Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zanavykų bankelis skatins savanorišką veiklą

     Balandžio 4 dieną į savivaldybės salę rinkosi seniūnai, bendruomenių centrų pirmininkai, klubų ir kitų įstaigų atstovai susitikti su Kredito unijos Zanavykų bankelio valdybos pirmininke Aušrele Pukinskiene. Ji pasveikino visus geros valios žmones dirbančius savanoriškai kitų gerovei. Praėjusieji metai buvo savanorystės metai. Šie metai ypatingi unijos gyvenime, nes paskelbti tarptautiniais kooperatyvų metais“-sakė pirmininkė. Zanavykų bankelis pristatė programą “Zanavykai-zanavykų kraštui“. Parama skiriama pareiškėjams, savanoriškos veiklos organizatoriams. Suma 300 litų.

     Valdybos pirmininkė ragino aktyviai dalyvauti šios programos įgyvendinime. Paraiškas pateikti reikia iki balandžio 16 dienos.

Kaimo bendruomenės raginamos nedelsti

Kaimo bendruomenės nuo kovo 30 d. gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Programos Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras paraiškų lauks visą mėnesį, iki balandžio 30 d., adresu Universiteto g. 8A – 203, Akademija, Kauno r. 2012 metams bendruomenių projektams finansuoti iš valstybės biudžeto numatyta beveik 2, 9 mln. Lt.

Parama kaimo bendruomenių projektams bus skiriama pagal 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-193 (Žin., 2012-03-27 Nr.36-1797) patvirtintas Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisykles (Taisyklės).

Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 25 tūkst. litų. Projektas turi būti viešojo pobūdžio nesiekiantis pelno, susijęs su daugumos kaimo vietovės gyventojų interesų tenkinimu.

Šių metų taisyklėse numatyta, kad paramos prašyti gali kaimo bendruomenės  pagal keturias veiklos sritis:

  • kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir pritaikyti jas kaimo gyventojų poreikiams;
  • maisto produktų gamybos cechams įrengti kaimo bendruomenėms priklausančiose patalpose;
  • kaimo bendruomenei priklausančių ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygoms sudaryti;
  • kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprint ir (arba) sukurti.

         LIETUVOS KAIMO TINKLO FINANSUOTI  PROJEKTINIAI SIŪLYMAI

         Šakiečiai Lietuvos kaimo tinklo (LKT) kvietime teikti projektinius siūlymus veiklai finansuoti dalyvavo pirmą   kartą. Lėšos LKT metiniams veiksmų planams įgyvendinti skiriamos iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete, ir tvirtinamos Tinklo nuostatuose nustatyta tvarka. Šakių bendruomenių centrai pateikė 11 projektinių siūlymų. Finansavimą gavo:

1. Mikytų bendruomenės centro projektiniame pasiūlyme Nr. 11KP-146 pateiktas projektas, Mikytų ir Keturnaujienos bendruomenių bendruomeniškumo skatinimas ir partnerystės stiprinimas“. Finansuojama suma - 20 000 Lt.

2. Kriūkų bendruomenės centro asociacijos projektiniame pasiūlyme Nr. 11 KP-23 pateiktas projektas ,,Bendruomenių partnerystė ir gerosios patirties pritaikymas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą“. Bendruomenė ketina vykdyti jungtinį projektą su bendruomenės centru „Tėviškė“. Finansuojama suma - 24 000 Lt.

Joomla templates by a4joomla