Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Lukšių bendruomenės centras džiaugiasi, kad sugebėjo, palyginus už mažą pinigų sumą, atlikti didelius ir kilnius darbus, kad pinigai buvo nukreipti į atokesnį Lukšių seniūnijos kampelį, ten, kur labiausiai „skauda“.
Bendruomenės centras pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" baigė įgyvendinti „Plynių gatvės ir žaidimų aikštelės apšvietimas" projektą.
Projekto vadovas - Lukšių bendruomenės centro pirmininkas Sigitas Bendorius. O paraišką parengė ir visas su projektu susijusias veiklas derino BC tarybos narė Lina Varnauskienė. Projekte numatytiems darbams vadovavo Lukšių seniūnas, BC tarybos narys Vidas Cikana. Visus tuos darbus atliko Lukšių seniūnijos darbuotojai, UAB „Undraitis ir Ko", Plynių kaimo gyventojai - savanoriai. Projekto buhalterinę apskaitą vykdė ir už su projektu susijusias veiklas atsiskaitė Lukšių BC tarybos narė Rima Bendorienė.
Projektui buvo skirta valstybės biudžeto lėšų suma - 1491,00 Eur. Projekto finansavimo šaltinis - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 14 d. skelbiamas kvietimas kaimo bendruomenėms ir jų asociacijoms teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Taisyklių 29 punkte įtvirtinta, kad informacija apie paramos paraiškų priėmimą pranešama Vietos veiklos grupių tinklui ir rajonų savivaldybių administracijoms.
Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2020 m. sausio 13 iki vasario 14 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:
- spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
- elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Parengta pagal ŽŪM informaciją

Saugus eismas ir dviratininkėsPanovių kaimo bendruomenė, dalyvaudama konkurse "Eismo saugumas bendruomenėse - 2019", aktyviai prisideda prie eismo kultūros ugdymo ir didesnio eismo saugumo keliuose. Įvairiuose vedamuose renginiuose vykdomas bendruomenių narių švietimas saugaus eismo klausimais, siekiant mažinti nukentėjusių žmonių skaičių kelyje. Pasinaudodami kitų šalies bendruomenių gerąja patirtimi, gruodžio 28 d. panoviečiai organizavo reidą - akciją ,,Saugaus eismo priemonės ir aš“. Tai išimtinai saugaus eismo ir švietėjiško pobūdžio renginys, kurio metu buvo pabrėžiama saugaus eismo svarba. Jo tikslas buvo mokyti saugaus eismo taisyklių ir skatinti saugiai bei atsakingai elgtis keliuose. Akcijos-reido metu taip pat buvo stebėta, kaip Panovių kaimo gatvėse eismo dalyviai nešioja atšvaitus ar dėvi šviesą atspindinčias liemenes. Jų neturintiems priemonės buvo dovanojamos. Kadangi rudenį ir žiemą dažniau nukenčia vyresni žmonės, daugiau pėstieji ir dviratininkai, tai jiems buvo skiriamas didesnis dėmesys.

