Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

06Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas" Girėnų bendruomenės centras vykdo projektą "Bendruomeniškumo ir jaunimo iniciatyvų skatinimas Girėnų bendruomenėje". Kaip numatyta paraiškoje, rugsėjo 23 d. 50 girėniškių, išvyko į mokomąjį vizitą į Zarasų krašto bendruomenes. Pirmiausiai atvykome į Antalieptę. Apžiūrėjome bendruomenei pagal panaudos sutartį priklausančius pastatus ir teritoriją , kurioje yra valstybės saugomi architektūros paminklai, kaip vėlyvojo baroko bažnyčia, buvęs Basųjų Karmelitų vienuolynas, vandens malūnas. Bendruomenės nariai pasakojo apie teritorijos tvarkymo planus, pastatų prikėlimą naujam gyvenimui ir jų paskirtį.

Apžiūrėjome bendruomenės namų pastatą (pastato panauda gauta iš parapijos), kurio dauguma atnaujinimo darbų buvo atlikta talkų būdu.

Bendruomenės namuose jaunimui buvo skirta apleista patalpa, kurią jie patys atremontavo ir įsirengė treniruoklių salę. Jauni žmonės dalijosi patirtimi, kaip patys organizavo talkas ir savo jėgomis organizavo darbus, kaip ieškojo medžiagų patalpos šiltinimui. Jaunimui panaudai duota ir uždarytosios mokyklos sporto salė, kurioje organizuojamos diskotekos.

01Kudirkos Naumiestyje lankėsi 47 Pasvalio rajono Kiemėnų bendruomenės centro atstovai.Svečius sutiko ir su jais bendravo vicemerė Rima Rauktienė, mero padėjėjas Rimantas Valiukas, seniūnas Vincas Puida, Šakių BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė, Kudirkos Naumiesčio miesto ir seniūnijos bendruomenės centro ,,Santaka" pirmininkas Edvardas Belevičius.

Dr. Vinco Kudirkos muziejuje pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: Kiemėnų bendruomenės ir Kudirkos Naumiesčio miesto ir seniūnijos bendruomenės centro ,,Santaka" bei Pasvalio kaimo bendruomenių sąjungos ir Šakių bendruomenių centrų asociacijos. Jos atveria galimybes bendrauti abiejų rajonų bendruomenėms projektinėje, kultūrinėje veikloje bei keistis gerąja patirtimi gyventojų aktyvinimo, lyderių ugdymo klausimais.

Pasvalio rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, po 2002 m. prasidėjo spartus bendruomenių kūrimosi etapas. Dabar02 įregistruotos 46 kaimo bendruomenės. Rajono bendruomenės yra įkūrusios jas vienijančią organizaciją – Pasvalio rajono bendruomenių sąjungą, kuriai vadovauja Stasys Butkus.

Bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos rengia kultūrinius, sportinius renginius, tvarkingiausių ir gražiausių sodybų konkursus, rankdarbių parodas, dalyvauja savivaldybės finansuojamuose projektuose, po truputį bando savo jėgas respublikinėse programose. Pradėjus sparčiai steigtis kaimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms kaime, joms stiprinti nuo 2004 metų Pasvalio rajono savivaldybė skiria finansinę paramą. Pasvalio rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria apie 66000 Lt kaimo bendruomenių projektams finansuoti. Tai aktyvina kaimo bendruomenes ir skatina rengti vietos projektus bendruomenių poreikiams tenkinti.

032014 metais Kiemėnai švęs 460 metų jubiliejų. 1866 metais Kiemėnuose buvo atidaryta rusiška pradinė mokykla, kurioje mokėsi pirmasis Lietuvos savanoris, diplomatas, iškėlęs ant Gedemino pilies Lietuvos trispalvę Kazys Škirpa, Meno istorijos sudarytojas, prelatas Kazimieras Jasėnas, keliautojas, rašytojas Antanas Poška. Iki 1977 metų Kiemėnai buvo apylinkės centras, veikė pagrindinė mokykla, paštas, kultūros namai, vaikų darželis. Dabar Kiemėnuose gyvena 485 gyventojai. 2003 metais susikūrė Kiemėnų kaimo bendruomenė. Jos gretose 118 narių. Šiuo metu pagal VVG strategiją įgyvendinami šie projektai: vykdomas bendruomenės pastato remontas , kurio sąmata 99 tūkstančiai litų, mokyklos sporto salės rekonstrukcija ( 856 tūkstančiai litų), pastatytas vandens nugelęžinimo įrenginys ( 100 tūkstančių litų). Parašytas projektas sportinio inventoriaus įsigijimui už 56 tūkstančius litų. Bendruomenė organizuoja kraštiečių šventes, žymesnių žmonių jubiliejus ir t.t.

