Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Ar daug Lietuvoje rastume tokių vietovių, kuriose jos gyventojų bendruomenė būtų taip artimai susijusi su gamta? Ne su bet kokia, o su nuostabiausiomis, į vieną tėkmę susiliejusiomis šio krašto upėmis ‒ Nova ir Šešupe. Nova net suteikė visam Šakių kraštui pavadinimą ‒ Zanavykija. Pastarajai buvo lemta tapti lietuviško žodžio tėviške. Šešupė! Kiek dainų jai yra paskyrę poetai, kiek skaudžių aimanų išdejavę knygnešai, slaptai per sieną nešdami gimtąjį žodį iš užsienių į pavergtą savo Tėvynę? Tai tokiame krašte gyvybingai gyvena Panovių bendruomenės žmonės. Gyvena gražioje bendrystėje, išmaningai prisiderindami prie savo vietovės gamtos grožio ir patys kurdami toje vietovėje gėrį ir grožį.
Nors bendruomenė ir bendrystė - artimi, giminiški žodžiai, bet jų reikšmę galima suprasti tik išgyvenus, patyrus, pabuvus bendroje veikloje, sujungus skirtingas kartas, skirtingą patirtį, skirtingus sugebėjimus. Bendrystė jungia praeitį, dabartį ir ateitį, ji žvelgia pirmyn, nepamiršdama, kas buvo sukurta anksčiau. Gyventi bendrystėje – tai gyventi kitiems, dėl kitų, nes gyvenimo tikrumas yra mažume, o paprastumas - tikrasis grožis.

