Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Mikytiškiai KretingojeGali atrodyti, kad gyvenat nuošaliau nuo judraus gyvenimo centrų ar centriukų, galima jausti šaltą atskirties poveikį. Bet sena išmintis moko ‒ nesvarbu, kur gyveni, svarbu, kaip gyveni. O tai kaip mes čia, ramiuose savo Mikytuose, gyvename?
Gyvename itin gražios gamtos prieglobstyje ir tiesiog sielos pajautomis glaudžiamės prie jos, kaip ir ji prie mūsų. Juk mūsų ramybę saugoja daug kas: lyg pasivaikščioti į žalius laukus išėjusios tokios mielos, tokios lietuviškos kalvelės, už žalią rūtą žalesni miškų miškelių gojai, nurimę dabesų atspindžiai mūsų vandenų veidrodžiuose ir virš visko ‒ aukšta dangaus mėlynė. Tai ar gali sau vietos čia rasti liūdesys ir nuobodybė? O, ne! Tačiau kai pritrūkstam kitokių emocijų, tada dairomės po margą svietą.
Štai siūlome pasižiūrėti, kuo mes gyvenam, kur ir kaip ieškom kitokios emocinės atgaivos.
Kovo mėnesį lankėmės Baltarusijos sostinėje Minske.

Laura Česiūnienė 2018 m. BCA fotokonkurso nugalėtojaŠakių rajono bendruomenių centrų asociacija gruodžio-sausio mėnesiais paskelbė fotografijų konkursą „Bendruomeninės veiklos akimirkos“. Konkurso tikslas – skleisti Šakių bendruomenių organizacijų veiklų gerąją patirtį ir iniciatyvas, siekiant formuoti teigiamą įvaizdį apie kaimo bendruomenių organizacijas, jų savanorius. Konkurso užduotis – pateikti fotografiją, iliustruojančią Šakių bendruomenių veiklą, Lietuvos šimtmečiui paminėti. Fotografijose užfiksuoti objektai turėjo būti tiesiogiai susiję su bendruomenine veikla: supanti aplinka, kaimo bendruomenių savanoriai, kraštovaizdis, aplinkosauga, socialinė veikla, amatai, turizmas, renginiai, laisvalaikis.
Turime pasidžiaugti, kad mūsų numatytas foto konkursas susilaukė 132 nuotraukų. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo naumiestietis Edvardas Belevičius, atrinko 5 nuotraukas. Jų autoriams bus įteikti BCA prizai. Vertintojų nuomone – kiekviena nuotrauka yra unikali ir kiekviena gali tapti pačia gražiausia. Penkių nuotraukų autorių laukia BCA prizai, tai:
I Vieta – Laura Česiūnienė, „Vaikai ir burbulai“;
II Vieta – Saulius Višinskas, „Prie Nemuno“;
II Vieta – Rimantas Abromas „Bendruomenės šventės akimirkos Kudirkos Naumiestyje “;
III vieta – Aistė Bakaitė „Lukšiai ir Lietuvos šimtmetis“;
III vieta – Jūratė Arštikaitienė „ Mes ir Lietuva“.
Dėkojame visiems visiems dalyviams.Tikimės, kad šis ar panašus foto konkursas taps tradiciniu, nes konkurso dalyvių skaičius rodo, kad archyvuose daug nuotraukų, kurios atspindi mūsų rajono gamtovaizdžio grožį, bendruomenių savanorių veiklą, turiningą laisvalaikio praleidimą ir daugelį bendruomenėms aktualių kitų dalykų.

Edvardas Belevičius, BCA taryba

Lepšių kraštiečių bendruomenės renginys 2019Mes, Lepšių kraštiečiai, su geru ūpu pradėjome 2019 uosius metus. Įžengėme į juos, rodos, vis stipriau jausdami, kaip gera pabūti ir kartu, ir toje žemėje, toje aplinkoje, kurią vadiname Gimtine. Už ją niekur pasaulyje nėra nieko nei brangesnio, nei nuostabesnio.
Sausio 5 dieną organizavome naujametinę šventę. Bendruomeniečiai susirinko ne tik iš aplinkinių kaimų , bet ir Griškabūdžio, Sintautų, Šakių, Lukšių, Kriūkų, nes visiems buvo svarbu prisiminti, kad mes ,,čia gimėm, čia augom...“. Maloniai mus nuteikė, kad atvyko Šakių savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Lukšių seniūnas Vidas Cikana. Paluobių saviveiklinis dramos būrelis suvaidino nuotaikingą pasaką „Trys paršiukai“.
Lepšių kaimo vaikai paruošė programėlę seneliui. Senelis vaikučius apdovanojo. Suaugusiems, žinoma, jis dovanų davė tik tiems, kurie pasakė eilėraštuką arba kažką gražiai papasakojo.
Tradiciškai pasveikinome vieną bendruomenės narį Edmundą su 55 metų jubiliejumi.
Po programėlės prie kavos puodelio nebuvo kalboms galo ir amžinam klausimui...ar prisimeni?..

Ona Baltrušaitienė, Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenės pirmininkė

Nuo 2019 metų kovo 1 dienos įsigalios Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas. Jis numato savivaldybėse sudaryti vietos bendruomenių organizacijų tarybą. Ar jos veiks, ar taps tokios pat „darbingos“ kaip NVO tarybos savivaldybėse: neveiklios, be iniciatyvos ir jokių pasiūlymų, – laikas parodys. Kol kas įstatyme numatyta, kad iki vasario 28 d. savivaldybės turi priimti atitinkamus teisės aktus.
Įstatymas skelbiamas čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrin

LVBOS informacija

Briedžių BC renginys 2019 01 13Už rankų susiėmę apjuoskim Lietuvėlę
Žemelę šventą bočių išsaugotą mums,
Tiktai tauta išėję, vienybėje sustoję
Galėsim daug nuveikti vardan Lietuvos.
Lietuva, Lietuva – Tu mums šventa
Lietuva, Lietuva – mūs Motina.
Lietuva, Lietuva – kol rankoj ranka
Lietuva, Lietuva – gyvuos Lietuva!!!
Šeštadienį, sausio 12d., kai visoje Lietuvoje uždegami Atminimo laužai, labai pagarbiai, iškilmingai ir susitelkę pagerbėme Laisvės gynėjų atminimą. Susirinkusieji jėgas išbandė sportinėse varžybose. Nugalėtojais šaškių rungtyje tapo: Zita Vinskūnienė, Adomas Vaikšnoras (I vieta), Gražina Karalienė (II vieta), Juozas Vinskūnas (III vieta); šachmatų rungtyje prizines vietas pasidalino Juozas Vinskūnas (I vieta), Adomas Vaikšnoras (II vieta); taikliausias smiginio rungtyje buvo Adomas Vaikšnoras (I vieta), Birutė Būdininkaitė (II vieta) ir Martynas Černeckis (III vieta). Nugalėtojai buvo apdovanoti taurėmis. Po varžybų daug šiltų žodžių, prisiminimų ir mūsų išgyvenimų apie 1991 m. sausio 12-osios nakties įvykius buvo išsakyta prie arbatos puodelio... Mes prisimename, kodėl esame laisvi ir galime drąsiai sakyti, kad Lietuvos dydvyriai, apgynę Laisvę, amžinai liks mūsų širdyse ir atmintyje.

Dalija Černeckienė, Briedžių bendruomenės centro pirmininkė

Joomla templates by a4joomla