Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

03 resize,,Pradėto darbo rūpesčiais nedera su žmonėmis dalytis, bet žmonės privalo turėti teisę džiaugtis jo pabaiga." (KUNG SUN JANGAS, III-IV a. pr. Kr.)
Kiek gožio ir prasmės galima atrasti, pasižvalgius po šimtmečių ar tūkstantmečių saugomus žmonijos išminties lobynus. Kiekviena ta išmintis skatina giliau pažvelgti ir į savo gyvenimo pasirinktus prioritetus, į savo veiksmus. Šiam trumpam rašytiniam pokalbiui su visuomene jo pradžioje pasirinktoji sentencija nėra atsitiktinė - ji ypač dera prie bendruomeninių veiklų vertinimo ir apibendrinimo. Tas, be abejo, taikytina bet kokiam žmonių bendrystės sambūriui, ir labai tinka nesenam dariniui Lietuvoje – kaimo bendruomenėms. Jų sandara puikiai tai iliustruoja: aktyviausi kiekvienos vietovės žmonės susiburia į bendruomenių centrus, jau turėdami gražius tikslus – gražių permainų paieškų kryptimis vesti savo kraštą, savo vietovę, siekiant tų permainų įgyvendinimo. Ir šituos rūpesčius tuo pradėtu darbu paprastai ant savo pečių užsikrauna bendruomenių centrų žmonės, tačiau sėkmės atvejais tai tarnauja visiems. Ir ne tik tai vietovei, o daug daug plačiau. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia, jų pakankamai gausu kiekviename Lietuvos krašte, taip pat ir zanavykiškoje Šakių žemėje.

