Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

BCA susirinkimas 2 1Kiekvienas šalies regionas, kraštas ar atskira vietovė brangina ir tausoja savo dvasią. Juk joje mūsų papročių saugykla, mūsų kultūros būtovė, mūsų ateities vilčių išsipildymo regykla. Taigi ta vietovės dvasia ‒ mūsų visų didysis turtas. Bet ne po užraktais jis laikytinas: naudą visuomenei jis atneš tik tada, kai bus naudingai įveiklintas.
Tai dėl tokių rūpesčių balandžio 29 d. Šakių rajono bendruomenių centrų atstovai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą. Jo metu ne tik aptartos metų veiklos bei kartu su rajono meru Edgaru Pilypaičiu panagrinėtas Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas ir apžvelgti jau nuveikti bendruomenių darbai, bet išgvildenti ir būsimi rūpesčiai.
2018‒ieji metai Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijai ‒ neeiliniai, nes bendrai dirbame jau 15 metų. Sausio mėn. 21 d., susirinkę Zyplių dvare į jubiliejinį renginį, apibendrinome per visą tą laikotarpį nuveiktus darbus, analizavome, kokius pokyčius jie paliko mūsų gyvenime. O kalbėti buvo apie ką, nes Šakių krašto bendruomenės visus 2018 metus dirbo su užsidegimu ‒ juk visus mus šildė Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio dvasia.
Tai kokia mūsų veiklų panorama?
Šiuo metu Šakių rajone yra įregisruota 41 bendruomenė (BC). Jos vienija apie 1800 narių. Džiaugiamės bendruomeninių organizacijų pasiekimais, nes jos, išgryninusios veiklas, kartu su vietos valdžia, teritorijoje veikiančiomis įstaigomis sėkmingai bendrauja spręsdamos įvairiausias problemas. Pagiriamojo žodžio bendruomenių centrai verti už tai, kad jie išmoko dirbti ne tik savo centro apibrėžtame rate, o veiklas išskleidžia po visą to krašto bendruomenę. Į bendrą veiklą su bendruomenės centrais jungiasi vietovės seniūnijos, mokyklos, kultūros įstaigos, ryšių skyriai, konfesinės bendruomenės, kitos įstaigos ar visuomeninės organizacijos. O tai itin stiprina bendruomenių tarpusavio ryšius. Toks puikus veiklų susiliejimas labiau spartina kiekvienos konkrečios vietovės gyvenimo kaitą.

BCA susirinkimas 2 2Šakių bendruomenių veikla gana plati ir įvairi, nes dirbame gyventojų labui, kurdami aplinką, kurioje gera gyventi, ugdydami žmonių sąmoningumą ir suteikdami erdvę bendruomenės narių saviraiškai. Jau daug metų vyksta Bendruomenių nominacijos, kuriose įvardinamos aktyviausios bendruomenės, pastebimi bendruomenių lyderiai, savanoriai, išrenkami įdomiausi renginiai.
Slavikų seniūnijos bendruomenės centras tapo „Šauniausia bendruomenė 2018“ (pirmininkė Renata Baltrušaitienė). Jiems įteiktas apdovanojimas už Slavikų krašto paveldo saugojimą ir prikėlimą naujam gyvenimui, už socialines veiklas ir nuoširdų darbą su jaunimu, už visuomenės žadinimą per saviveiklą ir glaudų visų Slavikų seniūnijos padalinių bendradarbiavimą.
Paskatinamosios nominacijos 2018 įteiktos Briedžių bendruomenės centrui (pirmininkė Dalija Černeckienė) ‒ už Briedžių krašto galimybių plėtrą per atsakingai apmąstytus ir nuosekliai įgyvendinamus projektus, prisidedančius prie materialiųjų bendruomenės vertybių prikėlimo ir išsaugojimo, už įvairiapusišką edukacinių ir kitų veiklų vystymą bendruomenėje. Apdovanotųjų tarpe sušvito dar pakankamai jauna Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenė (pirmininkė Ona Baltrušaitienė). Ši bendruomenė yra tikra gerojo pavyzdžio skleidėja. Lepšiečiai sugebėjo gyvenimo vėjų beišblaškomą menką savo krašto atminties židinėlį visų meilės pastangomis įžiebti, prikelti, kad jis kaitriai liepsnotų ir šildytų visus ‒ didelius ir mažus ‒ pasilikusius Lepšiuose ir į savo gimtinę sugrįžtančius iš visų kraštų, iš visų tolių.
Apie bendruomenių sėkmę dalyvaujant Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuojamame saugaus eismo konkurse galime kalbėti kas metai. Girėnų bendruomenės centras pelnė pavienių bendruomenių tarpe 2 vietą. Susivienijimų tarpe šauniai pasirodė Kriūkų, Slavikų, Gelgaudiškio „Šaltinėlio“ bendruomenių komandos po Zanavykų muziejaus sparnu.
