Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Tokia darbinė pauzė Šakių bendruomenių centrų asociacijos veikloje buvo ataskaitinis jos narių susirinkimas, įvykęs balandžio 20 d. Ir tai nebuvo paprastas stabtelėjimas tarp darbų, o metinis veiklų apibendrinimas ir naujų planavimas. Kaimo bendruomenėms šitokia bendravimo forma yra ir gerai pažįstama, ir paveiki, ir skatinanti: juk visų bendruomenių tikslai panašūs: skatinti kiekvienos vietovės gyventojus aktyviai dalyvauti savojo krašto gyvenimo kaitoje. Dalyvauti savanoriškai ir bendruomeniškai, patiems atrandant, kas tai vietovei yra svarbiausia, ir patiems kuriant bei vykdant veiklas. Ir čia nėra jokio šabloniškumo, nes visa tai paremta laisvu kūrybiškumu. Tą patvirtina skirtingos atskirų bendruomenių veiklų kryptys, o bendri tų veiklų apmąstymai yra tik paskata kūrybiškumui plėstis. Tuo pasižymėjo ir pastarasis susirinkimas.
Nors balandis ‒ pavasario darbų metas, tačiau susiėjusi bendruomenių visuomenė turėjo kuo pasidžiaugti ir apie ką pamąstyti. Konkrečius veiklų rezultatus įvaizdintame ir statistiniais duomenimis paremtame savo pranešime pristatė BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė ir jų suvestinė visai nebloga. Pravesta apie 92 susirinkimai, 180 kultūrinių renginių, 99 talkos arba akcijos. Gautas finansavimas iš savivaldybės programų 40-čiai projektų 18343 eur sumai; Žemės ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų fondų finansuoti projektai atnešė į bendruomenių piniginę -39825 eur sumą.
Apie bendruomenių veiklą išleisti 9 lankstinukai; Organizuoti mokymai, susitikimai gerosios patirties sklaidai – 41 užsiėmimas; Organizuotos išvykos, ekskursijos – 37; Patalpinti spaudoje straipsniai – 64; Internetinės bendruomenių svetainės – 9.

02Sausio mėn. pravesta anketinė apklausa apie stabdžius (trukdžius), neigiamai įtakojančius bendruomenių veiklas. Buvo paruoštas klausimynas ir visi bendruomeniečiai turėjo galimybę pareikšti nuomonę. Anketinėje apklausoje dėl bendruomeninę veiklą reglamentuojančių įstatymų Seime priėmimo dalyvavo ir į klausimus atsakė 24 BC. Analizė pateikta www.sakiubca.lt
Dalyvaujame diskusijose apie bendruomeninę veiklą šalies mastu susirinkimuose, vykstančiuose Aleksandro Stulginskio universitete. Ši mokslo įstaiga tapo LKBS susirinkimų, konferencijų vieta, suteikianti sąlygas ir individualiems, ir kolektyviniams pamąstymams bei veiksmų aptarimams.Tuo labiau, kad čia visais atvejais teikiama ir mokslo parama, taip reikalinga mūsų kaimams, mūsų organizacijoms.
Kasmet dalyvaujame respublikiniuose bendruomenių sąskrydžiuose. 2017 m. vėl džiaugėmės Karklės stovyklavietės teikiamais bendrystės malonumais, kuriuos šioje vietovėje patiriame gal dažniausiai? O sąskrydžiai – tai pažinčių ir giminingų veiklų aptarimų forumas. Iš jų grįžtame daug turtingesni dvasiškai ir atsigavę fiziškai..
Be to dalyvaujame projekte „Šimtmečio dovanos“, kuriuo siekiama auginti savanorystę Lietuvoje ir skatinti kurti naujas savanorystės tradicijas bendruomenėse, kaimynystėse, kolektyvuose ar šeimose.
Dalyvavome Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos (LVBOS) skelbiamame fotografijų konkurse ,,Vietos bendruomenių džiaugsmai ir rūpesčiai“. Fotografijose užfiksuoti objektai turėjo būti tiesiogiai susiję su bendruomenine veikla. Panoviečio Zigmo Stravinsko nuotrauka užėmė 3 vietą.
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga 2017 m. rugsėjo 22-23 d. Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, organizavo Lietuvos kaimo parlamento III sesiją. Joje dalyvavo ir Šakių BCA tarybos narės Irena Šakėnienė, Irena Sakalauskienė, Grina Šnirpūnienė.
Rugsėjo 30 d. Šakiuose organizuojama rajoninė Derliaus šventė, turinti savo ilgametę tradiciją. Tarp šventės rengėjų pirmu smuiku griežia Šakių rajono savivaldybė, ypač jos Kultūros ir turizmo skyrius bei Švietimo ir sporto skyrius su visais kultūros ir švietimo įstaigų padaliniais. Ženklų savo indėlį į šventės rengimą kasmet atneša rajono seniūnijos ir bendruomenių centrai.
Dalyvaujame akcijoje ,,16 aktyvumo dienų prieš smurtą”. Džiaugiamės nuoširdžiu, dalykišku bendravimu su bendruomenių pareigūne Aušra Mockevičiūte.
