Spausdinti
Kategorija: Bendruomenių naujienos
Peržiūros: 667

BCA jubiliejus2019‒01‒26 d. Šakių bendruomenių centrų asociacijos (BCA) veiklų apibendrinimas vyko itin gražioje Zyplių dvaro aplinkoje. O jis išskirtinumo buvo tikrai vertas, nes tai jubiliejinis renginys ‒ 15 metų nuo Šakių bendruomenių centrų asociacijos įsikūrimo. Tai didelis įvykis šiai visuomeninei organizacijai, 2004 m. taip staigiai išjudinusiai ir sutelkusiai bei dabar tebetelkiančiai mūsų rajono kaimų visuomenę bendroms kaimų gyvenimo gaivinimo ir bendrystės palaikymo veikloms. Tiesa, bendruomeninis judėjimas Šakių žemėje prasidėjo 2002 m. nuo 3‒jų pačių drąsiausių kolektyvų, sukūrusių savo bendruomenių centrus: Gelgaudiškio, Kriūkų,Valiulių. Tačiau sekančiais 2003 m. staigiai plūstelėjo didelis jų skaičius ‒ net 14 naujų organizacijų. Tada atsirado poreikis suburti jas į bendrą junginį ‒ Bendruomenių centrų asociaciją. Per ilgesnį laiką plėtėsi bendruomenių ratas ir visos bendruomenių centrų organizacijos ‒ jų yra 41 ‒ tapo asociacijos narėmis, ir tai užtikrino labai visiems reikalingų žinių sklaidą po bendruomenes ir lengvesnį, prieinamesnį pasidalinimą savo patirčių pavyzdžiais.