Kovo 24 dieną Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija pakvietė aktyviai ir turiningai praleisti dieną nuotaikingoje bendrystės šventėje Kudirkos Naumiestyje. Gražų šeštadienio rytą virš šimto dalyvių susirinko Būbleliuose, Kudirkos Naumiesčio profesinio rengimo centre, pabendrauti, pasportuoti, sudalyvauti įdomiose rungtyse ir turiningai praleisti savaitgalį su šeima, draugais bei pažįstamais. Tai tradicinis bendruomenių sporto renginys, jis vyksta kas antri metai. Ši šventė buvo skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Šių metų rugpjūčio 18 d. Marijampolės apskrities Mažoji Kultūros sostinė Antanavas (Kazlų Rūdos savivaldybė) pakvietė visą Sūduvos regioną, ir ne tik, į savo gimtadienio 257‒ąjį minėjimą ir, kaip įprasta šitai vietovei, Antanų pagerbimą. Šventėje sau vietos rado dar vienas reikšmingas akcentas: buvo paskelbti konkurso ,,Tautos šimtamečiai ąžuolai“ prizininkai. Čia buvo apdovanoti labiausiai nusipelnę bendruomenių nariai, projektai bei objektai (Briedžių BC, Sudargo BC).
Susiburia Šakių bendruomenės, atstovaudamos rajono bendruomeniečius respublikinėse šventėse, renginiuose. Birželio 16 d. Karklėje, Klaipėdos rajono poilsiavietėje „Žilvitis“, vyko tradicinis Respublikinis Lietuvos kaimo bendruomenių renginys „Šimtmečio įkvėpti- LKBS sąskrydis 2018“. Apie 60 atstovų iš Šakių rajono bendruomenių centrų: Kudirkos Naumiesčio, Girėnų, „Tėviškės“, Briedžių, Veršių, Lepšių, Keturnaujienos, Ritinių, Slavikų, Voverių „Jotijos“ sąskrydyje pristatė rajono bendruomenines organizacijas bei jų veiklas. Pagrindinis sąskrydžio tikslas buvo labai kryptingas ‒ plėtoti gerosios patirties pasidalijimą bei sklaidą per partnerystę tarp kaimo bendruomeninių organizacijų, taip pat nuosekliai propaguoti bendruomenių judėjimo iniciatyvas šalyje. Sėkmingai šakiečių pristatyta amatininkų veikla, tai Sauliaus Arštikaičio (Briedžiai) ir Gintauto Čekanausko (Lekėčiai).
Įvyko Fotokonkursas „Bendruomeninės veiklos akimirkos“, kuris įamžino gražius bendruomeninės veiklos blyksnius. Konkursas taip pat skirtas Lietuvos šimtmečiui. Nugalėtojams įteikti piniginiai prizai.
Bendruomenės aktyvas visada žino savo gyvenamosios vietovės problemas ir jas sėkmingai sprendžia. Aktyviai, rengdami projektus, dalyvauja įvairiuose bendruomeninių veiklų finansavimo konkursuose, laimi ir juos sėkmingai įgyvendina. Taip gražėja viešosios erdvės, turtinama materialinė bazė, organizuojami renginiai. Šakių rajono bendruomenės pateikė ŽŪM 10 projektų. Materialinės bazės stiprinimui ‒ Voniškių ir Veršių bendruomenės; Viešųjų erdvių sutvarkymui ‒ Girėnų, Slavikų bendruomenės. O šešios bendruomenės paraiškas teikė tradicinių renginių pravedimui: Keturnaujienos, Briedžių, Kriūkų, Lekėčių BC Moterų klubas, Griškabūdžio, Lukšių. Ne visi gavo finansavimą, nors kai kurie paruošė tinkamus projektus, bet liko rezerve, nes nepakako projektinio lėšų fondo. Nenuleidžia rankų ir 2019 metais. Pateikta vertinimui 12 projektų.
LR SADM bei Šakių rajono savivaldybės administracija skelbė 2018 m. kvietimą teikti paraiškas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Konkurso rezultatai prisidės prie gyvenimo kaitos Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių ir Žvirgždaičių seniūnijų teritorijose. Bendruomenių centrai aktyviai ėmėsi veiklos ir, pasinaudodami gautomis lėšomis, sprendė vietines problemas. O jų visada yra. Juk daugelyje bendruomenių ant BC pečių gula įvairaus amžiaus žmonių užimtumo problemos, gyventojų telkimas įvairioms veikloms. Kai kuriose bendruomenėse labai aktyvūs saviveikliniai kolektyvai, o tai nelieka nepastebėta. 2018 metais Girėnų BC buvo nominuotas Mykolo Romerio Universiteto ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos respublikiniame konkurse „Bendruomenė‒švyturys 2017 ‒ kelias į sėkmę“ nominacijoje „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“.
Šakių BCA kiekvienais metais organizuoja pažintines bei dalykines keliones į svečias šalis. Spalio 12-14 dienomis viešėjome Ukrainoje, valstybėje, turinčioje ir kultūrinius, ir ekonominius, ir politinius šimtmečių ryšius tarp Lietuvos ir Ukrainos. Mūsų tikslas buvo pasižvalgyti po tą saulėtą kraštą, kuriame dar visai nesunku atrasti ir kadaise mūsų tautiečių įspaustus pėdsakus. O kad jie Ukrainoje atmenami, galima pasitikrinti: mūsų grupei prieš į ką nors kreipiantis tereikėdavo garsiai lietuviškai pasikalbėti tarpusavyje ir iš karto pajusdavome šiltą dėmesį mūsų atžvilgiu.
