Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Lapkričio 11 d. Lietuvos kaimo bendruomenių atstovai buvo pakviesti į Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto suorganizuotą mokslinę-praktinę konferenciją. Konferencijos tema - ,,Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis". Jos idėja buvo iškelti šiuo laikotarpiu kaimo vietovių vystymuisi aktualiausias problemas, rasti geriausius Lietuvos kaimo vietovių vystymo bei konkurencingumo stiprinimo sprendimus. Konferencijos rėmėjai – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Konferencijos credo – Ir ilgiausia kelionė prasideda nuo pirmųjų žingsnių.
Konferencijoje dalyvavo Šakių bendruomenių centrų atstovai: Jonas Būtautas (Baltrušiai), Dalija Černeckienė (Briedžiai), Giedrė Ižganaitienė (,,Tėviškė"), Ona Momotiukienė (Slavikai), Daiva Naujokaitienė (Kriūkai), Irena Sakalauskienė (Girėnai), Danutė Jurgutienė (Valiuliai), Alina Baltrušaitienė ( Šakių krašto VVG), Grina Šnirpūnienė (Šakių BCA).
Išklausyti pranešimai: „ES kaimo plėtros gairės po 2010 m." (pranešėja Guoda Burokienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga); ,,Telkiančios lyderystės ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo poreikiai įgyvendinant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 2014-2020 m. laikotarpiu" (pranešėjai Rimantas Čiūtas ir dr. Vilma Atkočiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas); „Pirmieji Lietuvos žingsniai, kuriant švento Jokūbo kelią" ( pranešėjas Valdas Kilpys, Vytauto Didžiojo universitetas).

03Lankyta 14 stendinių pranešimų: Kalvarijos savivaldybės Aistiškių kaimo bendruomenės projektas ,,Nauji stogai – bendruomenės atspindys"; Būdos kaimo bendruomenės projektas „Būdos kaimo žmonių integracija į darbo rinką"; Žaliosios infrastruktūros erdvių panaudojimas skatinant jaunimo integraciją ir dalyvavimą; Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą Kauno regiono skyriaus" Kauno rajone vykdytas projektas „Saugios bendruomenės centras" ir t.t.
Po pietų konferencijos dalyvių laukė darbas kūrybinėse dirbtuvėse. Jose taip pat buvo nagrinėjamos atskiros temos. Štai kai kurie jų turinį atskleidžiantys pavadinimai:
1. Regioninių produktų ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimo inicijavimas.
Moderavo Mindaugas Maciulevičius (Žemės ūkio kooperatyvas "Lietuviško ūkio kokybė") ir dr. Vilma Atkočiūnienė (Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas);
2. Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą.
Moderavo dr. Gintarė Vaznonienė (Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas);
3. Sveiką gyvenseną puoselėjančių bendruomenių tinklo kūrimas.
Moderavo Paulius Jaruševičius (Europos gyvensenos medicinos specialistų asociacija) ir Rimantas Čiūtas (Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas);
4. Lietuvos kaimo bendruomenių įsitraukimas į Šv. Jokūbo kelio kūrimą.
Moderavo Birutė Nenortaitė (Lietuvos šv. Jokūbo kelio draugų asociacija) ir Rita Petlickaitė (Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas);

045. Savanoriškos veiklos indėlio į kaimo plėtrą didinimas ir saugios kaimynystės kūrimas.

Moderavo dr. Audrius Šimkus (Vytauto Didžiojo universitetas) ir Eugenija Vasylienė (Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas).
Dauguma šakiečių dalyvavo dirbtuvėse, kur buvo nagrinėjama tema ,, Regioninių produktų ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimo inicijavimas". Tai aktualus klausimas, bendruomenėms galvojant apie socialinio verslo kūrimą. Sudomino Kauno rajono Jonučių, Panevėžio raj. Naujininkų bendruomenių patirties pavyzdžiai. O diskusijos ir aptarimai kėlė dar daugiau klausimų ir skatino diskutuojančius ieškoti kuo racionalesnių atsakymų, galimai padėsiančių tuos klausimus išspręsti.
Ar grįžome iš konferencijos jau turėdami apibendrintus atsakymus? Tikriausiai ne. Bet grįžome su išjudintu mąstymu ir sužadintu žingeidumu patiems ieškoti ir atrasti. Konferencija, žinoma, pasiūlė ieškoti racionalesnio kelio, kaip tai galima padaryti pasitelkiant mokslą ir pasiremiant praktika.

Šakių BCA informacija

Joomla templates by a4joomla