Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Ar tokį šio straipsnio pavadinimą rikėtų laikyti tik retorine kalbos figūra, ar teiginiu, dėl kurio reikia rimtai susimąstyti? Šiuo laiku prasideda naujas investicinis regioninės plėtros etapas 2014-2020 metams, todėl pagrįstai kyla klausimas, ko iš to laikotarpio tikėtis ir laukti visiems, o ypač kaimiškiems rajonams, jų mažiems miesteliams, gyvenvietėms. Tikrą nerimą kelia besiformuojantis požiūris, kai kalbama apie tikslines teritorijas, kuriose bus koncentruojamos investicinės lėšos. Atrodo, kad yra grėsmė, jog mažieji demografiniai vienetai gali likti už borto, nes kalbama apie tokius gyventojų skaičius, kurių tikrai neturi mažieji Lietuvos, tame tarpe ir Šakių rajono miesteliai. Problema dar ir ta, kad šiandieninis kaimas gyvena atskirtyje ir mažai tegali lemti savo gyvenimą. Jis nerenka nei savo rajono, nei savo seniūnijos vadovo. Jam tai primetama. Rajonuose tvarkosi kolegialius valdžios vienetas – taryba ir čia saugikliai sudėlioti. Seniūnijose tokių nėra, tai nėra nei savivaldos, o tik administravimas. Šitaip iš žmonių išgujamas iniciatyvumas ir tikėjimas, kad kiekvienas individas yra svarbus ir reikšmingas. Kad jis yra pilietis. Todėl pastaruoju laiku ir kyla Lietuvoje dar negirdėta, bet Europoje jau plačiai žinoma ir daug kur įgyvendinta ar įgyvendinama idėja – kuriamas Kaimo parlamentas.

2014 m. vasario 27 d. seniūnų pasitarime darbo grupė, sudaryta naujai savarankiškai- socialinių pašalpų mokėjimo - savivaldybės funkcijai įgyvendinti, susitiko ir aptarė naujos piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems rajono gyventojams bei pasitelkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti darbų eigą bei juos reglamentuojančių teisės aktų pritaikymo klausimus per vasario mėn.
Socialinės paramos skyriaus vedėja informavo, jog 2014 m. per vasario mėn. gauti 545 prašymai iš rajono gyventojų socialinėms pašalpoms skirti (per sausio mėn.- 676). Paramos teikimo komisijų posėdžiai vyko Griškabūdžio, K. Naumiesčio, Kidulių, Kriūkų, Gelgaudiškio, Lukšių, Plokščių, Sintautų, Sudargo, Slavikų seniūnijose; posėdžių laukia Žvirgždaičių, Lekėčių, Barzdų, Šakių seniūnijos. Su buities tyrimo aktais gauti 27 prašymai skirti socialinę pašalpą; rekomenduota neskirti -3; po vieną iš Griškabūdžio, K. Naumiesčio, Sintautų seniūnijų. Išmokėta pinigų suma dar nežinoma, ji bus aiški tik pasibaigus vasario mėn. kovo pradžioje ( per sausio mėn. socialinėms pašalpoms išmokėta 620 tūkst. Lt.).

