Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Šaltas šių metų kovas šešioliktą  savo dieną, šeštadienį, padovanojo puikią saulėtą ramybę. Tos dienos grožis buvo ypač  reikalingas prasmingam renginiui – bendruomenių spartakiadai, kuri  vyko MPRC Kudirkos Naumiesčio profesinio rengimo skyriuje. Mes, organizatoriai, jautėme didelį pasitenkinimą matydami, kad toks renginys sulaukė nemažo sportininkų susidomėjimo ir kad jie galėjo pasireikšti net keliose rungtyse. Bet renginyje be sportinio azarto buvo labai svarbus bendruomeniškumo saitų stiprinimas tarp įvairaus 03amžiaus žmonių iš įvairių bendruomenių. Tarp visų jų sklandė nuoširdžios bendrystės dvasia, o tuos šiltus jausmus dar labiau sušildė skaniu garu alsuojanti košė ir karšta arbata. Tokioj aplinkoj – ir mintys veržlesnės, ir idėjos drąsesnės, o  atsinaujinimas per sambūrį pravers kiekvinam čia pabuvojusiam kolektyvui, sugrįžus į savo darbų kasdienybę.
Kiekvienas susitikimas – tai horizontų plėtra. Šis susitikimas – graži plėtra. Ją savo dalyvavimu ir maloniomis dovanėlėmis pagerbė net trys iškilios asmenybės: rajono meras Juozas Bertašius, vicemerė Rimutė Rauktienė ir visada jaučiantis mūsų gyvenimo pulsą seimo narys Mindaugas Bastys.
01Savo sportininkus į varžybas  palydėjo du visur ir visada uolūs bendruomenininkai – seniūnai: Onutė Rakauskienė ir Vidmantas Sprainaitis. O organizacinių darbų našta dalinosi  Edvardas Belevičius, Arvydas Babušis ir Zigmas Stravinskas.
Taigi visiems, visiems nuoširdžiai ačiū -  ir svečiams, ir organizatoriams ir ypač sportininkams -  už sveiko azarto palaikymą ir rajono gyvenimo papildymą  gražiu, turiningu renginiu.   

02Vasaris, tas tikrasis žiemos vėjų mėnuo, ritiniečiams savo 23 dieną padovanojo giedrą ir saulėtą. Jos tokios ir reikėjo, nes bendruomenės žmonės tą dieną rinkosi į savo ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. O susirinkimas – tai įvykis, kai nuo atliktų darbų aukštumos gali pasižvalgyti, ar praėjęs laikas turėjo prasmės, o jei turėjo, tai kokios.

Turbūt, niekam nereikia aiškinti, kad Ritiniai – judri vietovė. Tai tiesiog yra užkoduota ir jos pavadinimo turinyje, ir gražiuose, draugiškuose veiklių žmonių santykiuose. Apsilankęs kaimelyje, manysi , kad į ramybės salą patekai; o kai su bendruomeniečiais pabendrausi, tai stebėsies – iš kur tiek geros gyvybės jie sukaupę. Ir visa tai atsispindi jų darbuose. Šį kartą – viso dešimtmečio ir jo vienerių paskutiniųjų metų. Glaustai visų darbų ir finnsinių veiklų apžvalgą pristatė BC pirmininkas Kąstutis Kasperavičius.

Taigi kalbėti tikrai buvo apie ką. Jau vien tai, kad bendruomenė susirinko į savo Centro patalpas, įkurtas buvusioje mokykloje ir suremontuotas pagal konkursui pateiktą ir laimėtą BC projektą. Pirmininkas pirmiausia pateikė veiklų ataskaitą už 2012 metus ir ji buvo vienbalsiai patvirtinta. Ritinių bendruomenė šiuo metu vienija 49 narius, tarp kurių yra net 19 jaunų žmonių. Tai ypač puiku, nes jaunimas yra aktyvus ir šventiniuose renginiuose, ir talkininkas darbuose. Ir apie tai prelegentas nuoširdžiai kalbėjo, džiaugdamasis darbščia savo bendruomene ir geranoriška savanoryste vardan prasmingos gyvenimo kaitos. Bendruomeniečiai rūpinasi ne tik kasdieniais darbais : jie nori ir siekia plėsti savo akiračius ir garsinti savo veiklas, tuo būdu integruodamiesi į rajono ir šalies bendruomeninį judėjimą. Akiračių plėtros siekia per keliones po Lietuvą ir užsienį, patirties ieško palaikydami ryšius su kitų rajonų bendruomenėmis. O ką reiškia Ritinių sūrių šventės! Jos bendruomenę garsina labai seniai ir labai plačiai. Šiemet – ir Kaziuko mugėje Vilniuje. Juk ir verslą sūrių pagrindu įkūrė tokiu gražiu pavadinimu ,,Sūrio namai".

ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ ŽIEMOS SPORTO ŽAIDYNIŲ BCA TAUREI LAIMĖTI, SKIRTŲ KOVO 11-OSIOS PAMINĖJIMUI

NUOSTATAI

I. TIKSLAI

1. Skatinti bendruomeniškumą;

2. Skatinti sveiką gyvenimo būdą;

3. Išsiaiškinti sportiškiausią Bendruomenės centrą.

II. VIETA IR LAIKAS

Žaidynės vyks 2013 m. kovo 16 d. 10 val. Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje, Būblelių kaimas, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Šakių rajonas.