Pirmą kartą Šakių BCA penkiolikos metų istorijoje buvo suteiktas Šakių rajono BC Asociacijos Garbės nario vardas už ypatingus nuopelnus ir pastangas, garsinant Šakių BCA vardą bei išskirtinį indėlį Šakių BC Asociacijai, už inovatyvumo skatinimą, už partnerystės bei inovatyvaus verslumo plėtojimą, taip pat už aktyvią visuomeninę veiklą bei kitas sritis. Vadovaujantis nuostatais jis suteiktas Onutei Rakauskienei (Gerdžiūnų BC) ir Zigmui Povilaičiui (Girėnų BC).
Jau įprasta, kad bendravimas su kaimynais padeda gerosios patirties sklaidos frontuose. Bendravimo formos įvairios. Rugsėjo 15 d. mūsų atstovai dalyvavo Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos 15 metų veiklos šventiniame jubiliejiniame susirinkime.
Rugpjūčio 18 d., Panevėžiuke (Kauno r.) susitiko kaimynai iš visos Lietuvos – Kėdainių, Kaišiadorių, Alytaus, Kazlų Rūdos, Šakių, Kauno, Mažeikių, Šalčininkų ir Ukmergės rajonų. Šakių bendruomenėms atstovavo „Tėviškės“ bendruomenės centro atstovai ir Liepalotų kaimo kapela (vadovas Romas Skaizgirys). Tai kaimyniškų ne pagal teritoriją, o daugiau pagal papročius sklaidos ir suartinimo šventė.
Kiekvienais metais vyksta Marijampolės apskrities penkių rajonų bendruomenių asociacijų vadovų susitikimai. Jie vyksta rotacijos principu. Jau seniai susiklosčiusi tradicija apskrities bendruomenių atstovams susitikti ir aptarti daugelį gyvybiškai svarbių kaimo bendruomenėms klausimų, numatyti jų sprendimo kelius. Aptariami ypatingai aktualūs kaimo bendruomenių išsilaikymo klausimai.
Dalyvaujame Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) bei Šakių krašto Vietos veiklos grupės veikloje, esame šių organizacijų narės.
Įvairios Šakių krašto kaimų bendruomenės: vienos čia seniai istorines ar ekonomines pozicijas užėmusių miestelių gaivintojos, kitos ‒ dvarų prikėlėjos ir įkvėpėjos, įgalinusios juos tapti kultūros žiburiais, dar kitos – šiaip kaimų gyvybės palaikytojos. Tačiau visos stengiasi ir atranda, kas tai vietovei svarbiausia, koks jos praeities paveldas ir kokie šiandienos poreikiai, kuriuos galima spręsti, susibūrus į bendrystę. O tada jau kiekviena bendruomenė atskirai kuria ir lemia savo įvaizdį. Tai taip pat priklauso nuo daug ko: nuo paveldo gelmių, nuo gyventojų susitelkimo, nuo lyderių geranoriškumo, aktyvumo ir pajėgumų. Ir svarbiausia ‒ nuo bendruomenės aktyvistų noro dalyvauti savanorystės judėjime, siekiant gerųjų pokyčių savo vietovėse. Tada, esant visoms šioms prielaidoms ir dar daugeliui kitų, išvystame tai vienoje, tai kitoje vietovėje vykstančius stebuklus.
Ar lengva lyderiams nešti visuomeninių veiklų naštą? Nelengva. Kartais net bepalūžtantis jautiesi. Tačiau žmonėms bendrystės – gražios, prasmingos ‒ reikia, ir tai suteikia jėgų eiti toliau.
Daug gražių bendruomeninių darbų padaryta keičiant gyvenimą savo vietovėse. Ir visa tai savanoriškai dalyvaujant socialinėse veiklose. Per jau ne visai trumpą bendruomenių gyvavimo laikotarpį kiek daug gražių pokyčių pasiekta. Pagrindinis tarp jų bene tas, kad jau išjudinti, suaktyvinti, suburti gyventojai į savanoriškus bendruomenų centrų būrius. Šie žmonės – bendruomenės lyderiai, ir jie ant savo pečių daug didesnę naštą kelia. Daug daugiau laimi tos bendruomenės, kurios nariai moka ta našta geranoriškai pasidalinti.
Juk tik bendruomenių aktyvo dėka keičiasi, gražėja per aplinkotvarką ne vienos gyvenvietės veidas: atnaujinti pastatai; intensyvesnis darosi kultūrinis gyvenimas; mokomasi, žvalgomasi ir ieškoma patirčių mainų po rajoną, Lietuvą ir užsienį; kuriami verslai; dalyvaujama rašytinių ir skaitmeninėmis priemonėmis skleidžiamų naujienų sklaidoje. Daugelis vietovių jau sukūrė savo atpažįstamumą per ryškias, išliekamąją vertę turinčias jų veiklas.

G.Šnirpūnienė, BCA pirmininkė

Joomla templates by a4joomla