Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Nauja taryba 2022 mjpgBendruomenė – tai atitinkamos teritorijos kūrinys, tai tarsi šviesos kibirkštėlė, kuri aplink save nori skleisti gėrį, grožį ir žmonių tarpusavio artumą per bendrystę. Aktyvios nevyriausybinės organizacijos (NVO) mūsų miesteliuose bei kaimuose yra labai svarbios. Bendruomeniečiai puikiai žino savo gyvenamųjų vietovių problemas ir savo veiklomis jie gali prisidėti prie tos ar kitos bendruomenės gyvenimo kaitos. Susitelkę, susiklausymu besivadovaujantys gyventojų kolektyvai daro žmonių gyvenimą kultūringesnį, jautresnį ir emociškai turiningesnį bei turtingesnį, o tai reiškia - ir įdomesnį.
Balandžio 26d. Girėnuose įvyko Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos (BCA) visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Buvo apžvelgtos praeitų metų veiklos. Nors jas įtakojo pandeminis laikotarpis, bet judesio rajono bendruomenėms ir BCA netrūko ‒ tai nuotoliniai seminarai, susitikimai su šalies NVO lyderiais, rajono bendruomenių šventė Kudirkos Naumiestyje, kelionė į šiaurės Lenkiją, aktyvus dalyvavimas Saugaus eismo bendruomenėse konkurse, seniūnijų kaimyniškų bendruomenių susitikimai, tradicinis nuotraukų konkursas ir t.t.
Graži tradicija - rinkti ir tų metų aktyviausius pažymėti vardinėmis nominacijomis, kurių iš viso buvo penkios.
Nominacija ,, Metų iniciatyva“ – Griškabūdžio BC projektas „DEGTUKAI. Sienų Meno Festivalis“ (pirmininkė Agnė Paškauskienė);
Nominacija ,,Metų bendruomenė“ – Girėnų BC (pirmininkė Irena Sakalauskienė);
Nominacija ,,Metų sėkmės istorija“ – Žvirgždaičių miestelio bendruomenės spurtas (pirmininkė Danguolė Pranckevičienė);
Nominacija ,,Bendruomenės lyderis –Audra Atažanovienė“, Gotlybiškių BC;
Nominacija ,,Bendruomenės renginys“ – „Gerdžiūnų kaimo 400 metų jubiliejus“, (pirmininkė Jolanta Puidokienė).

Šakių krašto bendruomeniečiai džiaugėsi visuomenininkės, bendruomeninių veiklų veteranės, Sudargo bendruomenės centro pirmininkės Albertos Natalijos Dragūnaitienės pelnytu darbo įvertinimu – iškiliausių suvalkiečių šimtuke užimta 26 pozicija.
40 bendruomenių centrų turi 1909 asocijuotus narius. Skaitlingiausias Girėnų bendruomenės centras (pirmininkė Irena Sakalauskienė) - 114 narių, Žvirgždaičių – 82 nariai, Janukiškių, „Tėviškės“, Barzdų – daugiau kaip po 70 narių. Mažiausiai turi Šakiečių BC – 15, Valiulių – 21. Kituose BC narių skaičius įvairuoja nuo 30 iki 60.
Mūsų bendruomenių centrams vadovauja 28 moterys ir 12 vyrų. Vytautas Legota, Saulina Kučiauskienė, Alberta Dragūnaitienė, Bernardinas Vainius, Renata Baltrušaitienė, Laimina Auštrienė, Sigitas Bendorius – vadovai, turintieji ilgametę bendruomeniškų veiklų vadybinę patirtį. Vadovauja 8 verslininkai, 28 tarnautojai arba ūkininkai ir 4 nedirbantieji. Šie skaičiai rodo, kad BC vadovai labai užimti, turintys įsipareigojimų.
2021 m. BCA finansinę ataskaitą pateikė finansininkė Nijolė Butkevičienė. Abi ataskaitos vienbalsiai patvirtintos.
BCA pirmininke iš trijų pasiūlytų kandidatų: Mindaugo Kantauto, Loretos Adomaitienės, Grinos Šnirpūnienės - išrinkta G.Šnirpūnienė, kuri ilgokai su kolektyviniu sprendimu nenorėjo sutikti ir pageidavo vairą perduoti jaunimui.
Susirinkimo metu buvo išrinkta ir devynių narių taryba. Kartu su G. Šnirpūniene darbuosis L. Adomaitienė (Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“ pirmininkė), I. Sakalauskienė (Girėnų BC pirmininkė), A. Janavičienė („Tėviškė“ BC pirmininkė), R. Rakauskienė (Ritinių BC pirmininkė), A. Matusevičius ( Lekėčių bendruomenės pirmininkas), R. Baltrušaitienė (Slavikų seniūnijos BC pirmininkė), M. Kantautas („Naumiestiečių sambūris“ pirmininkas), R. Kopicė (Išdagų BC pirmininkė).
Pasibaigus susirinkimui dar neskubėjo visi skirstytis. Juk taip gera pabūti bendraminčių rate prie kavos puodelio ir mėgautis pačių bendruomenių šeimininkių pagamintų saldumynų skoniais bei aptarinėti savo jau nuveiktus darbus ir horozontuose pasižvalgyti po būsimas naujas veiklas.

