Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Renginio dalyviaiŠiais metais Ritinių bendruomenės centras dalyvavo Lietuvoje vykstančioje iniciatyvoje ,,Atviros dienos kaime 2020". Edukacinėje programoje ,,Kaimiško sūrio gimimas" panoro dalyvauti septyni dalyviai. Trys moterys iš Kazlų Rūdos savivaldybės pasidalino savo gaminamų sūrių subtilybėmis, papasakojo apie šioje savivaldybėje organizuojamas edukacines programas. Kiti keturi dalyviai atvažiavo iš Kauno savivaldybės. Senelis nutarė savo vaikaitei parodyti kaip gaminamas sūris. Mušti sviestą galėjo pabandyti pati mergaitė. Visi atvykę domėjosi sūrio gaminimo būdais, tradicijomis. Ragavome šviežiai suslėgtą sūrį, paskanindami obuoliene ir sviestu. Nors sulaukėme nedidelio svečių būrelio, tačiau visiems laikas praėjo maloniai ir turiningai.

Elena Kavaliauskienė, Ritinių BC pirmininkė

Kurynės soduos paukščiai groja,
Bučiuoja spinduliai rasas,
Migla pasveikina rytojų,
Kurynės soduos paukščiai groja.
Atrado vietą čia poetai,
Čia skamba eilės, trioletai.
Kurynės soduos paukščiai groja,
Bučiuoja spinduliai rasas.
Birutė Danielienė

Rajono literatėsRugsėjo 3 d. Kurynės parkas (Juškakaimių k., Slavikų sen.) ošė nuo lankytojų, poezijos ir skambių dainų garsų. Kurynės parkas – gražus gamtos kampelis, apsuptas Siesarties vingiais, ne tik vienintelis Zanavykijoje, bet ir kasmet besikeičiantis, puošiamas naujomis medžio kompozicijomis.
Pasidžiaugėme kun. Edmundo Naujokaičio sudarytais 2 leidiniais apie kraštietį Vysk. Pranciškų Petrą Būčį. Pavarčius knygą „Tikėjimo gynėjas“ sužinojome: “Pranciškus Petras Būčys, gimęs 1872 m. Šilgalių kaime yra vienas iš žinomiausių ir daugiausiai nusipelniusių Lietuvai praėjusio amžiaus lietuvių, tačiau yra nustelbtas, tokių asmenybių kaip palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, kun. Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt. Sulaukęs penkerių metų Pranukas motinos jau buvo mokomas skaityti iš elementoriaus, o vėliau - iš maldaknygės. Lietuviškų knygų Būčių šeimoje netrūko. Skaityti buvo mokomi ne tik savi vaikai, bet ir samdiniai.
1880 m. Slavikuose atidaryta pradinė mokykla. Mokydamasis pradžios mokykloje, Pranukas patarnaudavo Šv. Mišioms. Jau tada pasižymėjo gera atmintimi. Lengvai įsimindavo ir, grįžęs iš bažnyčios, kartodavo kun. Andriaus Dobilaičio pamokslus namiškiams, negalėjusiems dalyvauti pamaldose.
Į Marijampolės gimnaziją Būčys įstojo 1883 m. Gimnazijoje ir caro laikais buvo mokoma lietuvių kalbos. Jo mokytoju tuomet buvo Juozas Jasiulaitis, padaręs įtakos Būčio tautiniam sąmoningumui.
1889 m. tėvas nuveža Praną į Seinus laikyti stojamųjų egzaminų į seminariją, tačiau įstoti nepasiseka. Kitais metais pavyksta įstoti. Tuo metu seminarijos vicerektoriumi buvo Eliziejus Strimavičius, kuris nuo 1898 m. paskirtas Slavikų parapijos klebonu (miręs 1901 m., palaidotas Slavikų kapinėse).
Seinuose mokslai Būčiui sekėsi daug geriau nei Marijampolėje. Sunkiausiai buvo giedojimo pamokos: „Aš ne giesmininkas“, - rašė jis. Netrūko vidinių konfliktų. Būčys prisipažįsta, kad keliskart buvo apėmusios abejonės dėl pašaukimo, net dėl tikėjimo, jis norėjo mesti mokslus. Tuo metu seminarijoje jau veikė lietuvių klierikų pogrindinė patriotinė draugija.
Būčys redagavo „Knapt“ (vėliau jis vadinosi „Visko po biskį“ ir „Viltis“) iki pat seminarijos užbaigimo. Pabandė savo rašinius siųsti į lietuviškus laikraščius. 1891 m. Ragainėje leidžiamas „Ukinįkas“, jame Būčys publikavo Pulvio slapyvardžiu pasirašytą „Žodį į Lietuvos ūkininkus“. Jame autorius smerkia ūkininkų pamėgimą puoštis ir nenorą skaityti lietuvišką spaudą. Būčys pabrėžia, kad tai pirmoji jo publikacija, 60 metų trukusios publicisto ir rašytojo karjeros pradžia.

NVO fondasVyriausybė patvirtino, kaip veiks naujas nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimo mechanizmas – NVO fondas. Naujasis fondas skirtas stiprinti NVO institucinius gebėjimus, o tai užtikrintų, kad kiekvienas į NVO investuojamas euras atsipirktų dar labiau – tik stiprios NVO gali užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą visuomenei, savanoriškos veiklos organizavimą, tapti patikimu partneriu valstybei.
Kad šioje srityje yra kur tobulėti, rodo ir Tarptautinis pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas, ir kaimyninių šalių pavyzdys. Panašų į naujai kuriamą NVO finansavimo mechanizmą turi Estija, Latvija ir Lenkija ir šių šalių pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas yra aukštesnis nei Lietuvoje.
„NVO yra pilietinės visuomenės pagrindas, o aktyvi ir stipri pilietinė visuomenė yra demokratijos pagrindas, todėl siekiame sustiprinti organizacijas, kad jų įgyvendinami projektai ir veiklos pakiltų į naują kokybinį lygmenį. Suprantama, kad pilietinės visuomenės stiprinimas yra ilgalaikė vizija, kurios apčiuopiamą poveikį pajusime tik po kelerių metų, tačiau tvirtas pamatas šiai vizijai paklotas jau šiandien“, – sako Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Fondo taryba

Pagrindinis fondo valdymo organas – Fondo taryba. Ją sudarys 7 nariai: 3 NVO, 3 valstybės institucijų atstovai ir 1 NVO srities mokslininkas. Fondo taryba spręs dėl to, kokios bus strateginių programų kryptys ir kiek lėšų konkrečioms kryptims bus skirta, taip pat dalyvaus Fondui pateiktų paraiškų vertinime.
Tarybos institucinę sudėtį, t. y., kokių konkrečių institucijų atstovai sudarys tarybą, SADM ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Konkrečius asmenis iš šių institucijų tvirtins SADM ministras, gavęs siūlymus iš NVO tarybos – visuomeninės patariamosios institucijos, veikiančios prie Vyriausybės.

vieningi zanavykai laisves kelias A3 1

Puodynėlė (2)

Joomla templates by a4joomla