Spausdinti
Kategorija: Projektinė veikla
Peržiūros: 371

Pasiruošę varžybomsŠakių raj. bendruomenių centrų asociacija parengė Nacionalinei paramai kaimo bendruomenių veiklai gauti paraišką „Bendruomenių diena 2020“. Ji buvo teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7. Veiklos sritis: tradicinių renginių organizavimas. Projektas įvertintas 100 balų ir gavo finansavimą ‒ 3000 Eur. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų taisyklėmis ir paraiškos sąmata buvo pirkta renginio organizavimo paslauga. Projekto tikslas ‒ surengti tradicinį renginį, skirtą Šakių rajono kaimo bendruomeninių organizacijų nariams. Jis jau ir pastovų savo pavadinimą turi ‒ Bendruomenių diena. Jos tradiciškumą pagrindžia tai, kad jo dalyvių skaičius kasmet didėja, o draugėn susibūrę bendraminčiai įgyja daugiau patirties bei idėjų. O jos naudą bendruomenės iliustruoja daugybe savanoriškų veiklų, kurdami verslus, įgyvendindami įvairiausius projektus. Be to bendrystės forumai moko ir skatina aktyvinti visų kartų kultūrinį ir dvasinį bendravimą, jaunimo bei senjorų įtraukimą į visuomeninių veiklų ratą, ir tai yra itin teigiamas nuoširdžių žmonių tarpusavio santykių ir kultūringo laisvalaikio praleidimo stimulas. Dalyvauti šiame projekte pagal jo uždavinius buvo numatyta nemažiau 200 dalyvių iš 20 bendruomenių. Pagal atliktą registraciją pasirodė, kad dalyvavo virš 200 asmenų iš 22 bendruomenių. Reiškia, lūkesčiai išsipildė su kaupu. Tuo labiau, kad renginyje ir publika savo amžiaus įvairove džiugino šventės rengėjus.
Jau nuo ankstaus ryto bendruomenių atstovai įrenginėjo savo kiemelius. Tai būtina įžanginė šventės dalis. Ji taip pat labai reikalinga, nes tomis minutėmis prasideda ir įtvirtinama tikroji kaimyno su kaimynu bendrystė. Organizatoriai džiaugėsi, kad seniūnijų bendruomenės sugebėjo rasti bendrą šneką ir sėkmingai kartu įsikurti bei pristatyti savo veiklas. Nors ir kiemeliai nebuvo numatyti vertinti, bet reikia be išimties pagirti visus renginio dalyvius: kiek išmonės įdėjo papuošimui ir bendruomeninių veiklų bei kaimo verslų pristatymui. Bendruomenietės Ingrida Jašinskaitė, Nijolė Butkevičienė, Irena Šakėnienė lankėsi kiemeliuose ir registravo dalyvaujančiuosius šventėje. Užsiregistravo virš 200 iš 22 bendruomenių. Taigi projekto rodikliai buvo pilnai pasiekti ir viršyti. Neregistruoti buvo tik pavieniai Zyplių dvaro lankytojai bei užsisakę kolektyvines edukacijas dvare, o jų tikrai netrūko.

