Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

03Gegužės 20 d. į tradicinę Sekminių šventę ir 15 - to bendruomenės centro "Tėviškė" Gimtadienio paminėjimą rinkosi bendruomeniečiai, svečiai ir kaimiškos muzikos, folkloro, šokių kolektyvai.
Šventę labai gražiai ir profesionaliai vedė ilgametė bendruomenės centro renginių vedėja Stasė Kepalavičienė, o ją pradėjo bendruomenės centro pirmininkė Alvyra Janavičienė, uždegdama simbolinį bendruomenės centro "Tėviškė" židinį. Tylos minute susirinkusieji pagerbė išėjusius Anapilin pirmuosius centro pirmininkus Janiną Gurgždienę ir Viktorą Jeronimą Pavalkį, kitus bendruomenės centro narius.
Naujai įsikūrusio neformalaus moterų klubo "Liepa" atstovės Ramutė Plėšikienė ir Evelina Ježauskienė skaitė eiles apie Sekmines. Susirinkusius pasveikino, padėkas ir bendruomenių centrų asociacijos ženklelius išdalino bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė ir Briedžių bendruomenės centro pirmininkė Dalija Černeckienė. Jos įteikė padėkos raštus bendruomenės „Tėviškė“ aktyvistėms Giedrei Ižganaitienei, Vilmai Sutkaitienei, Alvyrai Janavičienei. Sveikinimo žodį tarė ir padėkas aktyviausiems bendruomenės centro nariams įteikė Lukšių seniūnas Vidas Cikana.

