Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ŠakiečiaiVadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašu, buvo skelbtas projektų konkursas. Džiaugiamės, kad 16 bendruomenių gaus finansavimą, kuris prisidės prie bendruomenės veiklų stiprinimo:
Baltrušių bendruomenės centrui „Viešųjų erdvių tvarkymas Baltrušių kaime“ - 972,00 Eur;
Gelgaudiškio bendruomenės centrui „Atgaiva“ „Atverk duris vasarai 2022“ -1468,00 Eur;
Paluobių kaimo bendruomenei „Pagirys“ „Saugi aplinka – visų mūsų teisė“ - 1368,00 Eur;
Voverių bendruomenės centrui „Jotija“ „Sveika ir stipri bendruomenė“ - 1303,00 Eur ;
Kriūkų bendruomenės centrui „Krepšinis – krepšinio šalyje“ 1207,00 Eur;
Panovių kaimo bendruomenės centrui „J. Lingio parko sporto zonos plėtra“- 1409,00 Eur;
Lekėčių bendruomenės asociacijai „Bendruomeninę sanglaudą plėtojantis tradicinis „Mėlynių festivalis“, skirtas 2022 m. Sūduvos ir Savanorystės metams paminėti“- 1144,00 Eur;
Lukšių bendruomenės centrui „Lukšių Šv. Juozapo parapijos bažnyčios fasadinių laiptų ir prieigų remontas“ - 1383,00 Eur;
Plokščių bendruomenės centras Plokščiai 2022. Sūduvos metai. - 975,00 Eur;
Veršių bendruomenės centrui „Veršių parkelio infrastruktūros atnaujinimas“- 1160,00 Eur ;
Slavikų seniūnijos bendruomenės centrui „Oninių šventė Slavikuose“ - 912,00 Eur;
Klubui „Sudargo piliakalnių aidai“ „Gyvenk sveikai, judėk laisvai“ - 995,00 Eur ;
Briedžių bendruomenės centrui „Viešųjų erdvių puoselėjimas ir bendruomeniškumo skatinimas Briedžiuose“ - 1117,00 Eur ;
Girėnų bendruomenės centrui „Švari aplinka – tvarkinga aplinka -1117,00 Eur ;
Ritinių bendruomenės centrui „Bendrystė mus vienija“ - 1118,00 Eur ;
Janukiškių bendruomenės centrui „Sportuojanti bendruomenė – sveika bendruomenė 2“- 892,00 Eur.

BCA informacija

Šakių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.AT- patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šakių rajono savivaldybėje aprašą.
Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.
Paraiškos teikėjais gali būti:

  1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme.
  2. Jei tam tikroje Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Šiai priemonei įgyvendinti 2022 metais iš valstybės biudžeto Šakių rajono savivaldybei skirta 18540 eurų.
Paraiškos su lydraščiu priimamos nuo 2022 m. gegužės 5 d. iki gegužės 30 d. 15.00 val. Šakių rajono savivaldybės priimamajame (adresas Bažnyčios g. 4, Šakiai LT 71120). Paraiškas taip pat galima įmesti į korespondencijai skirtą dėžę, pastatytą prie rajono savivaldybės paradinių durų, arba atsiųsti paštu nurodytu adresu ant voko užrašius „Paraiška bendruomeninės veiklos stiprinimui 2022 metais“.
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurią finansuotiną veiklą siekia įgyvendinti.
Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Asta Kėvelaitytė, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 345) 66110, (112 kab., adresas: Bažnyčios g. 4, Šakiai).

Bendruomenės 2022 m. gegužės–birželio mėnesiais, t. y. iki 2022 m. birželio 30 d. (įskaitytinai) elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. atsiunčia bendruomenės vadovo pasirašytą ir nuskenuotą paraišką dalyvauti konkurse (1 arba 2 priedą PDF formatu) ir nuskenuotą bendruomenės (įmonės) registracijos pažymėjimą (registracijos pažymėjimą siunčia tik teisinę formą turinčios (formalios) bendruomenės) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (3 priedas).

- Konkurse gali dalyvauti nustatyta tvarka įregistruotos (formalios) ir neįregistruotos (neformalios) bendruomenės. Minimalus konkursinių renginių skaičius – trys renginiai, kuriuos turi įgyvendinti kiekviena konkurse dalyvaujanti bendruomenė.
-Bendruomenės, dalyvaudamos konkurse, nuo paraiškos pateikimo dienos iki 2023 m. rugsėjo 30 d. įgyvendina projektų saugaus eismo renginius ir apie juos teikia organizatoriui informaciją

Daugiau informacijos rasite čia:
https://lakd.lt/saugaus-eismo-svietejiska-veikla
https://www.facebook.com/eismosaugumasbendruomenese/
Jei kils klausimų visada galite rašyti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinti mob. nr. 8 613 50288

Natalija Kvietkauskienė, Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus Komunikacijos vadybininkė

Nuo š. m. vasario 17 d. iki kovo 21 d. buvo priimamos paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-92: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a9561ee089a711ec902c973ca77da22a/asr
Kaimo bendruomenių projektams finansuoti buvo numatyta skirti apie 1,1 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pateiktos 442 paraiškos už 1 425 410,00 Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ – 70 paraiškų už 217 402,90 Eur;
- „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas), ir priežiūra“ – 143 paraiškos už 727 737,50 Eur;
- „Mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas“ – 229 paraiškos už 480 269,70 Eur.
Belieka laukti vertinimo rezultatų.

paramaiInformuojame, kad nuo š. m. vasario 17 d. iki kovo 21 d. kaimo bendruomenės kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-92 ,,Dėl 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

  • kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
  • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
  • mokomųjų vizitų arba tradicinių renginių, renginių, skirtų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių veikloms įgyvendinti, taip pat renginių Lietuvos Respublikos Seimo ir (ar) savivaldybės, kurioje veikia organizacija, paskelbtoms metų temoms garsinti, minėti, organizavimas.

Paramos paraiška ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Paramos paraiškų dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus.
Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
Karantino ir ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tuo atveju, kai pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos ir prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pareiškėjas paraišką su prašomais dokumentais siunčia el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nepasirašytus elektroniniu parašu. Pareiškėjas kartu privalo pateikti saviizoliacijos faktą patvirtinančius dokumentus. Per 10 darbo dienų nuo pateiktos nepasirašytos paraiškos pareiškėjas pateikia pasirašytą elektroniniu parašu paraišką bei priedus.

Pagal ŽŪM informaciją

Joomla templates by a4joomla