Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01,,Pamildami savo gimtąjį kampelį, išmokstame mylėti ir savo Tėvynę.“ ( S.Teri) O kaip galima išreikšti meilę Tėvynei pilkoj kasdienos tėkmėj, smulkių darbų virtinėj? Bet meilė savo kraštui kaip tik nuo čia ir prasideda, ir ji išreiškiama kiekvieno mūsų esybe, kai gerbiam ir atjaučiam savo aplinkos žmones, kai tvarkingai užlaikom savo gyvenimo erdves, kai neužmirštam ir tausojam savo vietovių paveldo reliktus – mūsų dabarties pamatus. O aliejus atminties gabijos liepsnai palaikyti yra mūsų susitelkimas bendruose darbuose ir siekiuose, ar tai būtų kasdienos rūpesčiai, ar šventinės iškilmės. Juk šventė yra kokio nors brangintino įvykio atminimas.

Sudargo kraštas daug turi tokių brangintinos atminties įvykių ir jų gyvybingumui palaikyti stato paminklus, žymi iškiliomis šventėmis. Visa tai tampa gyvomis istorijos pamokomis, giliai ir prasmingai įsirašančiomis kiekvieno jų dalyvio atmintyje ir sieloje. Tokia atminties diena buvo kovo 10-oji. Tą dieną visos Sudargo krašto jungtinės pajėgos, institucinės ir neinstitucinės: Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyrius, Sudargo seniūnija, kultūros darbuotojai, Jaunieji Sudargo mokyklos šauliai su savo vadais, visuomenės atstovai ir svečiai pasieniečiai susitelkė į vieningą būrį, kad iškiliai paminėtų net kelis vietovei svarbius atminties akcentus. O jie visi tikrai prasmingi. Buvo minima Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir knygnešių tėvo Martyno Sederevičiaus 110-osios mirties metinės.
02Pagrindiniai minėjimo iniciatoriai bei įgyvendintojai – visi Sudargo Martyno Sederevičiaus mokyklos kolektyvo mokytojai ir mokiniai. Atsakinga už minėjimo scenarijaus parengimą - Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus vadovė istorikė Alma Dragūnaitienė. Minėjimo scenarijus nebuvo trumpalaikis produktas: jis kuriamas ir koreguojamas buvo apie mėnesį laiko. Tiek laiko buvo skirta gilesniam Sudargo istorijos studijavimui ir apibendrinimui, nes šioje vietovėje nuo seno nuosekliai vykdoma pilietinė edukacija. Tuo labiau, kad 2016 metai vietovė per bendruomenės projektines veiklas praturtėjo nauju istorinlu-pažintiniu leidiniu ,,Sudargas“. Jis išleistas lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Pagrindinis pasiruošimo minėjimui akcentas buvo piešinių konkursas ir knygų leidyba, kai kiekvienas mokinys kūrė meilės savo kraštui patvirtinimą - knygelę, savo rankelėmis iliustruotą, savo žiniomis praturtintą, tautiškais trispalviais kaspinėliais įrištą. Reikalavimai jos turiniui – lietuviškumas, tautiškumas, patriotiškumas ir sąsajos su Sudargo istorija, ypač su pasaulyje unikaliu reiškiniu – knygnešyste. Šios knygelės po šventės bus sujungtos į vieną didelę knygą ir papildys molyklos reliktų fondą.
Tuo pasižymėjo ir visas minėjimo dienos ceremonialas. Jis prasidėjo Sudargo bendruomenės seklyčioje, kai renginio kuratorė pakvietė jaunuosius mokyklos šaulius įnešti ir visus pagerbti Lietuvos Respublikos trispalvę vėliavą. Be to pasidžiaugė, kad mokykla dalyvavo Vinco Kudirkos muziejaus paskelbtame piešinių konkurse, skirtame Kovo 11-ajai, ir turi nugalėtoją, pirmos klasės mokinę Austą Žilaitytę. Renginiui gražaus gyvybingumo suteikė ir jaunieji dramos ratelio atlikėjai su savo eiliuota Lietuvai skirta programa. Iškilmingoji dalis baigėsi vieninga daina ,,Žemėj Lietuvos“.
03Sekantis minėjimo žingsnis - su minėjimu susijusių sakralių Sudargo vietų lankymas. Kolonos dalyviai , išklausę trumpą instruktažą apie žygio saugumą, su vėliava ir skanduodami bei vedami su džipu nuolatinių Sudargo veiklų rėmėjų – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos pasieniečių, žygiavo iš Martyno Sederevičiaus mokyklos pagrindine Martyno Sederevičiaus gatve į katalikų kapines prie knygnešių Martyno Sederevičiaus ir Serafimo Lauryno Kušeliausko kapo atiduoti pagarbą visiems Lietuvos knygnešiams. Prie kapo visi minėjimo dalyviai prašomi pasimelsti ir tylos minute pagerbti knygnešių atminimą. Po to skaitoma knygnešiams skirta daina ir pasisakymas. Šioje minėjimo dalyje išreiškiamas dėkingumu visiems Lietuvos laisvės žygių kovotojams – knygnešiams. Padėka sustiprinama žvakių liepsnelėmis ir gėlėmis. Edukacinė pamokėlė užbaigiama santrumpų skaitymu iš autentiškų mokinių knygelių ir dviem eilėraščiais apie Lietuvą.
Visa kolona vėl rikiuojasi ir grįžta į miestelio centrą, į Laisvės aikštę. Čia toliau tęsiasi teminė edukacija, nes šioje aikštėje stovi Atgimimo kryžius ir paminklas ,,Visiems lietuviško rašto ir žodžio sergėtojams“. Čia Sudargo seniūnė Rita Grigaitienė ir šaulių vadovas Marius Jazukevičius pakelia Sudargo vėliavą. Bibliotekos vedėja Valerija Endriukaitienė pasidalina įžvalgomis apie Kovo 11-ąją. Ir tada vieningai suskamba Lietuvos himnas, o į padangę kyla trispalviai balionai, nešdami ir skleisdami žinią, kad Lietuva laisva.

Sudargo BC tarybos inf.

Joomla templates by a4joomla