Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Slavikų seniūnijos bendruomenės centras gyvuoja nuo 2013 m. pabaigos. Bendruomenės centro veiklos sritys: kultūros, švietimo, socialinė, aplinkosaugos. Jau nuo pat pirmų veiklos metų buvo aktyvinamas jaunimas, skatinamas jo dalyvavimas bendruomeninėje veikloje. Nors jaunų bendruomenės centro narių yra vos keletas, tačiau aktyviai savo iniciatyvą reiškia Neformali Slavikų jaunimo grupė (5-12 jaunuolių), kurios idėjas ir gerus darbus įgyvendinti padeda visos seniūnijos teritorijoje esančios organizacijos (Slavikų pagrindinė mokykla, seniūnija, laisvalaikio centras, VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkarda), aktyvūs gyventojai bei ūkininkai.
2004 m. rugpjūčio 6 – 8 d. Ariogaloje (Raseinių r.). vyko XIV tradicinis sąskrydis „Laisvės ugnis – ateities kartoms". Šiame sąskrydyje dalyvavo Slavikų jaunimo komanda – vienintelė iš Šakių rajono. Dalyvavo 10 dalyvių. Tinklinio varžybose užimta IV vieta.
Rugsėjo 4 d. Gelgaudiškyje vyko kaimo bendruomenių sąskrydis. Dalyvavo 10 slavikiečių. Turistinės estafetės varžybose laimėta garbinga III vieta.

