Spausdinti
Kategorija: Bendruomenių naujienos
Peržiūros: 608

Viešas asmuo2021 m. gruodžio 23 d. LR Seimas priėmė Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kuriomis nutarta detaliau apibrėžti, kokie asmenys bus laikomi viešaisiais asmenimis.
„Didelio pokyčio dėl viešojo asmens sąvokos patikslinimo NVO atstovai neturėtų pajusti. Esminis momentas asociacijų ir VšĮ vadovų detalizavimas: vietoje visų asociacijų vadovų, kurie dalyvavo visuomeninėje veikloje, dabar viešuoju asmeniu bus laikomi vadovai tiek asociacijų, tiek ir viešųjų įstaigų, kurios gavo valstybės/ savivaldybės finansavimą per pastaruosius 4 metus.
Tik, mano nuomone, viešasis juridinis asmuo netolygu kitam viešam juridiniam asmeniui. Pavyzdžiui, visuomenei svarbu žinoti valstybės prezidento ar premjero sveikatos būklę, bet ar tokia informacija būtų aktuali apie NVO atstovą? Nors tai jau teisinė diskusija…” - pataisą komentavo NVO teisės instituto valdybos pirmininkas Rytis Jokubauskas.

Detalizuotas viešojo asmens aprašymas. Kas aktualu NVO atstovams:

1. Nuo šiol viešuoju asmeniu bus laikomas “valstybės tarnautojas, asmuo valstybės ar savivaldybės institucijoje dirbantis pagal darbo sutartį, jeigu jo priimami sprendimai ar veikla daro įtaką visuomenei, taip pat šiose institucijose sudarytų darbo grupių, komitetų, komisijų, tarybų ir kitų kolegialių institucijų narys, valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės ar įstaigos vadovas arba valdymo organo narys.”
2. Prie viešųjų asmenų taip pat bus priskiriamas politinės partijos valdymo organo arba rinkimų komiteto narys, kandidatas rinkimuose (viešojo asmens statusas išlaikomas ir po rinkimų laikotarpiu, kuris yra lygus vienai kadencijai tos institucijos, į kurią asmuo kandidatavo).
3. Į viešojo asmens sąvoką pateks juridinio asmens, kuris sudaro viešųjų pirkimų sutartis ir vykdo viešųjų pirkimų sutartis subrangovo teisėmis, vadovas arba dalyvis, turintis 1/4 ar daugiau balsų dalyvių susirinkime.
4. Taip pat asociacijos arba viešosios įstaigos, kurios per pastaruosius 4 metus yra gavusios valstybės ir (arba) savivaldybių finansavimą, vadovas arba dalyvis, turintis 1/4 ar daugiau balsų dalyvių susirinkime.
5. Viešuoju asmeniu bus laikomas ir visuomenėje žinomas fizinis asmuo, populiarus socialinių tinklų veikėjas arba tinklaraštininkas, formuojantis tikslinių visuomenės grupių nuomonę įvairiais klausimais ir (arba) už šią veiklą gaunantis pajamas, jeigu jų veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.
Galiojanti įstatymo suvestinė redakcija (nuo 2021-12-31)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr

Pagal NVO koalicijos informaciją