Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

03Vienija jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones. Mūsų bendruomenėje yra 49 nariai, iš kurių 20 proc. yra jaunimas. Kiekvienais metais vyksta sporto šventės, kurių metu talkina jaunimas, kuris dalyvauja visuose vykstančiuose renginiuose ir veiklose. Dažniausi renginių, seminarų, užsiėmimų dalyviai yra senjorai ir vaikai. Jie demonstruoja gražią kartų bendrystę.
Veikli, iniciatyvi bendruomenė. Bendruomenės centras dalyvaujame visuose rajono ir respublikiniuose renginiuose:
1) Šiais metais dalyvavome Respublikiniame kaimo bendruomenių sąskrydyje "Šimtmečio įkvėpti - LKBS sąskrydis 2018";
2) Švęsdami savo organizacijos 15 metų jubiliejų buvome apdovanoti LR žemės ūkio ministerijos ministro Giedriaus Surplio Padėkos raštu ir Šakių rajono Mero Padėkos raštu už bendruomenines veiklas;
3) Atkurtos Lietuvos 100-mečio proga vykusių "Tautos Šimtmečio ąžuolų" apdovanojimų metu buvome įvertiti „Šimtmečio projektas“ nominacija. Apdovanojimai vyko 2018-08-18 d. Marijampolės rajone, Antanavo bendruomenėje. Didžiuotis turime kuo: mes tapome nominantais tarp 150 respublikos nominantų, todėl Stelmužiukai įleis šaknis mūsų, Briedžių krašto žemėje. Nuostabus pasididžiavimo jausmas LIETUVA, mūsų kraštu, mūsų žmonėmis: MES IRGI GALIME!!! Tikra Šimtmečio dovana .
Aktyvi komanda. Bendruomenės centro tarybą sudaro 7 nariai, kurie dirba darniai ir vieningai kaip aktyvi komanda. Renkamės du kartus per mėnesį, o reikalui esant ir dažniau. Aptariame kiekvieną vyksiantį renginį ir pasiskirstome 

veiklomis, aptariame projektinę veiklą, pirkinius ir kt klausimus.

01

Organizuoja daug renginių:
1) Renginį "SU MEILE LIETUVAI TĖVYNEI" skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti organizavome kartu su Briedžių laisvalaikio salės organizatore;
2 ) Kovo 17 d. organizavome inkilėlių gaminimo ir puošybos akciją „Dovana sparnuočiams“;
3) Balandžio 8 d. vyko sveikatinimosi popietė mūsų bendruomenės centre, kur seminarą "Maistas yra mūsų vaistas" vedė "Neolife" konsultantė Jolita Vikonienė;
4) Balandžio, gegužės ir spalio mėn. organizavome aplinkos tvarkymo ir Šimtmečio parkelio įrengimo talkas (3 talkos);
5) Birželio 20 d. 12 val. Plokščių bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Briedžių krašto gyvus ir išėjusius Anapilin gyventojus;
6) Liepos 6-ąją susirinkę bendruomeniečiai rašėme linkėjimus Šimtmečio Lietuvai ir kartu su viso pasaulio lietuviais giedojome Tautišką giesmę, ir Briedžiuose tarp 4 milijonų lietuvių balsų ir širdžių jausmingai skambėjo "Vardan Tos..." Gyvuok per amžius, LIETUVA!!!;
7) Rugpjūčio 12 d. Briedžių krašto žmonės rinkosi į šventę „Vasaros žiedai“ ir kartu šventė bendruomenės centro 15-kos metų jubiliejų;
8) Gruodžio 6d., ramią Adventinę popietę, bendruomeniečiai bendruomenės nameliuose liejo žvakes ir kūrė šventinius atvirukus;
9) Gruodžio 16 d. 14 val. vyko imbierinių meduolių kepimo ir dekoravimo užsiėmimas vaikams „Žiemos pasaka“;
10) Gruodžio 19 d. 19 val. vyko Padėkos diena „Ačiū, kad esi šalia“.
02Gražina 

