Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Liepos 21 d. Girėnų BC organizavo šventę, skirtą Striūpų kaimo 225- mečiui paminėti. Į kaimo šventę rinkosi dideli ir maži. Šventę vedė „Mėlynosios paukštės“: Lina Ėringienė, Violeta Simonavičienė, Ona Jasinskienė ir Rita Mockeliūnienė. Jos skaitė faktus nuo senų laikų iki dabarties. 1793 metais kaimas minimas Veliuonos seniūnijos žemėlapiuose. Didžiausias simbolis išlikęs iki šų dienų ‒ tai garsusis Striūpų tiltas. Kadaise tiltas buvęs svarbus objektas kelyje į Europą. Taip pat pro čia ėjo prekybos kelias į Karaliaučių. Čia buvo patogu apsigyventi pirkliams, kurie vertėsi miško, o vėliaus arklių prekyba. Tiltas – tai ne tik priemonė pereiti, pervažiuoti Siesartį, bet ir viena svarbiausių žmonių susibūrimo vietų. Vaikai po juo siausdavo, jaunimas ant jo skyrė pasimatymus, vyresnieji eidavo pasivaikščioti, abiturientai išleistuvių rytą ‒ sutikti saulę.
XIX a. Viduryje Striūpuose gyveno bemaž vieni lietuviai evangelikai, apylinkių žmonių vadinti vokiečiais. Jie, be žemės dirbimo, dar žiedė molinius puodus. Gaminiai buvo plačiai pagarsėję. Vėliau buvo įsteigta pieno perdirbimo įmonė. Tautinio atgimimo metais Jonas Vanagas - Vanagaitis su kitais bendraminčiais Striūpuose įsteigė slaptą lietuvišką mokyklėlę, kurią lankė 20 mokinių. 1921 metais Striūpuose veikė Juliaus Pušo vėjo malūnas. 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis kaime buvo 40 kiemų, juose gyveno 435 gyventojai. Apie 1928 metus Leopoldo Jakelio sklype įkurta pieninė. Vadovaujant Mašalaičiui pradėtas gaminti I-os rūšies sviestas. Ūkininkai kasdien atveždavo apie 1500 litrų pieno. Veikė Kajacko kailių išdirbimo įmonė. Kaimas garsėjo giesmininkais, geromis gaspadinėmis, buvo siuvėjų, raguolių, karvojų ir soltisonų kepėjų. Buvo paminėtos šeimos, kurios užaugino pulkelius vaikų, įvardyti gražiausių sodybų šeimininkai. Dabar skaičiuojama, kad Striūpų kaime gyvena apie 250 gyventojų. Minėjimo metu daug žinių, įdomių istorijų išgirdome apie Striūpus.

02Vasarai įpusėjus, liepos mėnesiui baigiantis, nepabūgę kaitrios saulės, Šakių rajono jaunimas liejo prakaitą tradicinėse sporto varžybose, kurias Slavikuose organizuoja Slavikų seniūnijos bendruomenės centras kartu su Slavikų pagrindine mokykla.
Tinklinio varžybose dalyvavo 4 komandos: trys iš Šakių, 1 – iš Lukšių. Lukšiečiai, komandos „lagaminas“ nariai: Laimis Linertas, Modestas Masteika ir Šarūnas Aleknavičius tapo nugalėtojais. Antrą vietą užėmė šakiečių komandos ”Zakis“ nariai: Edvinas Levišauskas, Alanas Šulskis, Povilas Vidžiūnas, Lukas Matulaitis. Trečia vieta atiteko šakiečiams, komandos „Aronas Vaitas“ nariams: Vyteniui Jazukevičiui, Rimgaudui Bacevičiui, Aronui Klimašauskui. Varžybų teisėjas Vidmantas Benediktas Sprainaitis.
Krepšinio varžybose varžėsi trys šakiečių komandos. Nugalėtojais tapo „Zakis“ komandos nariai, antri – komandos „Šakiai“ nariai: Almantas Liepuonis, Lukas Sėdaitis, Justas Sakalauskas, Edvinas Kazlauskas. Treti liko komandos AronasVaitas“ nariai. Varžybų teisėjas kraštietis Mindaugas Barčaitis.

