Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Tikriausiai jau ne vienas esame skaitę dviejų tiražų brošiūrėles apie istorinę mūsų šalies vietovę – Sudargą. Jos gana nemažais tiražais buvo išleistos 2009, 2012 m. Tačiau jų poreikis yra ir toliau toks pat didelis, kaip ir susidomėjimas Sudargu ne tik tarp Lietuvos žmonių, bet ir tarp vis gausiau mūsų šalį lankančių užsieniečių. Reaguodamas į tai, Sudargo bendruomenės centras 2016 m. pateikė projektinę paraišką Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo mnisterijai naujam tokios edukacinės priemonės išleidimui. Projektas iš dalies buvo įvertintas teigiamai ir gavo finansavimą pagrindinei jo priemonei - naujos knygelės leidybai. Šį kartą leidinys ,,Sudargas" ženkliai padidėjo savo apimtimi: knygelę sudaro 28 vidiniai puslapiai, o juose plačiau nei ankstesnėse apžvelgiama tai, kas Sudargui yra svarbiausia - istorinė jo misija kuriantis ir vystantis Lietuvos valstybei. Žinoma, tų žinių labai nedaug, bet stengtasi jas pateikti taip, kad jos paakintų skaitytoją ieškoti jų dar daug daugiau. Svarbiausia – knygelė ,,Sudargas" dabar išleista trimis kalbomis: lietuvių, anglų, rusų. Todėl ji jau universalesnė ir gali būti įdomi skaitytojui užsieniečiui.


Knygelė ne tik turiniu, bet ir išvaizda yra Sudargo atspindys. Joje pateikta 18 aštuonių autorių nuotraukų, tarp kurių ne tik vietiniai fotografai, bet ir Sudargo svečiai. Manome, kad toks fotografijos autorių pasirinkimas leidžia pažvelgti į vietovę skirtingu žvilgsniu. Knygelės turinio autorė yra ir šių eilučių autorė. Todėl paaiškinu, kaip sudarytas jos turinys. Sudargo istorija labai daug kuo įdomi, tačiau įdomiausia ji savo seniausios praeities paliudijimais. Juk tai vietovė, buvusi viena tarp stipriausių Žemaičių tvirtovių, ilgus šimtmečius saugojusi ir gynusi mūsų protėvių genčių, o paskui jau susiformavusios Lietuvos valstybės žemes. Tas laikotarpis paliko atminimo liudytojus – penkis piliakalnius – mums ir ateities kartoms.
Kitas Sudargo išskirtinumo periodas - lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis. Čia, siekdamas plačiai vystyti knygnešystės veiklą, 1873 m. atsikėlė gyventi ir dirbti ganytojo darbą, o slaptai – ir užsiimti lietuviškų spaudinių leidybos ir platinimo veikla, kunigas Martynas Sederevičius. Knygelė taip pat skatina tuo plačiau domėtis.
Sudargo bendruomenės centras dėkingas leidyklai UAB V3 studija, nuoširdžiai ir korektiškai bendradarbiavusiai su užsakovu – Sudargo BC ir ypač punktualiai bei uoliai pildžiusiai susitarimus. Su šia leidykla bendradarbiavome jau trečiąjį kartą ir nė karto nenusivylėme.
Dera paaiškinti, kad knygelės turinį ir formą nulėmė dažni Sudargo lankytojų – turistų bei svečių – pageidavimai įsigyti kokią nors rašytinę priemonę apie Sudargą. Tikimės, kad leidinys atliks savo edukacinę paskirtį kad ir kuklioj žinių sklaidoj apie istorinį vietovę.

 

Alberta Natalija Dragūnaitienė, Sudargo BC pirmininkė

Joomla templates by a4joomla