Spausdinti

 

Garbės nario vardas suteikiamas

Zigmui Povilaičiui

Už nuopelnus ir pastangas garsinant Asociacijos vardą, aktyvų dalyvavimą kitose visuomeninėse veiklose, taip pat už toleranciją bei nuoširdumą.                       

Šakių BCA tarybos protokolo Nr. 1

2018m. sausio mėn. 26 d.

_____________________

Onutei Rakauskienei

Už nuopelnus ir pastangas garsinant Asociacijos vardą, aktyvų dalyvavimą kitose visuomeninėse veiklose, taip pat už toleranciją bei nuoširdumą.  

                                                      

           Šakių BCA tarybos protokolo Nr. 1

2018m. sausio mėn. 26 d.

                 _______________________________________