01Kiekviena vietovė, maža ar didelė, tikrai turi paveldines savo atminties kraičių skrynias. Klausimas tiktai, ar dažnai jas atveriame. O atvėrę ar iškeliame iš giluminių tų skrynių kampelių visa, ką ten atrandame, ir ar leidžiame nušvisti tiems turtams šiandieninio gyvenimo šviesoje. Dvasiniams turtams! Apie tokius kalba mąstytojai Arvydas Juozaitis ir Viktorija Daujotytė, įvardindami tai genius loci – vietos dvasia. ,, Vietos dvasia yra ir paveldo dvasia, saugodami paveldą, mes saugome ir ją, pačią efemeriškiausią iš visų žmogaus patirčių: nežinome, kas tai yra, o žinome, kad yra. Nėra, o ir yra, - tai sudaro slapčiausią ir giliausią žmogaus sąmonės teritoriją. (V.Daujotytė )
Siekdami prisilytėti prie iškilios paveldo istorijos reliktų, Sudargo bendruomenės žmonės vasario 23 dieną, gamtos padovanotą kaip reta gražią šventę, vedini gražaus tikslo rinkosi į Sudargo katalikų bažnyčią prisiminti šioje vietovėje virš dvidešimt metų savo ganytojišką tarnystę ėjusį kleboną kunigą Petrą Sitką. Šventė buvo skirta jo gimimo šimtmečiui paminėti. Šimtmečiui kunigo ir žmogaus, kuris pasižymėjo turintis ypatingą aurą – švelnaus gerumo ir išskirtinės tolerancijos dovaną. Žmonės jį atsimena ne kategoriškai mokantį, o tik savo gerumu vedantį paskui save tuo keliu, kuris, nežinia kaip, turi jėgą kiekvieną pakylėti į aukštesnių idealų ieškojimus.

03Atrodo, kad nuolatinio judesio pilname šiuolaikiniame pasaulyje nė viena diena nesukelia ilgėliau užsibuvusios įspūdžio. Čia rytas, čia vakaras ir šiandiena jau praeičiai atiduota. Gerai, kai jos blykstelėjimas būna gražiais, artimam, šeimai ar visuomenei naudingais darbais įprasmintas. Gerai, kai spėji atlikti viską, ką per tą dieną būni numatęs atlikti. Bet planuoji ne tik tai dienai, o ir kitoms: savaičių, mėnesių, metų virtinei, gal ir visam gyvenimui?
Tokių rūpesčių vedini vasario 6 d. Šakių savivaldybės salėje į bendrą pasitarimą buvo susirinkę kaimo bendruomenių atstovai. Su jais susitikti ir pasitarti atėjo rajono meras Juozas Bertašius, Šakių policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis, Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Algimantas Damijonaitis, rajono Bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė. Visi minėtieji prelegentai atėjo su savo rūpesčių kraite ir noru rasti optimaliausius būdus tų rūpesčių sprendimams. O rūpesčiai tikrai nemaži.

01,, Patirtis – patikimas šviestuvas kelyje." (V.Filipsas ) Tokia išmintis dar XIX a. paskambėjo iš amerikiečių šviesuolio lūpų. O šios išminties universalumą patvirtina ir vis patvirtins bėgantys amžiai. Ar ne tokių idėjų vedini du geografiniai ir istoriniai kaimynai nuolatos palaiko bičiuliškus tarpusavio ryšius, be pavydo dalindamiesi abipusėmis gerų pasiekimų prezentacijomis ir draugiškais analitiniais jų aptarimais? Tie kaimynai – tai lenkai ir lietuviai, nuo amžių gyvendami šalia vieni kitų, yra tarsi pasmerkti jausti ir girdėti vieni kitų aimanas, negandoms ištikus, ir džiugesio atodūsius, sėkmei aplankius. O kad sėkmės vienus ir kitus dažniau lankytų, čia nevengiama tą, ką turi gero ir gražaus, be pavydo kaimynui parodyti ir patyrimo išmintimi pasidalinti. Tokia patirties ir išminties pasidalinimo diena buvo pusiaužiemis, sausio 25-oji, kai Šakų kraštą į savo keturių dienų viešnagės Lietuvoje maršrutą įtraukė Lietuvoje besilankanti 13 asmenų grupė iš Lenkijos, Liublino vaivadijos. Šio vizito tikslas – pasisemti gerosios patirties iš Lietuvos aktyvių bendruomenių, susipažinti su jų įgyvendinamais projektais, įvairiomis iniciatyvomis, bendravimo su vietos valdžia patirtimis ir t.t. Vizitas buvo organizuotas pagal ,, Action - Elicitation" projektą. Kartu su lenkais delegacijoje dalyvavo taip pat ir Lietuvos KTU savivaldos mokymo centro atstovai.

Joomla templates by a4joomla