Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Kai Lietuvos kaimo bendruomenėse suskamba vietovės pavadinimas Karklė, bendruomeniečių širdys džiaugsmingai suspurda. Tai būna pirmoji žinia, skelbianti, kad jų laukia draugiškas, smagus ir turiningas susitikimas šioje etnografinėje Klaipėdos krašto vietovėje – Lietuvos Respublikos kaimo bendruomenių sąskrydis. Ir, matyt, tai vyksta ne atsitiktinai: juk Lietuvos bendruomenės yra tikrosios savo krašto papročių bei tradicijų ir saugotojos, ir gaivintojos. O šis sąskrydis - tinkama arena etnopaveldo turtams demonstruoti.

Tuo pasižymi visi kasmetiniai susitikimai, kur jie bevyktų. Tuo buvo užpildytas ir šiemetinis Karklės sambūris. Jis gal skiriasi nuo kitų vietovių tuo, kad čia laukia ir susitikimas su jūra, kuri buvo saulėtos dienos apglėbta ir tame fone vyko bendravimas su savo bendraminčiais ir draugais. Į sąskrydį, kaip kasmet, vyko nemažas būrys Šakių BCA atstovų iš 11 bendruomenių. Kaip ir visi, taip ir šakiečiai suskubo įsirengti savo kiemelį, ir buvo pasistengta, kad jis tautinio kostiumo metais kiek galima daugiau sušvytėtų tautiškumu: tautinėmis juostomis ir tautiniais rūbais. O sąskrydyje jų toks gražus ir širdžiai mielas margumynas buvo kaip ir visų susirinkusių pagarba šiam tautiniam reliktui. Šakių atstovė Rūta Bučinskaitė pristatė savąjį tautinį kostiumą, kuris yra labai gerai įvertintas rajono ir šalies mastu. Be to, Šakių krašto BCA turi savo devizą ,,Mes panašūs, mes skirtingi ir visi darbais turtingi“ ir šis devizas kai kuriais įdomiais savo darbų pristatymais taip pat buvo patvirtintas Karklės susitikime. Irena ir Jonas Sakalauskai iš Girėnų BC atsivežė net juostų audimo stakliukes, kad galėtų pademonstruoti šio meno subtilybes. Girėnų kapela (vadovas Mindaugas Lenktys) savo trankiu muzikavimu daug šarmo suteikė ne tik savo kiemeliui, bet ir visai šventei. Puikus muzikantų junginys: Remigijus Poderis, Antanas Sperauskas, Jonas Sakalauskas, Rimas Vilčinskas – bendruomenių publikai seniai pažįstami iš televizijos laidų ekranų. Ramutė ir Jonas Būtautai, Baltrušių BC atstovai, labai gražiai ir skoningai paruošė etnografiškas Zanavykijos krašto vaišes ir, rodos, niekam negalėjo kilti įtarimas, kad suvalkiečiai ,,skūpūs“.
02Bet šventė džiugino nuoširdžiu visų susibūrimu. Čia kartu su bendruomeniečiais buvo keletas seimo narių ir dviejų rajonų merai: Šakių savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis ir Raseinių – Algirdas Gricius. Oficialių asmenų dalyvavimas, jų pasakytos kalbos bendruomeniečiams kėlė susidomėjimą, o jų buvimas šalia teikė galimybę betarpiškai pabendrauti.
Šiemetinis renginys pasižymėjo stebėtinu aktyvumu, džiugindamas visos eigos kultūra ir tikrai be alkoholio tvaiko. Įspūdingas buvo bendruomenių paradas bei jo metu tautinių kostiumų ir juostų eksponavimas. Veikė diskusijų kavinės, amatininkų dirbtuvės, kiemelių lankymas, kur pastarieji rodė vis kitokį veidą ir skleidė vis kitokią nuotaiką, bet – tik pakilią. Vyravo smagūs sportiniai ir kitokie žaidimai, skambėjo dainos.
Bendruomenių sąskrydis kasmet parodo vis didesnį bendruomenių brandumo laipsnį. Jis suteikia galimybes ne tik pabūti nuotaikingoje bendrystėje, bet ir atskleisti ir pademonstruoti kiekvienos etninės vietovės savitumus ir pasiekimus, bent mažą jų dalelę, kuria dalinamasi su visais. Girėnų bendruomenės centras per Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį buvo pažymėtas kaip vienas iš aktyviausių bei inovatyviausių šalies bendruomenių ir gavo žemės ūkio ministro B.Markausko padėkos raštą bei dovanas. Taip gyvu keliu vyksta kultūrinių mainų plėtra, ir tai yra gyvenimo variklis.
03Šakių BCA taryba nuoširdžiai dėkoja Lukšių BC (pirmininkas S.Bendorius), Lepšių BC (pirmininkė O.Baltrušaitienė), Liepalotų BC,,Tėviškė“ ( pirmininkė A.Janavičienė), Girėnų (pirmininkė I.Sakalauskienė), Slavikų BC ( pirmininkė R.Baltrušaitienė), Kudirkos Naumiesčio BC ,,Santaka“ (pirmininkas E.Belevičius), BC ,,Naumiestiečių sambūris“ (pirmininkas M.Kantautas), Plokščių BC (pirmininkė D.Kazakauskienė), Baltrušių BC (pirmininkas J.Butautas), Veršių BC (pirmininkė Laimina Auštrienė), Paluobių BC ,,Pagirys“ (pirmininkas Mindaugas Kriaučiūnas) bendruomenių atstovams, šauniai pristačiusiems savąją Zanavykiją, nepagailėjusiems sveikatos ir energijos, dalyvaujant bendrame pakilios sąskrydžio nuotaikos sukūrime ir palaikyme. Atskirai ačiū Šakių savivaldybės merui Edgarui Pilypaičiui, palydėjusiam ir palaikiusiam mūsų komandą, nes jo – patyrusio renginių organizatoriaus ir vedėjo parama mus labai pastiprino. Jis kartu su Girėnų kapela atliko pristatymo dainą pagal gelgaudiškiečio P. Damušio muziką ir žodžius ,,Suvalkija“. Merui taip pat ačiū už suteiktą transportą ir skanų šakotį.
Netikėtai gražios paramos sulaukėme iš savo kraštiečio Tomo Skaizgirio.
Tačiau už veiksmo uždangos negali likti ir naujoji BCA taryba – Alvyra Janavičienė, Irena Sakalauskienė, Edvardas Belevičius, Renata Baltrušaitienė, Rimantas Valiukas, Irena Šakėnienė. Visi jie aktyviai dalyvavo pasiruošimo sąskrydžiui metu remdami idėjomis bei konkrečiais darbais. O etnopaveldiškas kiemelis tautiškumo spindesiu pradžiugino Laimos Mockevičienės ir Meilutės Andriukaitienės išradingumo dėka. Visiems nuoširdžiausiai ačiū.

Irena Šakėnienė, Grina Šnirpūnienė, Šakių BCA

Joomla templates by a4joomla