalies“. Nuoširdų AČIŪ už suteiktą paramą seniūnaitė Audra Atažanovienė taria Rimai Rasburskienei ir Irenai Povilaitienei.
Birželio 13 d. organizuotos žvejų varžybos Bridupio tvenkinyje. Renginys plačiai nušviestas rajoninėje spaudoje. Renginio rėmėjai: parduotuvės - Žūklės reikmenys, J.Delnevičiaus II, UAB Gulbelė, Šakių seniūnija, Auga Group, Šakių medžiotojų ir žvejų draugija. Daugelio gotlybiškiečių pasiūlymas, kad žvejų šventė turi tapti tradicine.
Birželio 18 d. gotlybiškiečiai rinkosi Siesartėnų mokyklos stadione pamėtyti krepšinio kamuolį. Organizatorių tikslas - sukviesti gyventojus, tiek mažus, tiek suaugusius, kad visi smagiai praleistų laiką. Stadione susirinko maždaug virš 30 dalyvių. Juos visus maloniai nustebino ir pradžiugino Rūta Čiečkutė, kuri įteikė visą dėžę ledų.
Vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti birželio 25 d. į Siesartėnų mokyklos stadioną, kur buvo surengta mažytė vasaros iškyla. Vaikučiai, pasivaišinę sausainukais, gautais projekto „Gerumo ambasadoriai" organizatorių ir „Gulbelės" kepyklėlės, mokyklos stadione smagiai žaidė tinklinį ir krepšinį. Vakaras buvo pilnas įspūdžių. Daug neišreikšto entuziazmo turi Gotlybiškių krašto žmonės. Jų vizijose numatomi ypač reikšmingi darbai. Tarp jų – dar intensyvesnis gyventojų subūrimas bendrai veiklai.

BC informacija

Knygų autorė A.DragūnaitienėBirželis ‒ vasaros audrų mėnuo, todėl jo metu ir laukų darbus nudirbti, ir dvasios atgaivą ‒ renginius organizuoti daugsyk būna nelengva. Šių metų pirmasis vasaros nėnuo, jo antrosios savaitės pradžia, pasižymėjo ypač audringais škvalais, taip pat kad ir trumpomis, bet siautulingomis liūtimis ir vėjais.
O Sudarge tą savaitę, birželio 12 d. 16 val., buvo numatytas nedažno turinio renginys ‒ dviejų knygų skaitytojams pristatymas, (jų autorė Alberta Natalija Dragūnaitienė). Viena iš jų monografija ,,Sudargo istorijos atspindžiai“, išleista 2019 m., kita grožinio turinio ‒ apsakymų rinkinys ,,Sugrįžimai“. Apie ką kalbama pirmojoje, turbūt detaliai pristatyti nereikia, nes yra iškalbus jos pavadinimas. Šios knygos dar nepalietusiems ir nemačiusiems, galima glaustai ją apibūdinti. Tai 180 puslapių knyga, išleista trimis kalbomis: lietuvių, rusų, anglų. Bet vertimai į užsienio kalbas yra sutrumpinti, perteikiantys tik žinių santraukas, kurios yra pagrindiniuose knygos skyriuose. Tačiau manome, kad tos iš svarbiausių knygos skyrių parinktos žinių santraukos ir užsieniečiams padės suprasti, kas ir koks yra Sudargas. Lietuvos skaitytojams žinių pateikiama daug daugiau: jos suguldytos į 119 puslapių, nors pagal turimą sukauptą medžiagą, bet ne pagal finansinius išteklius leidybai šis leidinys galėjo būti dar platesnės apimties.
Kokios temos ir kodėl leidinyje jos laikytinos svarbiausiomis?

Joomla templates by a4joomla