Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) rugsėjo 26–28 dienomis kviečia į naujo formato tarptautinę parodą „Inno panorama 2019“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“. Parodą sudarys trys segmentai – agroinovacijos, bioekonomika ir rekreacija. Renginio pagrindinė ašis – inovacijų sklaida. Parodos naujovė – „Agroinovacijų alėja“.
Pažintis su šiuolaikiško verslo naujausiomis tendencijomis, užmegzti kontaktai su konkrečių sričių specialistais, žinios apie finansavimo šaltinius ir ES teikiamą paramą verslui, taip pat galimybė gauti kvalifikuotas konsultacijas (dažnai visiškai nemokamai!) gali padėti šalies regionų verslininkams iš esmės atnaujinti vykdomą ūkinę veiklą. Visa tai siūlo „Inno panorama 2019“. Šios parodos organizatoriai nesiekia eksponuoti kuo daugiau technikos – tam skirta pavasario paroda „Ką pasėsi…“. Inovacijų sklaidos parodoje siekiama išryškinti naujausių technologijų tendencijas.
Besidomintiems žemdirbiams bus siūloma apžiūrėti „Agroinovacijų alėją“. Šioje ekspozicijoje svarbiausios šalies agroverslo įmonės pristatys po vieną išskirtinį eksponatą, kurį pagrįstai galima pavadinti „Metų inovacija“.
Šalies žemės ūkis net tarptautiniu mastu garsėja pluoštinių kanapių kultūros lyderyste. Šios kultūros pasėlių plotai jau antri metai kasmet šalyje padidėja daugiau kaip du kartus. Pagal pasėlių plotus šiais metais Lietuva užima antrą vietą tarp ES šalių, į priekį praleisdama tik Prancūziją. Eksponentinis pluoštinių kanapių verslo augimas domina daugelį šalies ūkininkų ir verslininkų.
Į šalies agroverslo lūkesčius orientuotą produktą – inovatyvią pluoštinių kanapių pjaunamąją – parodos metu planuoja pademonstruoti žemdirbiams puikiai žinomas lietuviškos žemės ūkio technikos gamintojas UAB „Laumetris“.Šios įmonės vadovas Kazys Čiurila pasakoja, kad Lietuvoje sparčiai augant pluoštinių kanapių pasėlių plotams ūkininkams yra aktualu rasti tinkamą sprendimą, kaip efektyviai nuimti šios kultūros derlių: turimą tradicinę techniką sunku panaudoti, o įsigyti naują techniką iš užsienio nėra taip paprasta dėl aukštos tokios technikos kainos. Todėl įmonės konstruktoriai, remdamiesi linų pjovimo įrenginio pavyzdžiu, sukonstravo inovatyvią pjaunamąją, skirtą pluoštinių kanapių derliui nuimti. Šiemet įmonė pagamino ir pardavė šešis tokius agregatus. Naujosios technikos gamintojai tikisi, kad žemdirbiai, parodoje „iš arčiau“ susipažinę su jų demonstruojamu eksponatu, užsisakys daugiau kanapių pjaunamųjų.
Parodos „Inno panorama 2019“ lankytojus pasitiks ne tik novatoriška ekspozicija ir kvies šviečiamosios programos renginių organizatoriai. Parodoje bus ką veikti visiems – čia tris dienas šurmuliuos sodinukų ir amatų mugė, bus galima skaniai pavalgyti, stebėti tarptautinį medžio drožėjų plenerą, pasigrožėti etnožaidynių varžybomis.
VDU Žemės ūkio akademija laukia Jūsų rugsėjo 26–28 d. apsilankant parodoje „Inno panorama 2019“! Parodos lankymas nemokamas.
Detaliau apie parodą galite sužinoti interneto svetainėje www.innopanorama.lt. Informacija apie parodos pasirengimo darbus ir konkrečias parodos naujienas nuolat yra skelbiama socialiniame tinkle „Facebook“.

Pagal VDU Žemės ūkio akademijos inf.

Balandžio 29 d. 15 val. Šakių savivaldybės salėje (Bažnyčios g. 4, Šakiai) įvyks Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
Darbotvarkė:
  1. Dėl BCA 2018 m. veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo;
  2. Dėl 2019 m. veiklos plano pristatymo;
  3. Diskusija: „Kaimo bendruomenių skauduliai ir galimybės juos įveikti“;
  4. Kiti klausimai.
Kviečiame aktyviai dalyvauti!
BCA taryba

Baltoji knyga nubrėžia Lietuvos žemės ūkio bei kaimo plėtros ateities viziją po 2020 metų: ilgalaikės nacionalinės politikos strateginius iššūkius, uždavinius ir veiksmus, kuriais bus palaikomas kaimo vietovių gyvybingumas, didinamas žemės ūkio konkurencingumas, užtikrinimas tvarumas, mažinamas neigiamas klimato kaitos ir kitų rizikos veiksnių poveikis ir gerinamas kaimo įvaizdis bei patrauklumas.
Baltojoje knygoje atsižvelgiama į visų šalies piliečių interesus, neišskiriant konkrečių regionų, sektorių ar interesų grupių. Išskiriami keturi pagrindiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos iššūkiai: kaimo vietovių gyvybingumas, konkurencingo žemės ūkio ir kaimo verslo plėtra, ūkių atsparumas rizikai ir tvarus ūkininkavimas bei vietinės produkcijos vartojimas ir kaimo įvaizdis. Rengiant Baltąją knygą dalyvavo Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto mokslininkai. Į diskusijas buvo įsitraukę Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai, ministerijų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos žemės ūkio tarybos ir kitų žemdirbių organizacijų, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai. Buvo atsižvelgta į socialinių partnerių išsakytą nuomonę ir teiktus pasiūlymus.
Ketvirtadienį, vasario 21 d., žemės ūkio ministras Giedrius Surplys ir socialiniai partneriai pasirašė Žemės ūkio ir kaimo plėtros baltąją knygą.
Informaciją galima rasti: http://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Baltoji_knyga_2019%20FINAL.pdf