Aplinką stebi Tarpučių čerauninkėsIr štai kiemeliai jau įrengti. Renginio vedantysis Bernardinas Petras Vainius skelbia šventės pradžią. Zyplių dvare nuskamba Bendruomenių himnas, kuriam žodžius parašė Birutė Danielienė. Daugelis bendruomenių posmuotai, pasitelkę muzikantus, kupletais išradingai pristato savosios bendruomenės veiklą.
Savo įžvalgomis dalinasi šventės svečias Šakių savivaldybės vicemeras Darius Jakavičius. Jis daug gražių savo pasisakymo žodžių paskyrė bendruomenėms, jų veiklų įvertinimui. Ir tai patvirtino, kad bendruomenės rajono gyvenime yra reikšmingos, nes jos suburia ir pritraukia žmones į daugelį veiklų. O tai, ką jos daro, yra matoma. Bet daug darbų laukia priekyje, ir reikia džiaugtis, kad yra iniciatyvių žmonių ne tik dabar dirbančių, bet ir perduodančių savo patirtį jaunoms kartoms. Prelegentas vylėsi, kad bendruomenės ir ateityje dalinsis savo idėjomis, sieks verslumo plėtros mažuose miesteliuose, kur tokiai veiklai yra puiki niša, nes Šakių rajonas yra ant aktyvaus lankytojų kelio, ir tą reikia išnaudoti. Be to visiems teko paragauti vicemero padovanotų tikrai skanių lauktuvių ‒ skruzdėlyno. Šis simbolis ‒ tai tarsi patvirtinimas, kad ir bendruomenės dirba pagal gamtinio skruzdėlyno principus: visi po šapelį į savo kalnelį.
VVG pirmininkas Juozas Dainelis taipogi nepagailėjo šiltų žodžių bendruomenėms, jų gražiam ir svarbiausia ‒ prasmingam bendravimui savo viduje bei su savo kolegomis kaimynais ne tik rajone, o ir daug plačiau. Jis, linkėdamas visada ir visur išlikti bendruomeniškiems, pasidžiaugė, kad bendruomenės tiesiog puikiai įgyvendina projektus. Nors projektų galimybės didelės, bet juos pateikti ir įgyvendinti taip pat nemaži ir sudėtingi reikalavimai. Tačiau bendruomenių aktyvas atkaklus ir rankų nenuleidžia, todėl linkėjo bendro supratimo ir lūkesčių išsipildymo. Iš VVG pirmininko ‒ vėl prasminga dovana visiems: jis įteikė didelį sūrį ir kibirėlį medaus.
Kalbėjo renginio svečiai VšĮ „Tvari idėja“ direktorė Reda Kneizevičienė bei Kudirkos Naumiesčio seniūnas Edvardas Belevičius. Jų žodžiai taip pat buvo palaikantys, skatinantys.
Vedantysis sąskrydžio dalyvius, didelius ir mažus, pakviečia dalyvauti net keliose edukacijose: molio dirbiniai (Andrius Janulaitis), akmens dirbiniai (Vidas Cikana), darbai iš metalo (Valdas Paukštys, Edvardas Mačaitis, Mindaugas Lažauninkas), zanavykiški karpiniai (Meilutė Andriukaitienė), vilnos vėlimas (Angelė Jonuškienė), turistinės sriubos virimas (Vitas Jakaitis).
Dalyviai įvairaus amžiausBet visos Zyplių dvaro prieigos pakvimpa Vito Jakaičio komandos šimto litrų katile išvirta ir įvairais prieskoniais pakvipusia žirniene. Pietūs vėl bendruomeniški ‒ bendri. O po skanių pietų visi pakviečiami į bendrystę, į Diskusijų kavinę. Šios dalies moderatorė yra Reda Kneizevičienė. Jai geriausiai žinoma tokio tipo veikla, kur buvo kalbama savanorystės ir įvairiais probleminiais bendruomenių klausimais, aptarta verslumo galimybės bendruomenėse, pabrėžta būtinybė kalbėtis, kad verslo idėjos nesidubliuotų. Visi dalyvavusieji išryškino savos bendruomenės problemas ir kartu aptarė galimybes jas spręsti.
