Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

04Sudargo bendruomenės centras, gyvendamas kaimynystėje su Slavikų seniūnijos bendruomenės centru, nuolat žavisi pastarosios bendruomenės aktyvumu ir išradingumu, nes ji gyvena nuolatiniame judesyje. Vertinti jos pasiekimus tik už vienerius metus būtų per maža, nes savo veiklomis bendruomenė – visi darniai susitelkę jos padaliniai - planingai ir sistemingai kuria pamatus tęstinėms veikloms, tame tarpe ir materialius pamatus.
Pavyzdžiai kalba patys už save. Slavikiečių darbų ženklai matomi visose įmanomose srityse ir vietose. Pavyzdžiui: sukūrė vieną BC bazę Slavikų seniūnijos centre, kitą atnaujino Šilgalių kaime, todėl buvo išgelbėtas nuo sunykimo šioje vietovėje išlikęs buvusios mokyklos pastatas ir tuo pačiu apsaugotas kaimas nuo atskirties. Seniūnijos centre sutvarkytas mokyklos stadionas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, įrengta jaunimo, ir suaugusių pramogavietė ir poilsiavietė prie Šešupės. Todėl Slavikų jaunimas yra itin aktyvus sporto propaguotojas ir sugebantis bendrauti su vyresnėmis kartomis. 2018 m. vasarvidį, taip pat kaip ir ankstesniais metais, buvo surengtos tarpkomandinės tradicinės tinklinio varžybos (trys jaunimo komandos iš Šakių, viena Slavikų). Toks aktyvus jaunimo įtraukimas ir jų pačių įsitraukimas į gimtosios vietovės veiklų ratą leidžia tikėtis, kad šis kraštas padės tvirtus pilietiškumo pamatus savo palikuonims, o tai reiškia vietovės gyvybingumo tąsą.

02Slavikų seniūnijos bendruomenės centras kartu su Zanavykų krašto muziejumi yra pastovus eismo sugumo konkursų laureatas. Slavikiečiai dalyvauja Bendruomenių susivienijime, ugdant gyventojų tarpe eismo saugumo įgūdžius Tai ne tik darbas bendruomenės viduje, tai ir pavyzdys, ir paskata mums visiems į tai žiūrėti labai rimtai.
Slavikai savo nedideliame krašte turi puikią saviveiklą ir jos dvasią - kapelą, energingą, linksmą, šmaikščią. Jai per bendruomenės projektines veiklas įgyta puiki apranga. Todėl saviveiklininkai itin nusipelno, gražiai organizuodami savo bendruomenės šventes ir pamalonindami kaimynus.
Bendruomenė palaiko gražius ryšius su konfesine visuomene: visų bendromis pastangomis kasmet organizuojama Slavikų krašto ir miestelio jau labai senas tradicijas turinti šventė ‒ Oninės. Nuo praeitų metų čia atsirado naujos prasmės tradicija: Slavikų Šv. Onos bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios rugsėjo mėnesį už važiuojančius ir vairuojančius asmenis, lapkričio mėnesį už žuvusius eismo įvykiuose. Šių dienų metu ypač aktyviai platinamos eismo saugumo priemonės. Tai bendruomenės ir klebono Donato Rolskio bendra iniciatyva. Tokio tipo gyventojų bendrystės subūrimai išjudina kitas pajautas ‒ gilesnes, susimąstyti ir užjausti skatinančias, labiau ugdančias kiekvieno atsakomybę. Be to tiek Slavikų konfesinė bendruomenė, tiek visų gyventojų bendruomenės centras yra uolūs šiame krašte ryškaus knygnešystės paveldo gaivintojai ir saugotojai. Su tuo slavikiečiai susieja daug savo veiklų. Taip pat neužmirštama ir vėlesnių laikų šviesuolių indėlio įtaka savo krašto kultūriniam paveldui.
03Slavikų kraštas turi puikų ir unikalų gamtos paminklą ‒ Kurynės dendrologinį parką, įkurtą savame krašte ir savoje žemėje mokslininko Zigmo Naujokaičio. Garbė šiam pilietiškam Šviesuoliui! O jo kūrinys ‒ tai nuostabi gamtos oazė, žavinti ne tik šiandieninius lankytojus, bet savo augalijos ūglius kelianti ir į būsimų kartų ateitį. Slavikų bendruomenė palaiko puikius dalykinius ryšius su mokslininku, aktyviai dalyvauja žinios apie šį objektą ‒ vietovės pasididžiavimą ‒ sklaidoje.
Taip pat palaikomi draugiški santykiai su VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių užkardos tarnyba,
nes kaip pasienyje būtų galima gyventi be bendrystės su pasieniečiais? Su jais ir jauku, ir daug saugiau.
Bendruomenė leidžia savo visuomenei leidinuką ,,Slavikietis“. Dabar ruošiamasi išleisti knygelę ,,Slavikų praeitis ir dabartis“. Be to puoselėja gražius santykius savo bendruomenės viduje ir su savo kaimynais, nes vadovaujasi gyvenimo patikrinta ir patvirtinta nuostata, kad daug nuveikti galima tik darnios bendrytės santalkoje. Tą mes, sudargiečiai, būdami artimiausi kaimynai, ne kartą esame patyrę.

Alberta N. Dragūnaitienė, Sudargo BC pirmininkė

01

Joomla templates by a4joomla