Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

1Bendruomeninių organizacijų (toliau-BO) veiklą apibrėžia Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (2018m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-1774, Vilnius). Šio įstatymo tikslas – kurti palankią aplinką bendruomeninėms organizacijoms, užtikrinti tinkamas jų, kaip pilietinės visuomenės ir vietos savivaldos svarbios dalies, veiklos ir plėtros sąlygas. Jis nustato bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis ir kitas bendruomeninių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias bendruomeninių organizacijų plėtrą.
Šio įstatymo rėmuose Šakių savivaldybėje veikia Bendruomeninių organizacijų taryba (toliau - BOT), kurią sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai bei bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba:
1) teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
2) teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;

3) teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
4) atlieka kitas savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.
Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos darbą techniškai aptarnauja savivaldybės administracija.
Kovo 12 d. savivaldybės salėje įvyko BOT ataskaitinis susirinkimas, kurio metu pirmininkė Dalija Černeckienė pateikė BOT veiklos ataskaitą, atsakė į pateiktus dalyvių klausimus. Šiame susirinkime dalyvavo vicemeras Egidijus Peleckis bei nemažas būrelis rajono BC atstovų.
Vasario, kovo mėnesiai BC aktyvui yra labai įtemptas laikotarpis. Bendruomenėse vyksta ataskaitiniai susirinkimai bei bendruomeninei veiklai finansuoti paraiškų teikimas. Dalyviai turėjo galimybę diskutuoti dėl Šakių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų finansavimo konkurso tvarkos aprašo bei skelbiamos projektų idėjų pasiūlymų atrankos „Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti“.

BCA informacija

3

Joomla templates by a4joomla