Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Šakių žemė - mano kraštas.
Koks gražus čia upių raštas,
Žalių girių kuplios salos
Ir arimų tiesios vagos!..
Kad Šakiai grožiu švytėtų,
Kad darbuos sėkmė lydėtų,
Tai bendruomenių aktyvas
Dirba pluša, kas tik gyvas.
( Birutė Danielienė)

Rudenėjantis oras ir trumpėjančios dienos bendruomeniečių nebaugina. Visi džiaugiamės galimybe po ilgo laiko vėl susispiesti draugėn, pasimatyti su senais bičiuliais, užmegzti naujas pažintis. Ir susitikti ne bet kur, o Šešupės ir Širvintos santakoje įsikūrusiame Kudirkos Naumiestyje. Mieste, kurio pavadinimas asocijuojasi su varpininku, tautos žadintoju, Lietuvos himno autoriumi, daktaru Vincu Kudirka. Tiesa, jis Naumiestyje gyveno tik paskutiniuosius penkerius savo gyvenimo metus, tačiau bene čia išliko giliausiai įspaustos jo pėdos, labiausiai atskleidžiančios jo gyvenimo credo ‒ mums visiems paliktas linkėjimas gyventi ,,Vardan tos Lietuvos“. Graži, daug menanti miestelio istorija. Ji tarnauja mums saugodama senųjų laikų į šią žemę giliai įleistas tautinio pilietiškumo šaknis ir skatina naujų atžalynų kilimą. O mūsų, Šakių rajono bendruomenių, šios dienos tikslas – bendrystė. Tai akcentuojama ir renginio pavadinime - „Bendrystė mus vienija“.
Vėsus oras, dangumi plaukiantys debesys rugsėjo 18 d. neišgąsdino bendruomeniečių ir noro susitikti, pasidžiaugti bei pasidalinti nuveiktomis veiklomis. Į šurmulingą ir bendryste alsuojančią septintą bendruomenių šventę atvyko gerbiami svečiai: LR Seimo narė Irena Haase, LR Seimo nario Giedriaus Surplio padėjėja Ilona Šeflerienė, LR Seimo nario Simono Gentvilo patarėja Reda Kneizevičienė, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis ir nemažai bedndruomenių aktyvo iš daugelio rajono vietovių.

