Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

2016 m. jau žingsniuoja antrojo metų ketvirčio žingsniu ir visus skatina spartinti numatytų veiklų ir darbų plėtotę. Šakių rajono bendruomenės šiame bruzdesyje taip pat yra solidžios ir rimtos dalyvės. Juk jos tiesiog pagal savo prigimtį labiausiai suburia gyventojus siekti ko nors pozityvaus per bendrystę. O bendrystė sukuria tokias sąlygas, kuriomis galėtų naudotis visas bendruomenės sambūris. Tačiau tas sambūris – nėra beorė tuštuma, o pačių kiekvienos vietovės žmonių susikurtas veiklos vienetas su visomis su tuo susijusiomis pasekmėmis, užtikrinančiomis galimybes kiekvienam individui veikti bendroje veiklų erdvėje, tačiau kartu tos pačios bendrystės pastangomis sukuriant ir visiems tarnaujančią veiklų erdvę. Joje kiekvienas galėtų ieškoti labiausiai jo lūkesčius ir saviraišką atitinkančių sričių.
Balandžio mėn. įvyko BCA tarybos posėdis, kuriame buvo aptartas bendruomenių centrų institucinės paramos poreikis. Šiuo klausimu gauta 31 paraiška. Maksimali paramos suma visiems metams nėra didelė - 145 eurai kiekvienai bendruomenei. Atrodo, kad kai tokios mažos lėšos, tai ir išdėlioti jas pakankamai sunku, nes bet kokia nors veikla atsiremia į išlaidas. Nemažą galvos skausmą bendruomenių centrų vadovams sukelia pagal projektus įrengtų patalpų ,,įgyvinimas", įveiklinimas. Bendruomenės administruoja centro patalpas ir jam priklausančią aplinkos erdvę, užtikrina, kad jos būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į bendruomenės narių amžių, interesus, poreikius ir pageidavimus. Organizuoja jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklą, inicijuoja renginių įvairovę, plėtoja turiningo laisvalaikio pasiūlą, padedančią visiems visuomenės sluoksniams atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje. Pagal galimybes steigia ir sudaro sąlygas veikti mėgėjų meno kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams, kursams, stovykloms bei organizuoja bendruomenės narių ir jų veiklos partnerių kūrybinės veiklos pristatymus. Organizuoja edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo švietimo projektus įvairioms tikslinėms grupėms. Periodiškai renka informaciją apie įvairius projektinius finansavimo šaltinius ir pagal galimybes bei poreikį rengia projektus ir dalyvauja įvairių programų konkursuose.

Bendruomenėms daug rūpesčių kelia patalpų išlaikymas, kuriam reikalingos nemažos lėšos. Šalies ir mūsų rajono bendruomenės ieško įvairių būdų, kaip būtų galima naudotis turimu turtu ir, juo pasiremiant, už nedidelį atlygį teikia gyventojams įvairias jiems reikalingas paslaugas. Taip nedidelių pajamų įplaukomis papildoma bendruomenės centro kasa. Gautos lėšos bent iš dalies prisideda prie patalpų išlaikymo (mokesčiai už elektrą, šilumą, vandenį, patalpų valymą, ryšių paslaugos, aplinkos tvarkymą, kitos ir kitokios biuro išlaikymo išlaidos ir t.t.). Juk veltui gyvenime nieko nebūna, nes, kad galėtum duoti, pirma reikia viską sukurti. Liaudyje sakoma, kad sūris už dyką būna tik pelėkautuose.
Bendruomenės savo įstatuose prasiplečia veiklų sritis, numatydamos įvairių paslaugų teikimą gyventojams. BC valdybų ar tarybų posėdžiuose sureguliuojama teikiamų paslaugų sąrašus ir įkainius, o gautas už paslaugas pajamas investuojama į patalpų atnaujinimą, įrangos, prietaisų, smulkaus inventoriaus įsigijimą ir panaudojimą kitoms bendruomeninėms veikloms vystyti ir vykdyti. Reikia gyventi koja kojon su gyvenimu, ir bendruomenės, iki šiol daugiausiai kūrusios savo materialinę bazę per projektų paramą, dabar jau turi galvoti, kad investuotos lėšos būtų panaudotos kūrybiškai. Tai nebus kokio nors pelno siekimas, o tik pajamos bendruomenėms už jų teikiamas paslaugas. Visos bendruomenės turi paramos gavėjos statusą ir bet kurio šalies gyventojo ar užsieniečio parama laukiama ir priimtina.
O kaip bendruomenės numačiusios panaudoti šių metų rajono savivaldybės skiriamą paramą? 13 BC visą arba dalį sumos skirs biuro išlaikymui. 6 BC nuo 20 iki 145 eurų panaudos ryšio paslaugoms ir apmokėjimui už internetą. 16 BC nuo 10 iki 80 eurų panaudos kanceliarinių prekių įsigijimui. Dar 16 BC nuo 15 iki 60 eurų apmokės transporto išlaidas, o 17 BC nuo 15 iki 145 eurų panaudos reprezentacijai. 9 BC įsigys mažaverčio inventoriaus. 2015 metais baigėsi investiciniai projektai, tai bendruomenės projektinėje veikloje aktyvumu nepasižymėjo. Per metus parengtas 31 projektas ir gautas jiems finansavimas. Geriausiai šioje srityje sekėsi Gerdžiūnų, Veršių, Voniškių, Ritinių, Lukšių bendruomenėms. Tikimės, kad šie – Bendruomenių metai labiau išjudins ir sutelks ryžtingiau veikti. Tačiau veržimasis į priekį yra sėkmingas tik tada, kai jis yra paremiamas ir supratimu, ir visokeriopu prisidėjimu. To visiems ir linkime.

BCA informacija

 

Joomla templates by a4joomla