Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TalkaGerdžiūnų bendruomenė gyvuoja jau dešimt metų. Per šį laikotarpį nuveikta nemažai darbų, įgyvendinta daug projektų. Jų metu siekiama skatinti pilietiškumą ir veiklumą, puoselėti sveiką gyvenseną bei sportiškumą, verslumą, iniciatyvumą, socialinį jautrumą. Norisi paminėti keletą projektų.
Sveikos gyvensenos ir sportiškumo ugdymas dešimt metų vyksta įgyvendinant projektą „Gyvenk sveikai", kurio metu organizuojamos tinklinio varžybos. Į jas susirenka jaunimo komandos iš Kudirkos Naumiesčio, Lukšių, Plokščių, Slavikų, Kriūkų.Tai skatina jaunimo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Sporto sąlygų pagerinimui buvo įvykdytas projektas per ŽŪM 2014 metais „Gerdžiūnų kaimo tinklinio aikštelės įrengimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams" Tinklinio aikštele džiaugiasi vietos jaunimas ne tik varžybų dienomis, bet laisvalaikiu, vasaros metu knibždėte knibžda sportininkai iš kaimyninių bendruomenių.
Gerdžiūnų bendruomenė 2015 m. parengė projektą „Būk sveikas ir stiprus" finansuojamą Šakių rajono savivaldybės iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, kurio metu įsigijo 6 poras šiaurietiško ėjimo lazdų . Rugsėjo 30 d. Ilguvoje lankėsi Šakių visuomenės sveikatos biuro atstovės , kurios mokė kaip taisyklingai vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Vaikščiojimas šiaurietiško ėjimo lazdomis skatins gyventojų fizinį aktyvumą, padės suprasti, kad sveikata priklauso nuo jų pačių pastangų pasirinkti sveiką gyvenimo būdą.
Pilietiškumui ir bendruomeniškumui ugdyti 2010-2013 metais įgyvendintas projektas „Ekologinis takas bendruomenėje". Sutvarkyta prie tvenkinio aplinka, pasodinta medelių.


BiržuoseDidelio bendruomenėje susidomėjimo sulaukė projektas 2011 metais „Delfinukai". Jo metu apie 30 vaikų buvo mokomi plaukti Šakių Jaunimo ir sporto centre. Šis projektas įgyvendintas per Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Labai svarbus yra darbas su jaunimu, gyvenančiu kaime, jo subūrimu bendriems darbams ir tikslų siekimams. Todėl jau septynerius metus organizuojami floristikos seminarai – mokymai, kurių metu gyventojai gali atsiskleisti savo gebėjimus, ugdomas kūrybiškumas, meno laisvė
. Šis projektas keitė ir savo pavadinimus „Grožis kitaip", „Įkvėpimo diena-1" ir t.t. Jį vedė žinomas Lietuvoje ir užsienyje kraštietis, buvęs Gerdžiūnų mokyklos auklėtinis, floristas Marijus Gvildys. Bendruomeniečiai dalyvavo ir išvažiuojamuosiuose seminaruose Kaune, Raudondvaryje ( vyko tarptautinė Žemės diena ). Grįžo pilni gražių emocijų ir gerų įspūdžių.
Gerdžiūnų bendruomenės nariai stengiasi būti kūrybingais bei plėsti savo akiratį, todėl noriai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Gerdžiūnų bendruomenės atstovė Jūratė Bataitienė dalyvavo Kauno technologijos universiteto 2011-2013 Grundwig Mokymosi Partnerysčių projekte „ Fambus: šeimos verslas", kurio metu lankėsi Prancūzijoje, Latvijoje, susitiko su Latvijos, Turkijos, Prancūzijos, Velso atstovais, mokėsi kaip išlaikyti, plėtoti šeimos verslą ir perduoti jį savo šeimos nariams.
KTU Ekonomikos ir verslo fakultete buvo vykdomas Grundwig daugiašalis projektas CITCOM, kurio tikslas yra skatinti bendruomenių plėtojimo procesus bei aktyvų pilietiškumą. Projekte dalyvavo Bangor Universito (Velsas), Ecological Club of Transilvania (Rumunija), ALVIT Innovation and Education (Čekija), Training2000 (Italija), cocoate.com (Prancūzija) atstovai ir dvi bendruomenės iš Lietuvos: Taujėnų ( Ukmergės r. sav.) ir Gerdžiūnų ( Šakių r. sav.). Gerdžiūnų bendruomenės atstovė Jūratė Bataitienė 2015 m.rugsėjo 21-23 d. dalyvavo tarptautiniame susitikime Rumunijoje Sancraiu miestelyje ir pristatė savo bendruomenės veiklas, dalijosi patirtimi su projekto dalyviais apie įgyvendintus projektus bei kylančias problemas. Čia svarbu paminėti, kad šio projekto partneriais buvo pasirinkta ir Gerdžiūnų bendruomenė.
2015 m. spalio 1 d. Gerdžiūnų bendruomenės narės Onutė Rakauskienė, Marija Kumštaitienė, Daiva Puidokienė, Loreta Balsienė ir Jūratė Bataitienė dalyvavo Taujėnuose vykusiame Grundwig daugiašalio CITCOM projekto seminare „ Kritinis mąstymas", kuriame KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto , marketingo katedros lektorė dr. Beata Šeinauskienė supažindino su „ Canvas" principais plėtojant bendruomeninį verslumą. Refleksija ir konstruktyvi diskusija suteikė naujų įžvalgų ir idėjų, kaip įgytas žinias transformuoti į konkrečius ilgalaikius projektus. To pačio projekto tąsa vyko mokymai finansuojami Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos, parengus projektą „Gerdžiūnų bendruomenės institucinių gebėjimų stiprinimas", kaip susikalbėti skirtingų kartų atstovams? Kartų teorijos pritaikymas bendruomenės susikalbėjimo kultūros kūrimui ir susitelkimui bendriems darbams.Bendruomenės nariai liko patenkinti, kad turėjo galimybę išklausyti mokymus apie kartų skirtumus, kas ypač aktualu šiandieniniame gyvenime.

