Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

02Bendruomenių centrų asociacijos vadovai savo organizacijos 2013 m. vasario 19 d. vykusiame susirinkime (protokolas 2013-02-19, Nr.1) nutarė, kad asociacija turėtų teikti projektą, bendrą keliolikai bendruomenių. Prieš tai buvo atlikti tyrimai apklausiant tas bendruomenes, kurios nebuvo aktyvios projektų teikėjos dėl įvairių priežasčių, Tarp tų piežasčių gal svarbiausios buvo projektų rašymo ir administravimo arba darbo su kompiuteriu kompetencijų trūkumas ar negalėjimas suburti projektų rengimo komandų, dar neįgytas pasitikėjimas savimi ir kita. Tokia padėtis didino atskirtį tarp bendruomenių. Todėl asociacijos susirinkimui buvo pasiūlyta idėja mažiau pasiekimų projektinėse veiklose turinčias bendruomenes paremti per bendrą projektą. Bendruomenėms pretendentėms buvo pasiūlyta pareikšti savo pageidavimus BC asociacijai. Šie pasiūlymai buvo perkelti į projekto paraišką ,,Šakių rajono bendruomenių žingsniai verslumo link“. Konkurse projektas gavo finansavimą ir buvo sėkmingai įgyvendintas.
Įgyvendinimo metu buvo įsigyta lauko priežiūros, buitinės technikos, informacinių technologijų priemonių ir kita. Taip buvo sudaryta galimybė visu tuo pasinaudoti ir tiems bendruomenių centrams, kurie neteikė paraiškų dėl jau anksčiau minėtų priežasčių. Šis projektas padėjo bent iš dalies užlyginti tarp benduomenių veiklų atsiradusias netolygumų duobeles, suteikdamas naudą ir tenkindamas tų kaimo gyventojų poreikius, kurie negalėjo pasinaudoti kitų bendruomenėse anksčiau vykdytų projektų rezultatais. Tiek informacinių technologijų, tiek aplinkos priežiūros bei buitinės technikos kiekį apsprendė bendruomenės poreikių tyrimas ir dabar visa tai prisideda prie tų bendruomenių veiklų pletros galimybių ir per tai – geresnės gyvenimo kaitos.

Tai viešasis (ne pelno) vietos projektas – iš kurio nesiekiama gauti pelno, o pajamos investuojamos į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą ir tiesioginiai naudos gavėjai yra Šakių VVG teritorijos gyventojai, kuriems prieinami projekto rezultatai.
012017 m. BCA taryba priėmė sprendimą, kad projekte dalyvavusieji bendruomenių centrai procentaliai, atsižvelgiant į priemonės išliekamąją vertę, pagal BCA išrašytą sąskaitą perves gautų pajamų dalį. Kartu BCA taryba priėmė sprendimą su priemonių gavėjais gruodžio mėn. organizuoti projekto rezultatų aptarimą. Tada ir galėsime informuoti apie visai konkrečius projekto rezultatus ir jo naudą gyventojams. Tačiau reikia atsiminti, kad kaimo bendruomenės yra visuomeninės ne pelno siekiančios organizacijos ir ne viskas jų veiklose matuojama pinigais.
Naujoje vietos plėtros strategijoje (VPS) net 4 priemonės iš 7 - skirtos darbo vietų kūrimui, ir tai pakankamai erdvės verslo, valdžios ir NVO sektorių partnerystei. Tačiau kartu tai yra nemažas iššūkis NVO sektoriui. Valdžiai, turint visus svertus, tai turėtų būti įmanoma misija, bet ji didele dalimi deleguojama bendruomenininkams (visuomeninei organizacijai) tikintis išliekamosios vertės sukūrimo. Visuomeninės kaimo organizacijos pagal jų prigimtį išliekamąją vertę truputį kitaip matuoja. Čia svarbu ne tik pati materialinė išraiška, o ir tai, kiek ji prisideda prie žmogaus dvasios formacijos. ,,Pagrindinis kaimo bendruomenių veiklos Lietuvoje tikslas yra skatinti gyventojus, kad jie stengtųsi pagerinti savo gyvenimo sąlygas, motyvuoti juos saviugdai ir kultūrinei saviraiškai, sustiprinti solidarumo bei bendruomeniškumo apraiškas, siekti užkirsti kelią socialinės atskirties plitimui. Būtent nuo bendruomenių socialinio vystymo gali prasidėti gyventojų ekonominis stiprėjimas, kas yra itin svarbu siekiant sudaryti tinkamas prielaidas darniam kaimo vietovių vystymuisi“ (Alvydas Aleksandravičius, Jan Žukovskis, Aleksandro Stulginskio universitetas).
Manome, kad mūsų projektas kaip ir daugelis kitų pasiekė ir toliau sėkmingai tebesieka savo tikslų bei uždavinių sprendimo ir tikime, kad gyvenimo sąlygų pagerinimas bei motyvavimas saviugdai ir kultūrinei raiškai daug prisideda prie gyventojų ekonominių galių plėtros.

G.Šnirpūnienė, Šakių BCA pirmininkė

Joomla templates by a4joomla