Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

01Antradienio popietę gausus būrys Girėnų bendruomenės narių rinkosi į Bendruomenės namus paminėti Vasario 16 – tosios - Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos.
Renginio pradžioje Aloyzo Žilio ir Vytės Nemunėlio daina ,,Mano vytis ir trispalvė" susirinkusiuosius pradžiugino Šakių ,,Varpo'' mokyklos antrokė girėniškė Gintarė Rupeikaitė.
Apie Valstybės atkūrimo dieną bei Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo istoriją daug vertingos informacijos pateikė Girėnų laisvalaikio salės kolektyvų vadovė, Girėnų bendruomenės pirmininko pavaduotoja Irena Sakalauskienė.
Bendruomenės nariai ir didelis būrys moksleivių idėmiai klausėsi apie šią istorinę datą, kai 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje dvidešimt Lietuvos tarybos narių pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad Lietuva atstatanti nepriklausomumą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Valstybę su sostine Vilniumi ir Valstybę atskirianti nuo kitų valstybių ryšių.

02Šį aktą 1920 metų liepos 12 dieną teko pripažinti ir Rusijai, kuri pasirašė su atkurta Lietuva taikos sutartį.
Pertraukėlių tarp pranešėjų metu Šakių ,,Varpo" mokyklos moksleiviai girėniškiai
Beatričė Mažeikaitė, Agnė Mažeikaitė, Šarūnė Vizgirdaitė, Aistė Diržiūtė, Justė Jakaitytė, Tadas Stanaitis bei Liutauras Mureika deklamavo Valerijos Užupytės – Užupienės sukurtas eiles. Tarp moksleivių eiles skaitė ir bendruomenės valdybos narė Marija Morozaitė.
Išraiškingu deklamavimu didesniems moksleiviams nė kiek nenusileido ir mažasis Domantas Mockaitis, sulaukęs ypač daug aplodismentų.
Jaunoji kanklininkė Agnė Mažeikaitė atliko du kūrinius:,, Lopšinę" ir ,, Dukrala jaunoji" (mokytoja Audronė Adomaitienė).
Apie pusseserę Valeriją Užupytę - Užupienę savo prisiminimais pasidalijo girėniškis Vytautas Kaunas.
Buvo įdomu sužinoti, kad Valerija Užupytė besimokydama priešpaskutinėje septintoje Šakių gimnazijos klasėje 1949 m vasario 16 d. kartu su savo draugėmis, pussesere Adele Naujokaityje – Naujokaitiene – Mockaitiene, Natalija Stankevičiene ir Zose Ulinskaite iškėlė trispalvę vėliavą Šakių turgavietėje,( žiūr. Atgimimas 1989 m. kovo 10 d. Nr10 (23) laiškai), pirmiau nei vėliava buvo iškelta ant vandentiekio bokšto.
03Vienos draugės atvirumas savo gerai bičiulei baigėsi areštu. Buvo areštuota 1949 m. liepos 13 d.ir nuteista 10 - čiai metų. Kalėjo Šakių, Marijampolės ir Vilniaus kalėjimuose. Po 1950 m. buvo išvežta į Komi ATSR Lemju miškus, o 1956 m. pradžioje grąžinta į Intą. Dirbo šachtose. 1957 m. gegužės mėnesį iš lagerio išleista.
Grįžusi apsigyveno pas Vytauto Kauno mamą Juzę Užupytę - Kaunienę Aržuolupiuose. Baigusi mokyklą įstojo į Kauno medicinos mokyklą. Ištekėjo, dirbo Kauno Gimdymo namuose Nr.1 akušere. Mirė 1984 m. liepos 26 d. Palaidota Kaune Romainių kapinėse.
Jau gimnazijoje V. Užupytė pasižymėjo kaip gabi literatė, rašė eilėraščius dažniausiai apie laisvę, tačiau daugelio jų neišliko. Būdama lageriuose rašė taip pat apie laisvę, tremtį, Tėvynės ilgesį, todėl ir susirinkusieji, kurie pažinojo autorę, labai susidomėję klausėsi ir Vytauto Kauno pasakojimų, ir moksleivių skaitomų eilių.
Šventės dalyvius pasveikino Girėnų bendruomenės pirmininkas Zigmas Povilaitis, kuris pasidžiaugė, kad turime gražius bendruomenės namus, kur galime susirinkti, paminėti Valstybines šventes, pabūti, pabendrauti. Anksčiau to padaryti negalėjome, nes neturėjome patalpų.
04Irenai Sakalauskienei padėkojus visiems kalbėjusiems, atlikėjams moksleiviams ir susirinkusiems bendruomeniečiams, niekas neskubėjo skirstytis. Kartu su moksleiviais susėdome prie bendro saldumynais nukrauto vaišių stalo išgerti puodelio kavos ar arbatos. Vyresnieji dalijosi prisiminimais, įspūdžiais, o jaunimas klausėsi gyvų prisiminimų.
Taip gražiai ir kultūringai be alkoholinių gėrimų paminėjome šią nepaprastai svarbią datą.

Girėnų BC narė Birutė Danielienė

 

Joomla templates by a4joomla