Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01,,Pamildami savo gimtąjį kampelį, išmokstame mylėti ir savo Tėvynę.“ ( S.Teri) O kaip galima išreikšti meilę Tėvynei pilkoj kasdienos tėkmėj, smulkių darbų virtinėj? Bet meilė savo kraštui kaip tik nuo čia ir prasideda, ir ji išreiškiama kiekvieno mūsų esybe, kai gerbiam ir atjaučiam savo aplinkos žmones, kai tvarkingai užlaikom savo gyvenimo erdves, kai neužmirštam ir tausojam savo vietovių paveldo reliktus – mūsų dabarties pamatus. O aliejus atminties gabijos liepsnai palaikyti yra mūsų susitelkimas bendruose darbuose ir siekiuose, ar tai būtų kasdienos rūpesčiai, ar šventinės iškilmės. Juk šventė yra kokio nors brangintino įvykio atminimas.

01Jau septynerius metus Janukiškiuose gyvuoja senjorų klubas „Šešupės vingis" . Septyneri metai gražaus bendravimo, įvairių švenčių, prisiminimų, daugybės sudainuotų skambių dainų, smagių kelionių ir nuoširdžių draugų. Šie metai ne jubiliejiniai, tačiau visada smagu prisiminti kaip įsikūrė ir ką nuveikė šio klubo žmonės.
2009 m. lapkričio mėn. 12 d. Žvirgždaičių seniūnijos pagyvenę žmonės buvo sukviesti į jiems skirtą popietę, kurioje svečiavosi Jurbarko rajono Eržvilko senjorų klubas „Siūbuona".
Po poros mėnesių senjorai vėl susirinko į popietę „Metai ne našta". Prisiminė eržvilkiškius. Visiems patiko „Siūbuonos" veikla, todėl nutarė įkurti savo klubą. Pirmininku buvo išrinktas Rimantas Adomaitis. Jei „Siūbuona" siūbuoja, tai mes galime kaip mūsų srauni Šešupė vingiuoti, nutarė senjorai ir pavadino savo klubą „Šešupės vingis". Po trijų gražių, darbingų metų, R. Adomaičiui atsisakius vadovauti, klubo pirmininke išrinkta Ona Butkevičienė.
Klubo tikslas - įjungti pagyvenusius žmones į aktyvų visuomenės gyvenimą, kad pasidalintų savo išminties ir patirties kraičiu, aktyviai praleistų laiką. „Šešupės vingis" vienija gražų būrį žmonių iš visos Žvirgždaičių seniūnijos. Jie renkasi į senjorams rengiamas temines popietes, noriai dalyvauja Janukiškių bendruomenės ar Žvirgždaičių seniūnijos žmonių su negalia sąjungos klubo organizuojamose šventėse ir išvykose.

01Šakių krašto vietos veiklos grupės visuomenė - 54 jos nariai iš 63 - sausio 31 d. rinkosi į savo ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Tokiam susirinkimui buvo pats laikas, nes jau artėja 2016-2023 m. Vietos plėtros strategijos startas. Į jį turi vesti nauja VVG valdyba, todėl susirinkimui buvo kruopščiai pasiruošta, peržiūrint LEADER iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje reikalavimus, kurie Vietos veiklos grupei, jos valdybai, yra privalomi, taip pat aptariant balsavimui galimas pateikti kandidatūras.Tai svarbu todėl, kad ,,VVG yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių kaimo gyventojų ir organizacijų interesams, t.y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro kaimo bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. - verslo ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai.“ Be to reikia laikytis lyčių lygiateisiškumo principų 40:60 bet kurios lyties naudai, taip pat atsižvelgti į amžiaus ribas – bent vienas asmuo turi būti iki 25 metų. Pageidautina, kad VVG valdyboje vyrautų jauni, bet pakankamai patyrę žmonės (iki 40 metų).

01Praeitų metų Lietuvos Seimo rinkimai pagaliau atnešė giedros properšų į Lietuvos kaimo bendrumenių padangę – į Seimą buvo išrinkta ilgametė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) pirmininkė Guoda Burokienė. Tai moteris, gerai išmananti kaimo gyvenimo specifiką ir gebanti pasiūlyti strateginius sprendimus. Pastarieji jau ne kartą padėjo šiam naujam visuomeniniam kaimo gyvenimo dariniui surasti savo veiklos krypčių kelius, sutelkiančius priimti bendrus sprendimus, keičiančius kaimo vietovių būtį. Dabar, kai Seime yra kaimo problemų žinovė, ir ne tik ji viena, o kartu su būreliu bendraminčių, Lietuvos kaimas jau gali turėti vilčių, kad bus jautriau išgirstas ir giliau suprastas. Per 15 bendruomenių gyvavimo metų jau daug nuveikta, tačiau gyvenimas pateikia naujus iššūkius, ir su tuo bendruomenėms reikia skaitytis.

022016-ieji metai Plokščių bendruomenės centrui (asociacijai) buvo ramūs - didieji projektai užbaigti, naujiems dar generuojame idėjas. Taigi metai buvo skirti ramiam pabuvimui, paprastai bendrystei, susitikimams šventėse.
Plokščių bendruomenės centrą negalėtume įvardinti tik tų narių, kurie moka nario mokestį, asociacija. Tai atvira bendruomenė: čia „sutelpa“ visas miestelis ir jame gyvenantys, dirbantys ar poilsiaujantys žmonės. Veikla ir yra bendra – visi darbai padaromi bendradarbiaujant Plokščių seniūnijai, Carito organizacijos parapijos grupei, Plokščių mokyklai daugiafunkciam centrui. Nuoširdus bendradarbiavimas jungia visas tris seniūnijos bendruomenes. Dažnai prisistatome Plokščių seniūnijos bendruomene, kuri yra lyg Voniškių, Kubilių ir Plokščių bendruomenių centrų jungtinė komanda. Finansiniai ir ūkiniai mūsų rėmėjai visada būna Plokščių, Kubilių ir Voniškių žemės ūkio bendrovės. Visuose darbuose dalyvaujame tie patys žmonės, vieni kitiems padedame, pasidžiaugiame vieni kitų pasiekimais.

Joomla templates by a4joomla