Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti buvo numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis pateiktos 588 paraiškos už 1,5 mln. Eur. Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas – 119 paraiškų už 334 509,10 Eur;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams – 146 paraiškos už 681 782,20 Eur;
- renginių organizavimas –323 paraiškos už 517 828,70 Eur.

Šaltinis : LR Žemės ūkio ministerija

Mes keliaujameNuo 2019 m. Lukšių bendruomenės centro veiklų dalimi ir nauju iššūkiu tapo „Lukšių vaikų dienos centras“. Šio centro dėka vaikai po 4 val. per dieną, po pamokų, su specialistų priežiūra ir pagalba, gali saugiai ir prasmingai leisti laiką.
Projektas „Lukšių vaikų dienos centras“ finansuojamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM, taip pat ne mažiau kaip 10% projektui įgyvendinti lėšų skiriama iš Šakių rajono savivaldybės resursų. Per 2019 metus projekto įgyvendinimo veikloms bendrai buvo panaudota 17824 Eur. 2020 metams šio projekto įgyvendinimui viso bus skirta 18300 Eur.
Vaikų dienos centre lankosi 20 vaikų. Kasdienine centro veikla kuriame saugią ir sveiką socializacijos aplinką, siekiame išvengti socialinės rizikos veiksnių plitimo vaikų tarpe, ugdome socialinius, buitinius, higienos įgūdžius, tautinę ir etnokultūrinę brandą, pasitelkdami specialistus bei skatindami savanorystę; padedame atsiskleisti vaikų gabumams, kūrybiškumui, meniškumui, suteikiame įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą vaikams ir jų šeimoms.
Tiesiogiai su vaikais kasdien centre dirba Lukšių seniūnijos socialinių paslaugų koordinatorė L. Šukaitienė, kuri ir rengia patį projektą bei teikia jo veiklos ataskaitas ministerijai. Prieš daugiau nei metus, į centro veiklą sėkmingai įsiliejo ilgametę patirtį darbe su vaikais turinti pedagogė J.Vizgirdienė. Centrą lankančių vaikų sotumu, buitimi bei kitais reikalingais kasdieniais dalykais rūpinasi socialinio darbuotojo padėjėja V. Kravčenkienė.
Dienos centre vaikai kasdien ruošia namų darbus, dalyvauja paskaitose, diskusijose jiems aktualiais klausimais ir temomis. Taip pat, organizuojami edukaciniai užsiėmimai, šventinės popietės, išvykos, stovyklos.

Garsiosios Ritinių sūrininkėsĮvairiomis veiklomis pasižymi mūsų bendruomenės centras. Vykdėme projektą ,,Kultūrinio gyvenimo aktyvinimas bendruomenės centre". Lėšos gautos pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 -2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonę ,, Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse".
Buvo numatytos dvi projekto veiklos: ekskursija į Birštono savivaldybę ir Kalėdų šventė bendruomenės vaikams.
Rugsėjo mėnesį aplankėme Birštoną. Ekskursijos gidas supažindino su centriniu miesto parku, mineralinio vandens garinimo bokštu Druskupis, Kneipo sodu ir jo sveikatinimo teorija, Basakojų taku. Birštono apylinkėmis gėrėjomės iš aukščiausio Lietuvoje apžvalgos bokšto.
Iš Birštono nuvykome į Nemajūnų bendruomenės centrą. Ten kepėme dzūkiškas bulvines bandas, susipažinome su bendruomenės centro veikla.
Ekskursijoje dalyvavo 18 įvairaus amžiaus bendruomenės narių.
Gruodžio pabaigoje surengėme vaikams tradicinę kalėdinę šventę. Vaikučius linksmino Linksmojo lagamino personažai. Visą valandą vaikai galėjo pasijusti žvaigždėmis. Jie mokėsi eiti raudonu kilimu, pasisveikinti su žiūrovais, deklamavo, dainavo, šoko. Kalėdų senelis dalino dovanėles.
Projektas buvo skirtas visoms gyventojų grupėms.

Briedžių BC pirmininkė Dalija ČerneckienėVasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Liudvinave (Marijampolės sav.) už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Marijampolės apskrities nugalėtojai.
Konkursas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse.
Pretendentus konkursui „Krašto auksas“ galėjo teikti visos norinčios organizacijos bei fiziniai asmenys. Nugalėtojus išrinko Apdovanojimų atrankos komisija, didelį dėmesį skyrusi pretendentų verslumui, projektų naudai visuomenei.
Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija konkursui „Krašto auksas“ pateikė du projektus. Pirmasis - Briedžių bendruomenės centro projektas ,,Kūrybinė stovykla Briedžių krašto jaunimui ir vietos gyventojams“. Programos priemonė pagal kurią vykdytas projektas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Programos priemonės veiklos sritis, pagal kurią vykdytas projektas, „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“. Bendra projekto vertė - 10526,22 Eur. Projekto metu buvo organizuojama penkių dienų išvažiuojamoji kūrybinė stovykla Briedžių krašto jaunimui 14-29 metų amžiaus ir vyresniems vietos gyventojams. Keturias dienas stovykla vyko Zyplių dvare. Projekto metu dalyviams buvo organizuojami medžio drožybos užsiėmimai ir edukacijos. Pratęsiant pažintį su medžio drožyba ir Lietuvos tautodailės tradicijomis viena diena skirta ekskursijai į Druskininkus. Ekskursijos metu susitikta su vietiniais tautodailininkais-medžio drožėjais.

01Lukšių bendruomenės centras džiaugiasi, kad sugebėjo, palyginus už mažą pinigų sumą, atlikti didelius ir kilnius darbus, kad pinigai buvo nukreipti į atokesnį Lukšių seniūnijos kampelį, ten, kur labiausiai „skauda“.
Bendruomenės centras pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" baigė įgyvendinti „Plynių gatvės ir žaidimų aikštelės apšvietimas" projektą.
Projekto vadovas - Lukšių bendruomenės centro pirmininkas Sigitas Bendorius. O paraišką parengė ir visas su projektu susijusias veiklas derino BC tarybos narė Lina Varnauskienė. Projekte numatytiems darbams vadovavo Lukšių seniūnas, BC tarybos narys Vidas Cikana. Visus tuos darbus atliko Lukšių seniūnijos darbuotojai, UAB „Undraitis ir Ko", Plynių kaimo gyventojai - savanoriai. Projekto buhalterinę apskaitą vykdė ir už su projektu susijusias veiklas atsiskaitė Lukšių BC tarybos narė Rima Bendorienė.
Projektui buvo skirta valstybės biudžeto lėšų suma - 1491,00 Eur. Projekto finansavimo šaltinis - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Joomla templates by a4joomla