savo gyvenamąją vietą. Įkūrėme Šimtmečio parkelį, prižiūrime bendruomenės centro aplinką, šaligatvių teritorijas ir kitas viešąsias erdves: senąsias kapines, koplytstulpius, parko teritorijoje esančių tvenkinių teritorijas.
Vieningi ištikus bėdai. Kilus gaisrui ar kitai nelaimei bendruomeniečiai susitelkia ir nukentėjusiai šeimai padeda moraliai, darbu ir materialiai- renkamos aukos.
Aktyvūs saviveiklininkai. Mūsų bendruomenėje verda aktyvus kultūrinis gyvenimas. Turime du kolektyvus: senjorų vokalinį ansamblį „Radasta“ ir moterų vokalinį ansamblį „Gija“, abiems vadovauja meno vadovė Asta Grigaitienė. Mūsų ansamblietės vyksta į koncertus rajone, apskrityje ir visoje Lietuvoje. Birželio 16 d. dalyvavome mūsų vokalinio ansamblio „Gija“ veiklos 10-metyje, todėl šiam kolektyvui esame dėkingi ir nuolat dėkojame už Briedžių vardo garsinimą.
Sprendžia kaimo socialines problema. Lankome sunkiai besiverčiančius, vienišus žmones, jiems suteikiame visakeriopą pagalbą (padedame sutvarkyti aplinką, nupjauname žolę, supjauname ir padedame paruošti malkas žiemai, pavasarį iškultivuojame žemės sklypelius prie namų. Visi darbai atliekami bendruomenės aplinkos priežiūros įrankiais ir įranga.Vasaros atostogų metu liepos mėn. vaikams organizuojame užimtumą, organizuojame meno, sporto ir kt. dienas.
Gyvena nuoširdūs ir bendruomeniški žmonės. Tikrai taip galime pasakyti: mūsų bendruomenėje gyvena tokie žmonės. Tik užsiminus ar paprašius pagalbos prie aplinkos tvarkymo ar kitų darbų, visada sulaukiame bendruomeniečių, norinčių ir galinčių padėti.
Mėgsta sportą:
1) Vyko šaškių turnyras, skirtas 1991-ųjų metų sausio 13-osios Lietuvos didvyriams atminti;
2) 2018 metai ‒ atkurtos Lietuvos Šimtmečio metai. Jie ypatingi kiekvienam lietuviui. Sporto varžybos vyko šimtmečio dvasioje ir yra tapusios tradicija ir vyko 7-ąjį kartą;
3) Vyko nemokami sporto užsiėmimai bendruomenės treniruoklių salėje lapkričio - gruodžio mėn.
05Aktyvūs projektinėje veikloje. Šiais metais mūsų bendruomenės centras įgyvendino 4 projektus:
1) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2018 metų paramos kaimo bendruomenių veiklai remti projektą „Briedžių krašto šventė „Vasaros žiedai“ Nr.NPKB-18-R-293, projekto suma 1455,00 Eur;
2) Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės sporto rėmimo fondo projektas „Būkime aktyvūs - judėkime, sportuokime!”Nr.FS-493, projekto suma 1000.0 Eur;
3) Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3. priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Briedžių bendruomenės centro viešųjų erdvių sutvarkymas“ Nr. VL- 917, projekto suma 815,00 Eur;
4) Šakių rajono BCA institucinės paramos sutartis, paramos suma 240,00 Eur;
Parengėme paraišką pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įsigijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 projektui „Kūrybinė stovykla Briedžių krašto jaunimui ir vietos gyventojams“ Nr.ŠAKI-LEADER-1A-J-1-14-2018 ir gavome finansavimą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos. Bendra paramos suma 10526,32 Eur. Projektą įgyvendinsime ateinančiais metais.
Saugūs eismo fanai. Per sporto varžybas, kurios vyksta prieš mokslo metų pradžią ir kitas veiklas, primename vaikams saugaus eismo taisyklės, dovanojame atšvaitų.

Dalija Černeckienė, Briedžių BC

Joomla templates by a4joomla