Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Žaidžia panoviečiaiPanovių kaimo bendruomenės centras dalyvavo 2020 metais Šakių rajono savivaldybės administracijos skelbtame Jaunimo projektų finansavimo konkurse. Projektas „Panovių jaunimo iniciatyvos – 2020“ buvo teiktas jaunimo iniciatyvų skatinimui. Visi renginiai, numatyti projekte, buvo skirti veiklai, kurios metu jauni žmonės galėtų išbandyti save ir įgyti patirties, taip pat lavinti veiklos planavimo ir organizavimo įgūdžius, susipažinti su komandinio darbo galimybėmis, visais turiningo jaunimo laisvalaikio organizavimo klausimais. Projektas gavo 300 eurų finansavimą.
Kokia projekto teikimo priešistorė?
Bendruomenės centro iniciatyva 2019 m. atlikta anketinė apklausa, kuri buvo skirta gyventojų poreikių ir interesų išryškinimui. BC valdybos posėdžio metu, atlikus šios apklausos analizę, buvo aptartos pasiūlytos veiklos, kurios skirtos jaunimo aktyvinimui bei skatinimui įvairaus amžiaus gyventojų įtraukimo į bendrą veiklą. Numatytai veiklų datai ir sekai įtakos turėjo ir koronoviruso COVID-19 situacija mūsų savivaldybėje. Bendru bendruomeniečių sutarimu rugsėjo 12 d. Panovių stadione buvo organizuota sporto šventė.
Prieš renginį įvyko aplinkos sutvarkymo talka. Nušienauta aikštė, nužymėtos tinklinio aikštelės ribos, pasirūpinta šiukšliadėžių įrengimu.
Oras puikus, renginyje dalyvavo įvairaus amžiaus panoviečių ir svečių. Bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Vainius ir varžybų vyr. teisėjas Vidmantas Sprainaitis pasveikino visus atvykusius, supažindino su rungtimis bei priminė reikalavimus dėl COVID-19.
Tinklinio aikštelėje savo jėgas išbandė 3 komandos: Kazlų Rūdos „Rinktinė“,Panovių „Panoviai“ ir Panovių „Auksarankiai“. Pranašumą teko pripažinti svečių naudai. Kazlų Rūdos komanda „Rinktinė“ (Artūras Geležiūnas, Paulius Sabaliauskas, Taurimas Kokanskis, Karolis Leskaitis) laimėjo pirmą vietą. Jiems įteikti aukso medaliai bei piniginis čekis. Antrąja vieta tenkinasi „Panoviai“ (Remigijus Bartišius, Deividas Stanaitis,Vytenis Jazukevičius, Rytis Baltrušaitis). Jiems įteikti sidabro medaliai bei piniginis čekis, o garbingą trečią vietą iškovojo Panovių „Auksarankiai“ (Martynas Andriukaitis, Povilas Andriukaitis, Artūras Andriukaitis, Linas Vaišnoras). Nepamiršti apdovanoti ir jie. Bronzos medaliai ir piniginis čekis atiteko šiai komandai.

Sudargo grožisŠtai toks užrašas pristato vieną itin svarbią Sudargo krašto žinią apie tai, kad įgyvendintas tokio pavadinimo svarbus Sudargo bendruomenės centro projektas. Svarbus jis todėl, kad jo uždaviniuose buvo numatytos dvi gana solidžios veiklos. Pirmoji ‒ išleisti edukacinį – informacinį leidinį‒monografiją lietuvių, rusų, anglų kalbomis pavadinimu ,,Sudargo istorijos atspindžiai“ (autorė Alberta Natalija Dragūnaitienė). Antroji užduotis ‒ sukurti videofilmą apie šitą nuostabios gamtos ir didingos istorijos kraštą taip pat su angliškais subtitrais. Filmo pavadinimas, kaip ir jo turinys, gana talpus ‒ ,,Sudargo bylonių dvasioje“ . Projektas šioms veikloms įgyvendinti pateiktas 2018 m. rugsėjo mėnesį. Dabar, 2020 m., jau pilnai įgyvendintas taip pat rugsėjo mėnesį.
Įgyvendinant projektą atsirado gana rimtų iki tol nenumatytų apsunkinimų dėl jo uždavinių įvykdymo ir savalaikės sklaidos. Juk į visų mūsų gyvenimo ritmą su neigiamomis korekcijomis įsibrovė viruso KOVID 19 pandemija. Dėl to teko atidėti rašytinio leidinio visuomenei pristatymą ir gana ilgą laiką nutraukti jau sklandžiai pradėtus filmavimo darbus.
Leidinys savo sklaidos kelionę pas skaitytojus pradėjo tik šių metų birželio 12 dieną, kai truputį sušvelnėjo pandemijos užkardymo sąlygos. Ta proga Sudargo miestelio lauko erdvėje, prie per Antrąjį pasaulinį karą susprogdintos katalikų bažnyčios pamatų, buvo surengta graži leidinio pristatymo ceremonija. Nemažoje atviroje edrvėje rengimio dalyviams buvo galima laisviau jaustis, todėl čia susirinko nemažas gražios ir, matyt, žingeidžios publikos būys, ir tai buvo akivaizdus patvirtinimas, kad knyga-monografija visuomenės buvo laukiama. Tuo labiau, kad jos autorė tuo pat metu pristatė ir kitą naujai išleistą savo knygą – apsakymų rinkinį ,,Sugrįžimai“, (pastaroji su minėtu projektu visai nesusieta).

