Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

RitiniečiaiLietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Šakių krašto vietovėse vyko pagal įvairius, tik jiems vieniems priklausančius scenarijus, tačiau visi jie turėjo vieną bendrą bruožą. Tas bruožas – tai žinių turtinimas apie Lietuvą ir apie savąjį Šakių rajoną. Be to ši šventė visur pasižymėjo kryptingu teminės atributikos panaudojimu, o taip pat dalyviams sudarė sąlygas tolerantiškai parungtyniauti tarpusavyje keičiantis žiniomis ir išmone.
Dvi bendruomenės ‒ Girėnų ir Ritinių BC ‒ pasidalino savo švenčių scenarijais. paakindamos mus atkreipti dėmesį į tai, kad kuriant bendrystę ne kokia nors ypatinga išmonė svarbiausia, o nuoširdaus buvimo kartu sukūrimas.
Lietuvos nepriklausomybės dienos šventę Girėnų bendruomenė šiemet šventė savaip. Jaunieji dalyviai žaidė stalo žaidimus, o suaugusieji dalyvavo proto mūšyje „Ką žinote apie Lietuvą ir Šakių rajoną“. Klausimus proto mūšiui paruošė bendruomenės narė Aušra Mockevičiūtė, kuri ir vedė šį žaidimą. Proto mūšyje dalyvavo trys komandos: „Liepaitės“, „Klevelis“ ir „B+3Š“. Iš 25 klausimų apie Lietuvą ir Šakių rajoną aštuoniolika balų surinko „B+3Š“ komanda ir užėmė I- ąją vietą. II- ąją vietą, surinkusios 17,5 balo užėmė „Liepaičių“ komanda. Trečioji vieta atiteko „Klevelio“ komandai, surinkusiai 16 balų. Visi žaidėjai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Ritinių bendruomenes centras ypač spalvingai atšventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Šiai progai buvo pasiruošta iš anksto. Patys bendruomeniečiai gamino Lietuvos trispalves, delnų antspaudų bei širdelės formos vėliavėles. Susirinkę vasario 16-osios dieną bendruomenės aktyvistai papuošė Ritinių bendruomenės centrą, iškėlė Lietuvos vėliavą. Kaip ir priklauso tikram gimtadieniui, šventėje puikavosi ir ypatingas tortas, kuris buvo specialiai pagamintas šiai progai ir atspindėjo tris mūsų vėliavos spalvas. O kava bei arbata mėgavosi iš Lietuvos vėliavos spalvų puodelių. Kelianti nuotaiką spalvų gausa bendruomenės aplinkoje šią darganotą dieną šventiškai nuteikė, kad ir negausų, bet glaudų bendruomenės ratą švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Juk šios sukakties minėjimas yra Lietuvos valstybės atkūrimo pagrindas. O kas mes būtume be jo?

Pagal BC informaciją.

SveikinimaiNors bendruomenė ir bendrystė - artimi, panašūs žodžiai, bet jų reikšmę galima suprasti tik išgyvenus, patyrus, pabuvus bendroje veikloje.
Bendruomenė – tai atitinkamos teritorijos kūrinys. Tai tarsi šviesos kibirkštėlė, kuri nori skleisti gėrį, grožį, bendrystę.
Šios aktyvios nevyriausybinės organizacijos mūsų miesteliuose bei kaimuose yra labai svarbios. Bendruomeniečiai puikiai žino savo gyvenamųjų vietovių problemas ir savo veikla jie gali prisidėti prie tos ar kitos bendruomenės gyvenimo kaitos. Susitelkę, susiklausymu besivadovaujantys gyventojų kolektyvai daro žmonių gyvenimą kultūringesnį, jautresnį ir emociškai turiningesnį bei turtingesnį, o tai reiškia - ir įdomesnį.
Su panašiomis mintimis gyvavimo dvidešimtmetį sutinka ir mūsų rajono trys bendruomenių centrai: Gelgaudiškio „Atgaiva“, Valiulių bei Kriūkų.
Pirmojo rajone Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ įregistravimas 2002 metų vasario 1d. buvo teigiamas pokytis Šakių rajono pilietinei visuomenei. Pavyzdys užkrečiantis. Tų pačių metų vasario 12 d. įregistruojamas Valiulių bendruomenės centras, o balandžio 3 d.- Kriūkų bendruomenės centras. Ypač derlingi 2003 metai: užregistruojama net 15 bendruomenės centrų. Ateinančiais 2023 metais dvidešmtmetį kartu su Bendruomenių centrų asociacija švęs 15 bendruomenės centrų.
Gyventi bendrystėje – tai gyventi kitiems, dėl kitų, nes gyvenimo tikrumas yra mažume, o paprastumas ‒ tikrasis grožis. Tokio paprasto ir mažo apimtimi, bet didelio ir gilaus savo gerąja poveikio galia visiems linkime patirti nuolat. Su jubiliejumi!

