Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

022016-ieji paskelbti Vietos bendruomenių metais ir šia proga Žemės ūkio ministerija padidino paramos fondą - kaimo bendruomenių projektams skirta 1 mln. eurų. Šiais metais kaimo bendruomenės iš valstybės biudžeto prašo 1,2 mln. eurų paramos jų vietos projektams finansuoti. Pasibaigus paraiškų rinkimo terminui, Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras užregistravo 383 kaimo bendruomenių paraiškas, kurios siekia gauti finansavimą pagal 2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.
Net ketvirtadaliu paraiškų bendruomeninės organizacijos prašo finansuoti tradicinius arba kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtus renginius, kuriems pagal paramos taisykles skiriama iki pusantro tūkstančio eurų. Tai smulkūs projektai, kurių šiemet pateikta per 100. Naujosios veiklos taip pat nestokojo susidomėjimo: pateiktos 76 paraiškos tradiciniams renginiams organizuoti ir šiek tiek mažiau - 28 paraiškos - kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtiems renginiams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) paskelbė bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso rezultatus. Pateikta vertinimui 16 šakiečių bendruomenių projektų.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-53 nuspręsta finansuoti šiuos Šakių bendruomenių projektus:
1. Bliuviškių BC ,,Bliuviškių bendruomenės teritorijoje esančios poilsio ir reakreacijos vietos sutvarkymas –11756.0 Eur.;
2. Lekėčių bendruomenės asociacija ,,Parko sutvarkymas bendruomenės poreikiams" - 10400.0 Eur.;
3. Veršių BC ,, Bendruomenės veiklos stiprinimas Veršių bendruomenėje"- 8539.0 Eur.;
4. Briedžių BC ,,Gera gyventi ir kurti kartu" –7102.0 Eur.;
5. Degutinės BC ,,Degutinės gyvenvietės gražinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas" - 6990.0 Eur.;
6. Keturnaujienos BC ,,Mes reikalingi vieni kitiems" - 3868.0 Eur.;
7. Sudargo BC ,,Kartos – visos viename būry" - 3600.0 Eur.;
8. Barzdų seniūnijos BC ,,Barzdų seniūnijos bendruomenės centro veiklos stiprinimas" - 1049.0 Eur.

02Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su partnere - Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga 2015 m. jau šeštus metus organizavo projektų konkursą ,,Saugus eismas bendruomenėse". Kokie šio konkurso tikslai? Jie labai žemiški ir labai reikalingi tokiame judriame šiandieniniame pasaulyje. Svarbiausias tikslas – tai nenutrūkstamas rūpinimasis gyventojų saugumu ypač daug pavojų keliančiame objekte - kelyje, ir siekimas į tai atkreipti kiekvieno eismo dalyvio dėmesį per jo žinių ir įgūdžių ugdymą. Tam ir pasitarnauja šie projektai.
Malonu pastebėti, kad žinių sklaida per eismo saugumo propagavimo priemones bendruomenėse darosi vis patrauklesnė, svarbesnė: į ją vis aktyviau isijungia seniūnijos, policijos komisariatai, švietimo, kultūros įstaigų darbuotojai, kiti susivienijimai ar atskiri asmenys.
Jei pirminiame šio konkurso organizavimo etape projektų skaičius nebuvo itin gausus, tai dabar jis sparčiai auga. Tarkim, 2015 m. į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė 79 pretendentai, tačiau ne visi jie atėjo iki ,,finišo" linijos. Savo projektus įgyvendino 38 susivienijimai, apimdami 144 bendruomenes. Surengė jie net 358 įvairius renginius (2014 m. – 235). Šių renginių tematika kaskart darosi vis labiau išmani, kūrybinga ir įvairi: teminės šventės, koncertai, varžytuvės, paskaitos, pėsčiųjų ir dviračių žygiai ir dar daugelis kitokių priemonių. Be to tarp pretendentų kuriami ir vystomi laikini susivienijimai, kurie pridsideda prie bendrystės ir pilietiškumo stiprinimo. Visų tų priemonių įvairovė kaskart vis labiau gausina dalyvių jose skaičius, o tai reiškia – prisideda ir prie intensyvesnės žinių sklaidos. Tuo labiau, kad yra jau nemažą šių veiklų patirtį turinčių bendruomenių ir galinčių ja dalintis su savo kolegomis.