Svečiai Kudirkos Naumietyje aplankė visas įžymiausias vietas: dr.Vinco Kudirkos bei Širvintos muziejus, senąją ir04 naująją pasienio užkardas, susipažino su vykdomais europinio lygio projektais. Dienos centre svečių laukė susitikimas prie kavos puodelio su dainingosiomis klubo ,,Ieva" moterimis. Užsimezgė nuoširdus pokalbis apie nuveiktus bendruomenių darbus, norą keistis patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti. Išgirdome ir aukštaitiškų dainų atliekamų nemažiau dainingų pasvaliečių.

Išleidome svečius pasižadėję nuvykti atsakomajam vizitui į Pasvalio bendruomenes. Pažadą ištęsėti galėsime dalyvaudami Kaimo Tinklo paskelbtame projektų konkurse gerosios patirties sklaidai.

05„Norime išreikšti nuoširdžią padėką Jums visiems už svetingumą, nuoširdų priėmimą, už sugaištą laiką. Moterims: už jų švelnumą, gražias, nuostabias dainas. Mes džiaugiamės tuo, ką pamatėme, kuo gyvenome išvykoje ir ką parsivežėme pas save. Ačiū už šypsenas, už informaciją, už dovanas. Visų išvykoje dalyvavusių vardu – Stasys." – tokia žinutė atsirado mano elektroniniame pašte praėjus keletui dienų po svečių apsilankymo...

Edvardas Belevičius, Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centro,,Santaka" pirmininkas

03Gerdžiūnų bendruomenėje visi nekantriai laukė jau tradiciniu tapusiu floristikos seminaro- mokymo, kurį veda žinomas floristas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje Marijus Gvildys. Todėl rugpjūčio devintosios pavakare didelis būrelis meno gerbėjų patraukė Raudondvario parko link. Ten rugpjūčio 6-11 dienomis vyko tarptautinis žemės meno festivalis., kuriame dalyvavo iš 11 pasaulio šalių 23 menininkai. Ne veltui sakoma, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt kart išgirsti. Marijus Gvildys mūsų bendruomenę pakvietė į šį festivalį pasižiūrėti pasaulio menininkų darbų, kartu su jais kurti meną, jį improvizuoti ir žemę matyti kitaip. Projekte dalyvavo įvairaus amžiaus žmones: vaikai, jaunimas, suaugę ir Ilguvos socialinės globos namų gyventojai. Nors ir tokiai mišriai grupei , bet diena buvo įspūdinga. Visi dirbo su užsidegimu, noru kurti dar ir dar. Įdomiausia buvo tai, kad visi meno kūriniai daromi iš gamtoje esančių priemonių, komponuojami prie jau esančios gamtos kurios nors dalies ( pavyzdžiui medžio šaknies), o jų surišamoji dalis taip pat gamta arba natūralios gamtos produktai-lininės virvelės. Visi kaip vienas festivalio dalyvis kovotojas už gamtos išsaugojimą ir mūsų planetos ateitį .Apie tai galvoti reikia šiandien , ir to mokyti vaikus bei jaunimą.

Pasisėmę gerų emocijų ir šiltų įspūdžių namo patraukėme link Vilkijos. Ten užlipome ant apžvalgos aikštelės, nuo kurios matėsi didžiausia Nemuno vingio dalis, graži panorama. Pasižvalgę po Vilkijos apylinkes , persikėlėme per Nemuną į Pavilkijį. Užlipome ant Žemosios Pamenumės piliakalnio. Kai kurie dalyviai buvo pirmą kartą, todėl jiems labai patiko. Gražūs vaizdai, tvarkingai prižiūrimas piliakalnis pritraukia daug pravažiuojančiųjų pasigėrėti mielomis akiai tiek šios, tiek anos Nemuno pusės apylinkėmis.