Respublikiniame kaimo vaikų ir jaunimo konkurse „Po tėviškės dangum 2017“, kurį organizavo programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras kartu su partneriu VšĮ „Ekoagros“, sėkmingai dalyvavo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleivės su mokytoja Meilute Andriukaitiene.
Šakių rajono Bendruomenių centrų asociacija 2017 metais gruodžio mėn. nominavo:
1. Aktyviausią bendruomenę;
2. Bendruomenės lyderį;
3. Bendruomenės savanorį;
4. Bendruomenės renginį.
Bendruomenės lyderis buvo renkamas iš 4 kandidatūrų: Lilija Liutvinienė (Kriūkų BC), Alvyra Janavičienė (BC,,Tėviškė“), Renata Baltrušaitienė (Slavikų seniūnijos BC), Irena Sakalauskienė ( Girėnų BC).
Aktyviausia bendruomenė – iš 5 BC: Kriūkų BC, BC ,,Tėviškė“, Girėnų BC, Slavikų BC, Sudargo BC.
Bendruomenės savanoris – iš 4 asmenų: Ona Mureikienė (Girėnų BC),
Ramutė Būtautienė (Baltrušių BC), Meilutė Andriukaitienė (Kudirkos Naumiesčio BC ,,Santaka“),
Vidmantas Benediktas Sprainaitis (Slavikų seniūnijos BC).
Bendruomenės renginys – iš 3 BC: Joninės (Gotlybiškių BC), Mėlynių šventė (Lekėčių moterų klubas, seniūnija), ,,Duonos kelias“ ( BC ,,Tėviškė“).
Buvo pasidžiaugta, kad Šakių krašto bendruomenės puikiai pasirodo respublikiniuose saugaus eismo konkursuose ir užima prizines vietas. Ir ne prizai čia svarbiausia, o tos gyventojams teikiamos šviečiamosios programos, kryptingai prisidedančios prie eismo dalyvių saugumo.
Apgailestauti tenka, kad bendruomenės centro lyderiai, tam, kad organizacijų veikla būtų stabili ir sisteminga, turi tapti ir pagrindiniais finansiniais savo bendruomenių centrų rėmėjais. Telefono, pašto, transporto ir kitos nenumatytos išlaidos dažniausiai yra apmokamos iš asmeninių pirmininko lėšų, gal todėl tie lyderiai dažnai nusivilia, pavargsta. O juk dažniausiai vienas iš organizacijos sėkmingos veiklos veiksnių yra būtent lyderiai ir jie turėtų sulaukti įvairiapusiškesnio palaikymo. Bendruomeninis darbas ‒ labai reikalingas. Todėl reikia suteikti galimybę dirbti, siekti gražių tikslų, tuo ne apsunkinant, o sulaukiant valstybės ir rajonų bei vietovių savivaldos dėmesio bei konkrečios paramos. Tame tarpe ir paramos teisės aktais ar patobulintais įstatymais.
Gaila, bet dar vis pastebimos ir bendruomeninės organizacijos, kurios veikia tik epizodiškai; net kartais neaišku, kam jos atstovauja, nes neturi ryšio su vietos gyventojais. Ar visi bendruomenėje žino apie Jūsų bendruomeninę organizaciją? Ar vyksta savanoriškų darbų pristatymai visuomenei ir jų aptarimai? Mokslininkai, kurie analizuoja kaimo plėtrą, atskleidė, kad yra trys kaimo bendruomenės tipai: abejojanti (snaudžianti), besimokanti ir veikli. Kiekviena bendruomenė, gali nuveikti didelius darbus, kurių negalėtų būdami pavieniais asmenimis. Tačiau tik patys gali nuspręsti, kuria kryptimi eiti ir kas jiems turi vadovauti.
Labai svarbus savivaldybės palaikymas, kuris turėtų aktyviau prisidėti prie nuolatinių bendruomenės centrų rėmimo fondų steigimo. Tinkamų pavyzdžių savivaldybėje yra ‒ tai bendrafinansavimo fondas projektams per ŽŪM, SADM. BC galėtų pateikti metų veiklos programą, organizacinės ‒ administracinės veiklos sąmatą ir pagal tai būtų skiriamas finansavimas organizacijos išlaikymui. Tai tikrai suteiktų BC daugiau pasitikėjimo ir įgalintų organizacijas veikti strategiškai ir sistemingai bei prisidėtų prie sėkmingos bendruomeninio judėjimo plėtros.
Finansininkė Danutė Bagdanavičienė pateikė 2017 m. finansinės veiklos ataskaitą, kuriai buvo vieningai pritarta.
Savo bendruomenių veiklas gražiai pristatė Voniškių BC pirmininkas Tautvydas Šukys ir Gelgaudiškio BC ,,Atgaiva“ pirmininkė Danutė Aniulienė. Jų pasisakymai įžiebė gyvą ir turiningą susirinkimo dalyvių diskusiją.
Šakių BCA tarybos informacija

Joomla templates by a4joomla