Šakių rajono savivaldybės administracija inicijuoja vienos papildomos šeimynos rajone steigimą, vaikų likusių be tėvų priežiūros, globai.
Bendras šeimynoje globojamų vaikų skaičius ne didesnis kaip 8.
Šeimynos steigėju gali būti asmuo:
a) ne mažiau kaip trejus metus iki šeimynos įsteigimo vykdė vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo nutartimi;
b) turi ne mažesnę kaip trejų metų darbo su likusiais be tėvų globos vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, neįgaliais vaikais ir (ar) šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, patirtį;
c) turi aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų tiesioginio darbo su vaikais patirtį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologinės pagalbos teikimo, ikimokyklinio ugdymo srityse.
Kitas Šeimynos steigimo, veiklos, teises, garantijas ir kitus aspektus apibrėžia LR Šeimynų įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.00D176C81058/eUoqyQfAAv
Savivaldybės administracija kviečia įsijungti į rajono globėjų būrį, siūlo adekvatų atlyginimą, papildomą finansinę paramą, profesionalią psichologinę bei konsultacinę pagalbą.
Išsamesnė informacija teikiama savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Bažnyčios 4, Šakiai; 121 kab., tel. 8(345)60767.

BCA informacija

KeturnaujienaNors jau atšventėm, atgiedojom Tautišką Giesmę, bet širdyse dar ilgam išliks tos dienos prisiminimai, patirti įspūdžiai, įsiminti vaizdai... Keturnaujienos bendruomenės nariai pabandė šimtmetį sutikti aktyviai ‒ pakeliaudami dviračiais. Negausus būrelis pačių ištvermingiausių susirinkom ryte prie bendruomenės centro būstinės ir linksmai vienas kitą paragindami iškeliavom. Oras buvo kaip pagal užsakymą. Pirmas sustojimas ‒ poeto Prano Vaičaičio tėviškė. Nors iki jos nuotolis tik 6 km, bet pasirodo, kad nebuvo mūsų tarpe nei vieno joje apsilankiusio. Labai šiltai nustebino jauna mergaičiukė, prižiūrinti sodybą: ji pakvietė vidun susipažinti su nedideliu muziejėliu, vedė prie šimtamečio ąžuolo ir pasakojo, pasakojo. Gaila, kad pamiršom paklausti net jos vardo.

02Birželio 15-17 d. Karklėje, Klaipėdos rajono poilsiavietėje „Žilvitis“, vyko tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių renginys ‒ „ŠIMTMEČIO ĮKVĖPTI – LKBS SĄSKRYDIS 2018“. Birželio 16 d. virš 60 atstovų iš Šakių rajono bendruomenių centrų: Kudirkos Naumiesčio, Girėnų, „Tėviškės“, Briedžių, Veršių, Lepšių, Keturnaujienos, Ritinių, Slavikų, Voverių „Jotijos“ sąskrydyje pristatė rajono VVG ir bendruomenines organizacijas bei jų veiklas. Juk pagrindinis sąskrydžio tikslas buvo labai kryptingas ‒ plėtoti gerosios patirties pasidalijimą bei sklaidą per partnerystę tarp kaimo bendruomeninių organizacijų, taip pat nuosekliai propaguoti bendruomenių judėjimo iniciatyvas šalyje.
Mes, šakiečiai, atvykę į sąskrydžio vietą, skubėjome įrengti savo kiemelį ir pasiruošti prisistatymui. Šakių krašto bendruomenių atstovai pristatė savo ‒ Vinco Kudirkos kraštą, Lietuvos himno ir lietuviško žodžio tėviškę. Gražiai mūsų kiemelį papuošė visų dalyvių komanda, įkvėpta naumiestietės Meilutės Andriukaitienės. Kiemelio kairėje įsitaisė Lino ir Ginto Čekauskų šeimyna su rankinėmis skiedrų drožimo staklėmis, kuriomis drožiamos statybinės skiedros. Gintas turi A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatą, kas suteikia jų gamintojui tradicinio amatininko statusą. O dešinėje – Saulius Arštikaitis su šiaurės Australijos aborigenų pučiamaisiais instrumentais didžeridū. Kiek dėmesio ir jaunimo, ir vyresniųjų sulaukė šie ne visiems matyti muzikos instrumentai, kuriuos pasigamino pats Saulius. Buvo norinčių ir nupirkti.

Joomla templates by a4joomla