Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

03Vienija jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones. Mūsų bendruomenėje yra 49 nariai, iš kurių 20 proc. yra jaunimas. Kiekvienais metais vyksta sporto šventės, kurių metu talkina jaunimas, kuris dalyvauja visuose vykstančiuose renginiuose ir veiklose. Dažniausi renginių, seminarų, užsiėmimų dalyviai yra senjorai ir vaikai. Jie demonstruoja gražią kartų bendrystę.
Veikli, iniciatyvi bendruomenė. Bendruomenės centras dalyvaujame visuose rajono ir respublikiniuose renginiuose:
1) Šiais metais dalyvavome Respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje "Šimtmečio įkvėpti - LKBS sąskrydis 2018";
2) Švęsdami savo organizacijos 15 metų jubiliejų buvome apdovanoti LR žemės ūkio ministerijos ministro Giedriaus Surplio Padėkos raštu ir Šakių rajono Mero Padėkos raštu už bendruomenines veiklas;
3) Atkurtos Lietuvos 100-mečio proga vykusių "Tautos Šimtmečio ąžuolų" apdovanojimų metu buvome įvertiti „Šimtmečio projektas“ nominacija. Apdovanojimai vyko 2018-08-18 d. Marijampolės rajone, Antanavo bendruomenėje. Didžiuotis turime kuo: mes tapome nominantais tarp 150 respublikos nominantų, todėl Stelmužiukai įleis šaknis mūsų, Briedžių krašto žemėje. Nuostabus pasididžiavimo jausmas LIETUVA, mūsų kraštu, mūsų žmonėmis: MES IRGI GALIME!!! Tikra Šimtmečio dovana .
Aktyvi komanda. Bendruomenės centro tarybą sudaro 7 nariai, kurie dirba darniai ir vieningai kaip aktyvi komanda. Renkamės du kartus per mėnesį, o reikalui esant ir dažniau. Aptariame kiekvieną vyksiantį renginį ir pasiskirstome 

04Sudargo bendruomenės centras, gyvendamas kaimynystėje su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru, nuolat žavisi pastarosios bendruomenės aktyvumu ir išradingumu, nes ji gyvena nuolatiniame judesyje. Vertinti jos pasiekimus tik už vienerius metus būtų per maža, nes savo veiklomis bendruomenė – visi darniai susitelkę jos padaliniai - planingai ir sistemingai kuria pamatus tęstinėms veikloms, tame tarpe ir materialius pamatus.
Pavyzdžiai kalba patys už save. Slavikiečių darbų ženklai matomi visose įmanomose srityse ir vietose. Pavyzdžiui: sukūrė vieną BC bazę Slavikų seniūnijos centre, kitą atnaujino Šilgalių kaime, todėl buvo išgelbėtas nuo sunykimo šioje vietovėje išlikęs buvusios mokyklos pastatas ir tuo pačiu apsaugotas kaimas nuo atskirties. Seniūnijos centre sutvarkytas mokyklos stadionas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, įrengta jaunimo, ir suaugusių pramogavietė ir poilsiavietė prie Šešupės. Todėl Slavikų jaunimas yra itin aktyvus sporto propaguotojas ir sugebantis bendrauti su vyresnėmis kartomis. 2018 m. vasarvidį, taip pat kaip ir ankstesniais metais, buvo surengtos tarpkomandinės tradicinės tinklinio varžybos (trys jaunimo komandos iš Šakių, viena Slavikų). Toks aktyvus jaunimo įtraukimas ir jų pačių įsitraukimas į gimtosios vietovės veiklų ratą leidžia tikėtis, kad šis kraštas padės tvirtus pilietiškumo pamatus savo palikuonims, o tai reiškia vietovės gyvybingumo tąsą.

02Griškabūdžio bendruomenės centras nuolat teikia projektus „Viešųjų erdvių sutvarkymui Griškabūdyje ir jų pritaikymui vietos gyventojų poreikiams“. 2018 metai pradėti aplinkos tvarkymo darbai prie bendruomenės tvenkinio: buvo atliekami pliažo įrengimo darbai ir aplinkos tvarkymas.
2018 m. lapkričio mėn. bendruomenės nariai viešosiose miestelio erdvėse pasodino 820 krokų. Jų sodinimo intencija buvo labai reikšminga, nes 2019 m. kovo mėnesį sukaks 15 metų nuo bendruomenės centro įkūrimo. Tą sukaktį griškabūdiečiai pasitiks su nuostabaus žydėjimo džiugesiu.

