Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bendruomenių diena programa 2020 Zypliai page0001

Jaunimo sambūrisŠalies kaimo bendruomenės šių metų sausio–vasario mėnesiais Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikė paraiškas. Per pusantro mėnesio buvo pateiktos 589 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma numatytiems bendruomenių projektams įgyvendinti sudarė 1 432 072,46 Eur.
Daugiausia projektų norima įgyvendinti pagal trečiąją veiklos sritį – gautos 323 paraiškos renginiams organizuoti (54 proc. visų gautų paraiškų).Taigi, didžiausia konkurencija buvo tarp projektų, kuriais siekiama paramos renginiams organizuoti.
Finansuoti 155 trečiosios veiklos srities projektai, surinkę 100–70 balų (už 255 516,26 Eur).NMA paramos gavėjus apie jiems skirtą paramą, jos dydį ir intensyvumą informavo išsiuntusi pranešimus. Taip pat buvo informuoti pareiškėjai, kuriems parama nebuvo skirta.
Paramą gaus pagal trečiąją veiklos sritį šie Šakių rajono bendruomenių centrai: Lekėčių bendruomenės asociacija (Tradicinė Lekėčių miestelio šventė "Mėlynių festivalis"- Lietuvos mažosios kultūros sostinės širdis – 1500,00 Eur), Ritinių bendruomenės centras (Sūrio šventei-20 – 1500,00 Eur), Asociacija Lukšių bendruomenės centras (Joninės Zypliuose – 1500,00 Eur) ir Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija ("Šakių bendruomenių diena 2020" – 3000,00 Eur). Šių pareiškėjų projektai buvo įvertinti maksimaliai – 100 balų.

Kvietimas Mes rūšiuojam ambasadoriams1

Sudargas kviečia

Pinigai paramaiInstitucinės paramos lėšos skiriamos iš rajono savivaldybės biudžeto asignavimų, numatytų rajono savivaldybės regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų rėmimo programoje.
. Institucinė parama skiriama kaimo bendruomenių centrų veiklai remti. Ji suteikiama pagal prioritetinius bendruomenių centrų poreikius biuro išlaikymo išlaidoms, pvz.: patalpų nuomai, komunalinėms paslaugoms, ryšio paslaugoms, kelionėms ir transporto paslaugoms, kanceliarinių prekių, banko paslaugoms, kompiuterinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos, kitos biuro įrangos įsigijimui ir instaliavimui, internetinio ryšio įdiegimui, interneto svetainės sukūrimui ir palaikymui reprezentacijai, renginiams, mažaverčio inventoriaus įsigijimui bei patalpų ir inventoriaus draudimui.
Šiais metais paraiškas institucinei paramai gauti pateikė 30 bendruomenių centrų. 12 BC pageidauja padengti biuro išlaidas; 6 BC skirs daliniam ryšio paslaugų ir interneto išlaidoms; 14 BC lėšas panaudos transporto išlaidoms; 20 BC numato įsigyti kanceliarinių prekių; 17 BC dalį lėšų panaudos reprezentacijai; 9 BC planuoja įsigyti mažaverčio inventoriaus; 4 BC internetinio ryšio diegimui, svetainių išlaikymui; 7 BC panaudos turto ir patalpų draudimui. Kiekvienam BC numatyta suteikti iki 200,0 Eur. paramos. Šiuo metu vyksta sutarčių pasirašymai ir lėšų pervedimas į bendruomenių sąskaitas. Jau 18 BC institucinės paramos lėšos pervestos.
Paramos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol bus atsiskaityta su Bendruomenių centrų asociacija: pateikta ataskaita apie skirtų lėšų panaudojimą; biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita; lėšų likutis, jei jis yra, bet nepanaudotas, grąžinamas į Bendruomenės centrų asociacijos sąskaitą banke. Skirtą paramą bendruomenės panaudoja pagal nurodytą tikslinį paramos paskirstymą numatytiems tikslams. Finansinę ataskaitą bendruomenės pateikia Bendruomenių centrų asociacijos finansininkei iki gruodžio 27 d.

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla