Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Problemų aptarimasLiepos 2 d. Šakių bendruomenių centrų asociacijos (BCA) tarybos iniciatyva susirinko Šakių seniūnijos bendruomenių centrų vadovai arba jų įgalioti asmenys: Irena Sakalauskienė (Girėnai), Elena Kavaliauskienė (Ritiniai), Dalija Černeckienė (Briedžiai), Audra Atažanovienė (Gotlybiškiai), Zita Jakaitienė (Šakiečiai), Irena Šakėnienė (BCA), Grina Šnirpūnienė (BCA). Jų susitikimo tikslas – bendruomenių problemų aptarimas ir pasidalinimas pamąstymais apie veiklų organizavimą dabartiniu laikotarpiu. Pasitarimo metu taip pat aptarta Bendruomenių dienos, kuri įvyks rugpjūčio 1 d. Zypliuose, organizavimo klausimai.
Šakių seniūnijos bendruomenių aktyvo susiėjimas parodė, kad artimų kaimynų bendradarbiavimas išjudina mintis ir plečia naujų veiklų horizontus. Taigi pasitarimo dalyvės iškėlė ir patvirtino mintį, kad tokius susiėjimus yra naudinga pravesti visose rajono seniūnijose.

BCA informacija

Dėkojame už skanumynusLiepos 2 d. 19 val. Gotlybiškių bendruomenės centras organizavo parodą, kuri skirta mūsų augintiniams „Mylėkime ne tik žmogų“. Tikslų dalyvių skaičių labai sunku pasakyti, nes vien šeimininkų su augintiniais buvo virš 20, o kiek dar žiūrovų. Parodoje dalyvavo ne tik šunys, katės, bet ir žaltys, vėžlys, balandžiai, fazanai, jūros kiaulytės, žiurkėnai, vištos, triušiai, bet ir gražuolis ponis. Mokyklos kieme buvo didelis ir smagus šurmulys.
Pastaruoju metu rajono bendruomeniečiai pastebi Gotlybiškių bendruomenės veiklos suaktyvėjimą. Jų nuomone, tai įtakoja aktyvios seniūnaitės Audros Atažanovienės veikla, jos gebėjimas suburti visus į būrį. Abipusis ryšys tarp abiejų pusių leidžia puikiai suprasti vienas kitą, nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Renginių gausa ypač ženklino birželio mėnesį. Visi jie buvo organizuojami su mikrorajono visuomene, o ypač jos jaunąja karta.
Birželio 1 d., tai pirmoji vasaros diena, kuri buvo paminėta truputį kitaip... Keturiolika Gotlybiškių vaikų Griškabūdžio kuttūros centre žiūrėjo nemokamą šeimos filmą „Naki iš monstrų šalies“. Nuoširdų AČIŪ už suteiktą paramą seniūnaitė Audra Atažanovienė taria Rimai Rasburskienei ir Irenai Povilaitienei.
Birželio 13 d. organizuotos žvejų varžybos Bridupio tvenkinyje. Renginys plačiai nušviestas rajoninėje spaudoje. Renginio rėmėjai: parduotuvės - Žūklės reikmenys, J.Delnevičiaus II, UAB Gulbelė, Šakių seniūnija, Auga Group, Šakių medžiotojų ir žvejų draugija. Daugelio gotlybiškiečių pasiūlymas, kad žvejų šventė turi tapti tradicine.
Birželio 18 d. gotlybiškiečiai rinkosi Siesartėnų mokyklos stadione pamėtyti krepšinio kamuolį. Organizatorių tikslas - sukviesti gyventojus, tiek mažus, tiek suaugusius, kad visi smagiai praleistų laiką. Stadione susirinko maždaug virš 30 dalyvių. Juos visus maloniai nustebino ir pradžiugino Rūta Čiečkutė, kuri įteikė visą dėžę ledų.
Vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti birželio 25 d. į Siesartėnų mokyklos stadioną, kur buvo surengta mažytė vasaros iškyla. Vaikučiai, pasivaišinę sausainukais, gautais projekto „Gerumo ambasadoriai" organizatorių ir „Gulbelės" kepyklėlės, mokyklos stadione smagiai žaidė tinklinį ir krepšinį. Vakaras buvo pilnas įspūdžių. Daug neišreikšto entuziazmo turi Gotlybiškių krašto žmonės. Jų vizijose numatomi ypač reikšmingi darbai. Tarp jų – dar intensyvesnis gyventojų subūrimas bendrai veiklai.

