Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pernai priimtas naujos redakcijos Nevyriausybinių organizacijų (NVO) plėtros įstatymas. Jame buvo patikslinta nevyriausybinės organizacijos sąvoka, numatoma nevyriausybinės organizacijos statuso registravimo galimybė Juridinių asmenų registre, Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos veiklos principai. Šiuo įstatymu sudaromos sąlygos nevyriausybinių organizacijų instituciniam stiprinimui, sukuriant NVO fondą ir numatant reikalingą teisinį reguliavimą jų finansavimui iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.
Aptarti kokius darbus reikia atlikti, kad Šakių savivaldybėje šio įstatymo vykdymui būtų uždegta žalia šviesa, sausio 13 d. susitiko mero pavaduotojas Darius Jakavičius, mero patarėjas Edvinas Albrektas, savivaldybės tarybos narė Margarita Liukaitienė bei rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė. Svarbiausias susitikimo tikslas yra tai, kad yra sukuriamas Nevyriausybinių organizacijų fondas. Tai naujas, iki šiol nebuvęs darinys. Fondo lėšos bus sudaromos iš nuolatinių Lietuvos Respublikos gyventojų nepaskirtos gyventojų pajamų mokesčio dalies (2%) ne pelno subjektams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skiriamų asignavimų ir iš kitų teisėtai gautų lėšų. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatoma Vyriausybės nustatyta procentinė praėjusių metų gyventojų nepaskirto gyventojų pajamų mokesčio ne pelno subjektams dalis, ne mažesnė negu 20 procentų.
Pirmieji darbai, kuriuos šakiečiams reikia atlikti, tai koordinatoriaus NVO klausimais savivaldybėje paskyrimas ir įstatymiškai registruotų ir veikiančių rajone NVO sąvado sudarymas bei NVO ir BO (bendruomeninių organizacijų) bendros tarybos išrinkimas. Daug įdirbio pareikalaus rajono nevyriausybinių organizacijų išsigryninimas. Nevyriausybinėmis organizacijomis siūloma laikyti nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomus savanoriškumo pagrindais įsteigtus visuomenės ar jos grupės naudai veikiančius viešuosius juridinius asmenis, kurių tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus. Nevyriausybinėmis organizacijomis nebūtų laikomi:
1) juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių – juridinių asmenų nėra nevyriausybinės organizacijos, bet yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;
2) juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau nei 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;
3) politinės partijos;
4)profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;
5)organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
6)sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;
7) šeimynos;
8) nuolatinės arbitražo institucijos.

Tikime, kad šis susitikimas ir jame aptartos veiklos gairės išjudins organizacijos veiklas bei suteiks galimybę pasinaudoti NVO fondo lėšomis.

BCA informacija

Joomla templates by a4joomla