Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

PŽS 14Rugsėjo 29 d. Sudargo piliakalniuose įvyko pėsčiųjų žygis – „grybavimas“.
Tai Slavikų seniūnijos bendruomenės centro vykdomo projekto „Iniciatyvus jaunimas – bendruomenės dalis 2022“ dalis, kurį finansavo Šakių rajono savivaldybė.
Slavikų, Šilgalių ir Gotlybiškių jaunuoliai susipažino su Sudargo istorija, kurią papasakojo Šakių viešosios bibliotekos Sudargo bibliotekininkė Valerija Endriukaitienė. Jos lydimi aplankė Sudargo piliakalnius, save išmėgino skaičiuodami piliakalnius jungiančius laiptelius.
Didžiausias iššūkis laukė, kai pasidalinę į dvi grupes, su gautomis užuominomis iškeliavo „grybauti“, ieškoti „pasislėpusių“ grybukų. Vieniems užduotį atlikti sekėsi greičiau, kiti šiek tiek užtruko, bet svarbiausiai, kad visų nuotaika buvo puiki. Net grįžę raustelėjusiais veidais, dar išbandė ir „Basakojų taką“. Na, o prarastas jėgas atstatė bendrai kepdami dešreles ant laužo bei dalindamiesi įspūdžiais ir patirtimi.
Kai trumpėja diena, o naktis greičiau apgaubia gatves ir kelius, pėsčiųjų žygio dalyviai diskusijų metu aptarė, kaip svarbu dėvėti šviesą atspindinčias priemones ir kaip saugiai elgtis. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse“, todėl aktyviai rūpinasi savo kraštiečiais, kad jie ne saugiai elgtųsi gatvėse ir keliuose, bet ir turėtų šviesą atspindinčių priemonių.
Gražios bendrystės dėka, šis pėsčiųjų žygis pavyko puikiai, nes jį organizavo ne tik bendruomenės centras, bet ir Šakių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja dirbanti su šeimomis seniūnijoje Kristina Baršauskienė ir Atviras jaunimo centras. Už pagalbą ir paramą dėkojame Slavikų seniūnijai, Šakių viešosios bibliotekos Slavikų bibliotekininkei Algimantai Kuncaitytei.

Renata Baltrušaitienė, Slavikų seniūnijos BC pirmininkė

2022 vaizdo kamerosPaluobių kaimo bendruomenė įgyvendino Šakių rajono savivaldybės remiamą projektą „Saugi aplinka – visų mūsų teisė“ pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Aplink bendruomenės pastatą sumontuotos vaizdo kameros. Tikimės užtikrinti bendruomenės naudojamo pastato aplinkos, žaidimo ir poilsio erdvių, taip pat centrinės kaimo dalies didesnį saugumą. Taip pat norime užtikrinti Paluobių kaimo vaikų, jaunimo, kitų gyventojų, neįgaliųjų dienos centro lankytojų, kaimo svečių saugumą.

A. Zavistauskas, Paluobių kaimo bendruomenės pirmininkas

2021 09 29 skulptorius S. Kriščiukaitis projektasMaloniai kviečiame dalyvauti Melno taikos sutarties 600-ųjų metinių (1422-2022) ir Sūduvos metų minėjime bei šiai progai statomo paminklo atidengime Sudargo miestelyje, Šakių raj., 2022-09-30 d. 14 val.

2021 09 29 skulptorius S. Kriščiukaitis projektas.
Melno taika iš esmės buvo pergalės prieš Kryžiuočių ordiną Žalgirio mūšyje (1410) rezultatas, taip baigiant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karus su Kryžiuočių ordinu.
Šv. Adalberto-Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės-riterių ordinas, įm. kodas 304341799, inicijavo reikšmingo Lietuvai istorinio įvykio - Melno taikos sutarties - 600-ųjų metinių sukakties (1422-2022) įamžinimą, pastatant paminklą. Projekto partneriais jau tapo Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, Koordinacinės Tarybos (pirmininkas dr. Audrius Skaistys), narė - asociacija Lietuvos bajorų kraštų susivienijimas, vadovas p. Egidijus Matulevičius; asociacija Kauno apskrities bajorų draugija, vadovė p. Kristina Giedraitienė, VšĮ Pasaulio lietuvių centras, vadovas Valdas Kubilius, Sudargo bendruomenės centras, pirmininkė Alberta Natalija Dragūnaitienė, Sudargo seniūnija, seniūnė Rita Grigaitienė, Šakių raj. savivaldybė, meras Edgaras Pilypaitis, VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinė, vadas pulkininkas Rimantas Timinskas, Katalikų ir Liuteronų bažnyčių kunigai, Lietuvos kariuomenė, galimai prisijungs ir kitos istorinę LDK atmintį puoselėjančios organizacijos.

Kvietimas

4.jpgLiepos 24 d. Slavikuose po Šv. Onos atlaidų garsiai nuskambėjo Oninių šventė. Šiemet ji ypatinga tuo, kad Slavikų seniūnijos bendruomenei, parapijiečiams ir svečiams buvo pristatytas ir pašventintas Slavikų herbas ir vėliava. Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo ir autorius dailininkas Raimundas Krukonis, o Slavikų heraldiką pašventino klebonas kun. Antanas Vytautas Matusevičius. Garbės sargyboje dalyvavo Slavikų Pr. P. Būčio skautų draugovės skautai ir Lietuvos šaulių sąjungos 405-os Šakių kuopos šauliai.
Sulaukėme ir garbių svečių. Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, ne tik pasveikino susirinkusius šventės dalyvius, įteikė padėkos raštą Šilgalių seniūnaitijos seniūnaičiui Arūnui Stravinskui, bet ir padovanojo visiems muzikinį kūrinį – atliko dainą „Zanavykija“.
Nuoširdžius sveikinimus perdavė ir Seimo narės Irenos Haase patarėjas Arimantas Dumčius bei Seimo nario Giedriaus Surplio patarėjas Raimondas Januševičius.
Pasidžiaugėme, kad mūsų svarbią dieną kartu buvo kraštiečio Albino Markevičiaus padėjėjas Šarūnas Konkulevičius.
Slavikų seniūnijos seniūnas Valdas Dumčius ir specialistė Birutė Mačienė pasveikino seniūnijos Onutes, papuošdami jas vasariškomis skrybėlaitėmis, o atvykusioms viešnioms paskyrė koncerto muzikinius kūrinius.
Taip pat buvo apdovanoti penkių gražiausių sodybų šeimininkai.
O kokia Oninių šventė, jei neparagaujama naminės ruginės duonos su gira? Ja vaišino Slavikų seniūnijos seniūnaičiai ir specialistė Birutė.
Mažųjų šventės dalyvių laukė Šakių cirko mokyklos edukacijos „Susipažink su cirko žanrais“.
Pristatytas naujausias Slavikų seniūnijos bendruomenės informacinio leidinuko „Slavikietis“ numeris.

Joomla templates by a4joomla