Šventė buvo pradėta bendruomenių asociacijos himnu ir svečių sveikinimais bei palinkėjimais. Renginio metu Seimo nario ir Aplinkos ministro Simono Gentvilo vardu buvo įteikti padėkos raštai ir suvenyrai bendruomenėms, kurios įgyvendina aplinkosauginius projektus ir telkia bendruomenės narius tvarkant viešąsias erdves. Šie pagarbos ženklai buvo įteikti asociacijos Naumiestiečių sambūris pirmininkui Mindaugui Kantautui, Janukiškių bendruomenės centro pirmininkui Arvydui Babušiui, bendruomenės centro „Tėviškė" pirmininkei Alvyrai Janavičienei ir Griškabūdžio bendruomenės centro pirmininkei Agnei Paškauskienei. Seimo narė I.Haase ,,Už kūrybišką ir prasmingą savanorišką darbą, atliekamą su kantrybe ir meile, dėkojo Audrai Atažanovienei (Gotlybiškių BC), Angelei Jonuškienei (Girėnų BC),Virginijai Gylienei (Panovių kaimo BC). Už kūrybiškumą, sumanumą, už gebėjimą sutelkti Kudirkos Naumiesčio krašto gyventojus prasmingai veiklai, sėkmingai puoselėjant bendruomeniškumo dvasią įteikė Meilutei Andriukaitienei (Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“). O už aktyvumą ir kūrybingumą, atiduodamą širdies šilumą, siekiant, kad mūsų visų aplinka būtų įdomesnė, gražesnė, prasmingesnė, padėka įteikiama Kudirkos Naumiesčio seniūnui Edvardui Belevičiui. Vytautui Legotai (Degutinės BC), Irenai Sakalauskienei (Girėnų BC), Rūtai Mickaitienei (Tarpučių BC) buvo įteikti LR Seimo nario G.Surplio apdovanojimai.
Toliau pagal renginio programą vyko linksmas ir išradingas bendruomenių prisistatymas, tema: „Mano gyvenvietė, kaimas, bendruomenė – ypatingi“. Jo metu nemažai sužinojome apie bendruomenių nuveiktus darbus, krašto įžymybes. Džiaugėmės išgirdę, kad prie krašto įžymybių priskirta ir seniūnaitė.
O bendruomenių kiemeliuose vyko įvairios edukacijos: vyžų nėrimas vąšu, vilnos vėlimas, skiautinių lėlių, karpinių, vaflių gamyba, piešimas ant šilko, siuvinėjimas ant drobės. Žinoma, nemažos varžytuvės vyko pateikiant skanius kulinarinius gaminius, tai: zanavykų duonelę, grikių košę, kugelį, įvairius sūrius, meduolinius sausainius ir kt. Tarpučių bendruomenė pakvietė apsilankyti foto ir portretų dirbtuvėse "Kreivas rūbas". To dar mūsų bendruomeninių veiklų istorijoje nebuvo. Pagal norinčių pakliūti į dirbtuves eilę galima buvo spręsti, kad tai visus labai sudomino.
Bendruomenių komandos turėjo galimybę pasigalynėti linksmose sportinėse varžybose, kurias pravedė Vytautas Smirnovas (Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyrius). Puikiai pasirodė: Žvirgždaičių BC (1 vieta), Gotlybiškių BC (2 vieta), Liepalotų BC (3 vieta). Jie apdovanoti BCA medaliais ir skanėstais.
Skanavome Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyrius maisto ruošimo komandos ir jų šefo Vytuko košę bei Rasos blynus. Jiems noriai ir aktyviai talkino skyriaus vedėja Marija Jurgilienė.
Visi turėjo galimybę nemokamai aplankyti Vinco Kudirkos, Jono Valaičio „Bulvės“ ir Širvintos muziejų ekspozicijas.
Bendruomenių policininkė Aušra Mockevičiūtė išradingai organizavo saugaus eismo viktoriną, dalino saugaus eismo priemones bei kitą informacinę medžiagą.
Linksmo juoko doze apdalino Paluobių bendruomenės teatro grupelės (vad. Aida Demikytė) parodyta komedija „Maušos karčiama“.
Džiaugėmės mūsų tarpe matydami seniūnus Giedrę Snudaitienę (Žvirgždaičių sen.), Edvardą Belevičių (Kudirkos Naumiesčio sen.), Valdą Dumčių (Slavikų sen.), ne tik, kaip stebėtojus, bet ir aktyvius įvairių rungčių dalyvius. Gal nuo čia, nuo bendrų veiklų ir prasideda vietos valdžios bendrystė su bendruomene.
Puikios kapelos „Liocai“ atliekami kūriniai nepaliko abejingų, vieni lingavo, kiti sukosi ratelyje, o treti trypė polką.
Nuoširdus ačiū visiems visiems svečiams už dovanas ir dalyviams, nepabūgusiems atvėsusio oro ir atvykusiems į bendrystės šventę. Dėkojame bendruomenių centrų vadovams: Irenai Sakalauskienei, Valdui Sinkevičiui, Vytautui Legotai, Arvydui Babušiui, Bernardinui Vainiui, Ritai Rakauskienei, Irenai Švelnienei, Andriui Zavistauskui, Mariui Martinkaičiui, Onutei Baltrušaitienei, Alvyrai Janavičienei, Edvardui Belevičiui, Renatai Baltrušaitienei, Agnei Paškauskienei, Sigitui Bendoriui, Mindaugui Kantautui, Danguolei Pranckevičienei, Astai Inkratienei, Loretai Adomaitienei ir jų aktyvui. Jų ir visų dalyvių dėka šventė sukūrė pozityvios bendrystės ratą ir emocine savo šiluma sušildė kiekvieną, nepalikdama šiam gražiam renginiui nei vieno abejingo. Ačiū tariame Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus vadovei Marijai Jurgilienei ir jos komandai bei sporto organizatoriui Vytautui Smirnovui, Kudirkos Naumiesčio Kultūros centro vadovui Albinui Šlakaičiui ir jo kolektyvui, renginio vedančiajai Rugilei Guzovijūtei-Mekšriūnienei.
Renginį norisi apibendrinti Šakių savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio išsakytomis mintimis: „Yra kuo pasidžiaugti, yra kuo vieniems su kitais pasidalinti. Sveikindamas linkėjau telktis ne tiek į žiedus ar vaisius, o į šaknis; ne į rezultatus, o į procesą. Tam ir esam, kad vieni kitus papildytume, įgalintume, bendradarbiautume. Sėkmės mintyse, darbuose, buvime kartu.“

G.Šnirpūnienė, BCA pirmininkė

 

Joomla templates by a4joomla