Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nuo 2019 metų kovo 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas. Jo tikslas – kurti palankią aplinką bendruomeninėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip pilietinės visuomenės ir vietos savivaldos svarbios dalies, veiklos ir plėtros sąlygas. Įstatymas nustato bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis ir kitas bendruomeninių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias bendruomeninių organizacijų plėtrą. Jis numato savivaldybėse sudaryti vietos bendruomenių organizacijų tarybą.
Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba: 1) teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo; 2) teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe; 3) teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų; 4) atlieka kitas savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.
Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos darbą techniškai aptarnauja savivaldybės administracija.
Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija delegavo 4 atstovus į savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą (BOT), tai:
Daliją Černeckienę (Briedžių BC); Mindaugą Kantautą (Naumiestiečių sambūris); Ireną Sakalauskienę (Girėnų BC); Agnę Dereškevičienę (Barzdų sen. BC).
Tikimės, kad mūsų atstovai, dirbdami savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryboje, bus tinkamais patarėjais.

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla