Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

012016-ieji Bendruomenių metai buvo kaip niekada aktyvūs Keturnaujienos bendruomenės centre. Renginių čia užderėjo kaip derlingą rudenį obuolių. Metai pradėti Sausio 13-osios aukų paminėjimu. Gyventojams norėjosi prisiminti šią prasmingą dieną, todėl pirmą kartą surengtas tokio dvasingo turinio laisvės gynėjų minėjimas. Kaip ir visoje Lietuvoje, Keturnaujienoje buvo uždegtas atminimo laužas. Prie jo susirinkę keturnaujieniečiai pagerbė už laisvę žuvusius patriotus, pasakojo istorijas, kur patys buvo tą siaubingą naktį, ir atskleidė, ką kiekvienam iš jų reiškia laisvė.
Toliau – vėl patriotinis akcentas. Lietuvos Nepriklausomybės 98- osioss metinės paminėtos Vasario 16-ąją surengiant nedidelį, bet jaukų minėjimą. Giedant Valstybinį himną, salėje tvyrojo stiprybės, vienybės ir artumo jausmai. Buvo prisiminta šios dienos priešistorė ir kas vyko toliau. Minėjimą pratęsė akustinis Arūno Danieliaus koncertas.

Naumiesteiciu samburis

Asociacija "Naumiestiečių sambūris" veikia tik vienerius metus, tačiau darbų vietovės labui per tą laiką atlikta nemažai. Patvirtinta sambūrio valdyba, jos veiklos planas, nario mokesčio dydis. 2016 metais sukūrėme asociacijos logotipą, pasigaminome vėliavą, marškinėlius, kepuraites. Tai buvo įžanginiai darbai. O subūrus bendruomenės kolektyvą ir aptarus užduočių eiliškumą, visos veiklos gražiai rikiavosi į darbų vorą, laukdamos savojo laiko.
2016 m. gyventojus pakvietėme į susirinkimą aptarti miesto problemas ir ateities viziją. Į susirinkimą buvo pakviesti Šakių raj. sav. adm. Regioninės plėtros sk. vedėjas Vitas Girdauskas, Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis, UAB "Šakių vandenys" direktorius Kęstutis Vilkauskas, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (aps.VPK) Šakių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė, policijos įgaliotinis Kudirkos Naumiestyje, Kudirkos Naumiesčio seniūnas Algirdas Stankevičius, seniūnijos socialinė darbuotoja Jurga Raškauskienė.

01Paskutinio metų mėnesio gruodžio dienos, kaip nuo seniausių laikų įprasta, tiesiog kiekvieną individą įpareigoja atsigręžti atgal ir įvertinti, kam buvo paskirtas visų metų laikas. Su kokiais lūkesčiais jis buvo susietas ir kaip tie lūkesčiai išsipildė. O jei neišsipildė, tai kodėl, ir tai jau turėtų būti kiekvieno individo būsimųjų metų užuomazginė autoanalizės mintis. Bet ar tik individo? Ar savųjų veiksmų peržiūra ir tolimesnių kelių ieškojimas nebūdingas kolektyvams? Ypač jeigu juos suvokiame kaip vieną visumą – asociaciją ( kaimo bendruomenių atveju organizacijų arba asmenų susijungimą bendrai visuomeninei veiklai). Štai todėl gruodžio 20 d. asocijuotų Šakių krašto bendruomenių atstovai savivaldybės salėje buvo susirinkę į ataskaitinį Bendruomenių metų susirinkimą.Tikslas - išanalizuoti ir apibendrinti 2016 metų veiklas ir numatyti jų kryptis ateičiai.

04Rodos, Lietuva tokia nedidelė, o koks margas jos etnografinis žemėlapis pagal tarmes, pagal papročius, pagal gyvenimo būdą ir jo supratimą. Kiekvienas toks arealas iki šių laikų stengiasi būti tvirtai įsikibęs į savo prigimtines šaknis, kad toje būsenoje gerai jaustųsi pats, kad tą jausmą perduotų ateinančioms kartoms. Tuos savitumus ryškiai matome visos šalies mastu, bet keista – juos pastebime ir regiono ar net rajono ribose: žiūrėk, tai žodis nepaiso apibrėžtų tarmių ribų, tai darbų ar kitų papročių įvairovė prisiliečia prie viena kitos ir tarsi supanašėja. Šios apraiškos būdingaos tiems, kurie gyvena vadinamuose arealų tarpribiuose. Baltrušiai ir jų aplinkiniai kaimai kaip tik yra tokia vietovė. Etniškai ji priklauso zanavykų kraštui, tačiau ir kultūriškai, ir ekonomiškai labai daug susijusi su kapsais – Pilviškiais, Vilkaviškiu, Marijampole. Tai todėl, kad šios vietovės geografiškai yra daug artimesnės negu Zanavykijos sostinė Šakiai, ir tai nuo seniaiusių laikų lėmė Baltrušių krašto gyvenimo savitumus. O šiaip – ir zanavykai, ir kapsai yra to paties aukštaičių vakariečių medžio šakos ir jie nuo amžių tarpusavy gražiai kaimyniškai sutaria.

03Šiandieninio Lietuvos kaimo gyvenimo fenomenas – kaimo bendruomenės – yra dar visai nesenas reiškinys mūsų valstybėje. Šis judėjimas Lietuvoje globaliai iškilo pačioje XXI a. pradžioje ir didžiausią kūrimosi pagreitį įgavo pirmajame jo dešimtmetyje. Judėjimo ištakos – kaimyninės Europos Sąjungos valstybės, kur jis prasidėjo dešimčia metų anksčiau. O koks šio fenomeno turinys? Iš kokių paskatų jis kilo? Kokie jo tkslai ir uždaviniai? Atsakymas paprastas. Kaimo gyventojai, įvykus politiniams ir visuomeniniams pokyčiams, greitai pajuto ir suprato, kad savo gyvenimo kryptis jie privalo lemti patys. Bet tai sėkmingiau galima padaryti tik sutelkus visas kaimo pajėgas į bendrą darinį – bendruomenės centrą – nemaža dalimi prisiimsiantį atsakomybę už visos tos vietovės bendruomenės plėtros procesus ir juose aktyviai dalyvausiantis.

Joomla templates by a4joomla