BCA informacija

AtmintinėPrimename, kad iki balandžio pabaigos bendruomeninės organizacijos privalo pasitvirtinti metines ataskaitas, kurias privaloma rengti, net jei nevykdėte aktyvios veiklos!
Pastebėta, kad dalis NVO Juridinių asmenų registrui teikia teisės aktų reikalavimų neatitinkančius finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, o neretai ir išvis neteikia (https://bit.ly/391m9eB).
Atsižvelgiant į tai, kad šiuo laikotarpiu yra rengiami, tvirtinami (pagal įstatymų nuostatas, t.y. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos visuotinis dalininkų (narių) susirinkimas tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį) ir teikiami Registrui atskaitomybės dokumentai (Registrui pateikiamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento) ir siekiant paskatinti ir padėti NVO tinkamai parengti ir laiku paskelbti savo atskaitomybės dokumentus, kviečiame susipažinti su ATMINTINE.
Kadangi daugumos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais - paskubėkite patvirtinti iki balandžio mėn. pabaigos ir pateikti Registrų centrui laiku, t.y. atskaitomybės iki gegužės mėn. pabaigos.
Atmintinėje pateikiama apibendrinta informacija apie subjektų atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito svarbą, dokumentų patvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminus, atskaitomybės dokumentų skelbimą ir grėsmę neteikti paramos gavėjo statuso, kai subjektas nevykdo jam nustatytų su atskaitomybe susijusių pareigų.
Atmintinėje taip pat nurodoma, kokią ir kaip reikia pateikti informaciją apie subjektų gautą labdarą ir paramą, bei jos panaudojimą atsižvelgiant į tai, kad šios informacijos viešinimas ir skaidrumas yra ypatingai svarbūs dalykai siekiant visuomenės pasitikėjimo subjektais, kuris lemia ir subjekto veiklos finansavimą.
http://www.3sektorius.lt/.../ATMNTIN%C4%96+pelno...

pagal LKBS informaciją

BCA sveikinimas

Šakių atstovai2022 m. balandžio 7–8 d. Panevėžio rajone, Bistrampolyje, vyko Lietuvos kaimo parlamento V sesija. Lietuvos kaimo bendruomenių lyderiai kartu su Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo, Ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, mokslo institucijų bei socialinių partnerių atstovais diskutavo apie tai, kas svarbu šiandien, kad Lietuvos kaime būtų gera gyventi tiek dabar, tiek ateityje. Smagu susitikti Lietuvos kaimo lyderiams, kurie nepailsdami dirba vardan savo vietovės žmonių gerovės. Šakių bendruomenes atstovavo Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“ pirmininkė Loreta Adomaitienė, Šakių BO tarybos pirmininkas Mindaugas Kantautas,“ Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“ narė Marytė Rastupkevičiūtė, Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus atstovas Vytas Jakaitis.
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, skelbdama V kaimo parlamento sesijos atidarymą kalbėjo, jog bendruomenės šiuo metu yra ne tik mūsų kultūros, mūsų tradicijų puoselėtojos, bet ir inovatorės, bendrai veiklai po savo sparnu suburiančios visus – vaikus, jaunus žmones, šeimas, senjorus. Bendruomenės kuria gyvą kaimą, kuriame gyvename, kuriame auga mūsų vaikai. Jos yra arčiausiai žmonių ir labiausiai mato esamas vietos problemas bei rūpesčius. Ypač svarbu, kad susirinkusiųjų išsakytas problemas išgirstų valdžios atstovai.
Sesijos metu pristatytos LEADER bei Sumanių kaimų programos. Savo patirtimi šioje srityje dalinosi Estijos ir Latvijos Vietos veiklos grupių atstovai. Parlamento dalyviai lankė geruosius bendruomeninio, socialinio, privataus verslo projektus Panevėžio ir Radviliškio rajonuose. Vakarinėje sesijos dalyje buvo paminėtas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos dvidešimtmetis. Antrąją parlamento dieną vyko diskusijos darbo grupėse.
Lietuvos kaimo parlamento V sesijos metu parengta rezoliucija bus paviešinta ir išsiųsta Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Seimui, Ministerijoms.
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė dėkojo visiems prisidėjusiems prie Lietuvos kaimo parlamento V sesijos organizavimo ir visiems dalyvavusiems, kurių indėlis į Lietuvos kaimo gerovę neišmatuojamas.

BCA informacija

2022 m. balandžio 26 d. (antradienį) 14 val. Girėnų bendruomenės namuose (Muziejaus g.1, Šakiai) šaukiamas visuotinis ataskaitinis rinkiminis Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. 2021 m. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;
2. 2021 m. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos finansinės atskaitomybės svarstymas ir tvirtinimas;
3. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininko (-ės) rinkimai;
4. Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos tarybos narių rinkimai;
5. Kiti klausimai.

Šakių rajono bendruomenės centro pirmininkė Grinutė Šnirpūnienė

Joomla templates by a4joomla