Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Lapkričio 17d. viešoji įstaiga Sintautų akademija organizavo labai bendruomenėms reikalingą seminarą ,,Socialinis verslas ir verslo pradžia - bendruomenių centrų ir pradedančių verslininkų galimybės 2017-2020". Bendruomenių lyderiai aktyviai dalyvavo seminare. Tai, matyt, todėl, kad šis klausimas tampa vis aktualesnis bendruomenėms, atkakliai ieškančioms savo žmonių užimtumo gerinimo plėtros. Dabar jau yra tas laikas, kai reikia išgryninti idėjas, ruošti verslo planus. Juk ant lėkštutės gatavo produkto niekas neatneš. Šis laikas – verslo vizijos ir jos įgyvendinimo galimybių periodas, ir jį turime mes visi produktyviai išnaudoti.
O kodėl kaskart vis atkakliau kalbama apie socialinį verslą? Tai todėl, kad skurdas, daugsyk nepalankiai sprendžiami socialiniai klausimai, nedarbas – tai problemos, jau kuris laikas keliančios nerimą kaimiškose vietovėse. Tad kas belieka darbingo amžiaus žmogui, kai jam nesuteikiama galimybė užsidirbti pragyvenimui ir šeimai išlaikyti? Neviltis dažnai priverčia geresnio gyvenimo ieškoti didmiestyje ar užsienyje, o kaimai ir toliau nyksta. Vis dėlto viltis yra – socialinio verslo plėtra kaimiškose vietovėse gali padėti joms atsigauti.

2015 m. balandžio 3 dieną Lietuvos Respublikos ūkio ministras įsakymu patvirtino Socialinio verslo koncepciją. Iki šiol socialinis verslas nebuvo reglamentuotas, todėl nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos jam skatinti ir valstybės pagalbai gauti. Koncepcijoje numatyta, kad socialinis verslas – tai verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos.

Socialinis verslas dažniausiai veikia trijose srityse: integracijos į darbo rinką, asmeninių paslaugų ir socialiai atskirtų vietovių vystymo. Atsižvelgiant į socialinės ekonomikos raidos tendencijas ES, socialinio verslo plėtra Lietuvoje taip pat turėtų vykti dviem kryptimis – skatinant tradicinį privatų verslą įsitraukti sprendžiant socialines problemas ir skatinant nevyriausybines organizacijas savo veikloje taikyti verslo modelius.
02Seminaro metu išklausyti pranešimai: Socialinis verslas 2017-2020 (UAB "Konsultus", Žilvinas Gelgota); Kaimo plėtros programos parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse ir investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti.(Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Daiva Dražbienė ); Verslo pradžios galimybės 2017-2020 (UAB "Konsultus", Žilvinas Gelgota); Darbo biržos paramos galimybės, įgyvendinant ES užimtumo projektus (Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrius, vedėja Aldona Stasiulienė); Verslo projektai 2016 -2023 metų Šakių krašto vietos veiklos grupės plėtros strategijoje (Šakių krašto vietos veiklos grupė, pirmininkė Aušrelė Slidziauskienė).
Užsiėmimų metu nagrinėtos temos, klausytojų pasvarstymai ir diskusijos parodė, kad tai labai naudingas seminaras, kad juo atveriami dar vieni vartai į tą bendruomenių veiklos sritį, kurioje pastarosioms tebėra daug nežinomųjų. Ir tų vartų reikia atvėrinėti dar daug daugiau ir spėriai. Apie tai bylojo susirinkusiųjų nuotaikos, paženklintos dideliu susirūpinimu. Dalyviai pateikė lektoriams klausimų, tarėsi dėl papildomų konsultacijų, nes kiekvienas renginys, kuris nagrinėja socialinio verslo klausimus, tampa aktualus ir konsultantų paraginimas veikti buvo kaip tik laiku.
Šakių krašto bendruomenių centrų asociacijos visuomenė dėkinga savivaldybės Regioninės plėtros skyriui (vedėjas Vitas Girdauskas) už tokio aktualaus seminaro surengimą.

Grina Šnirpūniene, Šakių BCA pirmininkė

Joomla templates by a4joomla