02Su bendruomenės centro istorija ir Sekminių tradicijomis supažindino Stasė Kepalavičienė. Sekminės – šventė, minima septintą savaitę po Velykų. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniems berželiams. Pagonys medį laikė žmogaus ir visos gyvūnijos protėviu. Medis simbolizavo Visatos amžinumą, nesibaigiamumą, gimimą, mirtį ir atgimimą, mat jis žiemą apmiršta, o pavasarį vėl sužaliuoja. Medis simbolizavo ir visą pasaulį: jo šakos – dangų, kamienas – žemę, šaknys – požemį. Beržas išsiskiria iš kitų medžių tuo, kad yra itin gyvybingas – pirmasis pavasarį išsprogsta, auga ir prastoje žemėje. Sekminių metu namų šeimininkas po jauną berželį įkasdavo iš abiejų namo durų pusių, namiškiai beržų šakelėmis apkaišydavo vartus, puošdavo duris. Tikėta, kad beržai saugo nuo piktų dvasių, neša laimę. Ankstyvą Sekminių rytą piemenys išgindavo karves, o jų ragus apkaišydavo beržų šakelėmis. Tikėta, kad tokios karvės bus ramios, sveikos ir pieningos. Parginusius bandą sutikdavo namų šeimininkė. Ji apdovanodavo piemenis kiaušiniais, sūriu, pyragu. Jei pasitaikydavo, kad šeimininkė vaišių pagailėdavo, prie jos karvės ragų piemenys pririšdavo sausų medžio šakų ar net ir kelmą.
Į Lietuvą atėjus krikščionybei, Sekminės tapo krikščioniška švente. Sekmadienį bažnyčioje laikomos mišios, altorius puošiamas jaunų berželių šakelėmis, šventinamas vanduo. Ši diena – Šventosios dvasios atsiuntimas.
Sekminių vaišių stalas puošiamas beržo šakelėmis. Svarbiausias vaišių patiekalas – kiaušinienė.
Bendruomenės centras "Tėviškė" pirmą Sekminių šventę surengė 2004 metų gegužės mėnesį. Kitais, 2005 metais, surengus antrą šventę, Sekminės tapo tradicine bendruomenės centro organizuojama švente, kurios metu tradiciškai kepama riebi riebi Sekminių kiaušinienė, apdovanojami du labiausiai nusipelnę kaimo žmonės - įteikiamos "Liepalotų Liepos" ir "Liepalotų Ąžuolo" nominacijos.
Šiais metais pagerbta ,,Liepa" Eugenija Janušaitienė ir ,,Ąžuolas" Antanas Ižganaitis. Net penkios gaspadinės kepė tradicinę riebią sekminių kiaušinienę, bendruomenės centro pirmininkė visus vaišino savo gamybos namine gira, vyko žaidimai, prizai-siurprizai vaikams.
Bendruomenės centro pirmininkė padėkojo gausiai susirinkusiems svečiams ir visiems, prisidėjusiems prie šventės. Padėkota pagrindinei rėmėjai K. Jančaitienėi ir jos įmonei, įteiktos gėlės gaspadinėms ‒ kepėjoms ir jų talkininkėms: Eugenijai Janušaitienei, Jolantai Sutkuvienei, Aldutei Rekešienei, Ramutei Plėšikienei, Evelinai Ježauskienei. Buvo įteiktos padėkos šventės vedėjai Stasei Keplavičienei, Liepalotų kaimo kapelai ir apdovanojimas Lukšių s. seniūnui Vidui Cikanai bei padėkota koncertavusiems kolektyvams.
Visos šventės metu susirinkusius džiugino svečiai iš žemaitijos ‒ Užvenčio kultūros centro moterų etninis ansamblis "Blezdingėlė" (vad. Ona Stankienė), Užvenčio kultėūros centro moterų vokalinis ansamblis "Gija" (vad. Ona Stankienė), taip pat Kriūkų mokyklos ‒ daugiafunkcio centro kapela "Panemunys" (vad. Vidas Mureika), Paluobių liaudiškų šokių kolektyvas (vad. Saulena Valatkaitienė) ir Liepalotų kaimo kapelos muzikantai (vad. Romas Skaizgirys).
Iki pat pavakarių susirinkusieji šiltai bendravo, šoko ir dainavo. Šaunūs kolektyvai išjudino, sukvietė visus į vieną didžiulį ratą ir, susikibę rankomis mažas, senas, jaunas, sukosi sukosi, nejausdami metų, laikinai pamiršę kasdienius rūpesčius.
01Bendruomenės centrui "Tėviškė" ‒ jau penkiolika metų! O, rodos, dar visai neseniai susirinko žmonės Adomiškių kaime į buvusius kultūros namus iš viso buvusio „Tėvynės“ kolūkio kaimų ir pasitarę, gerbiamam medicinos mokslų daktarui Viktorui Jeronimui Pavalkiui sutikus būti bendruomenės vadu, 44 žmonėms nubalsavus, buvo nutarta steigti bendruomenės centrą „Tėviškė“. Registrų centre “Tėviškė” įregistruota 2003 m. birželio 23 d.
2003 m. į centrą įstojo 39 nariai. Pirmieji įsikūrimo metai buvo sunkūs, daug laiko atėmė įstatų ruošimas, centro įregistravimas ir kiti organizaciniai reikalai. Centras neturėjo patalpų. Saujelės entuziastų dėka buvo aplankytos gražiausiai tvarkomos sodybos, surengta pirmoji Joninių šventė.
Atsisakius V.-J. Pavalkiui būti centro pirmininku, 2004 m. vasario 18d. visuotinio susirinkimo metu pirmininke išrinkta Janina Gurgždienė.
2005 metais prasidėjo projektų paramai gauti rašymo maratonas. Iki šių metų parašyta 12, įgyvendinta 11 projektų, kurių didžiausias - "Bendruomenės centro „Tėviškė“ patalpų sutvarkymas". Šiandien džiaugiamės turėdami puikius bendruomenės namus, į kuriuos negėda bet ką pasikviesti.
2005 m., padedant Lukšių seniūnijos seniūnui Vidui Cikanai ir panaudojant projektines lėšas, prasidėjo bendruomenės namų tvarkymo darbai.
2006 m. užmezgėme ryšius su Junkilų kaimo bendruomene. 2008 m. bendruomenės centro pirmininke išrinkta Vilma Sutkaitienė. 2016 m. vadovauti bendruomenės centrui išrinkta Alvyra Janavičienė. Šiuo metu centrui priklauso 72 nariai. Iki 2013 metų bendruomenės centro darbą kasmet tikrino revizijos komisija, vadovaujama Giletos Balčiūnienės.
Per visus 15 - ka savo gyvavimo metų, bendruomenės centras nuoširdžiai stengėsi burti savo narius bendrai veiklai. Surengtos Užgavėnių šventės, Advento popietės, Kalėdinės Eglutės šventės patiems mažiausiems, šventės "Duonos kelias", kiekvienais metais švenčiame Sekminių šventes, kvietėmės lektorius ir įvairius meno kolektyvus, dalyvavome derliaus šventėse, bendruomenių sąskrydžiuose, sporto šventėse, organizavome talkas, kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos kursus. Valdybos nariai lankė įvairius seminarus, mokymus, vyko į susitikimus su kitomis bendruomenėmis. 2012 m. rugsėjo mėnesį kartu su Kriūkų bendruomenės centru viešėjome Slovėnijoje. Tai tokia trumpa centro istorija, kuri, iliustruota daugybe nuotraukų, sugulė į Teresės Ulinskienės ir Giedrės Ižganaitienės kruopščiai paruoštą ir nuolat papildomą metraštį.
Džiaugiasi renginio organizatorių širdys, kad Liepalotų krašto žmonės ‒ visos jų kartos ‒ širdimis girdi Tėviškės šauksmą. Tai jie patvirtina savo meile, gerbdami ir tausodami vietovės papročoius, kurių tarpe pats svarbiausias ‒ gyventi kūrybingoje bendruomeniškoje santarvėje ir tarpusavyje, ir su savo kaimynais. Dėkojame visiems buvusiems ir esantiems kartu. Ilgėsimės naujų sielas sušildančių bendrystės apraiškų!

Giedrė Ižganaitienė, „Tėviškė“ BC

Joomla templates by a4joomla