Pagal LKBS informaciją

Mykolo Romerio universitetas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, informacinis partneris „Savivaldybių žinios“ ir verslo partneris VšĮ „Pro Partners“ skelbia respublikinį konkursą vietos bendruomenėms:
„BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2018 – KELIAS Į SĖKMĘ“
Pirmoji nominacija – „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“. Šiai nominacijai prašoma pateikti vietos bendruomenės arba bendruomeninės organizacijos atstovą, kurio veikloje yra geram vadybininkui būdingi planavimo, vadovavimo, organizavimo, kontrolės ir kiti bruožai (pretendentų paraiškos forma priedas nr. 1).
Antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“. Šiai nominacijai prašoma pateikti vietos bendruomenę ar vietos bendruomeninę organizaciją, kurią pastaruosius trejus (3) metus lydėjo sėkmė (pretendentų paraiškos forma priedas nr. 2).
Trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“. Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris matavo savo bendruomeniškumą pagal Mykolo Romerio universiteto mokslininkų sudarytą bendruomeniškumo indeksą (pretendentų paraiškos forma priedas nr. 3).
Ketvirtoji nominacija – „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“ Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris per pastaruosius 3 metus džiaugėsi esančiais kultūros kolektyvais (u) ir jų veikla(pretendentų paraiškos forma priedas nr. 4).
Nominantai pristatomi „Savivaldybių žiniose“ ir MRU tinklalapyje http://bendruomeniskumas.mruni.eu 

Daugiau informacijos ir anketos: https://bit.ly/2B7YkOp

Laiku metinių finansinių ataskaitų neteikiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą.Tokia naujovė nustatyta 2017 m. viduryje priimtose ir 2018 m. sausį įsigaliojusiose Labdaros ir paramos įstatymo pataisose, informuoja VĮ Registrų centras. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kadangi pataisos įsigaliojo nuo 2018 metų, tad tik finansinių ataskaitų už 2017-uosius (o ne ankstesnius) metus nepateikę šių trijų teisinių formų organizacijos rizikuoja paramos gavėjų statusais.Nuo šiol šį statusą rizikuojama prarasti, jei paramos gavėjas per 30 dienų nuo metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo momento nepateikė Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos ir to nepadarė per 2 mėn. nuo įspėjimo apie šį pažeidimą. Paramos gavėjo statuso panaikinimą inicijuoja Registrų centras. Kadangi dar yra nemažai laiko iki tradicinio ataskaitų pateikimo termino, Registrų centras skatina paramą gaunančius juridinius asmenis nelaukti paskutiniųjų pavasario dienų ir iš anksto išsamiai pasidomėti prievole pateikti finansines ataskaitas, o taip pat apie tai, kas gali nutikti jų nepateikus. Labai svarbu, kad informacija apie prievolę laiku pasiektų tuos juridinius asmenis, kuriems pareiga atsiskaityti už savo finansus atsirado neseniai, t.y. labdaros ir paramos fondus, asociacijas ir viešąsias įstaigas.
Daugelio juridinių asmenų finansiniai metais sutampa su kalendoriniais metais, todėl prievolę pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkinį dauguma jų turi įvykdyti kasmet vėliausiai iki gegužės 31d.
Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų teikimą galima rasti Registrų centro svetainėje.

LVBOS informacija

Mieli bendruomeniečiai, žinome, kad rengiant ,,Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją“, turėjote daug pasiūlymų ir norų dėl darbo vietų steigimo bei strategijos įgyvendinimo. Puikiai atlikote namų darbus ir Jūsų bendruomenių norai buvo suguldyti į „Žuvies griaučius“. Dabar atsirado galimybė tuos norus įgyvendinti pagal strategijos priemones:
1.Priemonė: Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą;
2.Priemonė: Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba;
3.Priemonė: Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą;
4.Priemonė: Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą;
5.Priemonė: Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą;
6.Priemonė: Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas.

Atlikime dar vieną namų darbą - labai prašome iki vasario 18 d., pasitarę su bendruomeniečiais, informuokite apie numatomus teikti vietos projektus į anksčiau išvardintas priemones. Mūsų VVG tokia informacija labai reikalinga, nes galėtume susiplanuoti konsultacijas, mokymus ir kitas priemones, kurios padėtų Jums sėkmingai parengti ir įgyvendinti vietos projektus.
Subrandinote idėją, turite pasiūlymą – visada kviečiame kreiptis į VVG darbuotojas ir konsultuotis Jums patogiu laiku. Mūsų kontaktai: Gimnazijos 1, Šakiai ( buvusios bibliotekos pastate), tel. 8-345-42275, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pagarbiai VVG kolektyvas

Joomla templates by a4joomla