Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Renginio dalyviaiPo ilgo karantininio laikotarpio, liepos 9 dieną, girėniškiai susirinko į paveikslų gaminimo popietę. Ta popietė buvo skirta tautodailės metams paminėti. Nešini kankorėžiais, medžių šakelėm, akmenukais, įvairiais žolynais ir kita gamtine medžiaga susirinko prie karčemos gausus būrys vaikų ir suaugusiųjų. Prigaminom daug paveikslų, kurie nuklojo karčemos sienas. Buvo puikus pasibuvimas, pabendravimas, nes kiekvienas parodė savo išmonę ir smagiai praleidę laiką, vakarop laimingi skirstėmės į namus.

Irena Sakalauskienė, Girėnų BC pirmininkė

Pasidalinimas patirtimiŠiuolaikinėje visuomenėje bendruomeniškumui skatinti skiriam labai daug dėmesio, kadangi vietos bendruomenių raida lemia demokratijos ir pilietiškumo procesus, sukuria dvasinius saitus tarp žmonių. Kaimo bendruomeninės organizacijos kuriasi siekdamos išspręsti vietos problemas, atstovauti vietos žmonių, atskirų socialinių grupių interesams, tačiau dažnai jos yra per mažos ir per silpnos, kad vienos pačios galėtų pakeisti situaciją iš esmės. Glaudus bendradarbiavimas ir partnerystės ryšių užmezgimas su kitomis rajono kaimo bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat su vietos valdžia gali būti vienas iš būdų sustiprinti kaimo bendruomenės veiklos galimybes ir įtaką sprendžiant kaimo vietovės problemas.
Tai suprasdami, liepos 10 d. Slavikuose susirinko Sudargo, Slavikų, Kidulių seniūnijų bendruomenių centrų vadovai: Alberta Natalija Dragūnaitienė (Sudargas), Jolita Beržvinskienė (Bunikiai), Andželika Simokaitytė (Voveriai), Renata Baltrušaitienė (Slavikai), Martynas Mockevičius (Kiduliai), Grina Šnirpūnienė (Šakių BCA). Visų nuomone padėti kaimui išsivaduoti iš įvairių sunkumų gali tik aktyviai veikianti kaimo bendruomenė. Vadovai aptarė trukdžius bendruomeninei veiklai plėtoti ir pasidalino patirtimi sprendžiant juos. Susitikimo metu buvo akcentuota, kad kaimo bendruomeninių organizacijų veikloje ypač reikšmingas bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis ir kitomis institucinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis. Tačiau nereikia pamiršti, kad gaivinant kaimo tradicijas, puoselėjant gyvenamąją aplinką, apskritai aktyvinant kaimo gyventojus dalyvauti kaimo plėtros procese, ypatingas vaidmuo tenka kaimo bendruomenėms bei jų lyderiams.
Aptarta Bendruomenių dienos, kuri vyks rugpjūčio 1 d. Zypliuose programa ir bendruomenių dalyvavimas joje.
Susitikimas atskleidė, kad tokie susiėjimai ir patirčių pasidalinimas jų metu yra tikslingi ir naudingi.

BCA informacija

Pirmininkė Dalija ČerneckienėLiepos 6-ąją, kai visa Lietuva ir visi pasaulio lietuviai džiaugsmingai ir pakylėtai rinkosi giedoti Tautišką giesmę, su didžiausiu džiaugsmu ir pilietiškumo jausmu širdyse, Briedžių krašto žmonės rinkomės sodinti Stelmužės ąžuolo palikuonio Stelmužiuko, kuriam suteiktas vardas - „Tautos šimtametis ąžuolas“. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad šis ąžuolas oš ir po daugelio metų pavėsį duos mūsų krašto žmonėms. Po skambių dainų Šimtmečio parkelyje, kur ir buvo pasodintas ąžuoliukas, jau bendruomenės namų kiemelyje giedojome „Tautišką giesmę". Na, o vėliau dar turėjome galimybę pasitikrinti savo žinias viktorinoje „Ar pažįsti mūsų kraštą?". Ją organizavo Briedžių laisvalaikio salės organizatorė Asta Grigaitienė. Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti prizais ir saugaus eismo kelyje priemonėmis ( iš projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“). Juk saugumas visų - svarbiausia... Nuoširdžiai dėkoju Adomui Vaikšnorui (pristatė Tautos šimtmečio ąžuoliuko pasą), Zigmui Sederevičiui, Martynui Černeckiui, Sigitui Markevičiui, Virginijui Venskūnui, Dinarai Gudaitienei, Zitai Vinskūnienei, Sauliui Arštikaičiui ir kitiems dalyviams, prisidėjusiems prie Stelmužiuko sodinimo. Tarp jų paminėtina Briedžių laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis "Gija", Briedžių laisvalaikio salės kapela „Linas“ ir jų vadovė Asta Grigaitienė. Jie džiugino gražia muzika ir skambiomis dainomis. Taip pat esame dėkingi fotografams Editai Morkevičienei, Ritai Sadauskaitei, Martynui Černeckiui, Juozui Vinskūnui, o Teresėlei Vaikšnorienei už labai skanų trispalvį šventinį tortą.

Dalija Černeckienė, Briedžių BC pirmininkė

Slavikų renginio dalyviai 1Gausus būrys slavikiečių, parapijiečių, Slavikų Pranciškaus Petro Būčio skautų draugovės narių dalyvavo Šv. Mišių aukoje už Tėvynę. Be to Slavikų parapijos klebonas kun. Donatas Rolskis šiais metais mini įšventinimo į kunigus penkiolikos metų sukaktį. Parapijiečiai savo kleboną nuoširdžiai pasveikino.
21 valandą kartu su visa Lietuva ir lietuviais visuose pasaulio kampeliuose giedojome Tautišką giesmę. Per ją mes pajutome tvarius bendrystės jausmus su visame žemės rutulyje pasklidusiais tautiečiais.
Valstybės dienos proga visus pasveikino Slavikų seniūnas Valdas Dumčius. Po visų ceremonijų ir prie klebonijos pasibuvome, pabendravome, net pašokome, griežiant Slavikų kaimo kapelai.

Slavikų sen. BC pirmininkė Renata Baltrušaitienė

Prie naujo kryžiausŠventė prasidėjo liepos 5 d., sekmadienį, šventomis mišiomis Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Vytautas Juozas Insoda. Buvo meldžiamasi už Liepalotų krašto gyventojus, jų bendruomenę, gyvuosius ir mirusiuosius. Po mišių, šventė persikėlė į Liepalotus, kur buvo šventinamas naujasis kryžius.
Tai pirmas renginys šioje bendruomenėje po koronaviruso. Todėl labai džiaugėmės gausiai susirinkusiųjų kraštiečių būriu. Lukšių klebonas pašventino ir pagerbė kryžių. Bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė dėkojo kryžiaus autoriams: Liepalotų kraštiečiui Mindaugui Lažauninkui už kryžiaus metalinės dalies kompoziciją, Lukšių seniūnui Vidui Cikanai, kuris ne tik padėjo rūpintis kryžiaus pastatymo darbais, vietos parinkimu, bet taip pat savo idėjomis prisidėjo prie bendros kryžiaus kompozicijos. Taip pat padėka buvo įteikta menininkei Kristinai Lasauskienei už angelo kompoziciją greta kryžiaus.
Po kryžiaus šventinimo šventės dalyviai susirinko į bendruomenės salę. Šventinį pranešimą, skirtą valstybės dienos paminėjimui, skaitė Stasė Kepalavičienė. Dar kartą visus susirinkusiuosius pasveikino bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė. Šventę vainikavo Slavikų kaimo kapelos koncertas (vad. Renata Baltrušaitienė). Už nuotraukas BC pirmininkė dėkojo Laurai Kerušauskaitei, o visiems susirinkusiems – už gerą nuotaiką ir aktyvų dalyvavimą.
Į namus visi išsiskirstė praleidę puikią dieną ir džiugiai nusiteikę, nešdamiesi nuoširdaus bendravimo šilumą.

BC informacija

Joomla templates by a4joomla