BC informacija

Knygų autorė A.DragūnaitienėBirželis ‒ vasaros audrų mėnuo, todėl jo metu ir laukų darbus nudirbti, ir dvasios atgaivą ‒ renginius organizuoti daugsyk būna nelengva. Šių metų pirmasis vasaros nėnuo, jo antrosios savaitės pradžia, pasižymėjo ypač audringais škvalais, taip pat kad ir trumpomis, bet siautulingomis liūtimis ir vėjais.
O Sudarge tą savaitę, birželio 12 d. 16 val., buvo numatytas nedažno turinio renginys ‒ dviejų knygų skaitytojams pristatymas, (jų autorė Alberta Natalija Dragūnaitienė). Viena iš jų monografija ,,Sudargo istorijos atspindžiai“, išleista 2019 m., kita grožinio turinio ‒ apsakymų rinkinys ,,Sugrįžimai“. Apie ką kalbama pirmojoje, turbūt detaliai pristatyti nereikia, nes yra iškalbus jos pavadinimas. Šios knygos dar nepalietusiems ir nemačiusiems, galima glaustai ją apibūdinti. Tai 180 puslapių knyga, išleista trimis kalbomis: lietuvių, rusų, anglų. Bet vertimai į užsienio kalbas yra sutrumpinti, perteikiantys tik žinių santraukas, kurios yra pagrindiniuose knygos skyriuose. Tačiau manome, kad tos iš svarbiausių knygos skyrių parinktos žinių santraukos ir užsieniečiams padės suprasti, kas ir koks yra Sudargas. Lietuvos skaitytojams žinių pateikiama daug daugiau: jos suguldytos į 119 puslapių, nors pagal turimą sukauptą medžiagą, bet ne pagal finansinius išteklius leidybai šis leidinys galėjo būti dar platesnės apimties.
Kokios temos ir kodėl leidinyje jos laikytinos svarbiausiomis?

Ši kampanija skirta tam, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų sužinotų apie greta jų vykstančias iniciatyvas ir prie jų prisijungtų, susipažintų su geriausiais tokių iniciatyvų pavyzdžiais ir patys imtųsi veiklos. Viliamės, kad kampanija sustiprins suvokimą, jog kiekvienas gali turėti įtakos puoselėjant savo bendruomenę, aplinką, o kartu ir visą Lietuvą, dalyvauti priimant visiems svarbius sprendimus.
Kviečiame bendradarbiauti:

  • Tikime, kad Jūsų savivaldybėje gausu pilietinių iniciatyvų, taigi kviečiame paskelbti jas kampanijos tinklalapyje www.metaskeisti.lt  – didesnė pilietinių iniciatyvų sklaida padės įtraukti žmones į visuomeninę ir pilietinę veiklą, ugdyti lyderystę ir pilietinę brandą.
  • Kampanijos tinklalapyje www.metaskeisti.lt  iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. iniciatyvų atstovus raginame pristatyti savo veiklą: įkelti jos aprašymą, nuorodas į vaizdinę medžiagą (nuotraukas, vaizdo siužetus ir pan.), nurodyti savivaldybės pavadinimą bei savo kontaktus.
  • Visi tinklalapio www.metaskeisti.lt lankytojai nuo 2020 m. rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 31 d. galės balsuoti už jiems labiausiai patikusią iniciatyvą. Daugiausia balsų surinkusios iniciatyvos autoriai ar atstovai gaus pagrindinį prizą – visos komandos mokymus apie kūrybiškumo ugdymą, komandos formavimą arba motyvacinių sistemų pritaikymą kolektyve.

Nuoširdžiai tikimės Jūsų aktyvumo, bendradarbiavimo, iniciatyvos ir linkime tapti laimėtojais!

Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis

A.Janavičienė ir klebonas V.InsodaBirželio 13 dienos popietę, Staliorių koplytėlėje buvo minima Gedulo ir vilties diena, žyminti masinių trėmimų į Sibirą atminimą. 1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą, kurie atnešė Lietuvai sisteminį gyventojų naikinimą. Su giliu liūdesiu ir gėla prisiminėme dešimtis tūkstančių žmonių, kurie buvo jėga atplėšti nuo savo šaknų, sugrūsti į gyvulinius vagonus ir išbarstyti Sibiro platybėse.
Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo organizatoriai - Lukšių kultūros centras bei Bendruomenės centras „Tėviškė“.
Pilnoje koplytėlėje žmonių buvo aukojamos šventosios mišios, kurias laikė Lukšių Šv. Juozapo parapijos klebonas Vytautas Insoda. Apie birželio 14 dienos trėmimų pasekmes kalbėjo bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė, Lukšių seniūnas Vidas Cikana. Po mišių muzikinį bei meninį pasirodymą atliko Šakių viešosios bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“. Organizatoriai dėkoja visiems, kurie dalyvavo genocido, okupacijos ir represijų aukų pagerbime.

BC „Tėviškė“ informacija

Joomla templates by a4joomla