03Spalio 26 d. panoviečiai, pakviesti bendruomenės centro aktyvo ir laisvalaikio salės darbuotojų, rinkosi į rudens šventę „Smaližių balius“. Šventės pavadinimas neatsitiktinis – mat geriausios Panovių gaspadinės susitarė parungtyniauti gaminant mišraines ir kepant pyragus. Jų visas dešimtukas: Aldona Bergerienė, Teresė Stravinskienė, Ona Zita Bulotienė, Birutė Sutkuvienė, Vilija Išganaitienė, Levutė Tamašauskienė, Irena Vainienė, Genovaitė Endriukaitienė ir mokyklos darbuotojų komanda. Pasak, vedančiųjų Rūtos Bučinskaitės ir Ingridos Jašinskaitės, ekspertų sudėtis nugalėtojoms nustatyti neskelbiama dėl labai svarbių priežaščių, kad nebūtų korupcijos apraiškų. Suvedus rezultatus, visiems paragavus mišrainių bei pyragų, nustatyta, kad visi gaminiai atitinka net ir didžiausio gurmano skonį. Ir pirmininkui Bernardinui Vainiui prizais tenka apdovanoti visas geriausias Panovių gaspadines.
Nemažai emocijų renginio metu sulaukė loterija ir jau reiškiniu tampatys skoningai papuošti prizai: uogienių, mišrainių, kompotų stiklainiai, didžiulės cukinijos ir kitos rudens gėrybės.
Renginio metu, kadangi dalyvavo reikalingas susirinkimui pravesti narių skaičius, bendruomenės centro valdyba papildyta iki 7 narių. Be jau esančių: B.Vainiaus, I.Jurkšienės, I.Šimaitienės, G.Šnirpūnienės papildomai išrinktos G.Endriukaitienė, V.Gylienė, V.Išganaitienė.
Taip pat pristatytas naujas laikraštuko „Panovietis“ numeris. Jame pirmininkas B.Vainius apibendrina beveik penkiolikos metų bendruomenės veiklą. Šiame numeryje pateikiami ir panoviečių palinkėjimai bendruomenės centro aktyvui bei pamąstymai dėl bendruomenės veiklos krypčių ateičiai.
2003-02-19 dieną, trylika steigėjų, daugiausia mokytojų, įkūrė Panovių kaimo bendruomenės centrą. Jo steigimo pagrindiniai tikslai ir veiklos kryptys:
1. Kaimo gyventojų aktyvinimas bei socialinę atskirtį patiriančių žmonių įtraukimas į bendruomeninį gyvenimą;
2. Kaimo gyventojų socialinių ir kultūrinių gyvenimo sąlygų gerinimas; 3.Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir patalpų pritaikymas tradiciniam amatų puoselėjimui.
04Per 15 gyvenimo metų bendruomenės centras pritraukė į kaimą apie 400 000 Lt (t.y. apie 116 000 eurų) lėšų. Buvo parengta ir įvykdyta per 30 projektų. Pirmasis sėkmingas ir vertingas bendruomenei projektas buvo „Viešojo interneto priegos taškas“, pagal kurį dabartinio darželio patalpose pradėjo veikti kompiuterinė klasė kaimo gyventojams. Finansinę paramą šiam projektui gavome iš Baltijos - Amerikos, Nyderlandų fondų, Žemės ūkio ministerijos, Šakių raj. savivaldybės, Zanavykų bankelio, iš kaimo plėtros tinklo pagal EŽŪFKP LEADER programą. Vykdant įvairius projektus įsigijome kompiuterinę įrangą, baldus, šarvojimo atributiką. Vedėme kompiuterinio pradžiamokslio kursus bendruomenės nariams, kvietėme lektorius, organizavome susitikimus su rajono valdžios atstovais. Parengtas projektas „Turizmo ir poilsio paslaugų infrastruktūros kūrimas Panovių kaime“, ir tai buvo lyg įžanga į bendruomeninio verslo kūrimą. Įsigyta 12 baidarių, automobilinė priekaba, krūmapjovė, vaizdo kamera. Buvusioje Panovių mokykloje (Žaltynų kaime) įrengti 3 turistų nakvynės kambariai. Projektų lėšomis įsigijome lauko baldus, pavėsinę, biotualetus, sportinį inventorių. Galime pasidžiaugti dar vienu stambiu projektu, kuris labai reikšmingas kaimui, tai „Amatų centro įkūrimas“. Renovuota ir renginiams pritaikyta buvusio ūkio valgykla, kurią bendruomenės centrui padovanojo 8 panoviečiai: M.Lažaunikienė, J. ir R. Staskevičiai, D.Vaščėgienė, Minkevičienė, S.Damijonaitienė, S.Mackevičienė, K.Sniečkus.
05Bendruomenės centras gali pasigirti veiklų įvairove. Per 15 metų panoviečiai nemažai keliavo. Aplankyta Žemaitija, Dzūkija, Aukštaitija, Austrija. Patirties semtasi Raseinių, Kauno, Ukmergės, Vilkaviškio ir kitų rajonų bendruomenių centruose. Panovių kaimo bendruomenės veiklos viešinimui išleistas leidinukas „Panoviai“ ir tradicinis kartą per ketvirtį išeinantis laikraštukas „Panovietis“. Daug prasmingos bendruomeninės veiklos epizodų nuotraukų nugulė albumuose, svečių atsiliepimų knygose. Prieš dešimtmetį visuomeninėms reikmėms bendruomenės centras išsinuomojo 0,9 ha skvero plotą, kur įrengė vaikų žaidimų aikštelę, estradą koncertams. Darbo sėkmę lėmė ir bendruomenės centro vadovai, kuriems pakako kompetencijų projektus rengti ir juos įgyvendinti, taip pat burti vietovės gyventojus bendroms veikloms. Taigi paminėtini šie bendruomenės lyderiai: G.Šnirpūnienė, L.Viliūšienė, I.Jurkšienė, B.Vainius. Bėgant metams, stebima ryški kaimo gyventojų senėjimo tendencija. Daugėja pensijinio amžiaus gyventojų, mažėja jaunimo ir jau treji metai kaip nėra naujagimių. Sulėtėjo ir bendruomenės centro veikla. Dėl didelio užimtumo tiesioginiame darbe valdybos nariai gali skirti daug mažiau laiko visuomeninėms pareigoms. Tačiau pastarasis ataskaitinis susirinkimas, į kurį susirinko apie 40 narių, rodo, kad žmonėms dar rūpi kaimas ir kas vyksta jame. Tad BC valdyba, atsižvelgdama į gyventojų amžių ir poreikius, nusprendė suaktyvinti pagal galimybes bendruomenės centro veiklą ir nuveikti kažką įdomaus ir gero savo krašto gyvenimo labui, bet su vienu ir vieninteliu primygtiniu prašymu, kad dėl kaimo turime dirbti visi. Nesvarbu, ar tai būtų darbas savo sodyboje, savo laukuose, ar platesnėse erdvėse. Juk turim savo gatvę, savo gyvenvietę su visa mums reikalinga infrastruktūra, turim rajoną, turim visą Lietuvą. Mūsų parodyta meilė savo mikroerdvei yra nors ir maža, bet visos Lietuvos įvaizdžio dalis, ir už ją mes turime būti atsakingi. Tuo labiau, kad mūsų Panoviai ir Pašešupiai paveldėjo turtingas meilės grožiui tradicijas. Mūsų kartos privalo jas išsaugoti dabarties ir būsimų kartų labui.
02Išmoningai vakaro vedančios Rūta Bučinskaitė ir Ingrida Jašinskaitė įtraukė dalyvius į smagius žaidimus, o A.Šlakaičio vadovaujamos kapelos „Liocai“ muzikantai ir jų muzika privertė panoviškius kartu dainuoti ir net pašokti.
Skirstėsi panoviškiai sutarę, kad dabar jų laukia laisvalaikio centro darbuotojų organizuojamas romansų vakaras, pirmininko pažadėta kelionė į Šakių kultūros centrą bei bibliotekos vedėjos Galinos Sniečkuvienės organizuota Adventinė popietė.
Veržiasi susijungusios tos abidvi upės pirmyn, savo vandenis į Nemuną, į Baltiją plukdydamos. Bendruomeniškai veržiasi to krašto žmonės į rytdieną su tikėjimu, kad nuo jų veiklumo, geranoriškumo daugiausia priklauso visų būsimų dienų kokybė.

Irena Jurkšienė, Panovių BC pirmininko pavaduotoja

Joomla templates by a4joomla