 

III. DALYVIAI IR ORGANIZATORIAI

1. Žaidynėse dalyvauja Šakių rajono Bendruomenių centrų komandos. Komandos sudėtis: ne daugiau du vyrai ir dvi moterys atskiroje rungtyje. Dalyvių amžius neribojamas. Vienas dalyvis gali dalyvauti ne daugiau 2-ose rungtyse.
2. Bendruomenės komandos, neturinčios žemiau išvardintų rungčių atstovų, gali dalyvauti ne visose rungtyse.
3. Žaidynes organizuoja Šakių rajono Bendruomenių centrų asociacija, Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius, Šakių rajono savivaldybė.

IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS

Iki 2013 m. kovo mėn. 12 d. pristatyti komandų ir dalyvių pagal rungtis sąrašą. Varžybų dieną dalyviai neregistruojami.

V. ŽAIDYNIŲ RUNGTYS

Šaškių;

Šachmatų;

Stalo teniso;

Baudų metimo;

Smiginio.

VI. APDOVANOJIMAI

Prizinių vietų laimėtojai apdovanojami Šakių rajono Bendruomenių centrų asociacijos Padėkos raštais ir asmeniniais prizais.

Daugiausiai prizinių vietų laimėjusi bendruomenės komanda apdovanojama pereinamąja BCA taure.

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) sukūrė Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) informacinę bazę. Joje skelbiami 51 Lietuvos savivaldybėje veikiančių kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) duomenys - kontaktinė ir kita informacija.

Tai pirma neoficiali tokia informacinė bazė Lietuvoje. Duomenys skelbiami PLŽMMC administruojamose interneto svetainėse - www.zmmc.lt ir www.leaderlietuva.lt. Duomenys surinkti padedant savivaldybių administracijoms, vietos veiklos grupių darbuotojams, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai. Dauguma informacinėje bazėje pateikiamų duomenų sutikrinti su Juridinių asmenų registro duomenimis. Informacija atnaujinama nuolatos. Tikimasi, kad surinkta informacija parodys/atskleis kaimo gyventojų pilietiškumą, aktyvumą bei norą spręsti iškilusias problemas. Taip pat tai leis efektyviau teikti konsultacijas ir mokymus kaimo bendruomeninėms organizacijoms, atlikti apklausas, rengti mokymo programas, sudarys galimybes kokybiškiau teikti valstybės paramą.

BCA informacija

IMGP2379Vasario 19 dienos popietę į savivaldybės salę susirinko rajono bendruomenių centrų pirmininkai arba jų deleguoti atstovai. Susirinkimo darbe taip pat dalyvavo LR Seimo narys Mindaugas Bastys, jo patarėja Romutė Alytė Bastienė, Kristina Geršvaltaitienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis, mero padėjėjas Rimantas Valiukas.
Susirinkime buvo pateikta Bendruomenių centrų asociacijos veiklos ataskaita už 2012 metus, kurioje buvo gvildenamos bendruomenių centrų problemos ir galimybės. Pirmininkė Grina Šnirpūnienė pabrėžė, kad kaimų bendruomenėms kaskart tenka vis daugiau darbų, ir jie yra atliekami per narių savanorystę. Lėšų šios visuomeninės organizacijos turėjo galimybę užsidirbti per „ minkštuosius" projektus ir už jas sustiprinti savo materialinę bazę ir įsigyti svarbių priemonių. Tačiau atkreiptas dėmesys ir į problemas, per dešimtmetį įsisenėjusias ir itin ribojančias BC veiklas. Tai problemos, kurios kokiu nors pavidalu yra kiekvienoje bendruomenėje. Joms išspręsti per projektus paramos negalima gauti: bendruomenės neturi lėšų transporto, telefono, patalpų išlaikymui, interneto išlaidoms padengti ir kt. Atrodytų, kad šie reikalai turėtų išsispręsti savaime, tačiau aišku, kad taip negali būti. Tą mintį patvirtino ir LR Seimo narys Mindaugas Bastys. Gili demografinė Lietuvos problema verčia susimąstyti ir Vyriausybę bei Seimą, ką daryti, kad kaimas visiškai neištuštėtų. M.Bastys pasidžiaugė gražiu bendruomenių IMGP2377bendradarbiavimu su rajono valdžia. Baltrušių bendruomenės pirmininkas Jonas Būtautas dalinosi mintimis iš seminaro Ukmergėje. Vystėsi mintis, kad Kaimo bendruomenes remia tik Žemės ūkio ministerija, o būtų labai gerai, kad atkreiptų dėmesį ir Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija ir kitos. Šiai minčiai pritarė ir Seimo narys.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis ragino bendruomenes imtis viešojo verslumo, kuris padėtų išgyventi bendruomenėms. Nesumaišyti valdžios ir bendruomenės darbų. Tuo klausimu praktine patirtimi pasidalino Ritinių BC pirmininkas Kęstutis Kasperavičius, įkūręs „Sūrio namus", Gelgaudiškio–Edgaras Pilypaitis, pritraukiantis turistus teatralizuotomis ekskursijomis, Panovių - Lina Viliūšienė, viliojanti vandens pramogomis su sportinėmis baidarėmis.

Joomla templates by a4joomla