Panovių BC informacija

safe imageLietuva garsėja savitomis unikaliomis asmenybėmis, kurios savo iškiliais darbais prilygsta Lietuvos aukso ‒ brangiausio jos mineralo ‒ gintaro spindėjimui. O tie darbai patvirtinami unikaliais projektų uždaviniais, kurių įgyvendinimas atneša į mūsų kaimus ir miestelius daugelį puikių pokyčių. Liaudies patarlė sako, kad ,,ne šventieji puodus lipdo“. Už visokio darbo turi būti žmogaus protas ir ryžtas. Ir čia svarbūs projektų kūrėjai ir jų vykdytojai. Tai jie konkrečiais darbais prisideda prie Lietuvos žemės ūkio kilimo, prie ekonominio ir kultūrinio šalies gyvenimo pokyčių. Sėkmingai vykdomi Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (toliau - KPP) projektai yra garantinis pamatas, kuriant šių dienų ir ateities kartų gerovę. Juk kaime gyventi gera tada, kai jo gerove rūpinasi patys tos vietovės gyventojai. Projektinės galimybės yra tik priemonė, tiesa, labai reikšminga, tą gerovę pasiekti trumpiausiu keliu. Tie žmonės ‒ tai Krašto Auksas.
Projekto idėja - skirta viešinti KPP sėkmingiausius projektus, kurie tarsi ilgaamžis Lietuvos auksas garsina ir puošia mūsų valstybę. Krašto auksas tai mūsų pradžių pradžios, senovės ir dabarties saugotojas bei simbolis, tai - Lietuvos Gintaras. Lietuvai tai labiausiai tinkamas akmuo, nes formuojasi ir gyvena toje pačioje aplinkoje kaip ir mes. Gintaras suteikia kūrybiškumo, neša sėkmę ir ramybę. Šios visos savybės bei epitetai nusako ir KPP projektų vykdytojų originalumą, kūrybiškumą, pasišventimą Lietuvos kraštui. Sėkmingai vykdoma veikla tarsi gintaro luitai formuojasi ir spindi mūsų krašte.
Greta kitų apskričių kandidatų apdovanojimams "Krašto auksas" skelbiami ir Marijampolės apskrities kandidatai. Tarp jų taip pat yra ir Šakių rajono dviejų bendruomenių projektai: „Kūrybinė stovykla Briedžių krašto jaunimui ir vietos gyventojams“ ir „Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo išsaugojimas“.
Balsuodami palaikykime savo kandidatus apdovanojimuose "Krašto auksas", siekiant išrinkti geriausius Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendintojus.
Balsavimas vyksta:
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Krašto-auksas-102726357846545/  

Paruošta pagal LKBS informaciją

Projekto dalyvės Tarp pagrindinių ilgalaikių Sudargo bendruomenės veiklų sričių viena yra taip įvardijama: ,,Edukacinės veiklos, siekiant nuolatinės jų horizontų plėtros“. Ir tai ‒ ne tušti žodžiai, nes sudargiečiai nuolat ko nors mokosi. Kokios žinių plėtros siekėme šiais, 2019 metais?
Pirmasis žingsnis į naujų žinių ir patirčių paieškas buvo padarytas dar vėlų 1918 m. rudenį gavus pasiūlymą iš Kauno kolegijos bendradarbiauti šios įstaigos įgyvendinamame projekte ,,Beatliekių technologijų naudojimas, siekiant gerinti užaugintos produkcijos perdirbimą daržinunkystės ūkiuose“. Projektas yra remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros (EŽŪFKP) programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Sudargo kraštas, kaip ir visa Lietuva, moka auginti viską, ką duoda mūsų žėmė, todėl inovatyvios žinios, ką ir kaip galima iš to pagaminti ir skleidžiamos per šį projektą, Sudargo bendruomenėje yra aktualios ir laukiamos.
Kolegija pasiūlė kaip tik puikią temą: gaminio su vienu iš seniausių kultūrimių augalų ‒ moliūgu gamybą. Nors moliūgas, kilęs iš Vidurio Amerikos, o į Europos žemyną atkeliavęs tik Kristupo Kolumbo laikais, tačiau iki šių dienų pas mus dar nėra deramai įvertntas. Lietuvoje jis auginamas nuo XVI a., tačiau jo naudingumas tik šiais laikais vis garsiau ir plačiau vertinamas už puikias skonines ir maistines savybes. Tai todėl Kauno kolegijos pasiūlytas bendradarbiavimas žingeidžias mūsų bendruomenietes itin sudomino ir gruodžio 6 d. popietę būrelis pačių aktyviausių rinkomės į bendruomenės centrą. Čia mūsų laukė įdomus užsiėmimas, praktinis‒informacinis seminaras brioche (lietuviškai brijošė arba dar lietuviškiau boba) bandelių kepimas. Seminaro lektorės – Kauno kolegijos Technologijų fakulteto, Maisto technologijos katedros vedėja, maisto gaminių ekspertė, dalyvavusi tarptautiniame gaminių vertinime Vokietijoje, dr. Ingrida Kraujutienė. Jai talkino tos pačios mokslo institucijos ir tos pačios katedros vynų gamybos specialistė docentė dr.Aušra Šimonėlienė, savo meistriškumą kėlusi taip pat Vokietijoje, Geisenheimo mieste (Vyno miestas arba Mokyklos miestas).

Joomla templates by a4joomla