Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vorpilis iš dangaus(Legenda sukurta sekant padavimų ir istorinių įvykių pėdsakais ir skirta Sudargo pilies tragedijos kovose su kryžiuočiais 700-mečiui paminėti, 1317.06.24 -2017.06.24)
*****
,, Arti Tilžės, rytų link, aukščiausioje visos aplinkumos vietoje, stūkso Vorpilio kalnas.“ Jis ten atsirado tada, kai kadais ledynai, ilgai po savo klodais slėgę šitą kraštą, pamažu pradėjo tirpti. Jie tirpdami virto vandens gausybėmis. Šios graužė žemės gruntą ir tiesė jos paviršiumi kelius savo tėkmei – taip radosi upės ir upeliai, kurie vieni ilgainiui sunyko, kiti tarnauja iki šių dienų. Nutirpę, nunykę ledynai po savęs paliko daugelį sustumtų žemės sanklodų ar akmenų krūsnių.
Taip ir Vorpilis radosi, įsikibęs į kairįjį Nemuno krantą, aukštai pasišokėjęs virš plačių lygumų. Ne vienas čia radosi, bet su keletu savo brolių. O žemės metai bėgo, jos gyventojų daugėjo, ir šie, ieškodami patogesnių įsikūrimo vietų, nesunkiai nusižiūrėjo Vorpilį (tikriausiai ir pavadinimą jam patys sugalvojo, nes jie savo kalboje jau turėjo žodį ,,voruoti“, kuris reiškė ,,saugoti, ginti“) . Tas Vorpilis – visa vora kalnų, į didžiąją upę savo briaunomis atsirėmusių. Toje upėje žuvies gausybė; aplinkui ošiančiuose ir sunkiai beįžengiamuose miškuose visokiausio žvėries kiek tik nori maistui, o nudobtų žvėrių kailių - aprėdui . Žodžiu, atrado keliauninkai kraštą, kuriame galima gyventi ir išgyventi. Taigi atvykėliai kuo noriausiai čia kūrėsi. Didžioji upė tapo jiems puikiu keliu į rytus bei vakarus, todėl beveik nereikėjo kirstis proskynų per tamsiąsias miškų tankmes. O jeigu kur tiesė sau praėjimus, tai tiesė per slėnumas arčiau upės pakrančių, kur prasiskverbti, prasibrauti lengviau.

01Degutinės bendruomenės centras įkurtas 2003 metais. Per visą bendruomenės gyvavimo laiką turėjome tik vieną jos pirmininką Vytautą Legotą. Jo idėjų bei siekių dirbti bendruomenės gerovei vedami, mes vietovėje įvykdėme keletą sėkmingų projektų.
Pirmasis Degutinės bendruomenės projektas, prisidėjęs prie Degutinės gyvenvietės plėtros, įvykdytas pirmaisiais bendruomenės gyvavimo metais. 2003 metais įgyvendintas Degutinės gyvenvietės vandentiekio ir kanalizacijos nuotekų tinklų įrengimas bei valymo įrenginių statyba.
Vienas iš projektų - 2013 metais pradėtos renovuoti bendruomenės centro patalpos. Renovacija užtruko ilgokai, tačiau dabar mes galime pasidžiaugti atnaujinta jaukia centro erdve, kuri mūsų žmonėms suteikia galimybę ten rengti bendruomenės narių susibūrimus ir susirinkimus bei spręsti įvairius savo gyvenimo reikalus ar maloniai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Tam bendruomenė įsigijo stalo teniso žaidimo priemones, ir norintys gali naujai išmokti žaisti šį smagų judrųjį žaidimą arba tobulinti jau turimus savo įgūdžius.

01Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS), vadovaudamasi savo įstatais, savo narius kasmet pakviečia į ataskaitinį susirinkimą. Šių susirinkimų tikslas - apžvelgti, kokiomis veiklomis buvo turtingi praėję metai, su kokiomis viltimis ir rūpesčiais siejami ateinantieji. Juk kiekviena kaimo bendruomenė – gyvas organizmas, ir jų darbas tikrai nelengvas, nes savanoriai dirba tik visuomeniniais pagrindais. Todėl bendruomenių lyderiams svarbus ir jų vietovės narių palaikymas bei prisidėjimas, ir tinklaveika tarp visų šalies bendruomeninių organizacijų. Ši sritis kaip tik priklauso LKBS veiklų sferai.
Tokių tikslų vedina LKBS taryba 2017 m. kovo 9 d. Aleksandro Stulginskio universitete organizavo visuotinį narių susirinkimą. Jo tikslai:

01,,Pamildami savo gimtąjį kampelį, išmokstame mylėti ir savo Tėvynę.“ ( S.Teri) O kaip galima išreikšti meilę Tėvynei pilkoj kasdienos tėkmėj, smulkių darbų virtinėj? Bet meilė savo kraštui kaip tik nuo čia ir prasideda, ir ji išreiškiama kiekvieno mūsų esybe, kai gerbiam ir atjaučiam savo aplinkos žmones, kai tvarkingai užlaikom savo gyvenimo erdves, kai neužmirštam ir tausojam savo vietovių paveldo reliktus – mūsų dabarties pamatus. O aliejus atminties gabijos liepsnai palaikyti yra mūsų susitelkimas bendruose darbuose ir siekiuose, ar tai būtų kasdienos rūpesčiai, ar šventinės iškilmės. Juk šventė yra kokio nors brangintino įvykio atminimas.

01Jau septynerius metus Janukiškiuose gyvuoja senjorų klubas „Šešupės vingis" . Septyneri metai gražaus bendravimo, įvairių švenčių, prisiminimų, daugybės sudainuotų skambių dainų, smagių kelionių ir nuoširdžių draugų. Šie metai ne jubiliejiniai, tačiau visada smagu prisiminti kaip įsikūrė ir ką nuveikė šio klubo žmonės.
2009 m. lapkričio mėn. 12 d. Žvirgždaičių seniūnijos pagyvenę žmonės buvo sukviesti į jiems skirtą popietę, kurioje svečiavosi Jurbarko rajono Eržvilko senjorų klubas „Siūbuona".
Po poros mėnesių senjorai vėl susirinko į popietę „Metai ne našta". Prisiminė eržvilkiškius. Visiems patiko „Siūbuonos" veikla, todėl nutarė įkurti savo klubą. Pirmininku buvo išrinktas Rimantas Adomaitis. Jei „Siūbuona" siūbuoja, tai mes galime kaip mūsų srauni Šešupė vingiuoti, nutarė senjorai ir pavadino savo klubą „Šešupės vingis". Po trijų gražių, darbingų metų, R. Adomaičiui atsisakius vadovauti, klubo pirmininke išrinkta Ona Butkevičienė.
Klubo tikslas - įjungti pagyvenusius žmones į aktyvų visuomenės gyvenimą, kad pasidalintų savo išminties ir patirties kraičiu, aktyviai praleistų laiką. „Šešupės vingis" vienija gražų būrį žmonių iš visos Žvirgždaičių seniūnijos. Jie renkasi į senjorams rengiamas temines popietes, noriai dalyvauja Janukiškių bendruomenės ar Žvirgždaičių seniūnijos žmonių su negalia sąjungos klubo organizuojamose šventėse ir išvykose.

Joomla templates by a4joomla