Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Knygų autorė A.DragūnaitienėBirželis ‒ vasaros audrų mėnuo, todėl jo metu ir laukų darbus nudirbti, ir dvasios atgaivą ‒ renginius organizuoti daugsyk būna nelengva. Šių metų pirmasis vasaros nėnuo, jo antrosios savaitės pradžia, pasižymėjo ypač audringais škvalais, taip pat kad ir trumpomis, bet siautulingomis liūtimis ir vėjais.
O Sudarge tą savaitę, birželio 12 d. 16 val., buvo numatytas nedažno turinio renginys ‒ dviejų knygų skaitytojams pristatymas, (jų autorė Alberta Natalija Dragūnaitienė). Viena iš jų monografija ,,Sudargo istorijos atspindžiai“, išleista 2019 m., kita grožinio turinio ‒ apsakymų rinkinys ,,Sugrįžimai“. Apie ką kalbama pirmojoje, turbūt detaliai pristatyti nereikia, nes yra iškalbus jos pavadinimas. Šios knygos dar nepalietusiems ir nemačiusiems, galima glaustai ją apibūdinti. Tai 180 puslapių knyga, išleista trimis kalbomis: lietuvių, rusų, anglų. Bet vertimai į užsienio kalbas yra sutrumpinti, perteikiantys tik žinių santraukas, kurios yra pagrindiniuose knygos skyriuose. Tačiau manome, kad tos iš svarbiausių knygos skyrių parinktos žinių santraukos ir užsieniečiams padės suprasti, kas ir koks yra Sudargas. Lietuvos skaitytojams žinių pateikiama daug daugiau: jos suguldytos į 119 puslapių, nors pagal turimą sukauptą medžiagą, bet ne pagal finansinius išteklius leidybai šis leidinys galėjo būti dar platesnės apimties.
Kokios temos ir kodėl leidinyje jos laikytinos svarbiausiomis?

Apibendrintą atsakymą rasim jau knygos pratarmėje, o paskui ‒ dešimtyje jos skyrių pagal temas, kur beveik kiekviena tema turi dar savo potemes. Taigi leidinys turėtų būti lengvai skaitomas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad monografijoje rašoma ne tik siaurai apie Sudargą, bet stengiamasi parodyti šios vietovės augimą visos Lietuvos vystymosi kontekste. Vaizdus ir įvykius buvo siekta pristatyti chronologine tvarka pagal laiką ir jų svarbumą. Žinoma, pirmieji leidinio sakiniai būtinai turi būti apie išskirtinį Sudargo krašto gamtos grožį ir bent trumpos žinios apie dabartinių laikų demografinę situaciją. O tolėliau jau suteikiamas žodis mokslui, dar tik truputį daugiau kaip šimtą metų beieškančiam šio krašto pažinimo paslapčių išaiškinimo ir per tą laikotarpį spėjusiam nemažai nuveikti. Čia pamėginta pažingsniuoti per visus istorinius laikotarpius nuo seniausių laikų iki naujujų. Ir šiuose skyriuose svarbu parodyti Sudargo plėtrą per konfesinių bendruomenių kūrimąsi ir mokyklų steigimąsi, pereinant prie XIX –XX a. Lietuvos išlikimui sukeltų iš karto carinės Rusijos grėsmių, o vėliau ir siaubingų II-ojo pasaulinio karo padarinių. Šio laikotarpio įvykiai aptariami keliuose skyriuose.
Knygos apie SudargąKaip pilietiškam Sudargo kraštui priklauso, monografijoje nemažai vietos skiriama knygnešystės laikotarpio nušvietimui: čia pateikiama knygnešių tėvu tituluoto kunigo Martyno Sederevičiaus gyvenimo ir veiklos apžvalga bei jo suburto lietuviškos spaudos platintojų tinklo nuopelnai.
Daug įdomių ir reikšmingų žinių skaitytojai suras paskutiniame knygos skyriuje ,,Atsiminimų apie Sudargą mozaika“. Jie yra autentiški, kiekvieno pasakotojo patirti ar išgyventi. Kai kurie skaitytojai jau yra perskaitę šį leidinį, ir jie sako, kad esą nežinoję, kokią ir rūsčią, ir gražią praeitį yra turėjęs Sudargas. Ir jiems malonu, kad tos žinios prisidės prie šio nuostabaus krašto garsinimo ir atminimo būsimoms kartoms perdavimo. To šiuo leidiniu ir siekiama.