Agnė Paškauskienė, Griškabūdžio BC pirmininkė

Kraštiečiai prie kaimo kryžiaus per krašto žmonių susibūrimą 2018 05 05Voniškių kaimo bendruomenės centro 2018 metų darbus galima būtų apžvelgti šia chronologine tvarka:
- kovo 2 d. įvyko Bendruomenės centro eilinis visuotinis narių susirinkimas. Be kitų klausimų, buvo iškelti klausimai dėl vandens tiekimo kokybės gerinimo ir apleisto parduotuvės pastato sutvarkymo;
- kovo 24 d. aktyviai dalyvauta bendruomenių sporto šventėje, laimėta pirma vieta bendroje įskaitoje;
- balandžio 10 d. pateikta paraiška Šakių krašto VVG Vietos plėtros strategijos priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr.LEADER-19.2-SAVA-3 projektui „Voniškių bendruomenės kelias verslumo link“;
- balandžio 17 d. organizavome pušaičių sodinimo akciją prie bendruomenės centro esančioje poilsio zonoje (deja, kaitri vasara pušaitėms buvo negailestinga);
- balandžio 20 d. Voniškių kaimo bendruomenės centro pristatymas rajono bendruomenių susirinkime;
- gegužės 4 d. bendruomeniečių susirinkimas, skirtas vietos seniūnaičio rinkimams;
- gegužės 4 d. pateiktas raštas atsakingoms institucijoms dėl geriamojo vandens kokybės užtikrinimo, lėmęs aktyvius tolimesnius UAB "Šakių vandenys" veiksmus, siekiant gerinti tiekiamo vandens kokybę;
- gegužės 4 d. pateiktas raštas rajono savivaldybei dėl apleisto parduotuvės pastato pavojingumo visuomenei, kuris lėmė aktyvius savininko veiksmus, siekiant bent kiek pagerinti statinių būklę (aptvarkyti griuvėsiai).
- gegužės 5 d. įvyko Voniškių krašto žmonių susitikimas ir knygos "Pajotijų ir Voniškių krašto kaimų ir žmonių likimai" pristatymas (susitikimą padėjo organizuoti ir bendruomenės atstovai);
- gegužės 12 d. rinkomės lauko ekrane stebėti Eurovizijos finalą ir drauge palaikyti Lietuvos atstovę;

IMG 20181206 175313Kalėdos ‒ didžioji metų šventė. Tai metų virsmo diena, kai šviesa nugali tamsą. Krikščionybėje ji yra sutapatinama su Kristaus gimimu. Įvairiose kultūrose yra daug visokių šios dienos išskirtinumo paminėjimo apraiškų, tačiau pagrindinis akcentas ‒ Šviesa. Dieviška Šviesa. Ji suburia ir suartina šeimas. Ji skatina apmąstyti savo nueitus žingsnius ir planuoti būsimus. Nėra metuose kitos tokios iki gelmių žmogaus dvasią išjudinančios šventės. Tuo labiau, kad kiekvieno dvasinės būsenos įsivertinimui, analizei skiriamas paskutinysis metų mėnuo – gruodis. Tai adventinės ramybės, laukimo mėnuo.
Dvi aktyvios Sudargo bendruomenietės: mokytoja katechetė Sigita Norkienė ir bibliotekininkė Valerija Endriukaitienė ‒ pakvietė Sudargo visuomenę į sakralų renginį ‒ adventinę apmąstymų popietę. Tai nebuvo gausus susibūrimas, tačiau labai dvasingas. Jo idėja ‒ dalinkis viskuo su savo artimu. Ypač teigiamomis dvasinėmis pajautomis. Todėl renginio scenarijaus turinys tikrai atspindėjo jo idėją, nes popietės dalyviai nebuvo tik ramiai besėdintys statistai, o gyvai dalyvavo veiksme. Į veiksmą visus įvedė švelni muzika ir jautrūs deklamatorės Valerijos žodžiai. Katechetė Sigita pati uoliai siekia savo veiklos tobulinimo galimybių plėtros per inovatyvumą, dalyvauja Vilkaviškio vyskupijos katechetinio centro mokymuose, todėl popietės dalyviams buvo gražiai paruošusi pagalbines priemones ir temines užduotis ‒ naujoviškas, įtaigias, skatinančias siekti savianalizės, gilesnių apmąstymų. Jų buvo pasiūlyta nemažai ir labai turiningų. Pagrindinė jų turinio idėja: stenkis, kad gyvenimo keliu eidamas, neprasilenktum su gėriu, nes aplink yra ir tamsos, ir nevilties. Kad jos išvengtum pats, kad apsaugotum nuo tokių pavojų savo artimą.

Joomla templates by a4joomla