Tarp tokių – ir Sudargas, nuostabiai gražus rajono ir valstybės pakraštėlis, savo aukštomis ir istoriškai ypač iškiliomos kalvomis tvirtai įsikibęs į kairįjį Nemuno krantą. Įsikibęs ir nepasiduodantis. Jo žmonių rūpestis - neleisti kraštui apsnūsti, neužmiršti jo praeities ir iš jos mokytis, skeidžiant žinią po dabartį ir per augančiąją kartą siunčiant ją ateičiai.
01 resizeBalandžio 1 –oji Sudargo bendruomenei buvo ne melagių diena, o rimto darbo ir susitelkimo akcentas. Tą dieną vyko ataskaitinis bendruomenės centro susirinkimas. Jis gal mažai kuo skyrėsi nuo kitų, buvusių ankstesniais metais, nes Sudargo bendruomenė nuosekliai laikosi savo seniai pasitvirtintų programinių veiklos krypčių: vietovės istorinio-etnokultūrinio paveldo išsaugojimo, puoselėjimo ir perdavimo ateičiai; edukacinių veiklų plėtros tarp bendruomenės gyventojų; socialinių veiklų. Šiuo metu dar nekyla joks poreikis keisti minimų veiklų kryptis, o tik jas giliau vystyti, kas pakankamai uoliai daroma kasmet ir toliau.
Susirinkimą pagerbė būrelis svečių: visada ir visur spėjantis Šakių rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius kartu su Bendrojo skyriaus vyriausia specialisre-kalbos tvarkytoja Rima Grušiene, ne tik Lietuvos valstybės pasienio, bet ir Sudargo krašto saugumu besirūpinančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių rinktinės Rociškių užkardos vadas Darius Martinkevičius, bendruomenių pareigūnė Aušra Mockevičiūtė, Sudargo seniūnė Rita Grigaitienė, Kidulių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus vadovė Alma Dragūnaitienė. Visi svečiai atnešė bendruomenei savo gerų linkėjimų šilumą ir pasidalino bendrais rūpesčiais dėl mus visus jungiančių gyvenimo problemų bei išreiškė siekimą jas nukreipti naudingomis kryptimis.
Malonus buvo mero pasisakymo akcentas, kai jis pasidžiaugė Sudargo krašto žmonių bendruomene, kad vykstant mokyklų tuštėjimo metui, Sudargo mokykla net padidino mokinių skaičių. Ir be galo buvo malonu susirinkimo visuomenei, kad gražūs, pasipuošę ir pasitempę jauniausi bendruomeniečiai su savo mokytojomis atėjo į susirinkimą pasveikinti vyresniąją bendruomenės kartą. Jie kaip dovaną pateikė savo labai pilietišką ir patriotišką meninę programą, kurioje pasireiškė skaitovai, dainorėliai, šokėjėliai. Taip tarsi eilinis bendruomenės susirinkimas tapo ir kartų benrystės forumu, tiesa, kad ir nelabai skaitlingu, bet labai suburiančiu.
02 resizeTačiau pagrindinis susirinkimo tikslas – nuveiktų darbų apibendrinimas ir tolimesnių veiklų lūkesčiai. Praeitieji metai, apie kuriuos ir buvo daugiausiai kalbėta susirinkime per bendruomenės centro pirmininkės pateiktą įvaizdintą ataskaitą, pradžiugino tuo, kad buvo vykdomas Nacionalinės paramos projektas per ŽŪM ir pagal šį projektą įrengta krepšinio aikštelė prie bendruomenės centro būstinės ir kartu prie mokyklos (bendra teritorija). Antras ypač svarbus darbas: dalyvauta mokymuose, suorganizuotuose VVG ir BCA jungtinio rūpesčio dėka, ir tų mokymų metu paruošta 2014-2020 m. investicinio laikotarpio strategija. Šio susirinkimo metu ji dar kartą buvo aptarta ir sureguliuotas pagal ją galimų teikti būsimų projektų eiliškumas. Be to 2014 m. bendruomenė įgijo tautinio paveldo produkto – figūrinių meduolių (grybukų) gamybos sertifikatą, todėl praeitais metais jau nuo rajoninių renginių iki net respublikinės kaimo bendruomenių mugės Vilniuje nukeliavo garsas apie konditerių klubo ,,Sudargo baravykas" firminį gaminį. O baravykai skanūs. Jų ragavusieji sako, kad burnoje tiesiog tirpte tirpsta, tai todėl ir žinia apie juos sklinda ir garsina Sudargą. Bet Sudargą labiausiai garsina jo istorinis paveldas ir gamtos grožis, todėl čia neįtikėtinai sparčiai auga vietovės lankytojų skaičius. Daugeliui tų lankytojų norisi ne tik pasigrožėti vaizdingais reginiais, bet ir plačiau sužinoti apie šią vietovę, todėl čia yra galimybės pasinaudoti lauko edukacijos paslaugomis istorinės Sudargo kovų praeities ir knygnešystės temomis, kurios yra įtrauktos į respublikos edukacinių paslaugų teikimo sąrašą. Tokios paslaugos kasmet teikiamos. Be to praeitais metais Sudargą aplankė Nacionalinė ekspedicija Nemunu per Lietuvą ir tai buvo naujas impulsas, sužadinęs vietovės bendruomenę dar aktyviau veikti. Tuo labiau, kad pageidaujame vietovės piliakalniams didesnio dėmesio, suteikimo per aukštesnį jų patvirtinimo statusą ir didesnę apsaugą nuo jiems daromos gamtinės žalos. Artinasi 2017-ieji. Tai bus Piliakalnių metai, todėl Sudargo bendruomenei šis rūpestis yra pirmaeilis ir dėl jo svarbos patvirtinimo tikrai pergyvenama. Išskirtinis praeitų metų bendruomenės kultūrinis akcentas buvo pasidžiaugimas gražia gražaus šio krašto žmogaus, bendruomenės narės – vietinės poetės Gemos Flėderytės-Sotikovos literatūrine švente: 38 autorių almanacho ,,Poezijos spalvos" pristatymu Sudargo krašto visuomenei. Šventės išskirtinumas slypėjo tame, kad tai autorės debiutas savame krašte, ir tame, kad savo poeziją pristatinėjo didelė dalis pačių jos autorių, tuo pagerbdami ne tik savo bendraautorę Gemutę, bet ir išreikšdami pagarbų dėmesį Sudargo kraštui. Prasmingas ir šviesus buvo šis renginys. Kitas iškilus akcentas – Sudargo piliakalnių prieigose iškilo vertingas monumentalus paminklas, liudijantis apie šio krašto demografinę situaciją tarpukario Lietuvoje. Tokio paminklo atsiradimu pasirūpino nenuilstantis ir visada pilnas idėjų BC narys Juozas Gylys. Tačiau čia ne tik paminklas svarbus, bet ir atliktas kruopštus tiriamasis kraštotyrinis darbas iki jo pastatymo. O paminklas prasmingas. Jame atsispindi visa šio krašto administracinė ir demografinė situacija iki II-ojo pasaulinio karo. Kaimai nyksta ir paminklas dabarties ir ateities kartoms bylos apie buvusį krašto gyvybingumą. Paminklą suprojektavo taip pat Sudargo kraštietė architektė, Kauno Technologijos Universeteto dėstytoja Jurgita Žilaitytė-Vitkuvienė. Kitos bendruomenės centro veiklos buvo susietos su rajono Bendruomenių centrų asociacijos ir Vietos veiklos grupės suorganizuotomis kolektyvinėmis veiklomis. Žinoma, veiklų galėjo būti ir daugiau, tačiau dažnėjančios gamtinės sausros, maryt, ,,sekina" ir daugelio fondų versmes, o be jų paramos ne visus darbus galima nudirbti.
04 resizeSusirinkime nebuvo užmirštos ir šių, 2016 metų BC darbų kryptys. Šiemet daugiausiai dėmesio bus skiriama edukacinėms bendruomenės veikloms. Vyks smulkiųjų verslų mokymo seminarai, numatytos net keturios jų kryptys; bursis jaunimo sportiniai-kultūrinai renginiai; bus intensyviai ruošiamasi sekančių – Piliakalnių metų – Sudargo pilies tragedijos 700 metų sukakties minėjimui ir renginio ,,Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai'' dešimtmečio priminimui. Verslininkių vėl laukia mugės ir Sudargo turistų pamaloninimas. Stengsimės dalyvauti VVG ir BCA renginiuose. Be to laukia būsimi investicinių projektų įgyvendinimo rūpesčiai ir dar daug kitų.. Taigi darbų stokos nenusimato. Bendruomenė ir toliau pasiryžusi kopti į savo darbų kalvas ir siekti, kad veiklų rezultatai kiekvienam to laukiančiam individui atneštų bent po trupinėlį džiaugsmo.

 

Alberta N.Dragūnaitienė, Sudargo BC

Joomla templates by a4joomla