BCA jubiliejusNaujo organizacinio darbo pradžia buvo nelengva, nes niekas neturėjo jokios patirties šioje veikloje. Asociacijos vadovams reikėjo mokytis kartu su visais, tik jiems daugiau. Šakių BCA įsikūrė 2004 m. rudenį, užregistruota buvo gruodžio 30 d. Pirmuoju BCA pirmininku buvo išrinktas Mindaugas Viltrakis, jo pavaduotoja ‒ Grina Šnirpūnienė. Pastaroji, M.Viltrakiui pasitraukus iš pareigų, buvo išrinkta Asociacijos pirnininke ir jai vadovauja nuo 2004 m. iki šiol. Per laikotarpį iki BCA įsikūrimo ir po jo bendruomenėms daug padėjo Šakių savivaldybės darbuotoja, atsakinga už nevyriausybinių organizacijų veiklą, Danutė Jurgutienė. Pareiginga ir uoli darbuotoja dar netrumpą laiką buvo tas žmogus, į kurį, pristigęs kompetencijos, visada galėjai kreiptis ir sulaukti paramos. Vėliau bendruomenių centrų veiklų kuratoriumi tapo savivaldybės mero padėjėjas RimantasValiukas, kuris tikrai buvo gyvas ryšys tarp aukščiausios rajono valdžios ir bendruomenių. Visų rajono bendruomenių centrų darbų organizatoriams ir pačioms bendruomenėms ypatingai jautrus buvo rajono meras Juozas Bertašius. Jis ir rajono savivaldybės taryba bei administracija pagal galimybes uoliai rėmė gerąsias bendruomenių iniciatyvas. Šita tradicija persikėlė ir į dabartinę savivaldybės administraciją.
Kad bendruomenių rūpesčiai ir džiaugsmai yra integrali viso rajono darbų ir veiklų dalis, rodė tai, jog šventę aplankė daug garbių svečių. Štai jie:Lietuvos Respublikos Seimo narė Irena Haase, Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, mero padėjėjas Edvinas Albrektas, Šakių rajono savivaldybės tarybos narys Ramūnas Kaunas, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos narys, Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkas Rimvydas Palubinskas, buvusi Šakių krašto VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Jurgutienė, Šakių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Aušra Mockevičiūtė, buvęs Šakių savivaldybės meras, bendruomenių rėmėjas ir palaikytojas Juozas Bertašius, ilgametis Šakių BCA koordinatorius Rimantas Valiukas, pirmasis Šakių BCA pirmininkas Mindaugas Viltrakis. Renginyje dalyvavo seniūnijų seniūnai ir buvę bendruomenių pirmininkai, kurie prie bendruomenių centrų vairo stojo sunkiausiu jų kūrimosi metu ir jų nuopelnas bebduomenių atsiradimui neabejotinas.
BCA jubiliejusO kas per šventė būtų be sveikinimų, be linkėjinų vieni kitiems, be baltų skobnių, siūlančių išradingą gardumynų įvairovę, be muzikos ir dainos ‒ visus pakeliančios ir uždegančios, bet be arielkos. Šventės dalyvius nuotaikingai linksmino Liepalotų kaimo kapela, vadovaujama Romo Skaizgirio, taip pat Griškabūdžio kultūros centro Barzdų retro ansamblis ,,Vaivorykštė“, vadovaujamas Valdos Klimaitienės.
O kas būtų per renginys be šaunių ir prityrusių vedančiųjų ‒ Irenos Šakėnienės ir Tautvydo Šukio? Tai jie visą ilgą popietę sekė susirinkusiųjų nuotaikos pulsą ir jį nuolat koregavo.
Linkėjimų, padėkų už nuveiktus darbus buvo daug, ir atrodo, kad jos keliavo į tų rankas, kurių darbai buvo arčiausiai prie savo bendruomenių žmonių. Bet visų bendruomenių tikslas ‒ burti ir puoselėti bendrystę tarp žmonių, tarp šeimų, tarp kolektyvų. Nes bendrystė visada yra gyvenimo sėkmės pagrindas ar bent svarbiausia jo dalis.
Tai už kokius gerus darbus buvo dėkojama Šakių krašto bendruomeniečiams? Visiems! Nes jeigu padėka buvo skirta benndruomenės vadovui ar kitam veikliam asmeniui, tai jis dirbdamas nebuvo vienas: šalia jo buvo bendruomenės kolektyvas ‒ palaikantis, paremiantis, įkvepiantis.
Padėkomis ‒ Šakių rjono savivaldybės, Seimo narių, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Šakių bendruomenių centrų asociacijos, svečių vilkaviškiečių ‒ buvo pažymėta nemažai.
Štai ta akimirka:
BCA jubiliejusPadėkos nuo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos. Jas LKBS pirmininkė Virginija Šetkienė įteikia ‒ Edvardui Belevičiui (Kudirkos Naumiesčio BC ,,Santaka“), Saulenai Kučiauskienei ( Mikytų BC);
Seimo narės Irenos Haase ‒ Lilijai Liutvinienei (Kriūkų BC), Arvydui Babušiui (Janukiškių BC);
Seimo narės Guodos Burokienės ‒ Albetrai Natalijai Dragūnaitienei (Sudargo BC), Sigitui Bendoriui (Lukšių BC);
Seimo nario Kęstučio Smirnovo ‒ Grinai Šnirpūnienei (Šakių BCA) Tautvydui Šukiui (Voniškių BC), Alvyrai Janavičienei (BC ,,Tėviškė), Vytautui Legotai (Degutinės kaimo BC); Šakių savuvaldybės mero Edgaro Pilypaičio ‒ Renatai Baltrušaitienei (Slavikų seniūnijos BC), Onutei Baltrušaitienei (Lepšių kraštiečių bendruomenė).
Už nuopelnus ir pastangas garsinant Asociacijos vardą, aktyvų dalyvavimą kitose visuomeninėse veiklose, taip pat už toleranciją bei nuoširdumą Šakių bendruomenių centrų asociacijos Garbės nario vardas suteikiamas Zigmui Povilaičiui ir Onutei Rakauskienei.
Šauniausios bendruomenės titulas suteikiamas Slavikų seniūnijos bendruomenės centrui (pirmininkė Renata Baltrušaitienė). Paskatinamosios nominacijos atitenka Briedžių bendruomenės centrui (pirmininkė Dalija Černeckienė) ir Lepšių kaimo kraštiečių bendruomenei (pirmininkė Ona Baltrušaitienė).
2018 metams baigiantis buvo paskelbtas foto konkursas. Jis sulaukė 132 nuotraukų. Vertinimo komisija, kuriai vadovavo naumiestietis Edvardas Belevičius, atrinko 5 nuotraukas. Vertintojų nuomone – kiekviena nuotrauka yra unikali ir kiekviena gali tapti pačia gražiausia. Penkių nuotraukų autoriai šventės metu buvo pažymėti BCA prizais, tai:
I Vieta – Laura Česiūnienė, „Vaikai ir burbulai“;
II Vieta – Saulius Višinskas, „Prie Nemuno“;
II Vieta – Rimantas Abromas „Bendruomenės šventės akimirkos Kudirkos Naumiestyje “;
III vieta – Aistė Bakaitė „Lukšiai ir Lietuvos šimtmetis“;
III vieta – Jūratė Arštikaitienė „ Mes ir Lietuva“.
BCA jubiliejusO paskutinė padėka nuo visų bendruomeniečių Šakių bendruomenių centrų asociacijos pirmininkei Grinai Šnirpūnienei, tiek metų atidavusiai bendruomenių veiklos kūrimui jų užuomazgoje ir skatinimui bei palaikymui dabartyje.
Tačiau kokia būtų šventė be puikiai savo gebėjimus atskleidusių gaspadinių: Alvyros Janavičienės, Ramutės Matusevičienės, Dalės Rudzevičienės? Visus subūrė, suartino tokia graži, tokia bendruomeniška užstalė.
Deja, visos šventės ateina ir, suteikusios žmonėms džiaugsmą, išeina. Tačiau tą džiaugsmą neišsineša, o palieka tiems, kam jis buvo skirtas. Šakių BCA jubiliejiniame renginyje nuoširdaus džiaugsmo ir bendrystės šilumos buvo daug. Atėjus laikui skirstytis į namus, kiekvienas galėjo vežtis į savo bendruomenę po šviesią bendrystės šilumos kibirkštėlę kaip gyvenimo permainų liudininkę. Juk prieš 17 metų mūsų rajone atsiradęs naujas visuomeninės veiklos darinys ‒ Kaimo bendruomenių centrai, o prieš 15 metų jų junginys ‒ Bendruomenių centrų asociacija savo buvimu tarp mūsų patvirtino, kad šių organizacijų veikla daug prisidėjo prie mūsų kaimų gyvenimo kaitos ir atgaivos. Jubiliejaus paminėjimas tik labiau patvirtino, įtikino, kad mūsų laisvanoriškai, bet su bendrystės dvasia ir turiniu susietos veiklos išsipildo gražiais lūkesčiais. Todėl čia labai gera vieta įsigilinti į V.Čerčilio pasakyto aforizmo prasmę: ,,Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame iš to, ką duodame.“

Alberta Natlija Dragūnaitienė, šventės dalyvė, Sudargo BC