Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projektų atrankos komitetas įvertino bendruomenių pateiktas paraiškas. 2018 m. gegužės 9 d. protokolo nutariamoje dalyje paskelbtos išvados apie vertinimo rezultatus:
Pagal Taisyklių 8.1 papunktyje įvardytą remiamą veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ finansavimą gavo finansavimą 93 bendruomenės ( 223868,96 Eur.);
Pagal Taisyklių 8.2 papunktyje įvardytą remiamą veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ gavo 80 bendruomenių ( 379436,66 Eur.);
Pagal Taisyklių 8.3 papunktyje įvardytą remiamą veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“ gavo finansavimą 92 bendruomenės (153003,42 Eur.).
Šakių bendruomenės teikė 10 projektų: 2 projektai - viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (Girėnų BC ir Slavikų seniūnijos BC), 2 projektai - bendruomenės materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui ir 6 projektai - renginių organizavimui ( Keturnaujienos BC, Briedžių BC, Lekėčių BC, Griškabūdžio BC, Lukšių BC, Kriūkų BC).

02

Finansavimą gavo:
1. Veršių bendruomenės centro projektas „Bendruomenės patalpų remontas“. Pagal šį projektą bus atliktas bendruomenės namų remontas. Išlaidos: PVC grindų danga, medžiagos remontui, kamštinė sienų danga; viryklė. 3000,00 Eur;
2. Girėnų bendruomenės centro projektas „Sporto aikštelės aptvėrimas ir lauko suoliukų įrengimas“. Pagal projektą bus išplėsta žaidimų ir poilsio zona, joje įrengiant lauko suoliukus ir aptveriant nauja tvora. Išlaidos šiam projektui - 5000,00 Eur;
3.Briedžių bendruomenės centro projektas „Briedžių krašto šventė „Vasaros žiedai“. Bus suorganizuota Briedžių krašto šventė „Vasaros žiedai“. Pagrindinės išlaidos: atlygis atlikėjui, viešinimas, medalių, taurių, suvenyrų įsigijimas - 1455,00 Eur;
4.Lekėčių bendruomenės asociacijos projektas „Tradicijas puoselėjanti Lekėčių miestelio šventė „Mėlynių festivalis“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti". Pagal šį projektą bus suorganizuota šventė „Tradicijas puoselėjanti Lekėčių miestelio šventė „Mėlynių festivalis“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti“. Pagrindinės išlaidos: įgarsinimo įrangos nuoma - 1500,00 Eur.
Rekomenduota skirti paramą projektams įgyvendinti, jeigu liks nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, kurios skiriamos pagal šias Taisykles. Jei atliekamų lėšų nebus, parama nebus skiriama:
5.Slavikų seniūnijos bendruomenės centro projektas „Viešosios erdvės sutvarkymas Šilgaliuose“ pagal projektą bus atliktas 45 Neįgaliųjų panduso ir trinkelių aikštelės įrengimas - 4699,74 Eur;
6.Griškabūdžio bendruomenės centro projektas „Oninės 2018 “ . Pagal šį projektą numatyta partneriškais pagrindais dalyvauti rengiant didžiausią Grikabūdžio krašto šventę ,,Oninės 2018“. Griškabūdžio BC uždavinys - suorganizuoti pramoginę popietinę šios šventės dalį. Pagrindinės išlaidos: rožės, suvenyrai, garso sistemos nuoma - 1499,11Eur;
7.Keturnaujienos bendruomenės centro projektas „Tradicinė šventė - Raudonskruostis obuoliukas“ . Pagal šį projektą bus suorganizuota „Tradicinė šventė - Raudonskruostis obuoliukas“. Pagrindinės išlaidos: atlygis atlikėjui, maitinimas, suvenyrai, renginiui vykdyti būtinų priemonių įsigijimas. 1482,48 Eur;
8.Asociacijos Lukšių bendruomenės centro projektas „Šimtmečio juosta Lietuvai. Valstybės dienos minėjimas Lukšiuose “ Pagal šį projektą bus organizuojama iškili Lukšių krašto šventė „Šimtmečio juosta Lietuvai. Valstybės dienos minėjimas Lukšiuose“. Pagrindinės išlaidos: scenos nuoma, gyvo garso koncerto įgarsinimo paslauga. 1500,00 Eur;
9.Kriūkų bendruomenės centro projektas „Kriūkų krašto tradicijų puoselėjimas“. Pagal šį projektą bus suorganizuota Kriūkų krašto šventė. Pagrindinės išlaidos: įgarsinimo ir apšvietimo įrangos nuoma, scenos nuoma. 1250,00 Eur.
Nefinansuota Paramos paraiška, pateikta praleidus galutinį paramos paraiškų teikimo terminą: Voniškių kaimo bendruomenės centras „Voniškių kaimo bendruomenės centro patalpų atnaujinimas“ Vertinimo metu nustatyta, jog projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes neatitinka tinkamumo gauti paramą reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 47.1 papunktyje, t. y (paramos paraiška pateikta 2018-02-26, o paraiškų teikimo terminas baigėsi 2018-02-23).

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla