Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

IMGP2766LEADER iniciatyva, kas tai, kokia šio suvestinio žodžio reikšmė? Pokalbiuose pastarasis žodis labai dažnai painiojamas su pagal garsų sudėtį jį atitinkančiu, bet visai kitą reikšmę turinčiu tarptautiniu, iš anglų kalbos kilusiu žodžiu ,,lyderis''. Pastarojo reikšmė – vadas, vadovas - ir reiškia tą patį visais jo vartojimo atvejais. Žodis LEADER (skaityti LYDER) yra kilęs iš prancūziško termino ,,Liaison Entre Actionsde Developpement de l'Ekonomie Rurale". Lietuviškai tai reiškia veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys.Taigi jau pavadinime yra užkoduoti LEADER metodo iniciatyvos tikskai ir uždaviniai.
Apie tai mąstydami, visi Šakių bendruomenių centrų asociacijos nariai lapkričio 5 d. rinkosi į bendrą susitikimą, suorganizuotą BCA tarybos, pasitarti ir sužinoti, kokios naujienos, o gal ir kokios staigmenos bendruomenių laukia naujojo 2014-2020 m. investiciniu laikotarpiu. Į šį susitikimą atvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė ir buvo akivaizdu, kad ji pasirengusi išsamiai atsakyti į visus šiame etape kylančius klausimus ir ragino galvoti apie tai, kaip sukelti bendruomenių visuomenę aktyviai įsijungti į strategijos kiekvienai vietovei svarstymą ir kūrimą. Juk pagrindinis LEADER metodo principas – iš apačios į viršų. Juo siekama į progresyvų kaimo kaitos kūrimą įtraukti visus suinteresuotus kaimo gyventojų partnerius: vietos valdžią, politikus, kaimo verslininkus, ūkininkus, visuomenines organizacijas, bet kurį kaimo gyventoją, siekiantį savo vietovės gerovės ir galintį aktyviu dalyvavimu prie to prisidėti, ką ypač akcentavo ir p. Guoda Burokienė.

IMGP2763Atkreiptinas dėmesys yra tai, kad praeitas 2007-2013m. investicinis laikotarpis buvo skirtas dagiausiai materialiosios bazės turtinimui: buvo renovuojama daug bendruomeninių pastatų ar statomi nauji; buvo įsigyta gamybos priemonių ar kokio nors inventoriaus ir kt. 2007-2013m. laikotarpio paramos suma iš Eurpos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) sudarė 426,5 mln.Lt. (134 mln.EUR). 2014-2020m. investicinio laikotarpio kryptys kardinaliai skirsis nuo ankstesniojo savo panaudos paskirtim ir taip pat 15% mažesne lėšų suma. Šio investicinio laikotarpio lėšos sudarys 393 mln. Lt. (113,3 mln.EUR), o parama turės būti nukreipta į darbo vietų kūrimą ir verslumo plėtojimą. Tokios krypties pageidavo Lietuva. Ir tam bus skirta 75% visų numatytų gauti lėšų, o 25% atiteks vadinamiems minkštiesiems projektams.
Mūsų rajone per investicinį laikotarpį rekės sukurti 44 darbo vietas.Tai nemažas krūvis, bet jis ženkliai prisidėtų prie labiau aktyvuoto verslo plėtojimo rajone žemėlapio, nes Šakių rajono pagal Verslumo plėtrą nėra tarp šalies lyderių.
IMGP2768Atrodo, kad rūpesčių ir darbo, susijusio su lėšų įsisavinimu, tikrai pakaks. Dabar visa tai kelia kai kokius nuogąstavimus, nes šis pasitarimas buvo beveik dar tik pirmas motyvuotas žingsnis į labai rimtus ir atsakingus veiksmus. BCA nariai tikisi ir tiki, kad subendrinus visų pajėgas– vietos bendruomenių, VVG, NVO, valdžios ir mokslo atstovų, politikų ir verslininkų - sunkumai bus įveikti, o rezultatai ateis laukiami ir džiuginantys.

 

Šakių BCA inf.

Joomla templates by a4joomla