BCA taryba

metinė atsiskaitomybėMetinės ataskaitos tvirtinamos per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Organizacijos veiklos ataskaitoje yra PRIVALOMA informacija, kuri išvardinama NVO steigimą reglamentuojančiuose įstatymuose (asociacijų, labdaros ir paramos fondų ir viešųjų įstaigų).
Net jeigu jokios veiklos laikinai nebuvo vykdyta – teikiamos nulinės finansinės ataskaitos ir visi šie išvardinti punktai privalo būti jūsų veiklos ataskaitose.
Be to, visi dokumentai turi būti su vadovo parašu !
Jeigu neketinama veiklos atkurti, tuomet patartina tokį juridinį asmenį tiesiog išregistruoti.
NVO plėtros įstatyme įtvirtinti nauji reikalavimai pagal kuriuos finansavimas NVO neskiriamas, o paskirtas turi būti grąžintas nepateikus finansinių ataskaitų rinkinio.
Netinkamai parengta ir pateikta veiklos ataskaita = nepateikta ataskaita !
Mieli NVO vadovai, neperleiskite metinės atskaitomybės pateikimo ant buhalterių pečių, nes dažnu atveju bus įkeltas buhalterinis dokumentas su pavadinimu „Veiklos rezultatų ataskaita“.

BCA informacija

Slavikai iš viršausSumanus (SMART) kaimas – tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, gebantis pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms, galinčioms pagerinti gyvenimo kokybę.
Sumaniesiems kaimams, kaip rodo tyrimo duomenys, būdingi geri gyventojų elektroninio raštingumo įgūdžiai, socialinių ir kitų paslaugų prieinamumas, novatoriški ir integruoti sprendimai aplinkosaugos klausimais, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas, trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimas, žiedinės ekonomikos principų taikymas žemės ūkio ir maisto atliekoms, verslo galimybių didinimas ir darbo vietų kūrimas, turizmui pritaikytas vietos kultūros paveldas bei kiti aspektai.
Siekiant, kad ateities Lietuvos kaimas būtų sumanus, vienas svarbiausių vaidmenų teks vietos veiklos grupėms (VVG), kurios geriausiai išmano vietines problemas, yra sukaupusios socialinį kapitalą – vietos gyventojų ryšius, pasitikėjimą bei turi patikimas administravimo struktūras ir patirtį.
Mokslininkų išvadose nustatyta, kad LEADER yra ideali priemonė besiformuojančiai Sumanių kaimų koncepcijai vietos lygmeniu paremti. Teikiant paramą Sumanaus kaimo projektams, prioritetas turėtų būti teikiamas plačiai partnerystei – kad niekas neliktų užribyje, žaliajai pertvarkai, aplinkosaugai, investicijų pritraukimui, skaitmeniniams sprendimams.
Sumanaus kaimo paramos priemonės bus įgyvendinamos pereinamuoju (2021-2022 m.) ir 2023-2027 m. laikotarpiu. Šiemet, pasitelkus VVG tinklą, planuojama parengti bendrą Sumanaus kaimo koncepcijos Lietuvoje projektą. VVG tinklas turėtų sutelkti aktyvius visų kaimo vietovių atstovus ir paskatinti sumanių idėjų, kurios galėtų tapti realiais projektais, kūrimą. Bus atrinkti iki 20 pilotinių Sumanių kaimų projektų, kurie bus įgyvendinti iki 2025 m. pabaigos. Tam numatyta 3,6 mln. Eur. 2023-2027 m. Sumanaus kaimo projektams įgyvendinti numatyta 15 mln. Eur. Projektus kvies teikti Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Rengiant ir įgyvendinant Sumanaus kaimo vystymo projektus ypatingas dėmesys bus skiriamas partnerystei ir bendradarbiavimui – siekiama, kad projekte bendradarbiautų kelios kaimo vietovės ar net kelių savivaldybių kaimai. Projekte dalyvautų vietos bendruomenės, verslo, valdžios atstovai. Kadangi sumanių kaimų tema – nauja kaimo plėtros projektuose, į pagalbą projektus koordinuosiančioms VVG turėtų būti kviečiami mokslo atstovai bei kiti inovacijas pritaikyti gebantys asmenys.
Sumanaus kaimo priemonė turėtų prisidėti prie kaimo gyvybingumo, patrauklumo didinimo, kad kaimas taptų vieta, kurioje gera gyventi.