012005 m. rugpjūčio 5 – 6 d. XV tarptautiniame tradiciniame sąskrydyje „Laisvės ugnis – ateities kartoms" Ariogaloje vėl dalyvauja Slavikų jaunimo komanda. Ir vėl – vienintelė iš mūsų rajono (22 dalyviai). Laimėta IV vieta tinklinio varžybose, kvadrato varžybose – III vieta.
Nuo 2005 m. jaunimo iniciatyva buvo pradėta rūpintis prieigomis prie Šešupės, vienoje iš jų pastatytos dvi pavėsinės, įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė, rūpinamasi kraštovaizdžiu, tvarka. Į bendruomeninę veiklą įsijungia ir aktyvūs bendruomeniečiai, ūkininkai. Kasmet organizuojamos tradicinės Atvirosios tinklinio varžybos, skirtos vasaros sezono uždarymui. Jose aktyviai dalyvauja sporto mėgėjai iš viso Šakių rajono. Kartu su jaunimu įvykdyta 10 projektų.
Slavikų jaunimas ne tik padeda organizuojant įvairius renginius ir šventes, aktyviai patys dalyvauja, bet ir šauniai darbuojasi gražindami ir garsindami savo kraštą. 2011 m. bendruomenės centras pradėjo vykdyti projektą „Krepšinio aikštelės atnaujinimas ir vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Slavikuose". Vykdant šį projektą, jaunimas labai šauniai padirbėjo įruošiant krepšinio aikštelės pagrindą. Aišku, be aktyvių suaugusių patarimų, finansinės ir techninės pagalbos, nebūtume pasiekę norimų rezultatų. Kadangi visi negailėjo savo laiko ir jėgų, dabar galima pasidžiaugti nuveiktais darbais, organizuoti draugiškas krepšinio varžybas su kitų rajono bendruomenių jaunimu ir vyresniais krepšininkais.
Šakių rajone kasmet vyksta rajono seniūnijų vasaros sporto žaidynės. Nuo pat Slavikų seniūnijos bendruomenės centro įsikūrimo sportuojantis jaunimas pastoviai dalyvauja seniūnijų sporto žaidynėse rankų lenkimo, šaudymo, tinklinio, stalo teniso ir kitose rungtyse. Sportuojantis bendruomenės jaunimas labai prisideda prie to, kad mažos (gyventojų skaičiumi) Slavikų seniūnijos komanda sėkmingai varžosi su didelių seniūnijų komandomis, neretai laimi ir prizines vietas. Taip pat jaunimas aktyviai dalyvauja mokyklos organizuojamose tradicinėse Šeimų sporto varžybose (žiemos metu), šauniai atstovauja mūsų bendruomenę rajoninėse bendruomenių centrų sporto varžybose.
03Slavikų laisvalaikio centre jaunimui organizuojamos diskotekos, birželio mėnesį organizuojamos tradicinės sporto varžybos (krepšinio, tinklinio, futbolo, rankų lenkimo, smiginio ir kt.) Slavikų pagrindinės mokyklos stadione. Jaunimas aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime minint valstybines šventes bei sukaktis, etnokultūriniuose renginiuose, kasmet aktyviai padeda organizuoti Miestelio šventę. Kiekvienais metais bendruomenei organizuojama virš 40 įvairių renginių (tradicinių, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai; švenčių organizavimas; parodų, popiečių bei susitikimų rengimas, skatinant domėjimąsi veikla tarp įvairaus amžiaus žmonių). Skatinama kaimo kapelos koncertinė veikla, kuri vystoma jau 15 metų. Šiemet kapela savo klausytojams pristatė pirmąją kompaktinę plokštelę „Prie Šešupės". Prieš tris metus bendruomenės centras vykdė projektą „Bendruomenės centro veiklos dešimtmetis – tvirtas žingsnis naujiems darbams" – nupirko kapelai naujus tautinius rūbus bei dalį instrumentų. Taip įsigijo reikalingas IT, išleido leidinį „Slavikų praeitis ir dabartis". Kiekvienais metais (nuo 2007 m.) du kartus per metus bendruomeniečiai turi galimybę sužinoti mūsų seniūnijos naujienas, paskaityti apie rūpesčius bei bendruomenės veiklą vartydami Slavikų seniūnijos bendruomenės informacinį leidinuką „Slavikietis".
Diskutuojant su Neformalia Slavikų jaunimo grupe, iškilo rūpestis dėl užimtumo šaltuoju metų laiku. Todėl buvo nutarta ieškoti finansavimo šaltinių, įkurti Atvirą jaunimo erdvę Slavikų laisvalaikio centro rūsio patalpose, kuriose pats jaunimas jau eilė metų buvo patys įsirengę sporto salę, o stalo tenisą žaisti – fojė patalpose. Atviros jaunimo erdvės įkūrimui, poreikių tenkinimui ir veiklos vystymui įvykdomi projektai iš Šakių rajono savivaldybės programos Šakių rajono jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui (5 projektai).
2015 m. Šakių rajono Bendruomenių centrų asociacija įvertino Slavikų seniūnijos bendruomenės centro veiklą su jaunimu už sugebėjimą nuolat skatinti ir burti bendruomenės jaunimą ir jų rėmėjus – vyresniąją kartą – bendroms veikloms. Slavikų seniūnijos bendruomenės centrui skyrė nominaciją „Bendruomenė – jaunimo veiklų starteris".
Jau treti metai kaip Slavikų seniūnijos bendruomenės centras dalyvauja konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse", kur taip pat neapsieinama be jaunimo pagalbos. 2015 m. Slavikų seniūnijos bendruomenės centras kartu su Zanavykų muziejumi kaip aktyvus saugumo kelyje puoselėtojas šiame konkurse užėmė I vietą.
2016 m. rajoninės derliaus šventės „Rudens skrynia" metu Slavikų seniūnijos bendruomenės centrui įteiktas Šakių rajono savivaldybės mero Juozo Bertašiaus padėkos raštas už saugaus eismo propagavimą bendruomenėse ir rezultatyvų dalyvavimą saugaus eismo konkursuose, novatoriškumą ir bendruomenės telkimą bendrai veiklai.
Drąsiai galime pasigirti, kad Slavikų seniūnijoje esančios įstaigos tikrai dirba ranka rankon: kartu organizuoja įvairius renginius, padeda vieni kitiems bet kokiu klausimu. Žodžiu, mes neskirstome – mano, ar tavo. Jei reikia bet kokios pagalbos, užtenka tik tarti žodį... Taip gražiai bendraujant ir bendradarbiaujant vykdome įvairias talkas, rūpinamės vieni kitais (veikia Saugios kaimynystės grupė), saugome patys save ir jaučiamės saugūs VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardos pasieniečių dėka. Aktyviai bendraujame su kitomis rajono bendruomenėmis, Šakių rajono PK darbuotojais, bendruomenės pareigūne Aušra Mockevičiūte.
Apie Slavikų seniūnijos bendruomenės veiklą sužinoma iš Šakių rajono laikraščių „Draugas" ir „Valsčius", internetinėse svetainėse: www.slavikai.lt , www.sakiubca.lt 

 

Renata Baltrušaitienė, Slavikų seniūnijos BC pirmininkė

Joomla templates by a4joomla