Tačiau tikra džiaugsmo valanda laukia pačių jauniausių bndruomeniečių – vaikų, juk jiems organizuojami žaidimai su Kake Make! Tai bent siurprizas! Prisiliesdamas prie tokios dovanos, tikrai pasijunti esąs labai reikšmingas. O vaikams ‒ tai tikrai svarbu. Kol suaugusieji diskutavo, jauniausieji renginio dalyviai su tėveliais noriai ir smagiai žaidė su Kake Make ir jos komanda.
aptarta verslumo galimybės bendruomenėse, pabrėžta būtinybė kalbėtis, kad verslo idėjos nesidubliuotų.
Dalyviai ne tik kaimyniškai pasikalbėjo, pasidžiaugė vieni kitų veiklomis, bet ir šauniai pasportavo. Vikriausi – gotlybiškiečiai, antri ‒ gerdžiūniečiai, bet ne ką atsiliko Lukšių, Plokščių, Briedžių komandos. Visas forumas turėjo galimybę išgirsti Liepalotų, Gerdžiūnų kapelų muzikantus bei pamatyti Paluobių šokėjus.
Dėkojame vicemerui D.Jakavičiui ir VVG pirmininkui J.Daineliui už dalyvavimą renginyje ir saldžias ‒ gardžias dovanas, o Lukšių seniūnui V.Cikanai, Zyplių dvaro direktorei D.Bukšnienei už pagalbą organizuojant renginį.
Dėkojame edukatoriams Andriui Janulaičiui, Vidui Cikanai, Valdui Paukščiui, Edvardui Mačaičiui, Mindaugui Lažauninkui, Meilutėi Andriukaitienei, Angelei Jonuškienei, Vitui Jakaičiui.
Dėkojame seniūnams, kurie padėjo savo bendruomenėms dalyvauti renginyje bei seniūnams L.Miliūnienei, V.Dumčiui, E.Belevičiui, A.Bauboniui, V.Cikanai, kurie su savo bendruomenėmis dalyvavo renginyje.
Gerdžiūnų prisistatymasDėkojame visoms bendruomenėms, savo delegatus atsiuntusioms į tokį itin draugišką rajoninį susiėjimą, kuriame buvo puiki galimybė ir pabendrauti, ir pasimokyti, ir vieni kitais pasidžiaugti. Štai jos, mūsų aktyviausios: Lepšių (pirmininkė O.Baltrušaitienė), Lukšių (pirmininkas S.Bendorius), Slavikų (pirmininkė R. Baltrušaitienė), Sudargo (pirmininkė A.Dragūnaitienė), Griškabūdžio (pirmininkė A.Paškauskienė), Kudirkos Naumiesčio „Santaka“ (pirmininkė L.Adomaitienė), Tarpučių (pirmininkė R.Inkratienė), Veršių (pirmininkė L.Auštrienė), „Tėviškė“ (pirmininkė A.Janavičienė), Paluobių (pirmininkas A.Zavistauskas), Bliuviškių (pirmininkas V.Sinkevičius), Mikytų (pirmininkė S. Kučiauskienė), Panovių (pirmininkas B.Vainius), Plokščių (pirmininkė D.Kazakauskienė), Lekėčių (pirmininkė I.Puskunigienė), Voniškių (pirmininkė G.Kuncaitienė), Naumiestiečių sambūris (pirmininkas M. Kantautas), Keturnaujienos (pirmininkė B.Ūsienė), Briedžių (pirmininkė D.Černeckienė), Gerdžiūnų (pirmininkė J.Puidokienė), Gotlybiškių (pirmininkas M. Martinkaitis), Girėnų (pirmininkė I.Sakalauskienė).
Paskutiniai šventės akcentai prabėgo Zyplių dvaro ramybės auroje. Šventės dalyviai mėgavosi pasivaikščiojimais po dvaro parką, kvėpavo švariu oru, gėrė tylą ir ramybę.

G.Šnirpūnienė, BCA pirmininkė

Girėniškių prisistatymas Kas taiklesnis Lekėčių prisistatymas

Lukšių seniūnijos kiemelyje vyksta darbas Lukšių seniūnijos kiemelyje vyksta darbas 1 Molio edukacija

Mums lėlės patinka Palaikymo komanda Paluobių bendruomenė

Paluobių bendruomenė Patarimai sportuojantiems Santakos bendruomeniečiai

Sekasi neblogai Slavikietės įrenginėja kiemelį Sudargiškės

Susikaupęs rengino vedantysis B.Vainius Vilnos edukacija Visi buvo pavaišinti

Vyksta pasiruošimo darbai Zanavykų karpinių edukacija