Šakių krašto vietos veiklos grupės rugpjūčio 26 d. įvyko visuotinis Šakių krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas. Jame buvo svarstomas 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos keitimas. Tris priemones, skirtas bendruomenių verslo projektams įgyvendinti, sujungiant į vieną naują priemonę “Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“. Priemonė skirta ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti ir plėsti. Planuojama paremti 15 projektų, sukurti 15,15 darbo vietų. Didžiausia paramos vienam projektui suma negali būti didesnė kaip 60 tūkstančių eurų. Vvg nariai šiam keitimui pritarė.

BCA informacija

Rezultatas džiuginaGotlybiškių bendruomenės centras pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” 2020 m. pateiktam projektui „Pastatykime smėlio pilį kartu” gavo 434 eurų finansavimą. Šios lėšos buvo numatytos skirti patiems mažiausiems gotlybiškiečiams ‒ vaikams, jų žaidimų aikštelės praturtinimui nauja smėlio dėže. Lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį ‒ sertifikuoto smėlio įsigijimui ir parvežimui.
Projekto vykdyme dalyvavo savanoriai, kurie buvo pakviesti per facebook paskyrą ,,Gotlybiškių bendruomenė –gotlybiškiečiai“. Jų susirinko tikrai nemažai. Iš pagal ankstesnį projektą įsigytų medžiagų savanoriai surinko, sutvirtino smėlio dėžės detales. Į jau paruoštą dėžę pripylė smėlio, kuris atitiko Bendruosius sveikatos saugos reikalavimus smėlio dėžėms bei jų priežiūrai. Nuoširdų ačiū tariam talkininkų sambūriui: Mariui Martinkaičiui, Vaidui Janulaičiui, Regimantui Jakaičiui, Dainiui Klimanskui, Dainiui Maumevičiui, Martynui Augaičiui, Viliui Ružinskui, Eimantui Bujauskui, Gabrielei Šukytei, Ramintai Bujauskaitei, Emiliui Klimanskui, Lukui Viržaičiui, Mauvribanui Atažanovui, Audrai Atažanovienei.
Visų džiaugsmui mažiesiems vaikučiams sukūrėme erdvę, kurioje jie gali su bendraamžiais pabendrauti, kartu pa pažaisti smėlio dėžėje.
Apie projekto vykdymą ir rezultatus bendruomenė informuota facebook paskyroje ,,Gotlybiškių bendruomenė - gotlybiškiečiai“ ir gyvenvietės skelbimų lentoje.

Gotlybiškių BC informacija

Pasiruošę varžybomsŠakių raj. bendruomenių centrų asociacija parengė Nacionalinei paramai kaimo bendruomenių veiklai gauti paraišką „Bendruomenių diena 2020“. Ji buvo teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7. Veiklos sritis: tradicinių renginių organizavimas. Projektas įvertintas 100 balų ir gavo finansavimą ‒ 3000 Eur. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų taisyklėmis ir paraiškos sąmata buvo pirkta renginio organizavimo paslauga. Projekto tikslas ‒ surengti tradicinį renginį, skirtą Šakių rajono kaimo bendruomeninių organizacijų nariams. Jis jau ir pastovų savo pavadinimą turi ‒ Bendruomenių diena. Jos tradiciškumą pagrindžia tai, kad jo dalyvių skaičius kasmet didėja, o draugėn susibūrę bendraminčiai įgyja daugiau patirties bei idėjų. O jos naudą bendruomenės iliustruoja daugybe savanoriškų veiklų, kurdami verslus, įgyvendindami įvairiausius projektus. Be to bendrystės forumai moko ir skatina aktyvinti visų kartų kultūrinį ir dvasinį bendravimą, jaunimo bei senjorų įtraukimą į visuomeninių veiklų ratą, ir tai yra itin teigiamas nuoširdžių žmonių tarpusavio santykių ir kultūringo laisvalaikio praleidimo stimulas. Dalyvauti šiame projekte pagal jo uždavinius buvo numatyta nemažiau 200 dalyvių iš 20 bendruomenių. Pagal atliktą registraciją pasirodė, kad dalyvavo virš 200 asmenų iš 22 bendruomenių. Reiškia, lūkesčiai išsipildė su kaupu. Tuo labiau, kad renginyje ir publika savo amžiaus įvairove džiugino šventės rengėjus.
Jau nuo ankstaus ryto bendruomenių atstovai įrenginėjo savo kiemelius. Tai būtina įžanginė šventės dalis. Ji taip pat labai reikalinga, nes tomis minutėmis prasideda ir įtvirtinama tikroji kaimyno su kaimynu bendrystė. Organizatoriai džiaugėsi, kad seniūnijų bendruomenės sugebėjo rasti bendrą šneką ir sėkmingai kartu įsikurti bei pristatyti savo veiklas. Nors ir kiemeliai nebuvo numatyti vertinti, bet reikia be išimties pagirti visus renginio dalyvius: kiek išmonės įdėjo papuošimui ir bendruomeninių veiklų bei kaimo verslų pristatymui. Bendruomenietės Ingrida Jašinskaitė, Nijolė Butkevičienė, Irena Šakėnienė lankėsi kiemeliuose ir registravo dalyvaujančiuosius šventėje. Užsiregistravo virš 200 iš 22 bendruomenių. Taigi projekto rodikliai buvo pilnai pasiekti ir viršyti. Neregistruoti buvo tik pavieniai Zyplių dvaro lankytojai bei užsisakę kolektyvines edukacijas dvare, o jų tikrai netrūko.

Joomla templates by a4joomla