Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

bendruomeniu metaisakiuBCA125x125

2016 m. birželio 11 d.

Gelgaudiškio dvaras, Šakių r.

 

PROGRAMA:

 

10.00-12.00  Bendruomenių kiemeliai – vienos dienos gyvenvietė.

12.00-12.30  Sąskrydis skelbia šventės pradžią. Žodis suteikiamas jo svečiams.

12.30-13.50  Bendruomenių prisistatymas „Bendruomenių šeimoje- ir mano stiprybė!“ (bendruomenės vietovės, veiklos, kultūros išskirtinumo pristatymas).

13.50-15.50  Kaimo tradicinių verslų pristatymas.

 Diskusijų kavinės grupės veikla.

15.50-17.00  Sportinės varžytuvės „Mes ne iš kelmo spirti!“

16.30-18.00  Teatralizuota ekskursija po Gelgaudiškio dvaro parką  (registracija iki 13.00).

18.00-18.30  Visų sąskrydžio šauniausiųjų nominavimas.

18.30-19.50  Naisių vasaros teatro programa „Beprotiškai fantastiškos maestro Vytauto Kernagio dainos“.

19.50-24.00  Draugystės valandos.

24.00  Sąskrydžio uždarymas.

 

Maloniai  kviečiame visus  atvykti į Šakių rajono bendruomenių dieną.

                                                             

                                                                          BCA taryba

 

 

ZUPF LP VVG

Nuo 2015 m. spalio 01 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. Šakių krašto vietos veiklos grupė įgyvendino projektą "Parengiamoji parama Šakių krašto vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos rengimui" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER" veiklos srities „Parengiamoji parama" paramos sutartį, sudarytą 2015 m. liepos 15 d. Nr. 42PP-KM-14-1-05376.
Projekto įgyvendinimui skirta 9000 Eur finansinė parama iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

022016-ieji paskelbti Vietos bendruomenių metais ir šia proga Žemės ūkio ministerija padidino paramos fondą - kaimo bendruomenių projektams skirta 1 mln. eurų. Šiais metais kaimo bendruomenės iš valstybės biudžeto prašo 1,2 mln. eurų paramos jų vietos projektams finansuoti. Pasibaigus paraiškų rinkimo terminui, Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras užregistravo 383 kaimo bendruomenių paraiškas, kurios siekia gauti finansavimą pagal 2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.
Net ketvirtadaliu paraiškų bendruomeninės organizacijos prašo finansuoti tradicinius arba kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtus renginius, kuriems pagal paramos taisykles skiriama iki pusantro tūkstančio eurų. Tai smulkūs projektai, kurių šiemet pateikta per 100. Naujosios veiklos taip pat nestokojo susidomėjimo: pateiktos 76 paraiškos tradiciniams renginiams organizuoti ir šiek tiek mažiau - 28 paraiškos - kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtiems renginiams.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) paskelbė bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso rezultatus. Pateikta vertinimui 16 šakiečių bendruomenių projektų.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-53 nuspręsta finansuoti šiuos Šakių bendruomenių projektus:
1. Bliuviškių BC ,,Bliuviškių bendruomenės teritorijoje esančios poilsio ir reakreacijos vietos sutvarkymas –11756.0 Eur.;
2. Lekėčių bendruomenės asociacija ,,Parko sutvarkymas bendruomenės poreikiams" - 10400.0 Eur.;
3. Veršių BC ,, Bendruomenės veiklos stiprinimas Veršių bendruomenėje"- 8539.0 Eur.;
4. Briedžių BC ,,Gera gyventi ir kurti kartu" –7102.0 Eur.;
5. Degutinės BC ,,Degutinės gyvenvietės gražinimas, vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas" - 6990.0 Eur.;
6. Keturnaujienos BC ,,Mes reikalingi vieni kitiems" - 3868.0 Eur.;
7. Sudargo BC ,,Kartos – visos viename būry" - 3600.0 Eur.;
8. Barzdų seniūnijos BC ,,Barzdų seniūnijos bendruomenės centro veiklos stiprinimas" - 1049.0 Eur.

02Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su partnere - Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga 2015 m. jau šeštus metus organizavo projektų konkursą ,,Saugus eismas bendruomenėse". Kokie šio konkurso tikslai? Jie labai žemiški ir labai reikalingi tokiame judriame šiandieniniame pasaulyje. Svarbiausias tikslas – tai nenutrūkstamas rūpinimasis gyventojų saugumu ypač daug pavojų keliančiame objekte - kelyje, ir siekimas į tai atkreipti kiekvieno eismo dalyvio dėmesį per jo žinių ir įgūdžių ugdymą. Tam ir pasitarnauja šie projektai.
Malonu pastebėti, kad žinių sklaida per eismo saugumo propagavimo priemones bendruomenėse darosi vis patrauklesnė, svarbesnė: į ją vis aktyviau isijungia seniūnijos, policijos komisariatai, švietimo, kultūros įstaigų darbuotojai, kiti susivienijimai ar atskiri asmenys.
Jei pirminiame šio konkurso organizavimo etape projektų skaičius nebuvo itin gausus, tai dabar jis sparčiai auga. Tarkim, 2015 m. į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė 79 pretendentai, tačiau ne visi jie atėjo iki ,,finišo" linijos. Savo projektus įgyvendino 38 susivienijimai, apimdami 144 bendruomenes. Surengė jie net 358 įvairius renginius (2014 m. – 235). Šių renginių tematika kaskart darosi vis labiau išmani, kūrybinga ir įvairi: teminės šventės, koncertai, varžytuvės, paskaitos, pėsčiųjų ir dviračių žygiai ir dar daugelis kitokių priemonių. Be to tarp pretendentų kuriami ir vystomi laikini susivienijimai, kurie pridsideda prie bendrystės ir pilietiškumo stiprinimo. Visų tų priemonių įvairovė kaskart vis labiau gausina dalyvių jose skaičius, o tai reiškia – prisideda ir prie intensyvesnės žinių sklaidos. Tuo labiau, kad yra jau nemažą šių veiklų patirtį turinčių bendruomenių ir galinčių ja dalintis su savo kolegomis.

Joomla templates by a4joomla