Spausdinti
Kategorija: Bendruomenių naujienos
Peržiūros: 69

Prie naujo kryžiausŠventė prasidėjo liepos 5 d., sekmadienį, šventomis mišiomis Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Vytautas Juozas Insoda. Buvo meldžiamasi už Liepalotų krašto gyventojus, jų bendruomenę, gyvuosius ir mirusiuosius. Po mišių, šventė persikėlė į Liepalotus, kur buvo šventinamas naujasis kryžius.
Tai pirmas renginys šioje bendruomenėje po koronaviruso. Todėl labai džiaugėmės gausiai susirinkusiųjų kraštiečių būriu. Lukšių klebonas pašventino ir pagerbė kryžių. Bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė dėkojo kryžiaus autoriams: Liepalotų kraštiečiui Mindaugui Lažauninkui už kryžiaus metalinės dalies kompoziciją, Lukšių seniūnui Vidui Cikanai, kuris ne tik padėjo rūpintis kryžiaus pastatymo darbais, vietos parinkimu, bet taip pat savo idėjomis prisidėjo prie bendros kryžiaus kompozicijos. Taip pat padėka buvo įteikta menininkei Kristinai Lasauskienei už angelo kompoziciją greta kryžiaus.
Po kryžiaus šventinimo šventės dalyviai susirinko į bendruomenės salę. Šventinį pranešimą, skirtą valstybės dienos paminėjimui, skaitė Stasė Kepalavičienė. Dar kartą visus susirinkusiuosius pasveikino bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkė Alvyra Janavičienė. Šventę vainikavo Slavikų kaimo kapelos koncertas (vad. Renata Baltrušaitienė). Už nuotraukas BC pirmininkė dėkojo Laurai Kerušauskaitei, o visiems susirinkusiems – už gerą nuotaiką ir aktyvų dalyvavimą.
Į namus visi išsiskirstė praleidę puikią dieną ir džiugiai nusiteikę, nešdamiesi nuoširdaus bendravimo šilumą.

BC informacija

 

A.Janavičienė ir V.Cikana Renginio dalyviai