Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bendruomenių žemėlapisProgramos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (toliau – Centras) 2012 m. inicijavo bendruomeninių organizacijų ir jų sąjungų informacinės bazės sukūrimą. Nuo 2018 m. spalio 1 d. Centras yra likviduojamas ir dalis funkcijų pavesta vykdyti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai. Sukurtoje Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) informacinėje bazėje skelbiami 51 Lietuvos savivaldybėje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) duomenys - kontaktinė ir kita informacija.Duomenys skelbiami Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūros) administruojamoje interneto svetainėje - www.litfood.lt.
Duomenys surinkti padedant savivaldybių administracijoms, vietos veiklos grupių darbuotojams, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai. Dauguma informacinėje bazėje pateikiamų duomenų sutikrinti su Juridinių asmenų registro duomenimis. Informacija atnaujinama nuolatos.

BC susirinkimas Liepalotuose2019 m. vasario 3 d. Liepalotuose, bendruomenės centre „Tėviškė“, vyko visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas. Bendruomenės centrą sudaro 75 nariai, susirinkime dalyvavo 42 asmenys. Susirinkime taip pat dalyvavo svečiai: Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė, Lukšių seniūnijos seniūnas Vidas Cikana, Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė, rajono spaudos atstovai. Susirinkimo metu bendruomenės centro "Tėviškė" veiklos ataskaitą pateikė BC pirmininkė Alvyra Janavičienė, buhalterio ataskaitą pateikė ir pristatė balansą bei veiklos rezultatų ataskaitą buhalterė Giedrė Ižganaitienė. Visuotinis susirinkimas, išklausęs visų šių atsakingų asmenų pranešimus, ataskaitas vienbalsiai patvirtino.
Vėliau įvyko bendruomenės centro valdybos rinkimai ‒ išrinktas vienas naujas valdybos narys bei patvirtinti vienuolika buvusių valdybos narių.

BCA jubiliejus2019‒01‒26 d. Šakių bendruomenių centrų asociacijos (BCA) veiklų apibendrinimas vyko itin gražioje Zyplių dvaro aplinkoje. O jis išskirtinumo buvo tikrai vertas, nes tai jubiliejinis renginys ‒ 15 metų nuo Šakių bendruomenių centrų asociacijos įsikūrimo. Tai didelis įvykis šiai visuomeninei organizacijai, 2004 m. taip staigiai išjudinusiai ir sutelkusiai bei dabar tebetelkiančiai mūsų rajono kaimų visuomenę bendroms kaimų gyvenimo gaivinimo ir bendrystės palaikymo veikloms. Tiesa, bendruomeninis judėjimas Šakių žemėje prasidėjo 2002 m. nuo 3‒jų pačių drąsiausių kolektyvų, sukūrusių savo bendruomenių centrus: Gelgaudiškio, Kriūkų,Valiulių. Tačiau sekančiais 2003 m. staigiai plūstelėjo didelis jų skaičius ‒ net 14 naujų organizacijų. Tada atsirado poreikis suburti jas į bendrą junginį ‒ Bendruomenių centrų asociaciją. Per ilgesnį laiką plėtėsi bendruomenių ratas ir visos bendruomenių centrų organizacijos ‒ jų yra 41 ‒ tapo asociacijos narėmis, ir tai užtikrino labai visiems reikalingų žinių sklaidą po bendruomenes ir lengvesnį, prieinamesnį pasidalinimą savo patirčių pavyzdžiais.

Renginys Sudarge

Kiekviena žolelė, kiekvienas augalėlis visa savo esybe į saulę, į šviesą gręžiasi. Be jos jis neegzistuotų. O žmogus? Kaip su juo? Ar jo buvimui užtenka vien saulės šviesos, ar dar kažko reikia?
Jam taip pat reikia šviesos, bet vien saulės neužtenka. Jis turi nepaprastai galingą mąstymo organą – smegenis. Mokslas teigia, kad žmogaus smegenys yra vienas iš sudėtingiausių visatos kūrinių, ir jų ugdymui, lavinimui jau reikia ir kitokios šviesos. Pagrindinės smegenų mankštos galimybės glūdi knygose, kurios padeda išjudinti ne tik protą, bet ir dvasią. Gera žmonėms, kurie prie jų nuolat liečiasi.
Štai ką apie vieną itin paveikią žmonių lavinimosi instituciją sako vokiečių filosofas Gotfryd‘as Vilhelm‘as Leibnic‘as: ,,Biblioteka ‒ tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas.“ Dar džiaukimės, mūsų rajone bibliotekų tinklas iki šiol nepatyrė didesnių naikinimų, šios kultūros įstaigos veika visose seniūnijose, o kai kur, didesnėse, yra po dvi ar tris.

Juozas DidžbalisBendruomenės centro „Tėviškė“ nariai surengė Staliorių kaimo poeto Juozo Didžbalio 90-ųjų gimimo metinių minėjimą. Tądien prisimintas kaimo poetas, spaudos talkininkas, kraštotyrininkas, rajono literatų klubo „Lygumų šaltinis“ ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Juozas Didžbalis. Grupelė bendruomeniečių aplankė Juozo Didžbalio ir jo šeimos kapavietę, esančią Lekėčių miestelio kapinėse, uždegė poeto atminimui žvakeles. 12.00 val. Lukšių miestelio šv. Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios.
Juozas Didžbalis gimė 1929 m. sausio 5 d. Šakių rajono Lukšių valsčiuje, Staliorių kaime. Poetas nuo vaikystės mėgo skaityti knygas. Visus skaitytojus džiugina jo bandymai rašyti. 1947 m. Šakių apskrities laikraštyje „Tikruoju keliu“ buvo išspausdintas pirmasis eilėraštis. Kitus Juozo Didžbalio eilėraščius ir eiliuotas pasakas vaikams galima skaityti kūrybos rinktinėje „Ties kiemo vartais“. Ši knyga - dovana, talentingo, nuovokaus, išprususio žmogaus kūrybos kraitis ateities kartoms.

BC „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė

Joomla templates by a4joomla