Kita knyga ‒ grožinis smulkiosios prozos‒apsakymų rinkinys ,,Sugrįžimai“. Jis išleistas 2020. Šį rinkinį sudaro 29 įvairaus turinio apsakymai. Jų turinio pamatai ‒ Zanavykijos ir plačiau Sūduvos krašto gyvenimas, šio krašto pati gražiausia upė Nova, bet ir Šešupė, Ir Nemunas. Prie jų glaudžiasi Kudirkos Naumiestis, Sudargas...Daugelis įvykių susiję su Griškabūdžio padange, su skaudžiais jos žmonių likimais, kurie galėjo būti panašūs į daugelio Lietuvos žmonių gyvenimus. Kai kurie apsakymų personažai yra konkrečių žmonių prototipai ir konkretūs įvykiai, savo kokiu nors išskirtiniu ar net neišskirtiniu bruožu, poelgiu tiesiog autorei tarsi pasiūlę kūrybinį paveikslą. Ne viename apsakyme tie paveikslai yra įvilkti į kūrybinio akto rėmus. Jau kai ką skaičiusieji taip pat labai lengvai atranda savo gyvenimus, bet kai kurie tuo net neapsirinka: viename, kitame kūrinio paveiksle figūruoja dar dabar tebegyvenantys konkretūs žmonės ar jų palikuonys.
Už tai, kad monografija ,,Sudargo istorijos atspindžiai“ keliauja pas skaitytojus, ir autorė, ir Sudargo bendruomenės centras yra dėkingi Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai per LEADER programą, Nacionaliniam Lietuvos LEADER fondui ir Šakių savivaldybei per Šakių krašto VVG. Projektą nuosavomis lėšomis parėmė keturi Sudargo ūkininkai: Jurgis Miliūnas, Artūras Česnakas, Benas Šakaitis, Vidmantas Brazaitis bei Sudargo bendruomenės centras. Apsakymų rinkinį rėmė Šakių rajono savivaldybė per savo leidybinę komisiją ir leidykla UAB V3 Studija.
Malonu, kad mūsų krašto pavedo neužmiršta 2005‒2012 m. archeologinės ekspedicijos metu tyrinėjimams vadovavę mokslininkai archeologas, archeologijos istorikas dr.Gintautas Zabiela ir archeologas, paveldosaugos ekspertas Zenomas Baubonis. Juk Sudargo piliakalniai ‒ tarsi jų kūdikis. Juk jų vadovaujamos ekspedicijos paskutinių tyrinėjimų analitiniai darbai atskleidė ir suteikė daug naujų žinių apie istorinę Sudargo vietovės praeitį ir nutiesė toms žinioms kelius į ateitį. Mums, Sudargui ir Šakių kraštui, Lietuvos gyvenimo lemtis paliko tokį brangų palikimą ‒ dar per du tukstantmečius nesunaikintą galingą piliakalnių kompleksą, galingos tvirtovės reliktą. Todėl mūsų krašto žmonių ir visų Sūduvių bei Žemaičių ir tolimesnės Lietuvos piliečių pareiga garsiai kalbėti apie savo brangintino paveldo objektus, tai reiškia ‒ ir apie Sudargą. Juk tik ant gerai sumūrytų istorinių žinių pamatų gali būti pastatytas tvarus mūsų ateities rūmas.
Renginio dalyviaiJau iki šventės Sudargo bemdruomenė ne kartą dalinosi su visuomene žinia apie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Sudargo bendruomenei skirtą prizą - ,,Tautos šimtametį ąžuoliuką“, tikrą Stelmužės ąžuolo palikuonį. Jam pasas išrašytas 2018 metais, į Sudargą jis atkeliavio tik dabar. Bendruomenė jį gavo už ,,Šimtmečio atradimą“- per šimtą metų išsaugotą tautinio paveldo produktą – figūrinių meduolių (grybukų) gamybą. Šio krašto grybukų kepėjų kepėja ir kitų kepėjų edukatorė yra sudargietė Marija Janušaitienė. Ąžuoliukas buvo pristatytas renginio metu, o pasodintas jam parinktoje vietoje bus dar truputį jį paugdžius.
Leidinių autorė ir Sudargo krašto žmonės džiaugiasi, kad į knygų priststymo renginį suėjo, suvažiavo, sugužėjo tiek daug gražaus ir žingeidaus svieto, ir visos publikos rimtis buvo iškalbinga liudininkė, kad tokių renginių žmonėms reikia. Ačiū VISIEMS už tai. Dėl tokių klausytojų ir (tikiuosi) skaitytojų, verta dirbti ir savo darbais pasidalinti su visais. Visiems dėkodama, prie jų priskiriu ir savo vaikus bei jų šeimas. Juk jiems pirmiesiems tenka išgirsti mano, kartais, aimanas ir dalyvauti jų sprendimuose.
Renginį savo nuostabiu grojimu parėmė ir jautriai papildė iš Sudargo kilęs ir savo šaknų, įleistų gimtinėje, neužmiršęs saksofonistas virtuozas Žvaigždenis Endriukaitis. Jis savo muziką atvežė kaip dovaną savo auklėtojai – knygų autorei. Nuoširdžiai ačiū Žvaigždeniui!
Leidinio kelionei į pasaulį pristatymo šventę rengė visas darnus ir nuoširdus Sudargo bendruomenės centro aktyvas, kuriuo tikrai galima pasitikėti, pasidžiaugti ir didžiuotis. Bendruomenei kam nors ruošiantis, visada galima tvirtai jaustis, kad tai, kas numatyta, bus ir padaryta. Tai puikus susiklausęs jaunų sąžiningų žmonių sambūris, pilnas išradingumo ir entuziazmo. Su jais darbus dirbti gera.

Pagarbiai ir su meile Alberta Natalija Dragūnaitienė,
Sudargo bendruomenės centro pirmininkė

Joomla templates by a4joomla