Vienas iš labiausiai bendruomenėje gerų atsiliepimų sulaukęs projektas, kuris buvo vykdomas 2011-2013 metais „Aktyvinkime Gerdžiūnų bendruomenę įamžindami etnokultūrinių elementų turinčias sodybas" per Šakių VVG. Didžiuliai foto paveikslai kabantys bendruomenėje pasitinka bendruomenės narius ir jų svečius su praeities vaizdais, su kaimo istorija, su etnografijos išsaugojimu, kurie po metų jau pasikeitė. Gaila, kad šio darbo nepadarė bendruomenė daug anksčiau. Turime galvoti ką paliksime ateinančioms kartoms iš senelių praeities.

MokymaiGerdžiūnų bendruomenės siekinys yra bendruomeninis verslumas. Čia ne tik kalbama apie galimybes, bendruomeninio verslumo perspektyvas 2014-2020 m. naujojo Lietuvos kaimo plėtros investicinio laikotarpio metu, bet gerdžiūniečiai jau dabar yra nužengę pirmuosius verslumo žingsnius. Parengtas ir įgyvendintas projektas „Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas", pagal kurį už projekto lėšas įsigyta technikos: vejos pjovimo traktorius, sniego valytuvas, šakų smulkintuvas, žoliapjovė, aukštapjovė, kultivatorius su priedais, vejos aeratorius, motorinis pjūklas. Bendruomenė pradėjo nuomoti ir teikti paslaugas gyventojams bei tvarkyti bendruomenės teritoriją. Projekto įgyvendinimo metu jo iniciatoriai suprato, kad paslaugų teikimas kaimiškoje vietovėje yra paklausus. Tuomet buvo nutarta tęsti ir plėsti veiklas šioje srityje. Buvo pateikta paraiška ir gautas finansavimas ir tęstiniam tokio tipo projektui „Gerdžiūnų bendruomenės telkimas ir verslumo stiprinimas II", kurio įgyvendinimo metu buvo plėtojama paslaugų infastruktūra, įsigyjant malkų ruošimo mašiną. Įgyvendinę šį projektą, bendruomenė pajėgi paslaugas suteikti ne tik senėjančiam kaimui, bet ir už savos bendruomenės ribų.
Gerdžiūniškiai aktyviai dalyvauja įvairiuose savivaldybės ir rajono bendruomenių renginiuose, išvykose, kelionėse. Bendradarbiauja ir bendrauja su Ilguvos socialinės globos namais, kurie yra ne vieno jų projekto partneriai, švenčių bei renginių lankytojai. Taip Gerdžiūnų bendruomenė prisideda prie SADM vykdomų globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių bei socialinių paslaugų bendruomeninėje plėtojimo bei neįgaliųjų nediskriminavimo, visapusiško ir veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę, pagarbos neįgalių asmenų skirtumams ir jų, kaip žmonių, įvairovės ir žmonijos dalies pripažinimo, neįgaliųjų visiškam įsitraukimui į bendruomenę bei dalyvauti joje.
Gerdžiūnų bendruomenės atstovai liepos 25-26 dieną kartu su Ilguvos socialinės globos namų darbuotojais dalyvavo Pietų Lietuvos valstybinių socialinių globos įstaigų darbuotojų turistiniame sąskrydyje prie Snaigyno ežero stovyklavietėje "Saulėtekis", kurį organizavo Veisiejų socialinės globos namai ir vietos bendruomenė.
Bendruomenėje vyksta kultūros ir tradicijų puoselėjimas, rengiamos įvairios šventės, parodos, susitikimai, knygų pristatymai, akcijos bei kiti geri gyventojų poreikius tenkinantys darbai.
Šiame straipsnyje paminėti tik keli svarbesni projektai, su detalesne bendruomenės vykdoma veikla galima susipažinti socialiniame tinkle facebook.

Gerdžiūnų bendruomenės informacija

Joomla templates by a4joomla