Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Briedžių bendruomenės centras vykdo projektą „Briedžių krašto šventė „Vasaros žiedai“ Nr. NPKB-18-R-293. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos nacionalinės paramos fondas per Žemės ūkio ministeriją. Sekmadienį Briedžių krašto žmonės rinkosi į šventę „Vasaros žiedai“ ir kartu šventė bendruomenės centro 15-kos metų jubiliejų. Šie metai ‒ atkurtos Lietuvos Šimtmečio metai ‒ ypatingi kiekvienam lietuviui, tad ir renginys vyko Šimtmečio dvasioje.
Šventė prasidėjo sporto varžybomis, kurios yra tapusios tradicija ir vyko 7-ąjį kartą. Į varžybas susirinko virš 60 dalyvių. Šie šaunuoliai, nepaisydami po pietų pasipylusio lietaus, atkakliai siekė sportinių rezultatų. Prizinės vietos pagal rungtis pasiskirstė taip:
Krepšinis 3x3 iki 18 metų: 1 vieta ‒ Sintautai; 2 vieta ‒ Šakiai; 3 vieta ‒ Šakiai.
Krepšinis 3x3 virš 18 metų : 1 vieta ‒ Šakiai; 2 vieta ‒ Sintautai; 3 vieta ‒ Šakiai.
Baudų metimas (vaikinai): 1 vieta ‒ Rokas Pocevičius (Šakiai); 2 vieta ‒ Ignas Matulaitis (Šakiai); 3 vieta ‒ Povilas Vidžiūnauskas (Šakiai); (merginos): 1 vieta ‒ Lina Lauraitienė (Briedžiai); 2 vieta ‒ Ieva Kasparaitytė (Lukšiai); 3 vieta ‒ Ieva Juškaitė (Briedžiai).

Smiginis (jaunimo gr.): 1 vieta ‒ Martynas Baltrušaitis (Šakiai); 2 vieta ‒ Adomas Vaikšnoras (Briedžiai); 3 vieta ‒ Lukas Sabeckas (Briedžiai).
Smiginis (suaug.gr.) – 1 vieta ‒ Gintautas Kutas (Lekėčiai); 2 vieta ‒ Martynas Černeckis (Briedžiai); 3 vieta ‒ Juozas Šnipas (Šakiai).
Figūrinis važiavimas dviračiu (iki 12 metų): 1 vieta ‒ Matas Maskvytis (Briedžiai); 2 vieta ‒ Adomas Vaikšnoras (Briedžiai); 3 vieta ‒ Džeisonas Milius (Briedžiai); (virš 12 metų) 1 vieta ‒ Lukas Maumevičius (Šakiai); 2 vieta ‒ Mantas Vaičekauskas (Briedžiai); 3 vieta ‒ Arūnas Stankevičius (Šakiai).
Visi nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais su 100-atkurtai Lietuvai simbolika, o pirmosios vietos laimėtojai dar ir taurėmis.
Na, o kiemelyje šurmuliavo prekybininkai ir amatininkai, vyko loterija, pramogos vaikams (batutas, žaidimai), šventės dalyviai iš lauko augalų pynė „Vasaros kilimą“.
Šventės kultūrinę dalį pradėjo Briedžių laisvalaikio salės ansamblis „Gija (vad. Asta Grigaitienė). Bendruomenės centro pirmininkė Dalija Černeckienė įžiebė bendruomenės žiburį ir kvietė visus bendrystei, susitelkimui ir savanoriškai veiklai.
02Savo atvykimu mus pagerbė garbūs svečiai: LR Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys; rajono Mero patarėja Violeta Simonavičienė; kandidatė į Seimo narius Irena Haase; rajono tarybos narė Dinara Gudaitienė; kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius; bendruomenių centrų asociacijos tarybos atstovė ir Girėnų bendruomenės centro pirmininkė Irena Sakalauskienė.
15-kos metų veiklos proga LR Žemės ūkio ministro Padėkos raštu už aktyvią veiklą apdovanotas bendruomenės centras, rajono Mero Edgaro Pylipaičio Padėkos raštais apdovanoti bendruomenės pirmininkė Dalija Černeckienė ir Briedžių seniūnaitis Sigitas Augustinas Markevičius, Bendruomenių centrų asociacijos padėkos raštais apdovanoti Saulius Arštikaitis, Vitas Brazaitis, Paulius Blockis ir Zita Vinskūnienė, bendruomenės pirmininkė Dalija Černeckienė. Vėliau buvo pristatyta per 15 metų nuveikti darbai ir bendruomenės centro Padėkos raštais apdovanoti aktyviausi bendruomenės žmonės (Stasė ir Romas Stepaičiai, Sigita ir Zigmas Sederevičiai, Virginija ir Vitas Rimkevičiai, Aldona ir Sigitas Augustinas Markevičiai, Zita ir Juozas Vinskūnai, Danutė Antanaitienė, Briedžių laisvalaikio salės ansamblio „Gija“ vadovė Asta Grigaitienė, Danutė Antanaitienė) bei gražiausių sodybų šeimininkai (Sigita ir Valdas Liudžiai, Laimutė ir Audrius Venskaičiai, Genovaitė ir Algis Milkeriai, Teresė Juškaitė, Aušra ir Romas Sniečkai, Skaistės Grybinienės šeima, Laimutė ir Audrius Inkratai, Gailutė ir Valentinas Stratkauskai). Pirmininkė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šventės organizavimo ir šventės šeimininkėms, kurios rūpinosi svečių pavaišinimu. Jų buvo labai gražus būrys: Aldona Markevičienė, Edita Morkevičienė, Jolanta Sniečkuvienė, Jurgita Liudžiuvienė ir Zita Vinskūnienė; rėmėjai Gražina ir Rimvydas Karaliai, Jolita ir Saulius Bendžiūnai, Danutė ir Vytautas Leonas Moncevičiai, Albinutė ir Antanas Blockiai, Šakių kultūros centras, Briedžių bendruomenės centras.
Koncertavo Briedžių laisvalaikio salės ansamblis „Gija“, Girėnų kaimo kapela, o vakare – grupė „Husarai“, tad Briedžiuose ilgai netilo dainos, o dabar taip pat ilgai neišblės mieli prisiminimai.

BC pirmininkė Dalija Černeckienė

Joomla templates by a4joomla