Pagal ŽŪM informaciją

Viešas asmuo2021 m. gruodžio 23 d. LR Seimas priėmė Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kuriomis nutarta detaliau apibrėžti, kokie asmenys bus laikomi viešaisiais asmenimis.
„Didelio pokyčio dėl viešojo asmens sąvokos patikslinimo NVO atstovai neturėtų pajusti. Esminis momentas asociacijų ir VšĮ vadovų detalizavimas: vietoje visų asociacijų vadovų, kurie dalyvavo visuomeninėje veikloje, dabar viešuoju asmeniu bus laikomi vadovai tiek asociacijų, tiek ir viešųjų įstaigų, kurios gavo valstybės/ savivaldybės finansavimą per pastaruosius 4 metus.
Tik, mano nuomone, viešasis juridinis asmuo netolygu kitam viešam juridiniam asmeniui. Pavyzdžiui, visuomenei svarbu žinoti valstybės prezidento ar premjero sveikatos būklę, bet ar tokia informacija būtų aktuali apie NVO atstovą? Nors tai jau teisinė diskusija…” - pataisą komentavo NVO teisės instituto valdybos pirmininkas Rytis Jokubauskas.

Detalizuotas viešojo asmens aprašymas. Kas aktualu NVO atstovams:

1. Nuo šiol viešuoju asmeniu bus laikomas “valstybės tarnautojas, asmuo valstybės ar savivaldybės institucijoje dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu jo priimami sprendimai ar veikla daro įtaką visuomenei, taip pat šiose institucijose sudarytų darbo grupių, komitetų, komisijų, tarybų ir kitų kolegialių institucijų narys, valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės ar įstaigos vadovas arba valdymo organo narys.”
2. Prie viešųjų asmenų taip pat bus priskiriamas politinės partijos valdymo organo arba rinkimų komiteto narys, kandidatas rinkimuose (viešojo asmens statusas išlaikomas ir po rinkimų laikotarpiu, kuris yra lygus vienai kadencijai tos institucijos, į kurią asmuo kandidatavo).
3. Į viešojo asmens sąvoką pateks juridinio asmens, kuris sudaro viešųjų pirkimų sutartis ir vykdo viešųjų pirkimų sutartis subrangovo teisėmis, vadovas arba dalyvis, turintis 1/4 ar daugiau balsų dalyvių susirinkime.
4. Taip pat asociacijos arba viešosios įstaigos, kurios per pastaruosius 4 metus yra gavusios valstybės ir (arba) savivaldybių finansavimą, vadovas arba dalyvis, turintis 1/4 ar daugiau balsų dalyvių susirinkime.
5. Viešuoju asmeniu bus laikomas ir visuomenėje žinomas fizinis asmuo, populiarus socialinių tinklų veikėjas arba tinklaraštininkas, formuojantis tikslinių visuomenės grupių nuomonę įvairiais klausimais ir (arba) už šią veiklą gaunantis pajamas, jeigu jų veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.
Galiojanti įstatymo suvestinė redakcija (nuo 2021-12-31)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr

Pagal NVO koalicijos informaciją

Joomla templates by a4joomla