02Šį rudenį bendruomenės centras ,,Tėviškė" įgyvendino projektą ,,Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Liepalotuose". Projekto tikslas – pritaikyti viešąją erdvę kaimo gyventojų aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikio praleidimui, gerinti gyvenimo kokybę, sukuriant reikiamą infrastruktūrą.
Dar pavasarį visuotiniame bendruomenės centro susirinkime vienbalsiai buvo nutarta sutvarkyti viešąją erdvę prie bendruomenės centro patalpų, įrengiant lauko treniruoklius, vaikų žaidimo aikštelę, dviračių stovą ir įsigyjant techniką erdvės priežiūrai. Buvo atlikta žodinė aplinkinių kaimų gyventojų apklausa, kuri patvirtino projekto reikalingumą.
Panaudojus Nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms lėšas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė (kompleksas) su bokšteliu, įlipimo tilteliu, čiuožykla, vertikalia gimnastikos sienele, lygiagretėmis, alpinistų sienele, sūpyne ir karstyklėmis. Ji tenkina ir pačių mažiausių, ir mokyklinio amžiaus vaikų poreikius. Lauko treniruokliai skirti įvairaus socialinio statuso ir visų amžiaus grupių žmonėms – nuo jaunuolio iki senjoro. Treniruokliai parinkti taip, kad būtų lavinamos visos raumenų grupės (rankų, kojų, krūtinės, nugaros, pečių, pilvo, sėdmenų), tinkami sportuoti ir moterims, ir vyrams.
Spalio 1 d. aktyvaus poilsio zonos atidaryme dalyvavęs gausus būrys liepalotiškių išbandė naujai sumontuotus įrenginius.

01Pasaulį ir Lietuvą kartais nuo karto apskrieja juodos, dramomis ar tragedijomis paženklintos žinios apie smurtą, išaugusį net iki antžmogiškų terorizmo ir kitokių beprasmiškų žudynių apraiškų. Jų visų užuomazgos glūdi konkrečių žmonių sąmonėje. Žmonių, kurie savo gyvenimuose kažkada dėl įvairių priežasčių prasilenkė su gėrio paieškomis ir atradimais ir pasuko juodais klystkeliais, vedančiais į pragaištingas prarajas. Retorinis klausimas, kodėl taip atsitinka? Retorinis ir atsakymas: aukštyn kopti yra daug sunkiau, negu riedėti žemyn. Tačiau iš čia išplaukia visai ne retorinė išvada – saugoti žmones nuo nuopuolių į smurtą, į žiaurumą. Prevenciškai saugoti, užkardant žiaurumo reiškinių atsiradimo priežastis ir galimybes šeimose, kolektyvuose – vaikų, jaunimo ir suaugusių. Saugoti visada ir visur, kur tik galima.
Neseniai, lapkričio mėmesį, prasminga idėja gimė dviejų partneriauti pasiryžusių organizacijų vadovų galvose. Tos idėjos išdava – jau laimėtas projektas ,,Mes – prieš smurtą". Projekto iniciatorė – visuomeninė organizacija Šakių rajono benduomenių centrų asociacija, projekto partneriai – valstybinė institucija Marijampolės apsktites vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono PK. Projekto pavadinimas tarsi apibendrina, kokiomis kryptimis bus veikiama ir kokių tikslų juo siekama. Visa tai konkretizuota projekto tiksluose ir iš jų išplaukiančiuose uždaviniuose. Jų planas gana talpus: bus organizuojama akcija ,,Gerumo diena". Bus skaitomos paskaitos smurto užkardymo klausimais, smurtautojų susitikimai su savitarpio pagalbos grupės savanoriais, pravedamas jaunimo rašinio konkursas ,,Laiškas smurtautojui", bus organizuojama diskusija apie patyčias ir smurtą vaikų ir jaunimo tarpe arba jų atžvilgiu. Bus suburiami visuomenės susitikimai su Šakių krašte autoritetą turinčiais vyrais, diskutuojama apie jų požiūrį į smurto apraiškas ir analizuojama, kur tai nuveda. Bus parengta ir demonstruojama priešsmurtinio turinio filmuota medžiaga. Projektas bus plačiai aptariamas su visuomene ir garsinamas per įvairią žiniasklaidą.

Joomla templates by a4joomla