Padarėme išvadą: graži ta mūsų Lietuvėlė, tik per mažai ją tausome, mylime ir grožimės ja.Užuot važiavę į svečias šalis, pirmiausiai pamatykime šalia esantį gamtos grožį ir jo įvairovę, saugokime savo ateinančioms kartoms. Prižadėjome patys sau, kad tai, ką matėme pritaikysime savo namų aplinkoje, darbe , patarsime kaimynams. Gamta mūsų akyse jau kitokia.

Daugiau nuotraukų ČIA

Paruošė projekto vykdytoja Gerdžiūnų bendruomenės tarybos narė Onutė RAKAUSKIENĖ

01Rugpjūčio 18-19 d. organizuojamas tradicinis Dviračių žygis po Zanavykijos krašto dvarus "Pažinkime Zanavykų kraštą", skirtas Muziejų metams paminėti. Viso žygio metu bus akcentuojama ne tik istorinė lankytinų vietų reikšmė, paveldo išsaugojimo svarba, žymių žmonių nuopelnai Zanavykų kraštui, bet ir tai, kaip kelyje turi elgtis ir atrodyti saugus dviratininkas, nes Girėnų bendruomenė dalyvauja Kelių direkcijos organizuojamame konkurse "Eismo saugumas bendruomenėse 2012" ir vykdo projektą ,,Saugus eismas zanavykams"

Organizuojamais dviračių žygiais siekiama ne tik susipažinti su Zanavykų krašto04 lankytinomis kultūrinėmis ir istorinėmis vietomis, bet ir gerinti jaunimo užimtumą, propaguoti važiavimą dviračiu, supažindinti su saugaus eismo taisyklėmis, ugdyti savarankiškumą ir savitarpio pagalbą. Zanavykų krašto muziejaus darbuotojai kartu su Girėnų bendruomenės nariais dviračių žygius rengia jau kelerius metus: 2010 m. Dviračių žygis į Sudargą, skirtas Lietuvos ir savojo krašto

istorijai: Žalgirio 600-osioms metinėms ir kraštiečio rašytojo V.Rimkevičiaus atminimui.

2011 m. Dviračių žygis į Ilguvą, skirtas Beatričės Grincevičiūtės 100-osioms gimimo metinėms.

Šis 2012 m. Dviračių žygis po Užnemunės krašto dvarus, skirtas Muziejų metams paminėti.02

Rugpjūčio 18 d. 10 val. dviratininkų kolona pajudės nuo Zanavykų krašto muziejaus. (Muziejaus g. 1 ) Važiuosime maršrutu Gelgaudiškis-Plokščiai-Kriūkai-Žemoji Panemunė - Pavilkijys - Lekėčiai - Lukšiai. Nakvynė Zyplių dvare. Ten 18 d. startuos lietuviško kino festivalis "Gervės". Renginio dalyviams jaunieji girėniškiai dalins atšvaitus, supažindins su saugaus eismo važiuojant mieste ar užmiestyje taisyklėmis. 19 d. 15 val. grįšime į Šakius. Minėto žygio metu dviratininkams bus išdalintos liemenės ir atšvaitai. Žygeivius lydės Šakių rajono kelių policijos ekipažas.

03Rugpjūčio 16 d. 15 val. Saugaus eismo renginių ciklą Girėnų bendruomenės vaikams, jaunimui, jų tėveliams pradėsime nuo paskaitos - socialinės akcijos "Saugokis ir saugok". Paskaitos metu bus suteikta itin aktuali informacija ir žinios, kad mažieji galėtų šias žinias pritaikyti savarankiškai išėję į gatvę. Tikimės, jog paskaita sulauks ne tik vaikų, bet ir jų tėvelių dėmesio. Renginyje dalyvaus Šakių r. PK kelių policijos poskyrio specialistas Gintautas Vedegys ir kriminalinės policijos specialistė Aušra Mackevičiūtė. Paskaitos-akcijos tikslas-šviesti visuomenę ir skatinti elgtis mandagiai bei atsakingai, keliuose, gatvėse, visiems kartu rūpintis eismo kultūra ir jos sklaida mūsų visuomenėje.

Rima Vasaitienė, Girėnų bendruomenės centro tarybos narė

Joomla templates by a4joomla