Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

sakiuBCA125x125

KVIETIMAS Į BAIGIAMĄJĄ KONFERENCIJĄ ,,Pirmieji bendruomeninio verslumo žingsniai Šakių bendruomenėse“

(Socialinis verslumas kaimo bendruomenėse)

2015m. gegužės 22d., penktadienis

Šakių savivaldybės salėje ( Bažnyčios g.4, Šakiai)

PROGRAMA

9.30 -10.00    Dalyvių registracija. Kava.

10.00 -10.10  Konferencijos atidarymas.

10.10 -11.00 ,,Socialinio verslo plėtojimo ypatumai kaimo vietovėse" (pranešėja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas).

11.00 - 11.40 Bendruomeninis verslumas Gelgaudiškio ,,Atgaiva“, Panovių, Sudargo,

,,Tėviškės“ bendruomenėse (pranešėjai : Gelgaudiškio ,,Atgaiva“, Panovių, Sudargo , ,,Tėviškės“ BC atstovai).

11.40 -12.00 Kavos pertrauka.

12.00 - 12.50 Bendruomeninis verslumas Ritinių, Kriūkų, Lekėčių, Voverių, Tarpučių bendruomenėse (pranešėjai: Ritinių, Kriūkų, Lekėčių, Voverių, Tarpučių BC atstovai).    

12.50 -13.30   Pietūs.

13.30 -15.30 Šakių BCA projekto ,, Šakių rajono bendruomenių žingsniai verslumo          link“ aptarimas ir diskusijos socialinio verslo klausimais.

15.30    Konferencijos uždarymas. Kava.

 Zemes ukio pletros fonas Leader Lietuvos leader

01Mažas, tačiau šviesia paveldo ir dabarties gyvybe pulsuojantis Sudargo miesteliukas (beje, kažkada Magdeburgo miesto teises turėjęs) vėl nauju savo gyvenimo akcentu atsigaus.
Dar praeitų metų balandžio mėnesį Sudargo bemdruomenės centras Lietuvos Žemės Ūkio ministarijos pagal Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir Vietos veiklos grupių veiklai remti teikimo taisykles pateikė projektą ,,Dovana Sudargo jaunystei". Tačiau kai po kiek laiko buvo skelbiami konkurso nugalėtojai, Sudargo projekto tarp jų nebuvo. Bendruomenė šiek tiek nusiminė. Bet prabėgus keletui mėnesių, jau įpusėjus gruodžiui, žinia iš Vilniaus, iš ŽŪM, kad Sudargas projektą laimėjo, tiesiog pakniopstomis pasiekė bendruomenę. O minimas projektas Sudargui tikrai labai reikšmingas, pagal jį bus atliktas jau galutinai nusidėvėjusiios sporto aikštelės atnaujinimas.Ta aikštelė yra mokyklos, o dabar – ir Bendruomenės centro teritorijoje, nes, kaip žinia, visai neseniai renovuota Bendruomenės seklyčia taip pat yra po mokyklos stogu. Šis projektas yra akstesnio projekto ,,Dovana Sudargo vaikystei" tarsi antroji dalis, t.y. – tęinys. Pastarasis taip pat buvo finansuojamas iš to paties fondo per ŽŪM. O abudu šiuos projektus savo kofinansavimu rėmė Šakių rajono savivaldybė, be ko projektų nelaimėtum.

01Jau eilę metų Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga skelbia konkursą ,,Eismo saugumas bendruomenėse". Šiame konkurse dalyvauja daug kaimo bendruomenių ir kitų įstaigų ar visuomeninių susivienijimų. Tarp jų – ir Zanavykų muziejus (Šakiai), įsijungęs į vienminčių susivienijimą, kuris jau antri metai kaip tęsia saugaus eismo mokymo renginių etapą.

DSC 0056Baigėsi kaimo bendruomenių paraiškų priėmimas valstybės paramai gauti. Jų derlius, kaip visada, gausus. Kaimo bendruomenės į programos LEADER ir žemdirbių mokymo centrą pateikė 376 paraiškas, pagal kurias prašoma finansavimo suma yra 1,7 mln. Eur. O valstybė numačiusi kiek kitokią finansavimo sumą – 806 tūkst. Eur.
Reikia atsiminti, kad iš valstybės biudžeto bus finansuojamsa tik 90% lėšų, reikalingų projekto įgyvendinimui. 10% reikės prisidėti savų . Be to bendruomenės į paramą pretenduoti gali tik tos, kurios turi bent 30 narių ir kurios negavo paramos per paskutinius dvejus metus (2013,2014m.).
Šakių rajonas, kaip visada, entuziastingai dalyvauja konkurse: pateiktos 6 paraiškos. Šakiečius labiausiai domina aplinkotvarka ir bendruomeniškumo stiprinimas. Tik viena paraiška pretenduoja į verslo aplinkos kūrimo galimybes. Tiesa, tokių paraiškų ir respublikoje nedaug.

14Saugaus eismo renginiai Slavikuose jau tampa tradiciniais ir žinomi ne tik Šakių rajone, bet ir už jo ribų. Šiais metais balandžio 16 dieną mokykloje vykusią saugaus eismo šventę filmavo LRT televizija. Tai bendro Slavikų pagrindinės mokyklos, Slavikų seniūnijos ir BC darbo rezultatas. Mūsų mintims visada pritaria, padeda ir palaiko Šakių r. Švietimo skyrius, Šakių visuomenės sveikatos biuras, Šakių r. policijos komisariato ir SVAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardos darbuotojai. Malonu, kad turime nemažai draugų ir bendraminčių. Šį kartą į mūsų renginį atvyko 20 moksleivių iš Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos (vad. mokytojas J. Jonikas), 6 - iš Jurbarko r. Seredžiaus S. Šimkaus pagrindinės mokyklos (vad. mokytojas R. Undraitis).
Po gražių Šakių r. Švietimo skyriaus vedėjo E. Pauliukėno, Šakių r. policijos komisariato prevencijos poskyrio vyr. specialistės V. Kutkaitytės, Slavikų seniūno V. Sprainaičio, mokyklos direktoriaus J. Rakicko, Eržvilko gimnazijos mokytojo J.Joniko linkėjimų ir nuotaikingos slavikiečių vokalinio ansamblio (vad. S. Janulaitienė) dainos mokiniai stojo į jaunųjų dviratininkų varžybų startą. Pirmiausiai laukė rimtas teorinių žinių patikrinimas. Kiekvienas varžybų dalyvis laikė KET( kelių eismo taisyklių) egzaminą, kurį sudarė net 20 klausimų. Maketuose reikėjo pademonstruoti dviratininko orientavimosi įgūdžius eismo aplinkoje. Jaunimo gebėjimus vertino reikli keturių policijos darbuotojų komisija. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad iš 40 – ies dalyvių trys nepadarė nei vienos klaidos. Tai slavikiečiai R. Šimkutė, E. Urbonas ir G. Kneižytė.

Joomla templates by a4joomla