Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Praeitų metų Lietuvos Seimo rinkimai pagaliau atnešė giedros properšų į Lietuvos kaimo bendrumenių padangę – į Seimą buvo išrinkta ilgametė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) pirmininkė Guoda Burokienė. Tai moteris, gerai išmananti kaimo gyvenimo specifiką ir gebanti pasiūlyti strateginius sprendimus. Pastarieji jau ne kartą padėjo šiam naujam visuomeniniam kaimo gyvenimo dariniui surasti savo veiklos krypčių kelius, sutelkiančius priimti bendrus sprendimus, keičiančius kaimo vietovių būtį. Dabar, kai Seime yra kaimo problemų žinovė, ir ne tik ji viena, o kartu su būreliu bendraminčių, Lietuvos kaimas jau gali turėti vilčių, kad bus jautriau išgirstas ir giliau suprastas. Per 15 bendruomenių gyvavimo metų jau daug nuveikta, tačiau gyvenimas pateikia naujus iššūkius, ir su tuo bendruomenėms reikia skaitytis.

O kas kaimo bendruomenėms dabar svarbiausia? Tai bene teisinės bazės šioms organizacijoms sukūrimas, ko iki šiol labai stokojama. Tuo tikslu seimo narė Guoda Burokienė (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narė) š.m. sausio 26 d. organizavo diskusiją tema: „Dėl vietos bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų teisinio reglamentavimo“. Diskusija vyko LR seimo I rūmuose, Lietuvos tarybos salėje. Į diskusiją buvo pakviesti Lietuvos rajonų skėtinių bendruomeninių organizacijų vadovai. Šakių kraštą atstovavo VVG pirmininkė Aušra Slidziauskienė ir BCA pirmininkė Grina Šnirpūnienė. Diskusijos metu buvo aptartas galimas kaimo bendruomeninių organizacijų veiklų teisinis reglamentavimas, nes keičiasi veiklų pobūdis. Jeigu pirmajame etape šios naujai susikūrusios organizacijos labiausiai rūpinosi kolektyvo – bendruomenės centro – subūrimu ir materialinės bazės jo veiklai sukūrimu, tai dabar dažna bendruomenė galvoja apie verslumo vystymą.
Mūsų bendruomenės atliko LKBS užduotus namų darbus. Pravesta anketinė apklausa apie stabdžius (trukdžius), neigiamai įtakojančius bendruomenių veiklas. Buvo paruoštas klausimynas ir visi turėjo galimybę pareikšti nuomonę. Anketinėje apklausoje dėl bndruomeninę veiklą reglamentuojančių įstatymų Seime priėmimo dalyvavo ir į klausimus atsakė 24 BC. Respondentai minėjo apie sunkumus, su kuriais susiduria vietos veiklos grupės įgyvendindamos vietos strategijas, nenumatytus trukdžius bendruomenėms siekiant vystyti ekonominę veiklą.
Pastarajam dalykui tikrai nėra teisinio apibrėžtumo, atitinkančio asociacijai taikomus reikalavimus. Pelno siekiantiems subjektams taikomi reikalavimai negali būti tiesiogiai perkelti kaimo bendruomenėms, nes jų veiklos specifika skiriasi. Buvo apmąstytų siūlymų, kad bendruomenių veikla įstatymuose (asociacijos-3 respondentai, savivaldos – 21 respondentas) būtų įvardinta atskiru punktu – 21 respondentas, papunkčiu apibrėžta bendruomeninė veikla - 3 respondentai. Be to 24 respondentai kėlė klausimą dėl minimalaus krepšelio bendruomenių veikloms sustiprinti įvedimo, nes savanorių entuziazmas, kai jų darbas, susijęs su daugeliu išlaidų, pradeda jau išsisemti. Taip pat 24 respondentus jaudino pelno ir pajamų supratimas, kai buvo kalbama apie bendruomeninį verslą, nes dabartinė įstatymų bazė prieštarauja savanoriškai veiklai. Bendruomeninių organizacijų veikla prilyginama verslo struktūrai, nors asociacija pagal dabartinį Asociacijos įstatymą negali būti socialine įmone. 22 respondentai pastebi, kad bendruomenėms norint vykdyti ekonominę veiklą, savavaldybė negali suteikti panaudai patalpų, gali tik socialinei - kultūrinei veiklai. O juk patalpas reikia išlaikyti ir aptarnauti jas apšviečiant, šildant, valant, remontuojant it t.t. Tai kodėl jų negalima teikti tokiai jų panaudai, kuri atneštų nors kiek pajamų, tai ekonominei veiklai. 24 respondentai pabrėžė, kad galiojant dabartinei įstatyminei bazei, negalimas arba labai apsunkintas VPS strategijos startas ir spurtas.
Šakių BCA dėkoja 24 bendruomenėms, aktyviai įsijungusioms į apklausą, tačiau pasigenda dar 16 BC atsakymų, kurie būtų tap pat prisidėję prie mūsų vizijų suderinamumo. Juk priimti įstatymai tarnaus mums visiems, ir visi turime siekti jų kiek galime tobulesnių. Tuo labiau, kad mūsų parama reikalinga mus atstovaujančiai Seimo narei Guodai Burokienei ir ją palaikantiems kolegoms.

BCA taryba

Joomla templates by a4joomla